söndag, oktober 30, 2005

Följ med vad som händer!

Just nu pågår socialdemokraternas partikongress. Alla kan lyssna på debatten via partiets hemsida, en möjlighet alla bör ta tillvara.

Kommunfullmäktiges sammanträden kan höras på webben. Från mötet 19 oktober finns hela debatten bevarad för de som vill höra vad politikerna har för sig.

söndag, oktober 23, 2005

Taket påNu har man kommit upp till taken

måndag, oktober 10, 2005

Medlemsinflytande på budgeten

Hela lördagen tillbringade jag på Villa Skoga i Kungsängen. Arbetarekommunen (socialdemokraternas medlemsorganisation) hade möte där bl.a. äldreomsorgen och den kommunala budgeten för 2006 diskuterades. Ett 30-tal medlemmar i Socialdemokraterna deltog.
Det är en viktig del av demokratin att bland partiets medlemmar diskutera de viktiga kommunala frågorna.

När det gäller den framtida äldreomsorgen ser vi nu ett antal frågeställningar växa fram:
Skall vi ha kvar principen att alla som vill skall kunna bo kvar hemma så länge som möjligt?
Behövs någon mellanform av boende ? Servicehus? Seniorboende?
Vad skulle det innebära för de äldre om servicehusen omvandlas till seniorboende?
Vilken kompetens behövs i framtida hemtjänst?
Skall kommunen eller landstinget ha ansvaret för daglig sjukvård?
Behövs det mer dagverksamhet? Hur skall den i så fall utformas?
När behöver vi bygga fler lägenheter i särskilt boende, såsom Norrgården, Allégården och Kungsgården?
Många frågor är det och vi skall fortsätta att diskutera under hösten. För mig känns det redan nu klart, att servicehusen kommer att behövas även i framtiden.

Tack vare att kommunen numera har en mycket välskött ekonomi, finns det utrymme för kvalitetsförbättringar kommande år. Mer om vad det betyder återkommer jag till, när de slutliga förslagen fastställts.

En annan fråga vi diskuterade i lördags var personalen i äldreomsorgen. Antalet deltidstjänster har ökat på bekostnad av heltid. Samtidigt har antalet "timvikarier" ökat. Detta är problem både för de anställda och för verksamheten. Vi kommer att se över anställningsformerna och anställningstryggheten för kommunens anställda.

I det socialdemokratiska partiet är det medlemmarna som är den tunga punkten och beslutar i dessa viktiga frågor. För att demokratin skall fungera krävs det, att många människor engagerar sig och går med som medlem i något politiskt parti. Det är vad vi tycker tillsammans, som driver utvecklingen framåt. Så arbetar vi i mitt parti.