onsdag, maj 25, 2011

Juholt vs Bodström

Är det krig eller inte? Ett nytt "rosornas krig" på gång?
Knappast, även om pressen blåser upp det hela. Juholt har rätt när han vill diskutera politiken och påpekar att politik inte är något spel. Pressen ser det inte på samma sätt och har alltid gett Thomas Bodström ett för stort massmedialt utrymme. Han har till och med nämnts som partiledarkandidat. Lite märkligt med tanke på att han valde att i valrörelsens slutskede åka till USA.
Bodströms bok har jag inte läst och hade inte tänkt läsa heller. Men med tanke på den uppmärksamhet den fått, får jag ändra mig och snarast skaffa den. Vad jag har förstått innehåller den en hel del kritik mot partiets inre arbete. En vad jag uppfattar i många stycken berättigad kritik.
Men detta bör vi inte diskutera i massmedia utan i första hand lösa internt och jag är fullständigt övertygad om att Håkan Juholt kommer att se till att frågan ständigt är  på agendan.

DN, AB1, AB2

fredag, maj 06, 2011

Fullmäktige var inget bra

Gårdagens kommunfullmäktige var inte bra. Var och en kan se själv på webben när sändningen läggs ut. Det brukar bli måndag - tisdag efter fullmäktige.
Se särskilt:
  • §2 Där kommunalrådet tycker det är fullt OK att neka en oppositionspolitiker att notera sin mening i protokollet. Detta trots att det står i reglementet att rättigheten finns.
  • §5 Där de fyra kommunalråden inte med ett ord kommenterar revisorernas synpunkt att de förmodligen var jäviga när de satte sina arvoden.
    De tyker inte heller att det är något märkligt med, att de handplockade en person och gjorde honom till kommundirektör direkt efter valet. En direktör som efter knappt fyra månader sa upp sig. Revisorerna har synpunkter.
  • §6 Där majoriteten röstar ned Socialdemokraternas förslag till användning av 2010 års överskott. Det blir ingen upprustning av ridhuset, det blir ingen upprustning av simhallen, det blir inget golv till fotbollshallen, det blir inget allaktivetshus i Bro, det blir inte tryggare skolvägar för barnen, det blir inte förbättrad belysning i gångtunnlarna, tredje etappen av Lillsjöpromenaden kommer inte igång, badplatserna kommer inte att förbättras, barnen får inte bättre utemiljö i förskolor och skolor, de äldre får inte bättre utemiljö vid sina boenden, det blir ingenBMX-bana vid Lillsjötoppen och det blir ingen båtramp vid Mälaren. Allt detta sa de fyra kommunalråden nej till och allianspartierna och Sverigedemokraterna röstade nej till allt. Pengarna, de 26 miljonerna, kommer därför sitta kvar på banken oanvända.
  • §9 Där socialdemokraterna föreslog att kommande byggnation vid Bro station skall bestå av minst 30% hyresrätter. Den borgerliga alliansen röstade givetvis nej. Det är de som bestämmer och det kommer förmodligen inte att byggas några hyresrätter.
  • Avslutningen, den kaotiska avslutningen, där kommunalrådet, kommunstyrelsens ordförande, meddelade att det kommer att kallas till två extra kommunfullmäktige under sommaren. Vilka ärenden som påkallar dessa extra sammanträden vägrar hon tala om, eller rättare sagt hon säger att hon inte vet. Så här gör man bara inte. Fullmäktige i april blev inställt eftersom det inte fanns några ärenden och en månad senare måste det till två extra fullmäktige trots att ingen vet vilka ärenden som skall upp.
Ett riktigt bottennapp av allianspartierna. Enda ljuspunkten under kvällen var Camillas(S) framträdanden.
Som sagt titta på webben kommer förmodligen i början av nästa vecka.

torsdag, maj 05, 2011

I kväll kommunfullmäktige

I kväll den stora begivenheten, kommunfullmäktige. Den intresserade kan följa med på webben. Kl 18.30 börjar debatten och jag tror det kommer att bli en ganska sen tillställning. Man behöver inte följa hela sammanträdet. Det går bra att via kommunens hemsida se och höra det hela när som helst.
Mötet kommer att börja med ett antal frågor till de ledande allianspolitikerna. Det handlar om varför de nekar Miljöpartiet att lägga protokollsanteckningar, vad som kommer att hända med kulturhuset, vad som händer med de deltidsanställda som vill ha heltid m.m.
Därefter kommer den stora frågan, bokslutet för 2010, året innan alliansen tog över. Ett överskott på 26 millioner visar vilken stark ekonomi kommunen har. Att kommunen har varit välskött och inte dragit på sig onödiga utgifter beror på en stram politik under socialdemokratisk ledning sedan 1995. Ingen kan förneka detta under debatten, men vad skall man använda pengarna till?
Vid senaste kommunstyrelse lade socialdemokraterna ett antal förslag, bl.a. upprustning av ridhuset, golv till bollhallen i Bro, utökad belysning i våra gångtunnlar, BMX-bana vid Lillsjötoppen och upprustning av utemiljön vid våra äldreboenden. Jag skrev om detta 19 april.
Vad föreslog då den borgerliga alliansen?
Svar: Ingenting!
Varför gjorde de inte det?
Svar: De hade inte tänkt på frågan!
Därför löser de problemet med att ha en extra kommunstyrelse i dag. Vi får se om de har något eget förslag, ansluter sig till det socialdemokratiska eller om de passar och gömmer pengarna på banken. Klart är, att även om majoriteten blev en annan efter valet, är det fortfarande socialdemokraterna som har initiativet.

Som PRO-ordförande i Kungsängen önskar jag att pengar avsätts för att upprusta utemiljön vi våra äldreboenden. Exempelvis skulle man på gården mellan Kungsgården och Servicehuset kunna bygga en gemensam "upplevelsepark". Nivåskillnaden kan utnyttjas till vattenfall, i en damm kan fiskar simma, planteringarna består av växter som lockar till sig fjärilar, i sluttningen anläggs ett vackert stenparti och i träden finns holkar för häckande fåglar. Dessutom skulle Restaurangskolan kunna ha uteservering där.
Så skulle man kunna göra, om bara viljan finns. Pengar saknas uppenbarligen inte.


Gården mellan servicehuset och Kungsgården, framtida upplevelsepark?

onsdag, maj 04, 2011

Penséer och kirskål

Utanför Dagcentralen och Restaurangskolan i Kungsängen har Upplands-Brohus lagom till påsk ställt ut en stor kruka full med gula penséer. Trevligt, vackert och uppskattat av pensionärerna. Tyvärr är det i dag inte många blommar kvar när någon har plockat och tagit hem de gamlas blommor till sig.
Fortfarande är dock krukan vackert inramad av kirskål. Den är det ingen som tar.


Några få penséer är lämnade