lördag, juni 14, 2014

Återinvigningen av Brohuset, en politisk manifestation.

I dag var det dags för återinvigningen av Brohuset. Mycket påminde det om fotbolls-VM. Huset är nämligen långt ifrån klart. Ombyggnaden kommer att fortsätta och det enda som kunde visas upp i dag var biblioteksdelen. En provisorisk vägg var uppsatt framför de delar där arbetet fortsätter och cafédelen får vänta över sommaren på att öppna.
Trots detta utnyttjade de styrande allianspartierna situationen till att visa upp sina kandidater inför nästa val. Scenen fylldes av borgerliga politiker och oppositionen hänvisades till publiken. Borta är den tiden när politikerna uppträdde tillsammans över partigränserna vid invigningar och representationer. Alla tillfällen tas för att framföra den politiska propagandan vid kommunala evenemang och till och med i kommunens informationsblad. Jag saknar den tid när det samarbetades inom politiken.


En efter en kallades borgerliga politiker fram att inviga tillsammans med tjänstemännen