fredag, augusti 02, 2019

Hur mycket juice behöver det vara i en vara?Till frukosten dricker jag juice.Det finns många sorter att välja mellan. De flesta är ganska söta. Därför föredrar jag blodgrape eller blodapelsin. Ibland provar jag dock på annat. Mango och passionsfrukt låter väl gott. Jag trodde att juicen bestod av dessa två frukter eller att de åtminstone var dominerande i blandningen.
Men läser vi på innehållsförteckningen framgår att 4% är mango och 2% är passionsfrukt. Resten är äpple-, apelsin-, druva- och ananasjuice. Hur stor andel varje frukt har är inte angivet, men jag skulle tro att äpple är dominerande.
Varför är producenten inte ärlig och kallar juicen för "Äpple och apelsin smaksatt med exotiska frukter"?


söndag, mars 03, 2019

Allting går att sälja med mördande reklam!

Man tager filmjölk med 3,5% fetthalt och tillsätter socker. Lite blåbär därtill så kallar vi den hälsofil. Jag undrar hur nyttig den är. Själv dricker jag varje morgon till frukost ett glas Mellanfil, 1,5%, utan socker.. Visst måste det vara så, att min filmjölk är hälsosammare än Verum Hälsofil.

tisdag, oktober 02, 2018

En liten höstdikt

Fritt efter okänd poet:

Hustdagjemning

Nu är det hust
en iskall pust
blåste här just
bort sommarens lust.

Vid Melarens kust
jag halsar en must
-och tenker som så
att nu är det hust.

fredag, september 28, 2018

Lojal mot grundlagen eller lojal mot regeringen

Det är märkligt vad sverigedemokrater och andra högerpartister känner sig träffade av tjänstemännens på regeringskansliet skrivelse och oro.
Regeringsformens paragraf 2 inleds:
"Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet."
Det står inte "alla riktiga svenska människor", det står inte ens "alla svenskars". Det står "alla människors lika värde".
Med tanke på vissa uttalanden i valrörelsen och valresultatet, finns risken att det kan uppstå uppstå konflikt mellan lojaliteten mot en ny regering och lojalitet mot grundlagen.
En del partier känner sig, av döma av uttalanden, tydligen illa berörda.

torsdag, augusti 30, 2018

Sista vecka före valet

Nu närmar vi oss sista veckan före valet och det är full fart på valarbetet. Stämningen är hög och det pratas mycket politik utanför valstugorna i Kungsängen och Bro.
Själv har jag fullt upp som valarbetare och försöker efter bästa förmåga blogga om det.
Mitt arbete kan följas på Valarbetaren.se

torsdag, augusti 09, 2018

Posten har slut på frimärken

Skall nästa vecka för Reumatikerföreningen Järfälla - Upplands-Bro:s räkning skicka 500 brev. Tar lite tid med kuvertering, klistring av adressetiketter och frimärkning. Vi brukar använda rullar med 100 st märken i varje. Det är det mest praktiska. Förvånad blev jag, när det uppdagades att posten har slut på frimärksrullar. Otroligt! Hur sköts detta företag egentligen? Det är ju själva affärsidén att sälja frimärken och leverera brev. Är  det inget som fungerar längre?
Det hör till saken att behöver man köpa ett enstaka frimärke är det från dessa rullar de tas.

Detta bolag är en katastrof. en av de riktigt dåliga affärer den tidigare alliansregeringen gjorde. Egentligen borde Postnord likvideras och förlusten tas fram. får väl täckas med skattepengar.

Ett fungerande postväsende är en viktig del av vår infrastruktur. Regering och riksdag bör vara garanter för att detta fungerar. Det kanske vore dags med ett statligt verk, Postverket,  efter detta experiment med medborgarnas tillgångar.

https://ebutik.postnord.se/

måndag, augusti 06, 2018

Skall politiker bestämma allt?

Vad skall politiker bestämma? Naturligtvis inte allt. Det är det ingen som tycker, i alla fall inte i en demokrati. Beslut i olika frågor skall givetvis fattas på olika nivåer.
Läste i DN och SvD hur Kristdemokraterna vill lagstifta om barngruppernas storlek i förskolan.  I min mening en fråga som definitivt inte hör hemma på riksnivå, och som är definitivt olämpligt att reglera i lag.

Hur den enskilda förskolan utformar sin verksamhet bestäms bäst av personal och föräldrar. En grupp är i första hand en administrativ indelning. I verkligheten följer inte verksamheten alltid grupperna. I många förskolor har under sommarmånaderna en stor del av tiden ägnats till fri lek på gården. Barnen blandas då och hela förskolan finns oftast tillsammans i utelekarna. Det viktiga är att det finns tillräckligt med personal för att stimulera till aktiviteter och att finnas till hands.

Det är många olika faktorer som påverkar den optimala storleken på barngruppen. Exempelvis lokalernas storlek och utformning, vilken pedagogik som används eller barnens olika behov. Att alla förskolor utformas lika är för mig en hemsk tanke. I min värd behöves förskolor som är olika. Vad är det annars för mening med att föräldrar skall kunna välja?

Vad kommer som nästa steg? Förslag på lagstiftning om antal kvadratmeter per barn, personaltäthet, öppethållandetider eller pedagogiken? Kristdemokraterna gör mig förvånad med sitt förslag. Jag trodde det var ett parti som värnade om valfrihet. Vitsen med att kunna välja förskola måste väl ändå vara att de är olika. Varför skall man annars välja?

Som politiker måste man ha känsla för vem som skall bestämma vad. Den lokala förskolans verksamhet utformas bäst av föräldrar och personal i samverkan Låt gärna barnen vara med och bestämma också. Även små barn mår bra av att man lyssnar på dem.