lördag, juni 14, 2014

Återinvigningen av Brohuset, en politisk manifestation.

I dag var det dags för återinvigningen av Brohuset. Mycket påminde det om fotbolls-VM. Huset är nämligen långt ifrån klart. Ombyggnaden kommer att fortsätta och det enda som kunde visas upp i dag var biblioteksdelen. En provisorisk vägg var uppsatt framför de delar där arbetet fortsätter och cafédelen får vänta över sommaren på att öppna.
Trots detta utnyttjade de styrande allianspartierna situationen till att visa upp sina kandidater inför nästa val. Scenen fylldes av borgerliga politiker och oppositionen hänvisades till publiken. Borta är den tiden när politikerna uppträdde tillsammans över partigränserna vid invigningar och representationer. Alla tillfällen tas för att framföra den politiska propagandan vid kommunala evenemang och till och med i kommunens informationsblad. Jag saknar den tid när det samarbetades inom politiken.


En efter en kallades borgerliga politiker fram att inviga tillsammans med tjänstemännen

fredag, april 11, 2014

Påskpyntat i Bro CentrumNu har traditionsenligt förskolorna påskpyntat i Bro Centrum.

torsdag, april 10, 2014

Ordning och jämlikhet

Jämlika samhällen är bäst för alla!

Varför går utvecklingen 
åt andra hållet?

K-G Wanngård föreläser om
ordning och jämlikhet

Tisdagen den 15 april
kl 18.30
Kommunhuset
Furuhällsplan 1 , Kungsängen
Välkommen

tisdag, april 01, 2014

Varför har man bytt skylt?


Före skyltbytet

Dagcentralen i Kungsängen har varit en träffpunkt för framför allt pensionärer i över 30 år. Där finns snickeri, pensionärsexpeditioner, fotvård, motionssal och utrymmen för möten och studiecirklar. Tidigare har det även funnits keramiklokal med brännugn, bassäng och restaurang. Dessutom var tidigare gemensamhetsutrymmena betydligt mer omfattande än efter det, att Restaurangskolan lade beslag på en del.
"Lade beslag på" är kanske inte rätt uttryck. Sanningen är den, att det gjordes en överenskommelse mellan pensionärerna och kommunen. För att kunna bibehålla en restaurang minskades allmänna utrymmen till förmån för Restaurangskolan. Nu har allianspartierna i kommunen stängt Restaurangskolan, men lokalerna har inte lämnats tillbaks till pensionärerna.

Nu har ytterligare något hänt. Någon som vet vad som är på gång? Det som syns är att skylten bytts ut. Innebär det att Dagcentralen kommer att stängas? Vem har i så fall fattat det beslutet?


Efter skyltbytet

måndag, mars 31, 2014

När kommer maten?

Restaurangskolan i Kungsängen lades ned inför höstterminen 2013. Restaurangen hade under flera år varit ett populärt lunchställe. Inte minst för de boende i servicehuset. Under hösten informerades det om att kostenheten skulle servera lunch i lokalen från kommande årsskifte. Någon mat har ännu inte setts till och vad jag förstår kommer kostenheten att flytta in v 16. Hur snart därefter serveringen för de boende i huset, (servicehus och trygghetsboende), kommer igång känns oklart.

När jag i dag tittade in genom fönstret till f.d. Restaurangskolans lokaler  såg jag denne man. Han är väldigt mager och tycks ha väntat på maten länge.


lördag, mars 29, 2014

Ensam sångsvan

I dagvattendammen vid Kockbacka simmar en ensam sångsvan. För några veckor sedan fanns det fyra stycken, men de tycks ha dragit vidare till häckningsplatserna längre norrut. Den nu rastande svanen kommer förmodligen fortsätta sin flytt de närmsta dagarna.
De senaste åren har ett par knölsvanar försökt häcka i dammen. På grund av att boet översvämmats har häckningarna misslyckats. Kommunen har nu beställt en häckningsholme som förhoppningsvis kommer på plats nästa vecka.
Kanske vi får se småsvanar i dammen till sommaren.


Sångsvan vid Kockbacka

fredag, mars 28, 2014

Hur få ordning på vårdcentralerna?

Vårdcentralerna i Bro och Kungsängen har bara blivit sämre och sämre under den borgerliga
ledningen. Då talar jag både om den katastrofalt dåliga styrningen i landstinget och den uteblivna styrningen i kommunen.
I Stockholms läns landsting har den borgerliga Alliansen infört ett ekonomiskt styrsystem som inte fungerar. De har haft en övertro till den nyliberala idén, att konkurrens och möjlighet att göra vinst alltid ger ett önskvärt utfall.
I Upplands-Bro kommun har den borgerliga Alliansen gjort ingenting. Jag menar nästan ingenting. På ett PRO-möte deklarerade KD-representanten att hon bytt till en vårdcentral i en annan kommun.

Det är så det är tänkt att fungera. Vi skall "rösta med fötterna", d.v.s. byta från de dåliga till de bra. Då kommer på sikt alla dåliga att försvinna och alla som är bra blir kvar.
Jag har länge varit sugen på att byta till någon bättre. Inte minst när den enda duktiga husläkaren jag haft flyttade till en vårdcentral i Sollentuna.

Men jag är kvar. Jag vill väldigt gärna ha kvar vårdcentralerna i Bro och Kungsängen. Hur bra skulle det vara att bo i Upplands-Bro och få åka till Kallhäll eller Jakobsberg varje gång man behöver sjukvården. Frisk och med bil går det an, men gamla, barnfamiljer, funktionshindrade eller sjuka har det jobbigt nog som det är i dag.


Länets sämsta vårdcentral