fredag, februari 24, 2006

Studiebesök i Halden

Ledamöter från socialnämnden, chefer från socilaförvaltningen, personal från äldreomsorgen och ledamöter från pensionärsrådet har gjort ett studibesök i Halden. Vi var nästan 50 personer som i tisdags tog buss till Norge för att få idéer och inspiration. För oss politiker var det viktigt att underskötersker och vårdbiträden var med. Det är ju dessa som är närmast de äldre i det dagliga arbetet.
Jag har nu sett att Haldens kommun har en bra omsorg för de äldre och förväntar mig, att i kommande diskussioner med personalen få förslag på hur vi kan förbättra den hos oss. Arbetet är redan igång med att få in förslag och idéer och en referensgrupp håller på att bildas.
Ett studiebesök av detta slag är nödvändigt för att utvecklas. Även om det gått åt tre dagar finns det inget bättre sätt än att studera hur andra gjort.
På onsdagkvällen besökte vi Fredrikstens Fästning och fick kunskap om Sveriges och Norges gemensamma historia. Vi passade också på att inta middagen på 1700-talsvis. Dock skilde vi oss från 1700-talet i det avsseendet, att vi som önskade öl till maten fick betala den själv. Om jag minns rätt, fick fick varje soldat 2,5 liter öl gratis varje dag.

I eftermiddag skall jag ta tåget till Uppsala för att ta farväl av gamla arbetskamrater. Tisdag nästa vecka är min sista anställningsdag.

måndag, februari 20, 2006

Kommunhuset snart klart

I kväll är det kommunfullmäktige. Stora beslut kommer att tas med stora planer på bostadsbyggande i Tibble, Sandgrind och Österhöjden. Kommunen växer. Detta är förmodligen det sista sammanträdet fullmäktige har i skolmatsal. Kommunen har haft som tradition att förlägga sammanträdena till skolor och dagcentraler. Det har varit bra för oss politiker att växla mellan olika kommundelar.Men i och med att nya kommunhuset blir klart i Kungsängen kommer det att finnas en särskild fullmäktigesal.


Kommunhuset står snart klart

torsdag, februari 16, 2006

Problem med mailen

Webhotellet jag anlitar har utsatts för sabotage. Hemsidor och mail slutade fungera i söndags. Det jobbas för fullt med att återställa. I sådana här lägen märks hur beroende av internet man blivit under de senaste åren, och hur sårbart allt är.
Meddelas härmed, att mail sänt till mig under denna vecka troligtvis har försvunnit och kan inte återskapas. Nu fungerar mailen igen. Och hemsidan lär komma upp till nästa vecka.


På måndag är det kommunfullmäktige i Ekhammarskolans aula. Alla är välkomna dit och följa debatten. Dagordning och handlingar finns på kommunens hemsida.
På dagordningen finns några "stora ärenden":

-Kommunen övertar Lillsjöbadet och marken däromkring av HSB.
-Kommunen övertar mark i Gröna dalen där ny idrottsplats för Kungsängen planeras.
-Kommunen säljer till HSB marken bakom Tibble Torg ned mot Gröna Dalen för kommande bebyggelse.
-Ny plan och avtal med Skanska om bebyggelse vid Sandgrind i Kungsängen.
-Ny plan och avtal med PEAB om bebyggelse Österhöjden i Kungsängen.

Om detta är politikerna överens redan före sammanträdet. Oppositionen, den borgerliga högeralliansen, tycks inte ha några egna förslag. På något ärende har de muttrat något om, att det är synd att den gröna korridoren inte är bredare.

Det verkar som om alliansens partier inte orkar med de tunga frågorna, däremot lägger de mycket kraft på "enklare" ärenden. På måndag kommer att behandlas:

- Centern har föreslagit att gång- och cykelvägen mellan ridskolan och Lindhagaberg skall få belysning. Någon oenighet kan knappast uppstå eftersom det redan finns ett uppdrag på detta. Än en gång har Centern föreslagit något som redan är på gång.

- Kristdemokraterna föreslår att avgift för familjerådgivning skall tas bort. Varför just denna avgift? Varför inte avgifterna för hemtjänst eller barnomsorg? Intressant är att i högeralliansens budgetförslag fanns avgiften kvar. Denna typ av fråga bör behandlas i budgeten.

-Irène Seth, moderaterna, föreslår, att man varje år skall fråga eleverna i gymnasiet vad de tycker om skolmaten. Irène har som vanligt inte tagit reda på hur det fungerar i dag, detta görs nämligen redan.

- Janne Stefanson, kristdemokraterna, föreslår att det skall tas fram förslag på elevinflytande för påverkan på skolmatsedeln m.m. Inte heller Janne har tagit reda på att detta finns redan.

Större delen av kommunfullmäktiges sammnträden går tyvärr åt till de detaljfrågor som borde lösas i de politiska nämnderna eller direkt i kontakter med tjänstemännen. Jag får det bestämda intrycket, att den borgerliga högeralliansen har mer intresse av att vara populistiska än att utveckla kommunen.

Kom gärna till fullmäktige på måndag och lyssna själv!

måndag, februari 13, 2006

söndag, februari 12, 2006

Pension

Nu är det färdigarbetat. I fredags var sista dagen på jobbet. Semester månaden ut och sedan pension.
Nu blir det tid för bloggen och de gamla hemsidorna skall göras i ordning.

Arbetet på nya kommhuset pågår.

söndag, februari 05, 2006

torsdag, februari 02, 2006

Kommunfullmäktige 1 februari

I går kväll var det kommunfullmäktige i Ekhammarskolans matsal. En av högeralliansens stolar var tom. Det är från en del partier lite slarvigt med närvaron. Visst kan man få förhinder men det finns ersättare som kan kallas in för tjänstgöring. Jag tycker det är att svika sina väljare, när en fullmäktigestol står tom på sammanträdet. Tänk på det när du röstar till hösten.

Den största frågan var att vi beviljade ett anslag på 17 miljoner kr för fortsatt ombyggnad och upprustning av Upplands-Brogymnasiet. Vi fortsätter att satsa på en bra gymnasieskola. Ombyggnad kommer att ske under vår och sommar. Vi vill störa undervisningen så lite som möjligt.