måndag, januari 15, 2018

Nu stängs vägen genom Kungsängen av på EONS begäran.

Nu är det stopp att köra igenom Kungsängen och ta gamla vägen till Stäket och Kallhäll. Det är EON som begärt att få lägga fjärrvärmen i kommunens vägbank. Detta kommer att göras hela vägen från Bro. I Kungsängen börjas det nu med avstängning. Enklast att passera är via Strandvägen och Prästhagsvägen,  men i stället hänvisas trafiken via Bygdegårdsvägen, Skyttens väg och Bergvägen. Inte något vidare vägval att snirkla runt i backarna i Kungsängen. I backkurvan på Skyttens väg har det hänt att större bilar fastnat och behövt begära hjälp att ta sig därifrån.

Visserligen är korsningen mellan Enköpingsvägen och Prästhagsvägen omöjlig i dag för större fordon eller fordon med släp, men detta går enkelt att åtgärda, vilket inte går med Skyttens väg. Området, söder om järnvägen, där trafiken lätt kunde ledas, kallas ibland för Guldkusten, men det kan väl inte ha inverkat på beslutet?

Lite märkligt att kommunen låter EON bygga i kommunens vägbank. Andra anläggningar såsom färskvatten från Norrvatten och avloppsvatten till Käppala har fått läggas på sidan av.
Vad har vi för anledning att låta EON få en gräddfil. EON äger och har monopol på fjärrvärmen i Upplands-Bro. De tar hutlöst mycket betalt för den. Fjärrvärmen i kommunen såldes billigt av den borgerliga majoriteten  i kommunen till Graninge som sedan sålt vidare till EON. Allt skulle ju privatiseras i början på 90-talet. Dyrt blev det för invånarna.

En tid kommer vi att få det ännu stökigare än i dag för biltrafiken i kommunen. Om det sedan blir bättre eller billigare fjärrvärme får vi se. Anläggningen i Högbytorp måste ändå betraktas som tveksam ur miljösynpunkt. Det är framför allt lastbilstransporterna som känns onödiga. Båt och tåg är bästa transportmedlet för importerade sopor.


Hit men inte längre. Bygdegårdsvägen, Skyttens väg och Bergvägen föreslår kommunen. Strandvägen och Prästhagsvägen är bäst om du inte har lastbil med släp.