måndag, augusti 18, 2014

I politiken bör man samarbeta - inte motarbeta.

Gamla tiders kommunalpolitiker var ofta pragmatiker, d.v.s såg till praktiska lösningar. Man var som oftast kompromissvillig och lyssnade på politiska motståndare. Det fanns ett värde i att göra upp och komma överens. Man såg kommuninvånarna, väljarna eller kommunmedborgarna som sina uppdragsgivare. Det var viktigare att nå ett gott resultat än att vinna nästa val. Politiken var inte en tävling, den var ett medel att skapa det goda samhället. Ett samhälle utan vi och dem, ett samhälle för alla. Utanförskapet var inte uppfunnet.

Nåja, riktigt så bra var det inte alltid, men jag påstår att i alla partier fanns denna vilja och denna ambition. Jag pratar då om andra halvan av förra århundradet. När det fortfarande var så att det förslag som fick flest röster i fullmäktige genomfördes, men att man dessförinnan lyssnat på minoriteten och undersökt om det även gick att ta tillvara deras intresse. Väljarnas synpunkter slog igenom genom att man röstat på olika partier med olika program och att partierna drev sina frågor utan att något annat parti sagt åt dem hur de skall rösta.

Blockpolitiken har omöjliggjort ett demokratiskt förfarande inom fullmäktige. Det har till och med hänt att förslag som stöds av en majoritet av fullmäktiges ledamöter har förlorat voteringen. Detta för att markera enighet. Jag upplever att det numera är viktigare att vinna nästa val än att få sin politik genomförd.

Det är dags för en förändring. Den politiska kartan ser inte ut som tidigare. Samförståndslösningar utan i förväg låsta positioner är den ända framkomliga vägen. Blockpolitiken skapar utrymme och makt för missnöjespartier.


torsdag, juli 31, 2014

Sista biblioteksdagen i Tibble.

I dag är det sista dagen biblioteket i Tibble har öppet. Ett nytt bibliotek kommer att öppna i Kungsängens centrum när Kulturhuset blir klart i september. Det kommer att bli tomt i Tibble. Biblioteket har varit något av en mötesplats för många som gjorde besök för att läsa tidningen från hembygden och träffa andra tibblebor.

Visst är det bra med ett modernt bibliotek i Kungsängen och visst förstår jag att Tibblebiblioteket inte kan finnas kvar parallellt. Men vi skall komma ihåg att såväl allianspartierna som de rödgröna har uttalat att en "läshörna" i Tibble skall komma till stånd.
Jag tror dock att politikerna menar lite olika med vad en "läshörna" innebär. I min värld skall det finnas de vanligaste dagliga tidningarna, de mest lästa magasinen, några boksnurror för utlåning med självbetjäning, besök av bibliotekarie någon gång per vecka, möjlighet att beställa böcker samt några datorer där man kan sköta sin korrespondens med e-post.
Jag vet att tjänstemän har sonderat möjligheter till lokal och gjort en ekonomisk kalkyl, men de styrande allianspolitikerna har inte prioriterat detta. Någon "läshörna" kommer inte att öppna i sommar. Tibble kommer att bli utan biblioteksservice. De som vill läsa sin hembygds dagstidning, kolla e-posten eller låna en bok måste ta sig till Bro Centrum. Jag hoppas att vi efter valet i september har fått politiker som tar sitt ansvar och återinför biblioteksservice, om än i begränsad form, i Tibble.


Sista dagen i Tibblebiblioteket

onsdag, juli 30, 2014

Kulturhuset i Kungsängen nästan klart till invigningen

Snart invigs Kulturhuset i Kungsängen. En verksamhet som politiskt kämpats för främst av Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Att Alliansen skulle ta över styret i kommunen när äntligen allt stod klart för uppdrag om upphandling och byggande blev inget hinder. Det hela var för sent att stoppa. Nu står bygget nästan färdigt. Invigning kommer att ske 6 september trots att allt inte är riktigt klart.

Det är viktigt för de borgerliga allianspartierna att visa upp sig inför valet. Trots att det inte är dem som bör ta åt sig äran, kommer säkerligen de fyra kommunalråden att skryta med hur duktiga de är.

Två funderingar har jag:
1. Kommer det att bli en invigning till efter valet när Kulturhuset, inklusive utemiljön, är klart?
2. Hur blir det med Läshörnan i Tibble som alla partier har lovat?


Helt klart blir det nog inte förrän till våren.

lördag, juni 14, 2014

Återinvigningen av Brohuset, en politisk manifestation.

I dag var det dags för återinvigningen av Brohuset. Mycket påminde det om fotbolls-VM. Huset är nämligen långt ifrån klart. Ombyggnaden kommer att fortsätta och det enda som kunde visas upp i dag var biblioteksdelen. En provisorisk vägg var uppsatt framför de delar där arbetet fortsätter och cafédelen får vänta över sommaren på att öppna.
Trots detta utnyttjade de styrande allianspartierna situationen till att visa upp sina kandidater inför nästa val. Scenen fylldes av borgerliga politiker och oppositionen hänvisades till publiken. Borta är den tiden när politikerna uppträdde tillsammans över partigränserna vid invigningar och representationer. Alla tillfällen tas för att framföra den politiska propagandan vid kommunala evenemang och till och med i kommunens informationsblad. Jag saknar den tid när det samarbetades inom politiken.


En efter en kallades borgerliga politiker fram att inviga tillsammans med tjänstemännen

fredag, april 11, 2014

Påskpyntat i Bro CentrumNu har traditionsenligt förskolorna påskpyntat i Bro Centrum.

torsdag, april 10, 2014

Ordning och jämlikhet

Jämlika samhällen är bäst för alla!

Varför går utvecklingen 
åt andra hållet?

K-G Wanngård föreläser om
ordning och jämlikhet

Tisdagen den 15 april
kl 18.30
Kommunhuset
Furuhällsplan 1 , Kungsängen
Välkommen

tisdag, april 01, 2014

Varför har man bytt skylt?


Före skyltbytet

Dagcentralen i Kungsängen har varit en träffpunkt för framför allt pensionärer i över 30 år. Där finns snickeri, pensionärsexpeditioner, fotvård, motionssal och utrymmen för möten och studiecirklar. Tidigare har det även funnits keramiklokal med brännugn, bassäng och restaurang. Dessutom var tidigare gemensamhetsutrymmena betydligt mer omfattande än efter det, att Restaurangskolan lade beslag på en del.
"Lade beslag på" är kanske inte rätt uttryck. Sanningen är den, att det gjordes en överenskommelse mellan pensionärerna och kommunen. För att kunna bibehålla en restaurang minskades allmänna utrymmen till förmån för Restaurangskolan. Nu har allianspartierna i kommunen stängt Restaurangskolan, men lokalerna har inte lämnats tillbaks till pensionärerna.

Nu har ytterligare något hänt. Någon som vet vad som är på gång? Det som syns är att skylten bytts ut. Innebär det att Dagcentralen kommer att stängas? Vem har i så fall fattat det beslutet?


Efter skyltbytet