måndag, december 25, 2006

Juldagsmorgon

Juldagsmorgon vid Tibbleviken

lördag, december 23, 2006

Att fira jul

Nu finns det all anledning att fundera på vad det är vi firar under julen. Det har nämligen förändrats över tiden.

I äldsta tider firades att året vände vid Julblot eller Midvinterblot. Därefter blev dagarna längre och vi gick mot vår och sommar. Stort frosseri och offer till de gamla gudarna hörde till.

När landet kristnades tog den nya religionen över festligheterna. Det som formellt firades var Jesus födelsedag och nya saker tillkom såsom julkrubba och psalmer.
Jultomten är intressant för den är en kombination av folktrons gårdstomte och ett kristet helgon, S:t Nikolaus.

Numera har kommersialismen blivit dominerande vid denna högtid. Det finns kvar delar från det fornordiska och det kristna, men tyngdpunkten ligger på köpfesten.
Den moderna tomten lanserades av Coca Cola på 1930-talet.


GOD JUL!
"Nu är det jul igen" (1907), målning av Carl Larsson

fredag, december 22, 2006

Reklam på mjölkpaketen

Reklamfinansieringen sprider sig. Nu är det dags för mjölkpaketen enligt tidningen Resume. Iden är att kunder på Coop skall få mjölk "gratis" om de handlar varor för minst kr 500:-.
Tänk efter! Vem betalar mjölken? Jo det gör de som handlar varor från de företag som annonserar.

Min läkare har sagt att jag inte bör dricka mjölk. I fortsättningen får jag betala "gratismjölken" ändå varje gång jag köper Gevaliakaffe eller reser med Vikingline eller SJ.

Inget är gratis

torsdag, december 21, 2006

måndag, december 18, 2006

Nybygget

Inflyttning om en månad-

fredag, december 15, 2006

Nu har jag fått nog.

Gårdagens kommunfullmäktige fick ingen lyckad utgång (se DN). I samtliga kommunala nämnder blev Alliansen i minoritet. Samtliga ordförandeposter tillföll Socialdemokraterna. Röstsiffrorna 21-20 var vanligast men även 20-19 och 20-20 förekom och lottning fick ske.
Nu har Alliansen ledningen i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har ledningen i nämnder och styrelser och kommunen skall leva efter en budget från dessa partier.

Vi kan inte ha det på detta sättet. Vi kan inte heller träta om vems felet är eller hur det kommer sig att vi är i denna situation. Något måste göras.
Hur det skall gå till vet jag inte i dag, men all min erfarenhet säger mig att det måste till offer från alla parter. Från alla håll måste man göra saker som för bara några veckor sedan ansågs otänkbart. Det är endast på detta sätt samarbetet kan komma till stånd.

I riksdag har talmannen en roll vid regeringskriser. Han skall sondera terängen och pröva vilka vägar som är framkomliga för att finna lösningar. Misslyckas detta måste nyval ske. Kommunen får inte förätta nyval. Det tror jag är bra. Poliker är erfarna människor som skall kunna lösa sina egna samarbetsproblem och det kommer vi också att göra.

Detta kan verka kaos just nu, men allt är inte utanför kontrollen. Viktiga funktioner kan upprätthållas i och med att det finns valda förtroendevalda politiker på nyckelposterna. I avvaktan på den slutliga lösningen ser det ut ungefär som före valet.

torsdag, december 14, 2006

Manifestation mot A-kasseförsämringarna

Många protesterade på Mynttorget i dag

Kommunal budget med "mittenprofil"

Gårdagens budgetfullmäktige är inte utlagt som repris på kommunens hemsida än. Det brukar ta några dagar innan den kan ses om man inte ser direktsändningen. Budgetdebatten inklusive besluten tog hela dagen och kvällen, från 9.00 till 00.20.

Just nu ser det ut som om vinnarna är kommuninnevånarna. Den borgerliga alliansen som styr i Upplands-Bro fick inte igenon ett enda av sina egna förslag. Sverigedemokraten i fullmäktige uttalar i DN, att han skulle haft svårt att stödja flera av de borgerliga budgetförslagen. Dessutom ville han straffa kommunalrådet för att samarbetet varit dåligt.

Deta innebär att de värsta högerförslagen inte kunde genomföras:
  • att besparingar i förskola, skola och äldreomsorg inte genomförs
  • att inga extra hyreshöjningar i Upplands-Brohus behöver genomföras p.g.a. av borgensavgift
  • att förskola, skola och äldreomsorg även fortsättningsvis kommer att drivas av kommunen
  • att vårdnadsbidrag inte införs på bekostnad av förbättringar i förskolan

Däremot blir det:

  • en ny tjänst som äldreombudsman och konsumentvägledare
  • ny bollhall i Bro, idrottshall vid Hagnässkolan och fortsatt planering för Kungsängens Idrottsplats
  • kulturhus och bibliotek i anslutning till kommunhuset i Kungsängen
  • En miljöplan där kretsloppstänkandet blir en naturlig del av samhällsplaneringen
  • premiering av föreningar som arbetar med jämställdhet
  • större valmöjligheter för de som har hemtjänst

Och mycket annat. Hela budgeten från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet antogs. Vi har medvetet lagt förslaget i den politiska mitten. Detta för att det skulle kunna accepteras av alla partier som inte står för långt till höger.

Jag kan dock konstatera att det i fullmäktige finns partier som har valt "makten" före möjlighet att genomföra sin politik.

Nu skall jag in till Stockholm och Mytntorget för att deltaga i manifestationen mot försämringarna för de arbetslösa. I kväll kan jag inte vara med för då fortsätter kommunfullmäktige, med val till nämder och styrelser.

onsdag, december 13, 2006

Budgetfullmäktige

I dag, med start kl 9.00, sammanträder kommunfullmäktige. Vi kommer säkert att hålla på hela dagen och en bit in på kvällen för att diskutera de olika budgetförslagen. Debatten kan följas från kommunens hemsida.
Den borgerliga alliansen har ett budgetförslag och Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ett annat. Redan tidigt har borgarna stängt alla dörrar i förhandlingarna.

Några viktiga skillnader:

Alliansen vill införa borgensavgift, d.v.s. hyresgästerna i Upplands-Brohus skall få högre hyra och pengarna förs över till kommunen, (extraskatt för hyresgäster). Det vill inte vi.

Alliansen vill spara 3,25 miljoner kr på bl.a. förskola, skola och äldreomsorg. Det vill inte vi.

Alliansen vill privatisera förskola, skola och äldreomsorg. Det vill inte vi.

Alliansen vill införa vårdnadsbidrag. Vi vill i stället förbättra barnomsorgen.

Vi vill bygga bollhall i Bro och slutföra planeringen av Kungsängens Idrottsplats. Det vill inte alliansen.

Glöm inte bort manifestationen i morgon mot försämringarna i A-kassan. Samling vid Mynttorget kl 11.00, samt fackeltåg från Norra Barntorget kl 17.30.


I veckan blir det förhoppningsvis klart med E85 på OK

lördag, december 09, 2006

Manifestation mot försämringar i A-kassan

Regeringen föreslår lägre ersättningar till de arbetslösa och högre avgift till A-kassan. Detta för att kunna sänka skatten för de som har arbete. Med andra ord: Tar från de fattiga och ger till de rika.

Protestera den 14 december!!

onsdag, december 06, 2006

Allmänhetens frågestund

Meningen var att budgeten skulle debatteras och beslutas om på kommunfullmäktige 30 november. Den var emellertid inte klar och får skjutas upp till 13 december. Då startar fullmäktige redan kl 9.30 på förmiddagen. Något dramatiskt skedde inte på sammanträdet som kan ses i efterhand från kommunens hemsida.

Däremot efter fullmäktige, på allmänhetens frågestund, meddelar Irene Seth, det moderata kommunalrådet att "vi tänker införa en ny regel" och att svaren skall ske skriftligt i fortsättningen.
Detta är mycket förvånande och tyder på att den politiska ledningen inte har förstått vilken roll kommunalrådet har och inte heller har förstått vad allmänhetens frågestund är.

Allmänhetens frågestund är till för att icke politiskt aktiva snabbt skall kunna få svar på enkla frågor. Fordras mer omfattande svar är det lämpligare att skriva till kommunen och få ett skriftligt svar. Frågorna kan lämnas i god tid, och man är garanterad svar på nästa fullmäktige, eller omedelbart före frågestunden. I reglerna står bl.a:

"Fråga kan framställas muntligt eller skriftligt och då åligger det kommunfullmäktiges sekreterare att i förekom­mande fall vara allmänheten behjälplig med frågans skrift­liga utformning."
Samt:
"Fråga kan lämnas in på något av följande sätt:
a) Till kommunkansliet senast kl 12.00 två arbetsdagar före dag för frågestund.
b) Till presidiet omedelbart före frågestund."

Tanken är att det skall kunna ske enkelt och utan alltför mycket formalia. Frågareställaren skall kunna ställa en rak muntlig fråga, och få ett rakt muntligt svar. Svaret skall givetvis vara partipolitiskt neutralt. I detta läge representerar den svarande kommunen och inte sitt parti.
Jag är inte beredd att utan genomtanke ändra på detta. Åtminstone inte på ett för invånarna negativt sätt. Hela regelverket finns på kommunens hemsida.Här skall byggas nytt, förhoppningsvis bibliotek.

måndag, december 04, 2006

Skyltkrig

Framför Konsum sätter ICA upp sin reklamskylt. Konsum har en skylt utanför ICA.
Kunderna blir lurade. Det framgår inte av skylten att den gäller ICAbutiken 150 meter längre bort, och många går in i Konsum för att köpa de billiga lussekatterna.


Anonym ICAreklam framför Konsum