fredag, april 11, 2014

Påskpyntat i Bro CentrumNu har traditionsenligt förskolorna påskpyntat i Bro Centrum.

torsdag, april 10, 2014

Ordning och jämlikhet

Jämlika samhällen är bäst för alla!

Varför går utvecklingen 
åt andra hållet?

K-G Wanngård föreläser om
ordning och jämlikhet

Tisdagen den 15 april
kl 18.30
Kommunhuset
Furuhällsplan 1 , Kungsängen
Välkommen

tisdag, april 01, 2014

Varför har man bytt skylt?


Före skyltbytet

Dagcentralen i Kungsängen har varit en träffpunkt för framför allt pensionärer i över 30 år. Där finns snickeri, pensionärsexpeditioner, fotvård, motionssal och utrymmen för möten och studiecirklar. Tidigare har det även funnits keramiklokal med brännugn, bassäng och restaurang. Dessutom var tidigare gemensamhetsutrymmena betydligt mer omfattande än efter det, att Restaurangskolan lade beslag på en del.
"Lade beslag på" är kanske inte rätt uttryck. Sanningen är den, att det gjordes en överenskommelse mellan pensionärerna och kommunen. För att kunna bibehålla en restaurang minskades allmänna utrymmen till förmån för Restaurangskolan. Nu har allianspartierna i kommunen stängt Restaurangskolan, men lokalerna har inte lämnats tillbaks till pensionärerna.

Nu har ytterligare något hänt. Någon som vet vad som är på gång? Det som syns är att skylten bytts ut. Innebär det att Dagcentralen kommer att stängas? Vem har i så fall fattat det beslutet?


Efter skyltbytet

måndag, mars 31, 2014

När kommer maten?

Restaurangskolan i Kungsängen lades ned inför höstterminen 2013. Restaurangen hade under flera år varit ett populärt lunchställe. Inte minst för de boende i servicehuset. Under hösten informerades det om att kostenheten skulle servera lunch i lokalen från kommande årsskifte. Någon mat har ännu inte setts till och vad jag förstår kommer kostenheten att flytta in v 16. Hur snart därefter serveringen för de boende i huset, (servicehus och trygghetsboende), kommer igång känns oklart.

När jag i dag tittade in genom fönstret till f.d. Restaurangskolans lokaler  såg jag denne man. Han är väldigt mager och tycks ha väntat på maten länge.


lördag, mars 29, 2014

Ensam sångsvan

I dagvattendammen vid Kockbacka simmar en ensam sångsvan. För några veckor sedan fanns det fyra stycken, men de tycks ha dragit vidare till häckningsplatserna längre norrut. Den nu rastande svanen kommer förmodligen fortsätta sin flytt de närmsta dagarna.
De senaste åren har ett par knölsvanar försökt häcka i dammen. På grund av att boet översvämmats har häckningarna misslyckats. Kommunen har nu beställt en häckningsholme som förhoppningsvis kommer på plats nästa vecka.
Kanske vi får se småsvanar i dammen till sommaren.


Sångsvan vid Kockbacka

fredag, mars 28, 2014

Hur få ordning på vårdcentralerna?

Vårdcentralerna i Bro och Kungsängen har bara blivit sämre och sämre under den borgerliga
ledningen. Då talar jag både om den katastrofalt dåliga styrningen i landstinget och den uteblivna styrningen i kommunen.
I Stockholms läns landsting har den borgerliga Alliansen infört ett ekonomiskt styrsystem som inte fungerar. De har haft en övertro till den nyliberala idén, att konkurrens och möjlighet att göra vinst alltid ger ett önskvärt utfall.
I Upplands-Bro kommun har den borgerliga Alliansen gjort ingenting. Jag menar nästan ingenting. På ett PRO-möte deklarerade KD-representanten att hon bytt till en vårdcentral i en annan kommun.

Det är så det är tänkt att fungera. Vi skall "rösta med fötterna", d.v.s. byta från de dåliga till de bra. Då kommer på sikt alla dåliga att försvinna och alla som är bra blir kvar.
Jag har länge varit sugen på att byta till någon bättre. Inte minst när den enda duktiga husläkaren jag haft flyttade till en vårdcentral i Sollentuna.

Men jag är kvar. Jag vill väldigt gärna ha kvar vårdcentralerna i Bro och Kungsängen. Hur bra skulle det vara att bo i Upplands-Bro och få åka till Kallhäll eller Jakobsberg varje gång man behöver sjukvården. Frisk och med bil går det an, men gamla, barnfamiljer, funktionshindrade eller sjuka har det jobbigt nog som det är i dag.


Länets sämsta vårdcentral

torsdag, mars 27, 2014

Sämst vårdcentraler i Upplands-Bro

Tidningen "Mitt i Upplands-Bro" redovisade i senaste numret att vi Upplands-Brobor har sämst vårdcentraler i länet. Du kan läsa artikeln på nätet om du har missat den i tidningen.
Många är de historier man under de senaste åren fått sig till livs av bekanta, som har besökt eller försökt besöka läkare. Man svarar inte i telefon eftersom man redan har uppfyllt dagens kvot av telefonsamtal, det finns ett näst intill oändligt antal valalternativ att knappa in när man ringer, det går inte att beställa tid nästa vecka eller senare, man får absolut inte fråga läkaren om något annat än det man uppgett i telefon, man kan inte beställa tid över disken utan måste gå hem och ringa, vid förnyelse av recept får man bara för ett uttag, läkare somnar vid undersökningen, läkare vet inte att man kan vaccinera sig mot TBE och hänvisar till infektionsklinik, det uppges att blodtrycksmätning inte längre ingår i rutinerna och mycket, mycket mer. Vårdcentralerna har blivit en visa. Allt som sägs är inte sant, mycket är överdrivet men det har ändå blivit så som det pratas. Det allvarligaste är att många har mist förtroendet för sjukvården i Bro och Kungsängen.

Vad gör då kommunens politiker åt detta? Jo man kallar till ett möte berättar kommunstyrelsens moderata ordförande Irène Seth i tidningen. Jag tycker inte det låter speciellt kraftfullt. Dessutom fortsätter hon enligt tidningen: "Egentligen är inte vi inblandade i detta, det är landstinget som beslutar vad som skall göras." Formellt riktigt, men moderaterna styr i landstinget också.

Vad kommunalrådet Seth i Upplands-Bro säger är egentligen:
-"Eftersom Häso- och sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) inte skött sitt jobb, kallar jag till ett möte, men jag kan inte bestämma vad som skall göras"

Ja, ja, det är inte bara i regeringen det behöver bytas majoritet. I landsting och kommun är behovet lika stort.