tisdag, oktober 31, 2006

Arbetarekommunmöte

I kväll är det arbetarekommunmöte i Finnstaskolan. Då gör vi våra nomineringar till Kommunfullmäktiges presidium och till kommunsstyrelsen. Det är oklart hur många platser vi får.
Kommunfullmäktige sammanträder på onsdag kl 18.30 i kommunhuset. Det finns gott om åhörarplatser.

söndag, oktober 29, 2006

Första frosten

Nu har den kommit, den första frosten. Bilrutorna behövde skrapas i morse, och klocka halv elva tog jag dessa nypon i Engelska Parken. Frosten förbereder inför vintern då mycket förstörs. Sedan kommer våren och allt det vackra i naturen återvänder.

Ännu har inte partierna kommit överens om hur kommunen skall styras. Det naturliga hade varit att partierna i mitten, Centerpartiet, Folkpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet tog sitt ansvar och enades om politiken.
Valets vinnare är Socialdemokraterna, det parti som fick flest röster och också flest mandat i fullmäktige.
På onsdag sammanträder nya fullmäktige i kommunhuset. Då skall bland andra kommunfullmäktiges ordförande och kommunalrådet väljas. Då hänger det på Centerpartiet och Folkpartiet, om kommunen skall styras av den politiska mitten eller om den yttersta högern skall få makten.Frostiga nypon

lördag, oktober 28, 2006

Bilderna från "Fest i Byn"

Nu finns bilderna utlagda på min hemsida.


Fest i byn, 16 september

fredag, oktober 27, 2006

Nyöppning

I går öppnade COOP Konsum ny butik i Kungsängen


söndag, oktober 22, 2006

lördag, oktober 21, 2006

fredag, oktober 20, 2006

Ännu är mycket oklart

Snart är det 1:a november och valresultatet skall slå igenom i den politiska styrningen av Upplands-Bro kommun. Ännu är mycket oklart.

Socialdemokraterna, som är största partiet (16 av 41 mandat), har tagit initiativ till diskussioner med andra partier. Utgångspunkten är att finna likheter mellan de politiska programmen. Ett samarbete eller en koalition måste bygga på en gemensam uppfattning om hur Upplands-Bro skall utvecklas. Detta innebär att inget parti kan få igenom hela sitt program. Den som vill vara med och påverka måste vara beredd att kompromissa.

För att finna en lösning måste flera partier släppa låsningar som gjordes före valet. Socialdemokraterna har inbjudit till diskussioner.

1:a november sammanträder det nya kommunfullmäktige. Om inte frågan har lösts kan vi ställas i situationen, att Sverigedemokraterna med sitt enda mandat avgör vilken politik, som kommer att föras under de kommande fyra åren.

torsdag, oktober 19, 2006

Bilder från medeltidsdagen

Jag har nu lagt in bilder från medeltidsdagen i Kungsängen på min hemsida, Brobilder.
Medeltidsdagen

Inga öppningar

Man kan fråga sig hur klokt det är att före ett val låsa sig för samarbetspartner. Det som nu hänt är att vi fått ett dött läge. Det som "lovades" före valdagen kan inte längre gälla. För att få en fungerande kommunledning måste flera partier göra det som de tidigare sagt var omöjligt.
Det är tufft men som politiker kan man inte smita från ansvaret.
Alternativet är anarki.

På fullmäktige i går återremiterades såväl Detaljplan 3 för Sylta som Äldreomsorgsplanen. Detta för att kommande majoritet skall hinna sätta sig in i den.

tisdag, oktober 17, 2006

Hur skall kommunen styras?

Ännu är det inte klart hur kommunen skall styras. Inget av de före valet tänkta alternativen är möjliga. Största partiet är socialdemokraterna med 16 mandat, därefter kommer moderaterna med 12 mandat. Det går inte att få ihop en majoritet utan minst ett av de två största partierna. Rimligt vore att tolka väljarna så att tyngdpunkten i en kompromiss hamnar vid mitten av den politiska skalan. Några av de låsningar som gjorts tidigare måste lösas upp. Det är nu dags att acceptera, att det som före valet ansågs omöjligt i dag är nödvändigt.

1 november sammanträder det nya kommunfullmäktige. Det skall då väljas kommunstyrelse och kommunalråd för de kommande fyra åren.

I morgon, onsdag 18 oktober är det sista kommunfullmäktige för den gångna mandatperioden. Då skall äldreomsorgsplanen för åren 2006 - 2013 antas. Det kan synas vara en lång tid, men planen kommer givetvis att under åren revideras och anpassas till hur förutsättningarna förändras. Jag kan tänka mig en årlig utvärdering.
Det är viktigt att planering för nytt boende med heldygnsomsorg kommer igång. Vi har i dag problem med platsbrist i befintliga äldreboenden.

Det som skall beslutas om är följande strategier:
  1. Att utforma handlingsplaner för de olika delarna inom äldreomsorgen.
  2. Planera särskilt boende med heldygnsomsorg för minst 36 boende.
  3. Utforma handlingsplan för skapande av seniorbostäder i form av hyresrätt i nybyggnation och förtätning.
  4. Utveckla hemtjänsten.
  5. Utveckla stödet till anhörigvårdare såsom avlösning, dagverksamheter och kompetensutveckling.
  6. Utred möjligheten till utvecklad frivilligverksamhet.

Jag hoppas innerligt att vi kan få en bred enighet kring detta. Själv är jag villig att göra kompromisser för att ett beslut med bred majoritet skall komma till stånd. Det viktigaste just nu är att planeringen av nya äldreboenden inte stoppas.

lördag, oktober 14, 2006

Äldreomsorgsplanen i fullmäktige

På onsdag är det dags för äldreomsorgsplanen i kommunfullmäktige. Kom gärna och hör debatten kl18.30 i kommunhuset den 18:e. Den borgerliga alliansen har hitills inte ställt upp på planen, men de tilläggsyrkanden man haft i kommunstyrelsen kan vi säkerligen komma överens om. Vill högerpartierna att byggandet av nytt boende för heldygnsomsorg skall komma igång, kan vi gemensamt ta planen med borgarnas tillägg.
Norrgården, kommunens äldsta äldreboende

fredag, oktober 13, 2006

TV-licens

Drevet går vidare. Uppenbart är att vissa av ministrarna anser att de kan sätta sig över lagen. Det finns emellertid en poäng med vad högeralliansens ministrar har gjort och det kan forhoppningsvis utmynna i en diskussion om hur TV-bör finansieras. Inte bara public service utan alla kanaler.

Min uppfattning är klar.
Det finns tre sätt att finansiera TV:

1. Skatter. Det är lätt att administrera och för den enskilde billigast.

2. Avgift, (licens och kanalbolagens avgifter). Det är rättvist men för den enskilde dyrast pga de höga administrationskostnaderna.

3. Reklam. Det mest orättvisa sättet. Det är dyrt för den enskilde. Dessutom likriktar och utarmar systemet programutbudet.

Min uppfattning är klar:
Public service bör finansieras med skatt. Den skall vara självständig. Jag betraktar det som en del av infrastrukturen på samma sätt som biblioteken.
Privata kanalbolag skall styras av marknaden. Enda sättet att göra det är avgiftsfinansiering. Kunden skall väga nytta mot kostnad.

Kuriosa i sammanhanget är att licenstvånget bara finns om man innehar en TV-mottagare. Jag har kopplat in antensladden i datorn och ser kanalerna den vägen. Då behövs plötsligt ingen licens.
Eftersom resten av familjen ockuperat våra TV-apparater betalar jag avgift ändå.

onsdag, oktober 11, 2006

Vad vet regeringen om verkligheten?

Man kan undra om vissa regeringsledamöter vet hur vanliga människor har det. Inte betala TV-licens och anlita barnflickor som betalas svart. Carl Bild säger: - "Det gör en rad vanliga, dubbelarbetande, jämställda, svenska familjer i ett skattetyngt samhälle också."

Jag känner ingen svensk familj som har råd att ha barnflicka under flera år.

Jag är inte förvånad.Gamla Konsum skall bort, nytt fyravåningshus är tänkt

tisdag, oktober 10, 2006

Kungsängens idrottsplats

Här i Gröna Dalen planeras för ny idrottsplats

måndag, oktober 09, 2006

Snart inflyttning

46 lägenheter med hyresrätt, inflyttning i slutet av december

fredag, oktober 06, 2006

Kollektivtrafiken

Det tycks som valets segrare inte kommer att prioritera kollektivtrafiken. Det vi redan ser är att intäkterna från trängselavgifter skall gå till nya vägar i stället för förbättringar i kollektivtrafiken, samt att de nya busslinjer som sattes in i samband med trängselskatteförsöket nu läggs ned. Vi förväntar oss också betydligt höjda taxor, det har de ju lovat.

För att vi Upplands-Brobor skall kunna utnyttja det som blir kvar av kollektivtrafiken på rätt sätt är det bäst att följa länken: Hur man åker tunnelbana utan att göra bort sig

tisdag, oktober 03, 2006

Torghandel

Torghandeln fortsätter tills kylan kommer

söndag, oktober 01, 2006

Det blir trängselskatt

De borgerliga partiledarna meddelar i DN i dag :

"Vi säger ja till trängselskatten för att finansiera kringfartsleder"

Resultatet från folkomröstningar i kranskommuner har den borgerliga alliansen helt bortsett från.

Det blir trängselskatt, trots att de flesta röstade nej. Däremot kommer pengarna inte att gå till förbättringar i kollektivtrafiken.

På Allians för Upplands-Bro kommun:s hemsida kan läsas:
Vänsterkoalitionen svek alla som ville folkomrösta"

Vi får väl se om Irené Seth (m), Anders Eklöf (fp), Jan Stefansson (kd) och Cristina Brofalk (c) på måndag har som veckans avslöjande:
"Vi bara skojade när vi samlade in 1.471 namnunderskrifter,
vi hade aldrig tänkt bry oss om resultatet !"Valet är över, allt är som vanligt i Kungsängens centrum