lördag, juli 14, 2012

Det händer saker

Ibland händer det saker.
När jag i går passerade centrumparken i Kungsängen såg jag hur någon har börjat uppsnyggningen. Vid anslagstavlan är nässlor och gråbo borttaget och ligger i en liten hög, jordhögen är utjämnad och det ser lite trevligare ut.
Jag hoppas att denna någon fortsätter med kirskålen och resten av ogräsen.

fredag, juli 13, 2012

Onödig jakt på "felparkerare"

I går kl 10.00 var Qpark ute och bötfällde parkerade bilar i Kungsängens Centrum. Helt vansinnigt, men på uppdrag från kommunen.
Vän av ordning kanske tycker att det är OK att hålla efter felparkerare. Det tycker jag också när parkeringarna  är ett problem. Så är dock inte fallet på morgonen. Gott om platser finns det och ingen har svårt att hitta någonstans att ställa bilen.
Emellertid får man endast stå tre timmar och detta räknas från kl 08.00 på förmiddagen. Det betyder att Qpark som var ute kl 10.00 inte kan hitta någon bil som parkerats för länge. Först kl 11.00 går det att överskrida parkeringstiden.
Vilka bötfälloer Qpark då?
Jo, de som har glömt att sätta P-skiva i bilen. Kommunen betalar Qpark för att åka ut och bötfälla bilar som inte är felparkerade men som saknar P-skiva

Dags för politikerna i kommunstyrelsen att ta sitt ansvar. Så här skall det inte gå till.


Kungsängens centrum i går kl 10.00, de som glömt p-skivan jagas.

torsdag, juli 12, 2012

Apotekens brist på sevice

Vittnesmålen om den katastrofala apoteksservicen är många. Nästan alla man talar med kan vittna om att de inte längre kan få ut sin medicin vid första besöket på apotek. Senast i dag kan vi läsa om Sven Brittons erfarenheter i SvD.

Visst har det blivit fler apotek i Storstockholm. Hörde att i Jakobsberg finns det numera  sju mot endast ett före avregleringen. Tyvärr har de inte medicinerna i lager när man behöver dem.
Till och med allianspolitikerna borde inse att avregleringen och försäljningen av statliga apotek är en katastrof för medborgarna. Ett fungerande apotek är bättre än sju utan varulager.

För två månader sedan skrev Aftonbladet att 33 apotek är nedläggningshotade. Alla i Norrlands glesbygd. De privata apoteken är skyldiga att ha dem öppna till mars nästa år. Vad som sedan händer vet vi inte, men får marknaden råda kommer de icke lönsamma att stängas.

Tyvärr är det så att försäljningen av svenska folkets apotek endast gynnat riskkapitalister som inte ens skattar i Sverige. Det kommer att bli dyrt att bygga upp en över hela landet fungerande apoteksorganisation igen, om det ens går. Alliansregeringen borde ställas till svars för denna plundring av vår gemensamma egendom.

tisdag, juli 10, 2012

Det ser för tråkigt ut i Centrumparken

Tomten mellan Dagcentralen och restaurang Golden Cave i Kungsängen gränsar mot Torget och stora parkeringen. En grön yta var det tänkt men usch vad det blivit. Kirskålen växer högt och skymmer nästan lådan med några få blommor, mot trotoaren framför anslagstavlan frodas nässlor och andra ogräs, det är hjulspår i gräset, buskar har tagits bort och marken inte återställts, jordhögar ligger kvar efter tidigare arbeten, vegetationen består av allehanda ogräs samt en ful sandlåda för vintersandning står kvar efter vintern.Hur kommer det sig att denna markyta får stå misskött och vanpryda Kungsängens Centrum? Marken ägs av Upplands-Brohus som förvaltar bostäder. Kommunen som sköter parkerna betraktar detta uppenbart inte som "sitt bord". Vad jag vet är det enda som gjorts i år är utsättning av en blomlåda som nu är nästan skymd av den höga kirskålen.

Förs ett år sedean var ett förslag att ordna en aktivitetspark på platsen uppe och vände i Socialnämnden. Förslaget var så dåligt att det måste göras om. På ett år har det sedan inte hänt något. Det enda positiva med förslaget var att man ville sätta upp ett stort plank mot torget för att förhindra insyn i parken.
Skall parken se ut på detta sättet, är till och med ett plank bättre.


Kirkålen frodas i Kungsängens Centrumpark