fredag, september 28, 2018

Lojal mot grundlagen eller lojal mot regeringen

Det är märkligt vad sverigedemokrater och andra högerpartister känner sig träffade av tjänstemännens på regeringskansliet skrivelse och oro.
Regeringsformens paragraf 2 inleds:
"Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet."
Det står inte "alla riktiga svenska människor", det står inte ens "alla svenskars". Det står "alla människors lika värde".
Med tanke på vissa uttalanden i valrörelsen och valresultatet, finns risken att det kan uppstå uppstå konflikt mellan lojaliteten mot en ny regering och lojalitet mot grundlagen.
En del partier känner sig, av döma av uttalanden, tydligen illa berörda.