måndag, oktober 22, 2007

Finns utanförskapet?

Ingen har lyckats förklara vilka som tillhör "utanförskapet". Ett ord som högeralliansen uppfann inför förra valet för att ge ett intryck av, att en stor del av Sveriges befolkning inte arbetar utan lever på bidrag.
Senaste numret av LO-tidningen belyser det hela med hjälp av statistik från de västeuropeiska EU-länderna. Den visar att det endast är Danmark och Holland som har fler i arbete. Man har då tittat på åldrarna 16 - 64 år.
Hur ser det ut i de högre åldrarna? Jo, Sverige har klart den högsta förvärsfrekvensen bland de som är mellan 55 och 64 år. Var tog alla förtidspensinärer vägen?

Ledaren i LO-tidningen nr 33 är klart läsvärd. Den visar att vi 2006 var bäst på att få folk i arbete, att inte ens regeringen vet vad "utanförskap"är samt att regeringen inte tror på att deras politik får fler i arbete.

lördag, oktober 13, 2007

Kulturhus

Vad skall finnas i det nya kulturhuset? Bibliotek verkar naturligt, men hur skall det utformas och vad mer bör ett kulturhus innehålla?
Det är nu det går att påverka. Kommunen har ett dialogmöte om innehållet på måndag. Missa inte möjligheten att framföra dina åsikter.
Måndag kl 19.00 i Kommunhuset.


På planen framför kommuhuset skall kulturhuset byggas

onsdag, oktober 10, 2007

Husen reser sig

Här stod tidigare kommunhuset

torsdag, oktober 04, 2007

Valfrihet

När jag handlar mat i Kungsängen kan jag välja mellan Konsum och ICA. Väl inne i affären kan jag själv välja vilka varor jag skall köpa. Jag kallar detta för valfrihet. Jag skulle aldrig acceptera att butikspersonalen plockade ihop varukorgen utifrån min vikt, ålder och allmänt hälsotillstånd. Däremot skulle jag kunna acceptera att en av butikerna stänger och jag inte längre kan välja mellan kooperativt eller privat. Att välja innehållet i matkassen är viktigare än att välja ägarform på butiken.

Regeringen har tillsatt en utredning "Fritt val inom äldre- och handikappomsorgen" som kommer att lägga sitt förslag 29 februari nästa år. Utredningens uppgift är att "främja en mångfald av utförare, både i fråga om storlek och inriktning". Avsikten är att montera ned den kommunala hemtjänsten och äldreboendet. Att ersätta offentlig verksamhet med konkurrerande och vinstgivande företag.

När jag behöver hemtjänst är det viktigare att bestämma vad jag vill ha hjälp med än vem som är ägare till hemtjänstföretaget.
Från den borgerliga högern tycks man helt glömt bort att det är val av innehåll i omsorgen som ger valfriheten.

onsdag, oktober 03, 2007

Daghemsbygge

Daghemsbygget i Finnsta