torsdag, december 31, 2009

2009 blev ett skitår

Sven Otto Littorin hade rätt. 2009 blev ett riktigt skitår. Det var kanske inte så svårt för honom att lova i december 2008. (För dig som inte minns länk1 och länk2.) Han sitter ju med i den regering som bär ansvaret för skitåren. Det oroar att han även utlovat skitår 2010. Den som vill önska arbetsmarknadsministern Gott Nytt skitår kan göra det via SSU:s sida.

En annan sak som oroat mig är att jag inte fått några julklappar. Jag vet att jag varit snäll, men tomten har varit försvunnen. I dag kunde jag återfinna honom mellan Kockbacka och Lindhagaberg sittandes på en mjölkpall. Han var helt fastfrusen och alla julklapparna var borta. Jag får vänta till nästa jul.
Vara snäll ett helt år till, det går nog inte. 2010 är ju ett valår. Det skitåret kanske i alla fall slutar lyckligt.


Den plats som tomten sitter på, strax bredvid den gamla dansbanan, är troligtvis samma plats som en annan "röd gubbe" bevistade 1887. Då höll nämligen den socialdemokratiske agitatorn August Palm möte om socialismn. Ett möte som förorsakade August fängelsevistelse på Långholmen för "smädelse av riksdagen".
August Palms föredrag var anledningen till en extra kommunalstämma i Bro där det beslutades att möten på landsvägar skulle vara förbjudet. Detta innebar totalt mötesförbud eftersom all mark ägdes av Brogård, vilkens ägare inte tänkte släppa in några socialister.

Jag önskar i alla fall alla ETT GOTT NYTT ÅR 2010 !Vad väntar tomten på?

onsdag, december 30, 2009

Frost och snö avslutar året

Infarten till Kungsängen vid Svartviken

onsdag, december 23, 2009

God jul!

En God Jul önskas alla.

Ett snöigt Bro Centrum

måndag, december 14, 2009

Kommunens nya hemsida

På tisdag skall kommunens nya hemsida vara klar. Redan nu är den utlagd. Jag har tittat runt i helgen och tycker den är ett riktigt lyft. Visserligen finns det mycket kvar att göra men det får komma under hand.
Titta själv!


Kommunens nya hemsida

fredag, december 11, 2009

"Av var och en efter förmåga , åt var och en efter behov" en gammal vacker tanke som präglat den socialdemokratiska skattepolitiken . Den progressiva skatten är en följd av detta.
I dagens Sverige har detta system frångåtts. Allianspartierna har beslutat att de sämst ställda skall ha den högsta skattesatsen.

PRO:s ordförande Curt Persson berättar i dagens SvD om en undersökning där 18 länder ingår (EU-15, Norge, USA och Australien). Endast Sverige har högre skatt för pensionärer än för löntagare med samma inkomst. I de flesta länder betalar pensionärerna lägre skatt än de förvärsarbetande. Även DN refererar till detta.

Dessutom är det så illa att de två senaste stegen i "jobbskatteavdraget" betalas med lånade pengar. Det betyder att vid en kommande rödgrön valseger måste skattebetalarna betala tillbaks detta, vilket med automatik innebär höjda skatter.

Den borgerliga politiken innebär lägre skatt för många, dock inte pensionärer, sjuka och arbetslösa. Störst skattesänkning får de rikaste.
Den innebär också en nedmontering av välfärden, och att samhällets egendom i många fall skänks bort. Något som vi måste betala i framtiden.

torsdag, december 10, 2009

Ny idrottsplats skapar nya bostäder

Kunsängens IP skall flytta till Gröna Dalen är tänkt. Platsen för nuvarande idrottsplats kommer att bli ett utmärkt bostadsområde. Gångavstånd till pendeltåg och nära till såväl skolor som barnomsorg. Planläggning är på gång.

Här planeras bostäder

onsdag, december 09, 2009

Sjukförsäkringsdebatten avslöjar regeringen.

För en del i regeringen tycks konsekvensen av deras beslut komma som en överraskning. Man skyller till och med på försäkringskassan.
Gå inte på det!
Regeringen har varit fullt medveten om vad den gjort. Framgår bl.a. av artikel i Aftonbladet redan 2005-04-13. De borgerliga riksdagsledamöterna applåderade när beslutet togs i Riksdagen. De tyckte allt var lyckat. De sjuka skulle tvingas att arbeta och skatten skulle sänkas, mest för de rika.

Nu är det valår och konsekvenserna av Alliansens politik framgår för allt fler. Vad gör de då?
Jo, givetvis backar man. Skyller på försäkringskassan och vidtar småjusteringar.
Som ett litet barn: "Det var inte meningen".

Att de anställda på försäkringskassan är missnöjda förstår jag. De har bara gjort som lagstiftarna sagt och kräver nu en ursäkt.

Jag tycker inte att regeringen skall be försäkringskassan om ursäkt. Jag tycker inte heller, att den skall be hela svenska folket om ursäkt. Det räcker att den ber de sjuka om ursäkt.
Vi skall komma ihåg att redan före senaste valet berättade Alliansen, att för att finansiera skattesänkningar kommer ersättningen till de sjuka att minska och de långtidssjuka skall tillbaks till arbetslivet.
Men allt sades inte lika tydligt. Sänkt skatt var huvudbudskapet.

SvD Tur och retur
SvD försäkringskassans anställda
SvD Syfter är inte att straffa
DN Husmark Pehrsson
DN Sjukförsäkringen

fredag, december 04, 2009

Heminsstruktör för syn- och hörselskadade

Socialdemokraterna och Folkpartiet skapade ett utrymme i budgeten och inför heminstruktör för syn- och hörselskadade i kommunen. Såväl Synskadades Riksförbund som Hörselfrämjandet har utarbetat policydokument där det framgår vad tjänsten innebär.
Att utbilda personalen inom äldreomsorgen, att informera syn- och hörselskadade om hjälpmedel, att visa och utbilda hur man sköter sina hjälpmedel, att motivera till rehabilitering och att vara till hjälp med träning i den dagliga livsföringen är viktiga arbetsuppgifter.

Det är tack vare att Upplands-Bro kommun har en sedan i mitten av 90-talet välskött och stark ekonomi som 2010 års budget klarar sig utan nedskärningar och till och med nysatsningar.
Visst är det som M, Kd och C säger att alliansregeringens extra statsbidrag till kommunen förstärkte budgeten. Vi skall dock komma ihåg att tidigare har samma regering dels gjort nedskärningar på kommunernas ekonomi och dels lagt på ökade kostnader för kommunerna. Det extra statsbidraget är inget stöd på sikt och därför är det extra skönt att vi de goda åren har samlat i ladorna och står starkt rustade i de kärva tiderna.

torsdag, december 03, 2009

Snart är det vår.

Nästa månad är det januari. Sedan är det bara februari och mars kvar innan det är april och vår. Första frökatalogen är på gång och det är ju ett vårtecken så gott som något.

onsdag, december 02, 2009

fredag, november 27, 2009

Budget 2010 tagen av fullmäktige

Nu är S och Fp:s budget tagen av fullmäktige. Den består bl.a. av ett rejält jobbpaket, stor satsning på fältverksamhet för ungdomar, mer till barn hälsa och kultur, heminstruktör för syn- och hörselskadade, nya boenden för äldre och funktionshindrade, permanentning av volontärverksamheten, ny asfalt och belysning, trafiksäkerhet samt lek- och badplatser.
Jag kommer att återkomma och berätta mer om de olika punkterna.
Du kan läsa mer i Upplands-Bronytt, följ länken.

torsdag, november 26, 2009

Nya pengar till budgeten

Så här i efte timmen upptäcker vi att skatteintäkterna blir större än beräknat nästa år. Efter många år är jag van vid att siffrorna ändrar sig från dag till dag i budgetarbetet, men att justering så här sent har vidtagits har jag , såvitt jag minns, inte varit med om tidigare. Glädjande att korrigeringen gick åt detta hållet. Borgarna har i sitt budgetförslag redan tidigare anat detta så vitt jag förstår, eller var det bara en lyckad gissning?
Dagens debatt får lämna svaret. Följ den på webben! Börjar kl 09.00

tisdag, november 24, 2009

Budget i balans i Upplands-Bro

"Vi tar ansvar och satsar på framtiden för Upplands-Bro kommun" säger Socialdemokraterna och Folkpartiet om det budgetförslag de lagt inför 2010.
Det stämmer bra. En välskött ekonomi har gjort det möjlig att satsa på bl.a. skola, äldreomsorg och fältverksamhet för ungdomar. Det föreslås också investeringar som ger arbeten under lågkonjunkturen och som gör kommunen tryggare, snyggare och mer funktionell.

Vad har då den borgerliga oppositionen för motförslag?
Jo, som vanligt, lite mer av allt. Mer pengar genom att man gissar att skatteintäkterna skall bli högre och att man föreslår att Upplands-Brohus skall betala en avgift (borgensavgift) till kommunen. Betyder att de boende skall vara med att betala kommunens verksamhet på hyran.

På torsdag tas budgeten i kommunfullmäktige, som börjar redan kl 09.00. Debatten kan följas på webben.

onsdag, november 18, 2009

Trygghetsboende,servicehus eller seniorboende; en fråga om valfrihet.

Kan ett servicehus se ut hur som helst? Svaret på frågan är -"ja! det kan det". Det är nämligen inte reglerat.

När servicehusen i Bro och Kungsängen byggdes gjordes det med kopplingen till Dagcentral. Tanken var att dagcentralen skulle vara en mötesplats med restaurang, biblioteksservice, möteslokaler, hobbylokaler samt expeditioner för pensionärsorganisationerna. Det fanns också en reception som hjälpte såväl besökande som de äldre tillrätta.
Under en följd av år höll kommunfullmäktige sina sammanträden växelvis i dagcentralerna i Bro och Kungsängen.
Att ett servicehus hade larm i alla lägenheter var självklart liksom att det fanns sjukvård.

Med tiden förändras förutsättningarna. Inrättande av nya träffpunkter, tjärv ekonomi och fler äldre har medfört att allt inte är som förut. Så måste det bli om vi inte vill stanna tiden.
Eftersom servicehus inte är något entydigt begrepp föreslår äldreboendedelegationenen att äldreboendet skall bestå av seniorboende, trygghetsboende samt vård- och omsorgsboende. Något beslut är ännu inte fattat.

I Stockholm går diskussionens vågor höga. Det märks inte minst av dagens DN och SvD. I Stockholm minskar antalet äldre personer, men i Upplands-Bro ökar det. Förutsättningarna är därför olika. Att oron är stor för att servicehus skall omvandlas till trygghetsboende är förstående eftersom ansvaret för vård till stor del övergår till landstinget.
Byte av huvudman borde inte innebära någon skillnad, men uppenbarligen litar man inte på den borgerliga ledningen. Kan kanske bero på, att skattesänkningar har prioriterats före bra vård.

Hur kommer det bli i Upplands-Bro?
Enligt min mening skall servicehusen vara kvar och utvecklas. Om de i framtiden kommer att heta "servicehus" vet jag inte, men namnet är inte det viktiga.
Bostäder för äldre som har behov av stöd i det dagliga livet. Att sjukvården skall finnas kvar, ser jag som självklart, även om det kanske är landstinget som står för den. Möjlighet att få maten serverad gemensamt i restaurang eller matsal måste också till.
Servicehusen skall utvecklas, inte läggas ned.

För övrigt anser jag att Upplands-Brohus skall lägga nytt tak på servicehuset i Kungsängen. Sedan flera år läcker det både här och där.

tisdag, november 17, 2009

Ny förskola öppnar i Norrboda


På lördag är det öppet hus på nya förskolan i Norrboda.

söndag, november 15, 2009

Hösttomt centrum

Det orange tältet står på platsen för kommande kulturhus

fredag, november 13, 2009

Ensamkommande flyktingbarn i Upplands-Bro

Tar Upplands-Bro emot ensamkommande flyktingbarn?
Ja, självklart gör vi det.

Debatten som blossat upp på grund av Vellinge kommuns agerande, eller snarare på grund av ledande kommunpolitikers agerande, är skrämmande. Vad det egentligen handlar om är att ägaren till vandrarhemmet, mot betalning, låter ett antal ensamkommande flyktingbarn bo där i väntan på slutlig placering.
Det är så vitt jag vet första gången ett moderat kommunalråd lägger sig i vilka gäster ortens vandrarhem har. Konstigt med tanke på att moderater dels brukar värna den fria företagsamheten och dels brukar anse att politiker inte skall lägga sig i för mycket.

Hur ser det ut i vår kommun, Upplands-Bro?
Jo, vi har avtal med Migrationsverket och tar emot fem ensamkommande flyktingbarn per år.
23 september beslutade socialnämnden att så även skall gälla 2010.
Ett typiskt ensamkommande flyktingbarn i Upplands-Bro är en 15-17 årig pojke från Irak, Afghanistan eller Somalia.
De bor tillsammans i ett gruppboende, lär sig svenska. Målsättningen är att de som vuxna skall klara sig självständigt i svenska samhället.
Om man beaktar att de flytt till Sverige, kommit utan sina föräldrar och är barn som på grund av upplevelser blivit "vuxna" allt för tidigt inser man att de inte är i en avundsvärd situation. Det fungerar ändå bra, och Upplands-Bro ligger bland de främsta kommunerna i landet när det gäller integration.
Dessutom får kommunen alla sina kostnader för verksamheten täckta. Inga ytterligare kostnader för skattebetalarna i Upplands-Bro.

Vid infarten till Vellinge kommun finns det en skylt med texten: "Välkommen till Vellinge kommun. Här är Friheten större".
Vad jag förstår skall kommunen beställa en tilläggstavla: "Gäller endast Vellingebor".

Mycket i SvD: 1, 2, 3, 4, 5
Mindre i DN

torsdag, november 12, 2009

Budgeten innehåller jobbpaket

I det budgetförslag som Folkpartiet och Socialdemokraterna lagt i kommunstyrelsen finns en markerad satsning på jobbskapande åtgärder.

Investeringar tidigareläggs dels för att det är billigt att bygga under lågkonjunktur men framför allt för att det skapar arbetstillfällen.

Åtgätder som föreslagits av Folkpartiet och Socialdemokraterna:
Ombyggnad, upprustning och nybyggnad av äldre- och omsorgsboende.
Ombyggnad, upprustning och nybyggnad av skolor och förskolor.
Ombyggnad, upprustning och nybyggnad av kultur- och fritidsanläggningar
Upprustning av utemiljöer och lekplatser vid skolor, förskolor och offentliga platser.
Utveckla skötsel av grönytor
Investeringar i vägnät, trafiksäkerhet och skyltning
Investeringar för ökad tillgänglighet.
Förskottering av anslag till vägverket för att bygga Kockbacka-avfarten på motorvägen
Energibesparande åtgärder i fastigheter

Fotbollshall i Bro, ny idrottsplats i Kungsängen, föreningshus i Kungsängen och kulturhuset är med andra ord på gång.

Även under sommaren 2010 kommer vi att erbjuda ungdomar under 20 år sommarjobb i betydande omfattning.

Upplands-Bro har politiker som gör allt för att hålla arbetslösheten borta. Folkpartiet och Socialdemokraterna som styr i en politikens mittfåra måste ha minst ytterligare ett parti med sig i fullmäktige för att få majoritet. Jag hoppas att det lyckas.
26 november avgörs det i kommunfullmäktige.

onsdag, november 11, 2009

Fler heltidsanställningar krävs i kommunens budget

Det är budgettider. Kommunens budget för 2010 tas ställning till 26 november. Det brukar bli ett möte som pågår hela dagen och kvällen. Det är inte alltid vi kan gå hem vid midnatt, vilket är bra. Kommunens verksamhet skall diskuteras och de olika partierna skall lägga fram sina förslag.

Socialdemokraternas och Folkpartiets budgetförslag är presenterat. Finns att tillgå på kommunens hemsida. Den inledande texten saknas men handlingarna skall finnas kompletta under morgondagen.
De andra partierna passar än så länge, men under dagens kommunstyrelse hoppas jag, att de lägger fram sina förslag. Folkpartiet och Socialdemokraterna, kommunens mittensamarbete, har ingen egen majoritet. Minst ett av fullmäktiges övriga partier måste stödja förslaget för att det skall gå igenom.

Det är en positiv budget utan för stora nya kostnader eller nedskärningar. Att vi ändå klarar att lägga en budget i balans beror främst på två saker: Dels att vi har en välskött ekonomi, och dels att regeringen har som engångsinsats gett ett bidrag till kommunerna.

Ett område, som vi har haft svårt att få igenom förbättringar inom under flera år, är anställningsgraden hos personalen. Det är framför allt inom äldreomsorgen som allt för många deltidstjänster förekommer, vilket kan vara kvalitetssänkande för de äldre.

”Möjligheten till fasta anställningar ska stärkas, heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet. Om andelen heltidsanställningar inte kan ökas genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter är vi beredda att lagstifta.”, beslutades det på kongressen. Det vore väl märkvärdigt om inte vår kommun skulle kunna omvandla deltidstjänster till heltid, utan att ha ett lagstiftningshot hängande över oss.

I Nynäshamn går det bra. Ett projekt har nyligen genomförts med bra resultat för de anställda och ett bra resultat för omsorgstagarna. Dessutom visar det sig att det var ekonomiskt lyckat. Kommunen har sparat flera miljoner kronor. Om Nynäshamnsprojektet kan läsas i dagens DN: ”Heltidsjobb i kommunerna ger alla bättre ekonomi".

Jag tänker sätta ned foten nu och se till att något händer.
I Folkpartiets och Socialdemokraternas budgetförslag finns med ett uppdrag:
"Andelen heltidsanställda inom socialförvaltningens område ska öka markant". Nu skall en förändring komma till stånd. De som fortfarande är motståndare till att kvinnor arbetar heltid måste köras över.

tisdag, november 10, 2009

Riskkapital köper apoteket Liljan i Kungsängen

Det blir riskkapitalbolaget Altor som tar över apoteket Liljan i Kungsängen tillsammans med 207 andra apotek. De kommer att driva verksamheten under namnet "Hjärtat" och har för avsikt att expandera under fem år och sedan sälja allt med vinst. En vinst för någon motsvaras av en förlust för någon annan. I detta fall skattebetalarna. Detta vet vi med säkerhet eftersom det beslutats, att medicinpriserna skall höjas i avsikt att öka vinsten för bolagen.

"Hägglund är nöjd med miljarderna" skriver DN. Och det är klart han är nöjd. Inte så mycket med priset som med det faktum att plundringen av våra gemensamma tillgångar fortsätter. Av ideologiska skäl omvandlas det som byggts upp med skattemedel till privata vinster. Fyra stora kluster av apotek har sålts. Tre av dessa har köpts av riskkapitalbolag.

Vad händer efter valet? Socialdemokraterna har lovat att vidta åtgärder. Försäljningen kan bli svårt att göra något åt. Riskkapitalbolagen kommer givetvis inte att sälja tillbaks utan att göra storvinster. Jag är rädd för att nuvarande regering skriver fast medicinprisnivåerna i köpeavtalen. Allt i syfte att kommande regeringar inte skall kunna ändra på förutsättningarna.
Det blir svårt att rätta till detta. Skattebetalarna kommer i årtionden att ha onödigt höga kostnader för de sjukas mediciner,
Nej! pengarna går inte till medicin! Ännu ett exempel på att privata vinster finansieras med skattemedel.

DN
SvD

söndag, november 08, 2009

torsdag, november 05, 2009

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är det namn äldreboendedelegationen föreslår för det som i dag ofta kallas "särskilt boende", dvs äldreboende med heldygnsomsorg. Det är bra att olika boendeformer namnges och definieras. I dag är det ofta oklart och exempelvis servicehus kan se ut hur som helst. Äldreboendedelegationens slutbetänkande, SOU 2008:113, talar om tre typer av boende: seniorboende, trygghetsboende sam vård- och omsorgsboende.

Det som nu byggs i Tibble skall bli ett "vård- och omsorgsboende". Beräknas bli inflyttningsklart hösten 2010.
Vad skall det heta? Det börjar bli dags att fundera på namn.


Tibbles vård- och omsorgsboende växer upp

onsdag, november 04, 2009

Ändrade planer vid Tibble torg

Det blir inte alltid som tänkt. Bostadsrättsföreningen Vinbäret disponerar en en parkering vid Tibble torg. Där tänkte sig markägaren att bygga radhus. Planerna har ändrats och det som nu kan bli aktuellt är ett antal garageplatser. Det nya förslaget till plan finns med i handlingarna till kommunstyrelsen 13 november. Beslut har inte fattats. Det är meningen att det nya förslaget skall ställas ut, och det finns möjligheter att komma med synpunkter.
"Det bidde en tumme", kan man säga.


Tänkta radhus blir garage.

tisdag, november 03, 2009

LO:s krav i avtalsrörelsen rimliga

Det kan bli en tuff avtalsrörelse. Som vanligt kan man säga. LO:s krav på 2,6% påökt får ett blandat mottagande. Naturligtvis säger arbetsgivarerepresentanterna att LO saknar ansvar. Det har de alltid gjort. Däremot sägs inget om de höga lönerna bland näringslivets toppar.

"Avtalsrörelsen får en het start" skriver SvD i dag, och DN har den fantasifulla rubriken "Lo kräver löneökningar". Tidningarna är lite försiktiga med att ge Svenskt Näringsliv för stort utrymme i detta läge. Det är till och med så, att i sin analys försvarar SvD:s Leif Petersen LO:s krav och framhåller att fristående ekonomer uttalat, att fackets krav är både väntat och lågt.
Avtalsrörelsen kan bli svår, eller också sker det bara en skenfäkning från arbetsgivarhåll och det görs en uppgörelse under tidig vår. Svenskt Näringsliv är, tror jag, i en besvärlig propagandamässig situation.
 • För att hålla tillbaka lönekraven måste man skapa krismedvetenhet. Lågkonjunktur, ekonomisk kris och arbetlöshet talar för att företagen inte tål ökade lönekostnader.
 • För att behålla den borgerliga regeringen efter 2010 års val måste man framhålla att det har vänt. Alliansregeringen klarade krisen och nu är vi på väg uppåt.
Eftersom Svenkt Näringsliv gärna vill behålla nuvarande regering, som de ser som en garant för god tillgång av billig arbetskraft, kommer en trolig strategi att bli ett mellanting.
-"Vi är på väg i en konjunkturuppgång, men vi är bara i början och vi skall inte förstöra detta med höga löneökningar", skulle jag tro blir retoriken.
En snabb uppgörelse under tidig vår är mitt tips just nu.

måndag, november 02, 2009

Jobbkongressen avslutad. Nu börjar jobbet.

Jobben först. Skatt efter förmåga. Välfärd efter behov

Jobbkongressen är avslutad. Ett gott slut är att såväl Ipred- som FRA-lagarna skall omprövas. Partiledningen har insett att integritetsfrågorna är viktiga. De är till och med viktigare än upphovsrätten. Det senare kanske inte alla inser än, och det är nog klokt att fortsättningsvis hålla Thomas Bodström borta från dessa frågor.

Att privata företag skall kunna driva skattefinansierad verksamhet även i fortsättningen är nu klart. Innehåll och kvalite är viktigare än ägarformen. Samhällets roll övergår till att finansiera och övervaka. Att ta ut vinst skall vara tillåtet. Vem som skall svara för utvecklingen av verksamheterna känns för mig oklart, när ekonomisk vinst är målet.

SvD skriver att "S-linjen för jobben har inte förnyats". Det tackar vi för. Vår linje har alltid varit, att alla behövs i arbetslivet. Arbete åt alla med andra ord. Den inställningen behöver inte förnyas. Arbetslöshetsalliansens förhoppningsvis korta inhopp har tydligt visat detta.
De metoder som vi alltid har använt för att bekämpa arbetslösheten, såsom infrastuktursatsningar, bostadsbyggande, utbildning och ekonomisk stimulans har alltid fungerat och kommer alltid att fungera.

Nu är kongressen över och jobbet börjar. Det program vi skall gå till val på kommer Miljöpartiet och Vänsterpartiet att ha inflytande på. Innebär att vi måste prata oss samman. Sedan måste vi vinna valet och därefter bilda regering tillsammans med koalitionspartierna. Först därefter kan kongressbesluten börja att genomföras. Det är långt dit och hårt arbete krävs för att nå målen.

Det känns som vanligt bra efter kongressen. Det blir ju lätt så när man under flera dagar lyssnar på människor som tycker ungefär likadant. Vad som är svårt att veta är hur dessa kongressdagar uppfattats bland de som inte är engagerade i politiken. Nu gäller det för oss, både kongressombuden och vi som följt med på avstånd, att prata med alla de, som ännu inte är fullt övertygade och som inte tillbringat de senaste dagarna framför TV 24.
Berätta varför, vad och hur. Och lyssna, lyssna och lyssna.

För övrigt anser jag att arbetslöshetsalliansen skall förpassas till utanförskapet

söndag, november 01, 2009

Jobbkongressen jobbar vidare

Jobben först. Skatt efter förmåga. Välfärd efter behov

Vad jag minns bäst från gårdagens jobbkongress är Ingemar Karlssons tal. Hittar ingen utskrift men vill minnas att han sa ungefär så här:
-"Den nuvarande regeringen har infört regler som innebär, att den som inte tar ett jobb, som inte finns, skall straffas."
Det är precis så det är. Arbetslöshetsalliansens människosyn innebär, att samhällets brister och oförmåga att bibehålla en fungerande arbetsmarknad görs till individproblem. Det är upp till var och en att skaffa sig ett jobb, även om inte jobben räcker till alla.

Mycket diskussion om driftsformer och vinster i vården. När jag träffar vänner som är beroende av hemtjänst eller särskilt boende hör jag aldrig önskemål om privata alternativ. (Upplands-Bro är en kommun där allt inom kommunal vård och omsorg drivs av kommunen.)
Däremot framförs ofta synpunkter om innehåll och kvalitet. Valfrihet innebär att få välja vad hemtjänsten skall göra, inte namnet på hemtjänstföretaget. Kvalitet och innehåll är alltid det som är viktigast.
Att vård och omsorg även fortsättningsvis skall få drivas med vinstsyfte borgar inte för att kvaliten prioriteras. I alla fall inte så länge kvartalsekonomin är rådande inom näringslivet.

Nu skall jag återgå till TV24 och följa debatten. Sista dagen på en kongress brukar vara lite seg. Det var ju fest i går kväll. Det tycks dock som om kulturfrågorna intresserar många. 25 miljoner till de äldres kultur och 25 miljoner till de kommunala musikskolorna börjar Leif Pagrotsky med att utlova om det blir valseger. Dagen börjar bra.

För övrigt anser jag att arbetslöshetsalliansen skall förpassas till utanförskapet

DN

lördag, oktober 31, 2009

Pensionärsskatten bort, beslut på jobbkongressen

Jobben först. Skatt efter förmåga. Välfärd efter behov


Nu är det beslutat. Vinner socialdemokraterna nästa års riksdagsval kommer klyftan mellan de som arbetar och pensionärer att steg för steg tas bort. Den orättvisa extra beskattningen av pensionärer kommer att försvinna. Detta kan ske dels genom att jobbavdragen minskas och dels genom att pensionärernas skatter sänks.
Enligt arbetslöshetsalliansen skulle jobbavdragen minska arbetslösheten. Ingen tror längre på det och Peter Gustavsson visar i en artikel i Ordfront, att avsikten från regeringen är att få till stånd lönesänkningar.


Kongressen har vidare beslutat att kommunerna skall ha en skyldighet att tillhandahålla barnomsorg på obekväm arbetstid såsom helger, kvällar och nätter. Det kan kännas som angeläget eftersom vi begär, att människor skall arbeta även dessa tider.
Själv tycker jag dock att kommunerna själva skall kunna besluta om detta. Har invånarna röstat fram en borgerlig kommunledning skall de också få en borgerlig politik. Vad finns det annars för anledning att rösta socialdemokratiskt i kommunala val.
Emmellertid var nog kongressens beslut det enda rätta om man ser till barnperspektivet.


Att i kommunal verksamhet, som bedrivs av privata företag, kunna plocka ut höga vinster, ser jag som mycket tveksamt. Det finns tecken på, att bedragare, som tidigare har uppträtt inom bygg-, restaurang-, frisör- och städbrancherna , nu inriktar sig på kommunala verksamheter. Skattepengar skall inte finansiera privata vinster är min uppfattning. Kongressen tyckte annorlunda.
Jag är rädd för att frågan kommer att bli akut igen inom närmsta åren när bemanningsföretagen tränger in i välfärden.


Inga papperstidningar i morse. Man får nöja sig med nätupplagorna, gratisdelarna.


För övrigt anser jag att arbetslöshetsalliansen skall förpassas till utanförskapet

fredag, oktober 30, 2009

Jobbkongressen

Jobben först. Skatt efter förmåga. Välfärd efter behov

Kongressens andra dag startar kl 09.00. Första dagen talades det mycket om jobb. Socialdemokraterna visar nu att de gamla beprövade metoderna med investeringar i bostäder och infrastruktur, utbildning, satsning på forskning, stimulans till nyföretagande och bättre samordning av samhällets resurser är det som gäller. Visst kan man som i SvD:s pappersupplaga ifrågasätta varje insats, men erfarenheten säger att detta är insatser som tillsammans ger resultat.

Det är skillnad mellan Socialdemokraternas och Arbetslöshetsalliansens sätt att se på människan och samhället. Socialdemokraterna anser att det är samhällets uppgift att se till, att det finns arbete för alla. Alliansen anser att det är upp till individen att se till, att den har arbete. Gärna med hjälp av piskan.
Det är till och med så eländigt, att den liberala marknadsekonomin ser det som positivt med arbetslöshet. Människor som konkurrerar håller såväl löner som inflation på låg nivå. Dessutom är de lojala med ledningen.

Det borde för alla klart framgå att borgaralliansens politik har lett till ökad arbetslöshet och ökade klyftor. Det tycks i alla fall vara klart för DN och SvD eftersom de på sina nätupplagors gratisdelar inte skriver något om jobbkongressens viktiga beslut, besluten om jobben.
SvD tycker det är viktigare att rapportera att partistyrelsen led nederlag i två frågor, bl.a. erkännandet av Västsahara. DN anser att införandet av biltullar är viktigare än alla åtgärder för att skapa jobb.

I dag kan vi följa kongressenfrån kl 09.00. Av programmet framgår att bl.a. ungdomfrågor, klimatfrågor och folkrörelser skall diskuteras.

För övrigt anser jag att arbetslöshetsalliansen skall förpassas till utanförskapet.

torsdag, oktober 29, 2009

Jobben först. Skatt efter förmåga. Välfärd efter behov.

"Det är därför jag säger: klarar vi inte jobben så klarar vi inte svensk ekonomi. Och då klarar vi inte välfärden heller. Tre utgångspunkter som jag vill att vi skriver i illröd eldskrift: Jobben först. Skatt efter förmåga. Välfärd efter behov."
Detta säger Mona i sitt tal på kongressen. Ett tal som bådar gott inför framtiden. Det handlar om jobben, jobben och jobben. Vad skall annat vara tema på jobbkongressen?
Klimat och välfärd är också viktiga områden, men jobben och ekonomin är förutsättningen för att lösa klimatproblemen och återskapa en god välfärd för alla.

Att partiets politik är stark och inriktad på att i första hand klara jobben oroar uppenbarligen SvD. De inriktar sig på det område där partiledningen kan lida nederlag i voteringarna, nämligen ungdoms- och integritetsfrågorna. Läs själv hur man rubriksätter det som en djup spricka, när det i själva verket finns en djup enighet om jobbpolitiken. Att partiledningen inte riktigt hängt med i integritetsfrågorna är något som jag ser som ett övergående problem. Jobben först!

I dag skall jag efter bästa förmåga följa kongressen. Eftersom jag har en hel del annat som som måste göras får det i första hand ske via TV24. I dag handlar det om jobben. Viktigaste frågan kommer först. Bra att den inte behöver behandlas under sista dagens obligatoriska tidspress.

Jag ser fram mot den viktigaste kongress på länge: Socialdemokraterna del 2: Återkomsten

För övrigt anser jag att arbetslöshetsalliansen skall förpassas till utanförskapet.

SvD 1, SvD 2, SvD 3
DN

tisdag, oktober 27, 2009

I morgon börjar kongressen

Klocka 13.00 öppnar jobbkongressen. Fram till söndag eftermiddag skall arbetet pågå. Programmet är mastigt och det skall bli intressant att följa arbetet.
I morgon kl 13.00 startar det hela med tal av Mona Sahlin, ett tal som kommer att slå an tonen inför valrörelsen. Vad Mona säger kommer att granskas av media. Därför är hon tvungen att väga sina ord på guldvåg och kan inte ta ut svängarna så som jag kanske skulle önska.

söndag, oktober 25, 2009

Fler bostäder i Finnsta.

Här, öster om kollonilotterna i Finnsta, skall byggas bostäder

lördag, oktober 24, 2009

Caroline af Ugglas med "Team Caroline"

-"Jag är stolt över min kommun", sa Caroline af Ugglas när hon tilldelades utmärkelsen årets Upplands-Broare. Det var på torsdagens kommunfullmäktige vilket kan ses på kommunens hemsida. Vill du inte se politiken, kan du spola fram till 2.25. Del av händelsen kan också ses på You Tube.
Ett uppiggande avbrott för oss trötta ledamöter innebar att vi orkade debattera och bestämma några timmar till.
Caroline och Team Caroline gör en bra insats i Körslaget och har fått lokalpatriotismen att spira i vår kommun. I kväll gäller det att rösta så, att vi får behålla kören i tävlingen.
Naturligtvis röstar vi: telefonnummer: 099 - 402 04, sms: skicka CAROLINE till 72 400 för
vi är stolta över Caroline.

fredag, oktober 23, 2009

Gårdagens kommunfullmäktige, och nattens.

Fullmäktige, mycket debatt blev det. Som jag anade. Men vad bestämde vi?
 • Vi godkände delårsrapporten, där prognosen visar att kommunen klarar budgeten eller gör ett litet underskott.
 • Vi godkände markanvisningsavtal som innebär att området vid kollonilotterna i Finnsta kan komma att bebyggas.
 • Vi godkände samarbetsavtal vilket betyder att Kungsängens idrottsplats kommer att planläggas för bostadsbebyggelse. Detta innebär att vi är ett steg närmre den nya idrottsplatsen vid motorvägsavfarten. (En liten brasklapp bara: Markförhållanden, lera, kan ställa till det, men jag håller tummarna)

Mycket debatt i god anda gjorde att tiden gick fort. Först kl 00.10 i natt var vi klara.

onsdag, oktober 21, 2009

Kommunfullmäktige på torsdag

På torsdag kväll är det kommunfullmäktige.Klockan 18.30 i kommunhuset.
På dagordningen bland annat:
 • Interpellation om trafiksituationen runt skolorna. (Interpellation är en skriftlig fråga som besvaras skriftligt. Därefter genomförs en interpellationsdebatt.)
 • Delårsrapport 2009 och höstprognos. (Ekonomisk rapport. Trots minskade statsbidrag och minskade skatteintäkter ser det bra ut.)
 • Arvoden till politiker. (Jämfört med andra kommuner har Upplands-Bro låga arvoden.)

Det kommer troligtvis bli en lång kväll med mycket debatt. Många kloka beslut kommer att fattas, hoppas jag. Dagordningen och handlingar finns på plats men kan också nås på nätet.

Mötet är öppet för alla. Det är bara att komma och sätta sig på åhörarplatserna för och se hur vi politiker debatterar och röstar. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, "Upplands-Bros riksdag".
Det går också att följa hemifrån via webb-TV.

tisdag, oktober 20, 2009

Sverigedemokraterna får för stort intresse.

Gårdagens debattartikel i Aftonbladet har fått stort intresse. Mycket för stort.
Det är Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson som får breda ut sig. I artikeln framförs en del "halvsanningar" , en del "antydningar" och några osanningar. Allt detta för att få uppmärksamhet. Förmodligen hoppas han att bli anmäld för hets mot folkgrupp och på detta sätt få ytterligare publicitet.

Att Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti är det ingen tvekan om. De vill till och med framstå som ett sådant. Artikeln avslutas med att de ser Islam som vårt största utländska hot sedan andra världskriget.

När det gäller religion är två saker viktiga för mig:
 1. Alla vistandes i Sverige skall ha rätt att utöva sin religion.
 2. Den politiska makten skall utövas skilt från religionen.

Detta har först i modern tid blivit allmänt accepterat i Sverige, men i många länder finns det fortfarande en stark koppling mellan religion och politisk makt.
Visst finns det i Sverige muslimer som anser att Koranen och shangrialagar skall vara styrande i samhället.
Men min övertygelse är, att här finns det betydligt fler fundamentalistiskt kristna, som vill att Bibeln skall få större inflytande på politiken.

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har i dag kommentarer till debattartikeln. SvD har dessutom noterat sju faktafel hos Åkesson. Hittade ingen webbsida på detta, men den som har tillgång till tidningen kan gärna läsa på , för Åkesson felaktiga påståenden lär dyka upp i debatten igen.

torsdag, oktober 15, 2009

Ugglan Hedwig och FRA

I dag har Hedvig namnsdag. Ett forntyskt namn som betyder stridsmö. För mig är namnet förknippat med det lilla lastfartyg, som jag och mina kamrater fraktades hem med från scoutlägret på Gålö 1959.

Hedwig är också namnet på Harry Potters uggla, som används för att skicka och mottaga brev.
Det misstänks, att att hon infångats, och att breven lästs av någon illasinnad person innan hon fått flyga vidare. Vid ett tillfälle anlände hon skadad till Harry. Utsatt för litteraturens FRA med andra ord.

Att signalspana är inget nytt. Det mest kända exemplet är förmodligen den 1952 nedskjutna DC-3:an. På uppdrag av FRA, men förmodligen för Nato:s räkning, spionerade Sverige på Sovjetunionen. Det fanns på den tiden en oro för, att Sovjet skulle betrakta Sverige som tillhörande deras intressesvär.

Jag tror att anledningen till dagens signalspaning är densamma som på 50-talet. Nämligen att det hela är beställt av Nato.
Jag tycker därför att vi skall vara extra försiktiga. Under min livstid har enligt USA hotet mot mänkligheten i tur och ordning varit: Nazismen, kommunismen och nu Islam. Ett så stort land, med så många olika människor, hålls nämligen bara ihop med hjälp av en gemensam fiende.

Min övertygelse är att genom att avlyssna alla telefonsamtal och att läsa alla mail, kommer FRA inte att få mer information om yttre hot, än den de lätt får genom att läsa tidningar från olika länder och att få rapporter från diplomater runt om i världen.

Om den nuvarande rödgröna oppositionen vinner valet kommer lagen att rivas upp och man börjar om från början. Att det blir signalspaning även då är troligt, men det kan ske på ett rimligare sätt. Allt och alla behöver inte avlyssnas jämt.

Frågan kommer även fortsättningsvis att debatteras. Det som händer härnäst är att SÄPO vill kunna beställa spaning. Nästa steg kan vara att polisen vill kunna spana vid grova brott såsom exempelvis mord.
Vad kan komma därefter?
Kanske sedlighetsbrott.
Kanske de politiska partierna skall beställa undersökningar om vad "vanliga människor" tycker. Alla avlyssnas ju, och det måste vara lätt att få fram.
Eftersom informationen kan fås fram på individnivå vore det lika bra att tidigt identifiera potentiella brottslingar. Bra att ha vid brottsutredningar.

Självklart är det ingen som i dag tror att denna utveckling är realistisk, men vi rör oss i den riktningen. Steg för steg ökar övervakningen. Oftast ser man inte målet förrän man är där.
Under våren kommer SÄPOS möjligheter att beställa spaning att diskuteras i riksdagen.

Harry Potter och hans trollkarlskamrater hade det ändå ganska bra.
Fienden var tvungen att infånga ugglorna för att kunna läsa breven. Större delen av den privata korrespondensen fick man behålla för sig själv.

Så borde det vara hos oss också, posthemligheten borde bevaras.

Många dagstiningar skriver om detta, bland annat:
SvD:
"Nu har de baxat FRA-lagen ända hit"
"Syftet med FRA - bygga upp polisstat"
"FRA-lag rivs upp vid maktskifte"
DN:
"Het debatt i riksdagen om FRA"
"S lovar riva upp och göra om FRA-lagen"

onsdag, oktober 14, 2009

Höst i Kungsängen

Nu syns höstfärgerna i Kungsängens centrum.
Mellan Kungsgården, där volontärverksamheten skall hålla till, och servicehuset iordningställs nu en uteplats som skall fungera som en träffpunkt.


Till våren blir här träffpunkt för äldre

tisdag, oktober 13, 2009

Ökad trafiksäkerhet.

Förbi Lillsjöskolan är det tidvis ganska livlig trafik. Därför har hastigheten begränsats till 30km/tim från 1 oktober. 30 gäller för hela Lillsjöområdet från Mineralvägens anslutning till Krigsstigen.

Den nya utformningen av Krigsstigen, eller Granhammarsvägen som den också kallas, börjar de flesta bli vana vid numera. Det är sällan jag hör några negativa synpunkter.
Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det en succé. Inga olyckor finns rapporterade.
Tidigare var detta ett ganska olycksdrabbat vägavsnitt med flera svåra personskador.Nya 30-skyltar på Mineralvägen

fredag, oktober 02, 2009

Frost

I morse var det första gången bilrutorna behövde skrapas denna höst. Vintern närmar sig.
Nästa månad är det november, sedan är det bara december, januari och februari kvar innan det är mars, och våren är här.

torsdag, oktober 01, 2009

Jag prioriterar fortfarande skola, vård och omsorg.

Nu finns protokollet från senaste fullmäktige på kommunens hemsida. Där går att läsa, §82, vilka politiker som anser att hundrastgårdar skall prioriteras i kommunens verksamhet.
För mig är skola, vård och omsorg fortfarande prioriterade.
Av samma protokoll framgår också vilka partier som vill sälja Upplands-Brohus hyreslägenheter som bostadsrätter, §81.

I dag kl 18.30 hålls det sista av tre samrådsmöten om översiktsplanen. kl 18.30 i Bro Dagcentral. Passa på att bli informerad om kommunens framtida utveckling och ta chansen att framföra dina synpunkter.

måndag, september 28, 2009

Hundrastgårdar viktigare än skola och trafiksäkerhet

Kommunfullmäktige i torsdags.
Före mötet undrade jag om det skulle bli en komedi eller en fars.
Det blev en tragedi, i alla fall för Vänsterpartiet. Tyvärr har inspelningen av sammanträdet falerat. Det går därför inte att se debatten i efterhand.

Det hela började med att allianspartierna ondgjorde sig över att det inte fanns mer pengar i budgeten för trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. Fortsatte likadant med skolan. Mer pengar borde det ha varit i budgeten.
Jag kan ha förståelse för detta, men dessa partier borde i så fall ha prioriterat så, när budgeten antogs i november 2008.

Sedan kom kvällens höjdpunkt. En motion från Centerpartiet om att "bygga ett antal hundrastgårdar". Hur många "ett antal" är vet jag inte, men det låter som minst tre. Detta skulle kosta 180.000 kr i anläggningskostnader och c:a 150.000 kr per år i drift.
Man kan ju verkligen undra om det är hundrastgårdar som skall prioriteras när det saknas pengar till skola och trafiksäkerhet.

Så kommer voteringen.
Att Centern, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna röstar för hundrastgårdar var väl ganska givet, prioriteringsfråga.
Att Miljöpartiet också röstar för förvånar mig inte.
Men att en vänsterpartist lade ned sin röst och därmed åstadkom en förlust för de i kommunen styrande partierna var överraskande.

Voteringen slutade 20 - 20. En avstod från att rösta. På grund av att Sverigedemokraterna tidigare har stött Moderaterna i valet av komunfullmäktiges ordförande, som har utslagsröst, var utgången given.

Webbinspelningen från sammanträdet finns inte att tillgå, men protokollet kommer att finnas på kommunens hemsida om någon vecka.

fredag, september 25, 2009

Spårväg för de besuttna.

Nu är det beslutat. Det skall bli spårvagn som gäller för de boende på Strandvägen, när de skall till NK och handla. Djurgårdslinjen, museispårvägen mellan Djurgården och Norrmalmstorg skall förlängas två hållplatser till Malmskillnadsgatan för fruktansvärda kostnader, en million kronor per meter.
Jag bor visserligen inte i Stockholm, men kommer att få vara med att betala via landstingsskatten. Visst finns det i länet betydligt viktigare saker att lägga pengarna på!
De som inte kan gå mellan Norrmalmstorg och NK har förmodligen färdtjänst.

Än en gång syns det tydligt hur alliansstyret i Stockholms län felprioriterar.

Mer om detta läser du:
DN
SvD
ABC

torsdag, september 24, 2009

Kommunfullmäktige, kommunens parlament

Kommunfullmäktige sammanträder i kväll kl 18.30 i kommunhuset. Fullmäktige är öppna möten och alla är välkomna att följa debatterna och se hur vi politiker röstar i olika frågor. Dels finns det åhörarplatser i salen och dels går det att följa på kommunens hemsida.

kvällens dagordning finns bl.a. en interpellation om trafiksituationen runt skolorna, en motion om att stoppa inköp av torsk och en motion om hundrastgårdar. Handlingarna kan läsas på kommunens hemsida och finns att tillgå på biblioteken och i fullmäktigesalen.

onsdag, september 23, 2009

Privata apotek får bättre villkor?

Vad är det som händer? Apoteken skall säljas. Det är beslutat. Alliansregeringen har dessutom bestämt, att för att vinsterna i de privata apoteken skall bli tillräckligt höga, kommer priserna att höjas. Detta drabbar inte direkt de sjuka eftersom högkostnadsskyddet kommer att kvarstå. Men, än en gång används skattepengar till att finansiera privata bolags vinster.

Kronans Droghandel och KF är intresserade av att tillsammans köpa ett stort kluster av apotek, 170 eller 200 st. Upplägget är givet, ett samarbete mellan Konsum och Apoteken, med ökad tillgänglighet och service för konsumenterna.

När nu det statliga Apoteket vill börja samarbeta med ICA stoppar regeringen detta.
Av vilken anledning? Det kan omöjligt vara till gagn för sjuka och andra apotekskunder.
Den enda anledningen jag kan finna är, att alliansregeringen vill gynna privata bolag på bekostnad av konsumenterna och skattebetalarna.

I dagens SvD, näringslivssidorna 4-5 skrivs om detta. Jag kan inte hitta dessa sidor på nätet (texten är väl inte tillräckligt regeringsvänlig) och jag kan därför inte länka till dem.
Däremot går det bra att läsa på dessa "godkända" länkar:
Apoteket: Äntligen ägaringripande i DN
Hägglund krävs på svar i SvD
Apotekets styrelse får sparken i SvD

I Upplands-Bro skall apoteket Liljan i Kungsängen säljas i ett av de stora klustren, och apoteket Fenix i Bro skall säljas till någon småföretagare.

tisdag, september 22, 2009

Höstdagjämning

Dagen till ära, en repris av min fria tolkning efter en okänd poet.

Hustdagjemning

Nu är det hust
En iskall pust
blåste här just
bort sommarens lust.

Vid Melarens kust
jag halsar en must
och tenker som så
att nu är det hust.

måndag, september 21, 2009

Många raster ökar produktionen.

Då och då dyker det upp chefer som vill förbjuda rökpauser. Jag har till och med sett uträkningar på hur många timmar om året rökarna skulle smita från arbetet.
Samma resonemang förs ibland om kafferaster. Nu senast är det enligt dagens DN en kommunchef i danska Hilleröd som vill förbjuda fikapausen.
Detta trots att arbetslivsforskning och beprövad erfarenhet visar att personer som ofta, någon gång per timme, tar en paus, arbetar effektivare och har fått mer uträttat när arbetsdagen är slut.
En förnuftig chef uppmanar de som inte röker att också ta paus. De kan gärna äta ett äpple och prata en stund med kollegorna. Bara de inte lägger äppelskrutten i askkoppen är det OK.

Varför envisas en del chefer med att påstå att kaffedrickare och rökare är en belastning? Den enda anledning jag kan komma på är att det är en maktfråga. Den som är chef bestämmer och har ibland ett behov att visa detta.
En tydlig maktstruktur är för vissa viktigare än hög produktivitet.

fredag, september 18, 2009

Fler parkeringsplatser i Kungsängen

Nu har arbetet med överdäckningen kommit igång

fredag, september 11, 2009

Stoppa smittan, börja kyssas!

Influensasjuk undersökte jag hur jag skall undvika att smittan sprids. Sjukvårdsrådgivningen har följande bra förslag:

"Här är några enkla råd att tänka på:
Undvik nära kontakt med andra personer, som att ta i hand eller kindpussas.
Tvätta händerna ofta och noggrant.
Undvik att röra vid ögon, näsa och mun.
Undvik nära kontakt med personer som man vet är sjuka.
Avstå om möjligt från besök på sjukhus, särskilda boenden eller motsvarande där influensa pågår. "


Jag förstår att man skall inte "hålla handen" eller kindpussas.
Till min glädje ser jag inget om munpussar. Det får bli det som gäller!

måndag, september 07, 2009

Influensa

Har fått influensa. Om det är fågel, gris eller mittemellan vet jag inte.
Tar det lungt till i slutet på veckan då jag återkommer.

fredag, september 04, 2009

Förbifart Stockholm, äntligen!

Nu är den här, ja inte riktigt än men 2020 kanske den står klar. Förbifart Stockholm, miljösatsning eller miljöhot. Meningarna är delade.
Förmodligen är det så att förbifarten kommer att öka trafikmängden, d.v.s. fler bilar kommer att färdas i och kring Stockholm. Troligt är också att den tid bilarna färdas, d.v.s. antalet biltimmar, kommer att bli färre. Det blir visserligen längre körsträcka, men kortare körtid.

För att förbifarten skall bli till nytta för miljön krävs dock en satsning på kollektivtrafiken. Byggandet av Citybanan är en del i detta men det måste också till fler satsningar, som skulle kunna finansieras med trängselskattepengar, såsom avsikten var från början.
En enhetstaxa över hela länet måste återinföras. Dagens orättvisa, att danderydsbor och lidingöbor kan åka billigare till köpcentrum i Farsta än vad vi i Upplands-Bro kan åka till närakuten i Jakobsberg, måste avskaffas.

Läs också:
DN: "Varning för notan"
SvD: "Äntligen får öarnas stad en egen förbifart"
Svd: "Miljardbygget en trafikpropp"

För Upplands-Bros del kommer förbifarten att vara gynnsam. Den största arbetsplatsen, COOP:s lager kan minska distributionskostnaderna betydligt inom stockholmsregionen.
Kommunen hamnar i ett logostikmässigt gott läge för varutillförsel inom storstockholm. Det borde därför vara läge för etablering av fler lager. KF sitter på bra mark i Nygård, och det vore inte fel om de aktivt försökte få avkastning på gjorda investeringar. Samtidigt ger det fler arbetsplatser till kommunen.

torsdag, september 03, 2009

Skattepengar blir vinster

Ytterligare ett avslöjande. Så här får det inte vara. Skattepengar delas ut som vinster till privatpersoner!
DN skriver i dag om hur en tidigare anställd förskolechef kan ta ut 3,2 miljoner i vinst ett år efter avknoppningen. Detta sker i det alliansstyrda Stockholm och visar tydligt hur borgerliga politiker använder skattepengar för att berika enskilda.
För ett år sedan köpte förskolechefen verksamheten för 634.650 kronor. Det är inte rimligt att verksamheten skall ge en vinst med 500%.
Varför ger borgarna bort skattepengarna?

Någon kanske tror att förskolan drivs mycket bättre och kostnadseffektivare i privat regi och därav skapas den höga vinsten. Om så vore fallet, är det anmärkningsvärt, att förskolechefen uppenbarligen inte skötte sitt arbete, när hon var anställd av Stockholms kommun, och hade ansvaret för förskolan.

Jag blir upprörd. Allianspolitikerna, särskilt moderaterna, har i retoriken liknat socialdemokraterna.
Men, i handling river de ned det gemensamma och delar ut skattepengarna till de giriga.

Jag känner mig säker på att det inte går till så här i vår kommun, Upplands-Bro. För säkerhets skull skall jag ta initiativ till en redovisning av vinsterna i de privata bolag som driver kommunal verksamhet här.

onsdag, september 02, 2009

Fler parkeringsplatser i Kungsängen

I morgon, torsdag, skall överdäckningen av parkering vid Kungsängens pendeltågstation börja. 70 nya platser skall byggas. Det kommer att bli färre platser under byggtiden, men i slutet av december när det är klart kommer förhoppningsvis platserna att räcka även för de som kommer framåt förmiddagen.
Mer om detta finns att läsa på kommunens hemsida.


Här skall överdäckas

måndag, augusti 31, 2009

Spelmansstämma i Kungsängen

Bilder från spelmansstämman finns på Brobilder.


Åsa Jinder var en av de som spelade på stämman

söndag, augusti 30, 2009

Konstrundan pågår

Konstrundan pågår för fullt i kommunen. I dag, söndag, är sista dagen.


Utställning i Ungdomens Hus, Bro centrum

lördag, augusti 29, 2009

fredag, augusti 28, 2009

Mycket att göra i helgen.

Mycket blir det. Veckohelgen är full med aktiviteter. För att nämna några:

onsdag, augusti 26, 2009

Vad händer med KF:s lager i Bro?

För länge sedan, innan Upplands-Bro fanns som kommun och jag var född, var mina trakter (Bro, Låssa, Håtuna, Håbo-Tibble, Västra Ryd och Stockholms-Näs) Sveriges centrum. Farlederna till Sigtuna och Uppsala passerade. Helgö och Birka låg strax i söder. Skulle man in i Mälaren eller mot Berslagen var detta knutpunkten antingen man kom från Södertälje eller det som senare skulle bli Stockholm.
Det var här Oden bosatte sig. Enligt Snorre skedde det i Fornsigtuna, nuvarande Signhildsberg. Att det är sant framgår av förklaringen, att Oden tyckte det var så vacker trakt. Om detta står att läsa i Eddan.
Det som skulle bli Upplands-Bro var centrum för det som skulle bli Sverige.

Infrastrukturer och maktförhållanden ändrades och Upplands-Bro kom lite i skymundan några år. Men andra tider kom. Den moderna kommunen bildades 1952, och sedan snart 40 år är Upplands-Bro återigen Sveriges centrum. I alla fall för oss som handlar på COOP. KF:s Rikslager och Lagercentralen, som det kallades, etablerades vid Nygård.

I dagens SVD och DN kan vi läsa om kommande förändringar på lagren. Att transporter till del återgår till tåg är bra ur miljösynpunkt. När lagren var nya togs dagligen fyra tåg in och lossades och lastades inomhus. Att öppna den möjligheten igen vore inte helt fel. Tåg kanske är företagsekonomiskt kostsammare än bil, men tåget är samhällsekonomiskt att föredra.

En viss oro kan jag känna inför rubrikerna 500 tvingas lämna COOP. Jag är dock i viss mån luttrad. Lagerarbete finns ju inte längre, numera är det logistik. Mycket har rationaliserats med ny teknik.
Men, även om det är logistik, självgående truckar och data behövs det fortfarande lagerarbetare och chaufförer. Jag tror och hoppas att terminalerna i Bro kan fortsätta att utvecklas och även framdeles vara arbetsplats för många, så att Upplands-Bro förblir Sveriges centrum.

tisdag, augusti 25, 2009

Fildelning allvarligare än människohandel ?

Jag läser i dagens DN att tingsrätten slagit till.
Vi har nu tagit ett stort steg mot ett censurerat internet. Stockholms Tingsrätt tvingar en internetoperatör att stänga av thepiratebay.org.
Det har accepterats att sidor med barnpornografi eller hets mot folkgrupp stängts, även om det i senare fallet varit diskuterat.
Det är inga problem att på nätet finna sidor med försäljning av sexuella tjänster eller information om olika former av knark. Jag kan också lära mig vilka svampar det går att berusa sig på, eller hur jag kan tillverka bomber. Detta bedöms uppenbarligen inte som lika allvarligt som, att fildelning av en del kan användas på ett olagligt sätt.
Fildelning av upphovsrättskyddat material är oftast olagligt. Det innebär inte att all fildelning är olaglig. Därför anser jag, att tingsrätten inte endast tolkat lagen, utan i detta fall tagit ett politiskt beslut. Det gör mig orolig inför framtiden.

Troligt är att Pirate Bay håller på att försvinna. De eventuella köpare tycks inte vara seriösa, och allt ser ut som en luftaffär. Det finns inga pengar att tjäna på fri fildelning och därför ingen marknad. Grabbarna som ligger bakom verkar ha tröttnat och drar sig nog ur. Däremot kommer inte fildelning och illegal fildelning att försvinna. Det växer hela tiden upp nytt. Censur har aldrig, och kommer aldrig att fungera.

måndag, augusti 24, 2009

Nu går vi mot höst.

Många, kanske de flesta, är tillbaks från semestern och det märks. De lugna veckorna utan kvällsmöten är slut. Nu sparkar det igång på allvar.

Kräftorna är som bäst, affärerna har erbjudanden inför skolstarten, TV-serierna kommer tillbaka efter sommaruppehållet och högerregeringen lovar privata företag att tjäna mer pengar på allmänhetens bekostnad.

Det senaste i raden av stolligheter är förslaget att kommunernas huvudansvar för hushållsavfall i verksamheter skall ersättas av ett "frivalsystem", Ds 2009:37. Det blir sämre och det blir dyrare men det ger möjlighet för fler att tjäna pengar på sophanteringen.
Sådan är kapitalismen!

Kolla också:
Sälj hela skiten
Avfall Sverige
Naturvårdsverket

fredag, augusti 21, 2009

onsdag, augusti 19, 2009

tisdag, augusti 18, 2009

Övervaka inte elever, ge förtroenden!

För 15-20 år sedan undveks kameraövervakning såväl på arbetsplatser som offentlig miljö. I de fall det var aktuellt diskuterades det noga var kamerorna skulle sitta, och hur de skulle vara riktade. Jag var regionalt skyddsombud inom handeln och konsulterades före beslut om kamerainstallation. I kollektivavtal reglerades hur och hur länge inspelat material skulle sparas, i vilka situationer det kunde användas och vilka som fick titta på det.
Kamerorna riktades för att spela in misstänkta brottslingar, och de fick aldrig riktas direkt mot personalen.
Kameraövervakning var endast en del i det preventiva arbetet. Det var otänkbart att en arbetsgivare skulle spela in sina anställda eller att skolan kameraövervakade eleverna.
Bättre bemanning och inget ensamarbete är metoder som är överlägsen all teknik. Det gäller även i skolorna. Lärare och övriga vuxna bör vistas bland eleverna och inte trycka i kollegierummet.
Den mänskliga kontakten och "det sociala trycket" kan aldrig ersättas med teknik.

I dagens SvD konstaterar jag att opinionen nu är för ökad kameraövervakning. Detta gäller även skolorna. Jag är förvånad. Det kan väl ändå inte vara så att de klipp från övervakningskameror, som läckt ut på nätet, är så roliga att man gärna vill vara med.

Jag skulle aldrig gå i en skola där lärarna filmar eleverna. Jag skulle aldrig arbeta på en arbetsplats, där arbetsgivaren övervakar mig varje minut.
Social gemenskap bygger på förtroende.
Och glöm aldrig att du blir bemött av andra såsom du själv bemöter dem!
Vad lär vi barnen i skolorna?


XXXXXXXXXX
Bilderna från Bygdens Dag finns på Brobilder!

måndag, augusti 17, 2009

Konkurrens i skolan saboterar betygen.

I dagens debattartikel i DN tar Magnus Henrekson och Jonas Vlachos upp en viktig aspekt beträffande elevernas rätt att välja skola kombinerat med skolpeng och fri etableringsrätt. Deras resonemang visar, att det är omöjligt att ha en fri marknad med vinstintressen på ett så viktigt område som skolan.
I och med att skolorna konkurrerar om eleverna frestas speciellt friskolor att ge elever för höga betyg.
Detta är inget nytt, men måste beaktas i diskussionen om vinstutdelning till ägarna i friskolor. Det är förödande att de som sätter betyg har ekonomisk vinning av att de blir höga.

fredag, augusti 14, 2009

Gränsen öppen!

Gränsen mot Järfälla är för tillfället obemannad och bomen står uppfälld. Skylten meddelar att stoppsignalen endast gäller vid "rött sken".
Dessutom varnas för att bilisterna på andra sidan kör ganska vingligt.


torsdag, augusti 13, 2009

Piratpartiet! Välkommen till lokalpolitiken!

I dagen DN tillkännages att Piratpartiet kommer att ställa upp i kommunvalet 2010. Om Upplands-Bro kommun ingår i de planerna känner jag inte till, men personligen hoppas jag att så är fallet.
Våra etablerade partier kommer säkert att reagera med ryggmärgen och ta avstånd från eventuella nykomlingar, liksom vi tidigare alltid har gjort. Jag tycker dock att Piratpartiet skall mötas med respekt och vi bör lyssna på dem. Detta av flera anledningar:
 • Personlig integritet och offentlighet är hjärtefrågor för piraterna. Där finns en hel del att göra inom kommunen.
 • Piraterna engagerar många ungdomar, som på så sätt blir aktiva i politiken.
 • När "gammelpartierna" låser sig i två block är det viktigt att det finns små partier som kan bidra till att skapa stabil majoritet.
 • Ett traditionslöst synsätt bidrar till förnyelse inom de flesta områden.

Nya partier har alltid möts med skepsis av de etablerade, men jag välkomnar Piratpartiet till den kommunalpolitiska debatten och kommande val. Jag kommer att lyssna på deras argument och förslag.
Jag vet inte om partiet tycker samma som jag, men Arbetarekommunens ordförande får väl i värsta fall ta mig i örat.

onsdag, augusti 12, 2009

Media och fakta om sjukförsäkring och socialbidrag

Jag brukar ibland säga, att jag tror bara på sådant jag läst i kvällstidningen eller sett på internet. Alltid är det någon som påpekar att det numera endast finns morgontidningar.
Om det innebär, att det bara är nätet jag kan lita på, vet jag inte, men att tidningar förvränger fakta och ofta ger en felaktig verklighetsbild är helt klart. Det är inte enbart på ledarsidorna detta sker. Även reportagen är ofta klart politiskt vinklade. Jag tycker mig tydligt se hur ägarnas politiska intressen återspeglas. En läsare måste alltid kritiskt granska det skrivna och ifrågasätta innehållet.

I dagens DN finns tydligt exempel: "Få blir bidragstagare när sjukpenningen upphör". Som läsare får jag intrycket att regeringens beslut, att sjukpenning skall vara tidsbegränsad, inte har fått några konsekvenser på kommunernas socialbidragskostnader. Jag läser artikeln noga en gång till och konstaterar:
 • 1558 personer ingår i undersökningen
 • 90% av dem har friskskrivits och återgått till arbete e.dyl (förkylningar m.m.)
 • 10%, 156 personer, har fått sjukpenningen indragen (utförsäkrade)
 • 37 personer har sökt socialbidrag

Detta innebär att uppskattningsvis drygt 20% av de, som genom politiska beslut inte får sjukpenning längre, har sökt socialbidrag. Det är människor som är sjukskrivna av sina behandlande läkare och därför inte kan få A-kassa, eftersom de då inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Det kan tyckas lite att endast 20% söker ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd eller socialbidrag, kärt barn har många namn. Kom då ihåg att först måste man avyttra och leva upp sina tillgångar såsom villa, bil, bostadsrätt eller sommarstuga.

Siffrorna stämmer med den uppgång av socialbidragskostnaderna Upplands-Bro kommun och många andra kommuner fick i början av året. Detta innebär att kostnaderna långsamt kommer att öka även framdeles.

Om DN varit ärliga hade de skrivit, att regeringen genom sitt beslut övervältrat sjukförsäkringskostnader på kommunerna. De borde också skrivit att regeringens beslut tvingat sjuka människor att sälja sina tillgångar och söka socialbidrag.
I stället väljer tidningen att "smöra" för sittande regering. I detta fall går det att genomskåda genom att fakta redovisas i artikeln.

Journalister skall kritiskt granska. Framför allt makthavare skall kritiskt granskas. Denna granskning görs kanske bäst av journalister.
Men vem granskar journalistiken?
Jag tycker mig se att ägarnas politiska intressen smyger sig in även på nyhetssidorna. Är det så har jag definitivt bara internet kvar att lita på.

tisdag, augusti 11, 2009

Privata företagsvinster skall inte skattefinansieras!

Debatten pågår. Skall skattepengar gå till vinster i privata företag, vilket är fallet inom skola, vård och omsorg i dag. Vi vet att ägarformen inte har betydelse för kvaliteten i verksamheten. Vi vet också att för att bli mer kostnadseffektiv är det endast minskade personalkostnaderna som ger effekt. Minskade personalkostnader får man genom färre anställda eller anställda med lägre kompetens. Konsekvensen av detta är att vinsterna i friskolor, sjukvården och äldreomsorgen uppstår på bekostnad av sämre kvalitet. Förlorarna är barnen, de sjuka och de äldre. Så enkelt är det.
En undersökning visar att över 70% av väljarna är negativa till vinstutdelning från privata vårdbolag.
En god analys av detta görs av Anne-Marie Lindgren i Arbetarrörelsens Tankesmedja.

fredag, augusti 07, 2009

Blogg om Upplands-Broleden

Har under sommaren gått en hel del på Upplands-Broleden. Börjar i Bro bakom centrum eller vid pendeltågstationen och slutar vid Stäketsbron. Man kan väl se det tvärtom också, att den slutar i Bro. "Slutet gott" kanske många Brobor skulle säga.
Det finns i så fall två typiska slut i Bro:

 • Dels bakom centrum där gravfältet berättar om en gammal kulturbygd i centrum för det som sedan skulle utvecklas till Sverige.
 • Dels vid pendeltågstationen, som är ett modernt resultat av långsiktigt politiskt arbete.

Lite bilder och lite berättelser om, ibland vandringar och ibland promenader, på eller i anslutning till leden på bloggen "Upplands-Broleden bit för bit"Utsikt från 1600-talsvägen

torsdag, augusti 06, 2009

Knölvial, Riddarsporre och Blåhallon

Granhammar och Engelska Parken blev gårdagens promenad. Jag passade på att se efter hur beståndet med knölvial mådde. När jag spanade in i kornåkern upptäckte jag ganska rikligt med riddarsporre. Jag har aldrig sett den växten på denna plats tidigare och förmodar att den kommit med utsädet.
Knölvial fanns det också ganska gott om. De har funnits här så länge jag minns. Kanske ända sedan 1600-talet då de säkerligen odlades.
I diket växte blåhallon. Ett bär som ger utmärkt sylt. Däremot är det inte spciellt gott att äta naturellt. Alla som besökt Gotland har säkert hört talas om eller smakat salmbärssylt. Salmbär är lokalt namn på just blåhallon.


Blåhallon i Granhammar

onsdag, augusti 05, 2009

tisdag, augusti 04, 2009

Äntligen, glaset är borta

Nu är det krossade glaset borta från Lillsjöskolans busshållplats. Det tog över 10 dygn att få bort det. Någon ny glasruta finns inte och det känns onödigt att sätta dit den, i alla fall före skolstarten.Utsikt i Råby

måndag, augusti 03, 2009

SL och deras sönderslagna busskur

Det har nu gått 10 dygn sedan rutan på busskuren vid Lillsjöskolan krossades. SL har ännu inte gjort något. Glaset ligger kvar på marken.

lördag, augusti 01, 2009

Ännu har inget hänt

Det är nu åtta dygn sedan busskuren vid Lillsjöskolan slogs sönder, men SL gör fortfarande inget. Glashögen ligger kvar.

torsdag, juli 30, 2009

Fildelning vår tids muntlig tradition

Jag besökte Gotland för några veckor sedan och passade då på att se Bungemuseet. En höjdare. Den utmärkta guiden avslutade vandringen med att sjunga en gammal folkvisa. En visa som handlade om vad man kan göra med den kråka man nyss skjutit. Många har säkert hört den i någon av dess många versioner.

Musik, visor och berättelser har förts från generation till generation genom muntlig tradition, forna tiders motsvarighet till fildelning. Olika tolkare har genom åren hittat på nya verser eller ändrat i orden eller musiken för att ge sin stil på stycket, forna tiders motsvarighet till "öppen källkod" och "fri programvara".


Behovet av upphovsrätt uppkom först när tankar och idéer började distribueras med hjälp av materiella ting, såsom böcker, skivor eller filmer. Upphovsrätt får inte förväxlas med äganderätt.


Modern teknik har gjort det möjligt att sprida tankar, idéer och olika former av kultur utan fysiskt distributionsmedel. Situationen liknar den som fanns innan boktryckarkonsten var uppfunnen.

De fria programmen har framgång, och allt fler företag och även kommuner har gått över till Linux och Open Office. På det viset sparar de stora belopp och programmen fortsätter att utvecklas. Detta utan att någon har upphovsrätten.

Jag anser det självklart att konstnärer, författare, filmmakare, dataprogramutvecklare, skådespelare, musiker, kompositörer m.m. skall ha skälig ersättning för sitt arbete. Däremot anser jag inte att distributörerna skall ersättas då deras insats inte längre behövs. Upphovsrättslagstiftningen behöver ses över. Lagar som till stor del bygger på att fysiska objekt byter ägare fungerar inte i dag.

För övrigt anser jag att SL snarast reparerar busskuren vid Lillsjöskolan. Det är nu sju dygn sedan den slogs sönder och glashögen ligger fortfarande kvar.

Hur lång tid skall det ta?

Busskuren vid Lillsjöskolan är sönderslagen igen. Glaset ligger kvar på marken med risk för skador. Kuren slogs sönder natten mellan torsdag och fredag förra veckan. Eftersom inget hände gjorde jag en anmälan på lördagen, men ännu är den inte åtgärdad. Även om det kan ta tid att få nytt glas monterat borde splittret tagits bort omgående.
Hur lång tid skall det ta innan SL agerar?

Sönderslagen busskur vid Lillsjöskolan

tisdag, juli 28, 2009

Skördetid

Nu har skördetiden börjat. Plockade i går tre liter hallon. Underbart att äta med mjölk. Lite blev över och skall bli rårörd hallonsylt. En liter hallon och tre deciliter socker står och saftar sig över natten. Sedan skall jag köra det i matberedaren tills sockret har smält. Går bra att frysa.

Det finns mycket hallon och blåbär nu. En hel del kantareller också. Plockade i fredags. Området Hammaren mellan Västra Ryds kyrka och Granhammar är lättgånget har har gott om både bär och svamp. När jag vill slippa konkurrens av andra plockare tar jag cykeln till övningsfältet. Kollar alltid på webben om det pågår skjutövningar. Vill ju komma hem levandes.

Skördetid är det också för de rika. De som har skall ha mer tycker regeringen. Sverige är ett av de få länder som tillåter att skattepengar går till privata vinster i bolag, som bland annat bedriver sjukvård, barnomsorg och skolor. Carin Jämtin uppmärksammar detta i debattartikel i dagens DN. Det känns inte bra att löntagarnas skattepengar delas ut som vinster. Förra året fick ägarna till friskolor i Stockholms län 39,6 miljoner i utdelning. Skattepengar som skulle användas till undervisning.

Det känns inte bra, men som sagt, det är skördetid nu. I alla fall för de rika.

söndag, juli 12, 2009

fredag, juli 10, 2009

Privata företag tar över bilprovningen.

I semestertider beslutar regeringen att privata företag skall tjäna pengar på bilprovningen. Hade inte en aning om detta innan jag läste Svenskan i morse. Alla remissinstanser har avstyrkt och det enda man med säkerhet vet är, att det kommer att bli dyrare för bilisterna.
Varför gör regeringen på detta viset mot oss?
Det enda skäl jag kan hitta är, att man vill riva ned den svenska välfärdsstaten. Detta för att profiten skall vara det som styr. Kallas marknadsekonomi.

fredag, juni 26, 2009

Utsatta för utpressning? Eller är privat dyrare?

Att privatiseringsvågen gjort oss beroende av privata företags godtycke är inget nytt. På område efter område försämras kommunal och landstingsverksamhet till förmån för det privata. Nu rapporteras om hur privata BB Stockholm fått 4,2 miljoner i extra bidrag. Detta därför att de hotat med att lägga ned verksamheten annars. Om detta finns att läsa i dagens SVD.
Så långt har det gått. De borgerliga politikerna i landstinget är beredda att betala extra för att genomföra privatiseringen. Förlorarna är dels skattebetalarna men framför allt blivande föräldrar och deras barn.

tisdag, juni 23, 2009

Midsommar i Kungsängen

Bilder från midsommarfirandet i Kungsängen finns på Brobilder


Midsommar i Kungsängen

torsdag, juni 18, 2009

Trafikskylt får svensk översättning

Kommunen har billigt köpt ett antal trafikskyltar med engelsk text. Därför kompletteras de nu med översättning till svenska.
Jag undrar dock:
Är inte 16 minuter väldigt länge att stanna?

onsdag, juni 17, 2009

Att vara politiker, del 2


Därför behövs kommunalpolitiker


Behövs kommunpolitiker? Frågan ställs till och från. Kommunens anställda beslutar i de flesta ”vardagsfrågor” och är också mest kunniga och skulle kunna fatta beslut även i mer övergripande ärenden. Ett regelverk med fler detaljer skulle givetvis bli nödvändigt. Utan lokala politiker skulle mer makt ges åt regering och riksdag att styra utformningen av barnomsorg, skola och äldreomsorg. Kommunens tjänstemän skulle också få ökat utrymme och mycket skulle stå utanför allmänhetens granskning. Vore detta bra?

Kommunpolitikern är satt att förvalta det gemensamma. Att besluta om kommunalskattens storlek och vad pengarna skall användas till. Kommunpolitikern skall leda samhällsutvecklingen och samhällsbyggandet. Kommunpolitikern är ansvarig för att det finnas en fungerande verksamhet inom åtskilliga områden, såsom barnomsorg, skola, äldreomsorg, bibliotek, lokalt vägnät, räddningstjäst, kultur- och föreningsliv m.m.

I en värd utan kommunalpolitik skulle betydligt mer behöva styras med centrala regler. Detta ger mindre utrymme för lokala lösningar. Regelstyrda kommunanställda skulle lätt hamna i ett byråkratiskt nät utan möjligheter till avvikelser. Det kommer inte att vara tydligt vem som är ansvarig.

I den ordning vi har i dag väljs våra politiker i allmänna val. Väljarna ger förtroendet till dem de litar på.
Den valde politikern har sedan att genomföra det handlingsprogram han/hon gått till val på. Naturligtvis är det endast om partiet uppnått egen majoritet som väljarna kan begära att alla ”vallöften” kan uppfyllas fullt ut. Kompromisser är oftast nödvändigt och även önskvärt. I en demokrati skall man ta hänsyn till minoritetens intressen, i rimlig grad.
Efter fyra år ställs politikerna inför väljarnas granskning. Den som inte utfört uppdraget till belåtenhet blir inte omvald.

Detta är viktiga delar av vår demokrati:

 • beslut skall fattas lokalt, så nära väljarna som möjligt
 • de som skall besluta skall väljas i demokratiska val av dem som berörs
 • de förtroendevalda politikerna skall utföra sitt uppdrag på det sätt man sagt före valet
 • verksamheten skall präglas av öppenhet och alla kommuninvånare skall ha insyn
 • i slutet av mandatperioden granskar väljarna politiken innan val görs för nästa periodtisdag, juni 16, 2009

Åtgärdad busskur

Nu är busskuren åtgärdad.

Krossad busskur

Nu är busskuren vid Lillsjöskolan vandaliserad igen. Det hände natten till fredag förra veckan. Ännu har SL inte åtgärdad den och allt glas ligger kvar.
När SL envisas med att ha glaskurer måste de se till att de hålls hela. Om det inte finns tid för reparation borde i alla fall glassplittret städas bort omgående.
Natten till fredagen krossades glaset. Sedan dess har åtskilliga bussar passerat, och jag förutsätter att chaufförerna rapporterar skadegörelse.
Själv har jag anmält skadan i lördags, men ännu ingen åtgärd. Hur länge skall vi vänta.
Sänder mail till ordförande och 2:dre vice ordförande för att se om det blir reaktion.

Vandaliserad busskur vid Lillsjöskolan

måndag, juni 15, 2009

"Sälj hela skiten"

Att det pågår en nedrustning av välfärden är uppenbart. Valresultatet visar också att i områden där förlorarna bor har det röstats socialdemokratiskt eller inte alls.
I de områden där vinnarna bor har det röstats borgerligt. Den borgerliga alliansregeringen gynnar sina egna väljare ekonomiskt.
Enligt tidningen Fokus är Danderyd den kommun i landet där det är bäst att bo. Invånarna har där fått sänkt fastighetsskatt, sänkt förmögenhetsskatt och sänkt inkomstskatt. Det enda de märkt av den ekonomiska krisen är sänkta räntor på fastighetslånen. Självklart att det röstas borgerligt.
De som har det bra ställt har fått det bättre och klarar sin välfärd utan inblandning av samhället.
-"Sälj skiten och sänk skatten", är en inställning som inte uttalas så här tydligt men som klart framgår av den borgerliga alliansens agerande i regering och landsting.
Utvecklingen kan följas på bloggen "Sälj hela skiten"

fredag, juni 12, 2009

Upplands-Bro på plats 129

Tidningen Fokus rankar varje år landets kommuner utifrån var det är bäst att bo. I dagens nummer presenteras årets lista där Upplands-Bro hamnar på plats 129 av 290 kommuner. En godkänd placering som tyder på att vi är lite bättre än genomsnittet.

30 olika faktorer beaktas i undersökningen (hela listan här) och man kan alltid ha synpunkter på urvalet och hur man beräknar. Några "signaler" ger dock anledning till eftertanke.

Det som är positivt för kommunen:

 • skatt vi ligger på plats 21, 169 har högre eller lika kommunalskatt
 • utbildad personal inom äldreomsorgen
 • miljöskyddad natur
 • arbetslöshet
 • nya företag

Det som är negativt för kommunen:

 • brott
 • skiljsmässor
 • alkoholrelaterade dödsfall
 • socialbidrag
 • kultur och fritid
 • idrottsföreningar

Som ledamot i socialnämnden har jag all anledning att gräva djupare i siffrorna. Jag är säker på att det finns ett samband mellan punkterna på den negativa listan. Såväl idrottsföreningar som kulturföreningar och idébärande föreningar har en kärv tillvaro och är inte lika blomstrande som för några år sedan. Visst vore det önskvärt med en satsning med mer resurser till föreningslivet. En sådan investering går att ekonomiskt "räkna hem" genom minskade kostnader på de första fyra punkterna på den negativa listan

De faktum att endast 20 kommuner har lägre skatt, eller att vi har stora arealer med miljöskyddade områden, eller någon av de andra punkterna på positiva listan förbättrar inte situationen för människorna bakom minusposterna.

Som kommunpolitiker skall jag ha detta i åtanke när vi nu börjar arbetet med 2010 års budget.

torsdag, juni 11, 2009

Att vara politiker, del 1

Som politiker har jag två uppdrag.

Två uppgifter, två roller eller två uppdrag. Jag ser det som det sista, två uppdrag.
För 20 - 25 år sedan var jag på ett partimöte i Bro bibliotek. Det var före branden, när biblioteket hade en bra placering i innecentrum, mellan Konsum och ICA. Gäst på mötet var poeten Bernt Rosengren. Han berättade om den lille pojken som frågade sin pappa:
-"När kommer den där socialismen du alltid talar om?"
Pappan svarade:
-"Den kommer i takt med att folket så önskar."
Detta är mitt första uppdrag som politiker, att genomföra det som väljarna vill. Besluta om vilken verksamhet, vilka regler och vilken kvalitet vårt gemensamma skall omfattas av. Jag ansvarar inför kommunmedlemmarna för vårt samhälles utbyggnad och utformning. Jag skall väga olika intressen mot varandra, besluta enligt majoriteten, men också beakta minoritetens krav. Alla blir inte alltid nöjda men jag har att lyssna på väljarna, ta del av all relevant information, göra avväganden och besluta enligt väljarnas önskemål.
För att veta vad väljarna vill måste jag finnas bland dem, jag måste lyssna, vara med på möten, läsa insändare, finnas tillgänglig på telefon och mail men framför allt lyssna, lyssna och lyssna.

Folkets vilja stäms ofta av med opinionsundersökningar. Rent teoretiskt skulle sådana kunna
användas i stället för politiker för beslutsfattandet. Beslutande telefon- eller mailomröstningar i lokala frågor. En nackdel är att en rimlig avvägning mellan olika intressen då inte görs. Vinnaren tar allt.
Ett annat problem är, att en utvecklande demokrati behöver en levande debatt. Olika ståndpunkter skall brytas mot varandra. Att lyssna på andras åsikter och pröva sina egna argument är en förutsättning för demokratiskt beslutsfattande. Mitt andra uppdrag är att vara opinionsbildare. Jag måste ha visioner och idéer som skall utvecklas för att bli till skarpa förslag eller helt förkastas. Jag vill vara den som först i debatt prövar nya idéer och våga tala om dem även om de ännu inte gillas av alla väljare. Att vara opinionsbildare samtidigt som man är satt att administrera det handlingsprogram vi gick till val på är inte helt problemfritt, men det går. Den sista som klarade det på riksplanet är Olof Palme.
När jag är opinionsbildare söker jag upp folk och jag talar, talar och talar.

För att bli en bra politiker måste man vara visionär, man måste tala med folk om svåra framtidsfrågor, även om man ännu inte har förslag till åtgärder.
För att vara en bra politiker måste man lyssna och känna av stämningar även om man inte alltid tycker lika själv.
En bra politiker lyssnar och talar samtidigt.
Visserligen skall socialismen genomföras i takt med att folket så önskar,
men man kan väl skynda på folket lite!