måndag, mars 31, 2014

När kommer maten?

Restaurangskolan i Kungsängen lades ned inför höstterminen 2013. Restaurangen hade under flera år varit ett populärt lunchställe. Inte minst för de boende i servicehuset. Under hösten informerades det om att kostenheten skulle servera lunch i lokalen från kommande årsskifte. Någon mat har ännu inte setts till och vad jag förstår kommer kostenheten att flytta in v 16. Hur snart därefter serveringen för de boende i huset, (servicehus och trygghetsboende), kommer igång känns oklart.

När jag i dag tittade in genom fönstret till f.d. Restaurangskolans lokaler  såg jag denne man. Han är väldigt mager och tycks ha väntat på maten länge.


lördag, mars 29, 2014

Ensam sångsvan

I dagvattendammen vid Kockbacka simmar en ensam sångsvan. För några veckor sedan fanns det fyra stycken, men de tycks ha dragit vidare till häckningsplatserna längre norrut. Den nu rastande svanen kommer förmodligen fortsätta sin flytt de närmsta dagarna.
De senaste åren har ett par knölsvanar försökt häcka i dammen. På grund av att boet översvämmats har häckningarna misslyckats. Kommunen har nu beställt en häckningsholme som förhoppningsvis kommer på plats nästa vecka.
Kanske vi får se småsvanar i dammen till sommaren.


Sångsvan vid Kockbacka

fredag, mars 28, 2014

Hur få ordning på vårdcentralerna?

Vårdcentralerna i Bro och Kungsängen har bara blivit sämre och sämre under den borgerliga
ledningen. Då talar jag både om den katastrofalt dåliga styrningen i landstinget och den uteblivna styrningen i kommunen.
I Stockholms läns landsting har den borgerliga Alliansen infört ett ekonomiskt styrsystem som inte fungerar. De har haft en övertro till den nyliberala idén, att konkurrens och möjlighet att göra vinst alltid ger ett önskvärt utfall.
I Upplands-Bro kommun har den borgerliga Alliansen gjort ingenting. Jag menar nästan ingenting. På ett PRO-möte deklarerade KD-representanten att hon bytt till en vårdcentral i en annan kommun.

Det är så det är tänkt att fungera. Vi skall "rösta med fötterna", d.v.s. byta från de dåliga till de bra. Då kommer på sikt alla dåliga att försvinna och alla som är bra blir kvar.
Jag har länge varit sugen på att byta till någon bättre. Inte minst när den enda duktiga husläkaren jag haft flyttade till en vårdcentral i Sollentuna.

Men jag är kvar. Jag vill väldigt gärna ha kvar vårdcentralerna i Bro och Kungsängen. Hur bra skulle det vara att bo i Upplands-Bro och få åka till Kallhäll eller Jakobsberg varje gång man behöver sjukvården. Frisk och med bil går det an, men gamla, barnfamiljer, funktionshindrade eller sjuka har det jobbigt nog som det är i dag.


Länets sämsta vårdcentral

torsdag, mars 27, 2014

Sämst vårdcentraler i Upplands-Bro

Tidningen "Mitt i Upplands-Bro" redovisade i senaste numret att vi Upplands-Brobor har sämst vårdcentraler i länet. Du kan läsa artikeln på nätet om du har missat den i tidningen.
Många är de historier man under de senaste åren fått sig till livs av bekanta, som har besökt eller försökt besöka läkare. Man svarar inte i telefon eftersom man redan har uppfyllt dagens kvot av telefonsamtal, det finns ett näst intill oändligt antal valalternativ att knappa in när man ringer, det går inte att beställa tid nästa vecka eller senare, man får absolut inte fråga läkaren om något annat än det man uppgett i telefon, man kan inte beställa tid över disken utan måste gå hem och ringa, vid förnyelse av recept får man bara för ett uttag, läkare somnar vid undersökningen, läkare vet inte att man kan vaccinera sig mot TBE och hänvisar till infektionsklinik, det uppges att blodtrycksmätning inte längre ingår i rutinerna och mycket, mycket mer. Vårdcentralerna har blivit en visa. Allt som sägs är inte sant, mycket är överdrivet men det har ändå blivit så som det pratas. Det allvarligaste är att många har mist förtroendet för sjukvården i Bro och Kungsängen.

Vad gör då kommunens politiker åt detta? Jo man kallar till ett möte berättar kommunstyrelsens moderata ordförande Irène Seth i tidningen. Jag tycker inte det låter speciellt kraftfullt. Dessutom fortsätter hon enligt tidningen: "Egentligen är inte vi inblandade i detta, det är landstinget som beslutar vad som skall göras." Formellt riktigt, men moderaterna styr i landstinget också.

Vad kommunalrådet Seth i Upplands-Bro säger är egentligen:
-"Eftersom Häso- och sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) inte skött sitt jobb, kallar jag till ett möte, men jag kan inte bestämma vad som skall göras"

Ja, ja, det är inte bara i regeringen det behöver bytas majoritet. I landsting och kommun är behovet lika stort.

fredag, mars 21, 2014

Var sak har sin tid.

Efter att ha suttit i kommunfullmäktige i 36 år varav 19 som ålderspresident bestämde jag mig i oktober förra året för att avgå. Att lämna den aktiva politiken och ägna mig åt saker jag tidigare inte haft tid till. På onsdag nästa vecka entledigades jag från mitt sista politiska uppdrag, vice ordförande i Upplands-Bro Kommunfastigheter AB. Onsdagen som var lämnade jag lokala PRO-styrelsen. Övriga föreningsuppdrag kommer jag avsluta i takt med att mandatperioden tar slut. Mina enda uppdrag framdeles kommer att vara styrelsen i Upplands-Bro Poetiska Sällskap och revisor i min bostadsrättsförening, om jag blir vald på stämman.
Mer tid i naturen, mer tid för foto, mer tid att läsa och kanske skriva, men framför allt mer tid för familj och barnbarn. Det betyder inte att intresset för politik har upphört. Jag avser att delta i debatten på olika sätt; genom denna blogg men också i Facebook, skriva insändare och att delta på möten, och jag har inte avgått som valarbetare.

torsdag, mars 20, 2014

Privatiseringen av Hagtorps äldreboende ett misstag!

I en kompromiss med andra partier gick vi socialdemokrater med på att Hagtorps äldreboende skulle läggas ut för upphandling i konkurrens med privata vårdgivare. När borgerliga alliansen fick majoritet i kommunen, beslutade de ensidigt att Upplands-Bro kommun inte skulle få lägga något anbud. Det kommunala alternativet var därmed borta och valfriheten försvann.

Nu visar det sig att verksamheten, som bedrivs av Frösunda omsorg  är en katastrof. För att tjäna pengar på de äldres och skattebetalarnas bekostnad, har personalstyrkan reducerats på ett minimum och verksamheten fungerar inte. Det skall bara "sparas" pengar. Det är risk för att de boende far illa.

Om detta framgår av kommunens undersökning på 124 punkter där verkligheten jämförs med de krav kommunen har. På 55 punkter är det OK, på 34 punkter är det delvis OK och kraven uppfylls inte helt samt på 35 punkter uppfylls inte alls kommunens krav. Socialnämnden skall i dag behandla ärendet. Jag tror inte att avtalet kommer att sägas upp, men hoppas verkligen att Frösunda får högst en chans till. Stora brister är det i matens kvalité, det finns inte möjlighet till utevistelse, det är dåligt med aktiviteter och personalen har inte tid för att rapportera vid skiftbyten. Om detta finns att läsa i Socialnämnden handlingar punkt 3, (sid 25 - 43 av 85 ).

Kommer detta som en överraskning? Nej redan i början av året slog facket larm och 11 februari bloggade Kommunals ordförande Annelie Nordström om situationen på Hagtorp.

Nu får vi se om den borgerliga alliansen i Socialnämnden prioriterar de gamlas boende och hälsa före privata företagsvinster.


Hagtorp, vård- och omsorgsboende i Upplands-Bro

tisdag, mars 18, 2014

Bästa semlorna


De godaste semlorna i Upplands-Bro hittar man hos Dinos och Ulla Britt Mazarakis i Bro

lördag, mars 15, 2014

Pensionärer straffas med högre skatt

I Sverige straffas pensionärer med högre skatt än löntagare med samma inkomst. Sverige är så vitt jag vet enda landet i Sverige där pensionärer beskattas hårdare än den arbetande delen av befolkningen.
Pension är uppskjuten lön som har arbetats ihop under den yrkesverksamma tiden och utbetalas senare. Därför bör den beskattas såsom lön.
Det var den nuvarande borgerliga alliansen som införde straffskatt på pensionärer. De borde skämmas.
I går var PRO i Kungsängen ute och delade opinionsbildande broschyrer om detta. Frågan får inte glömmas bort. Krav kommer att ställas på samtliga partier före och framför allt efter höstens val.


Eva Segerström och Lars Bergendahl från PRO delar ut flygblad.

onsdag, mars 12, 2014

Brohuset, ett "plockepinn"

Brohusets nya fasad är nu synlig. I folkmun kallad "plockepinn". Det blir nog bra, men hade det inte varit bättre att lägga pengarna på upprustning av badet? Det tycker i alla fall Socialdemokraterna.
Invigningen beräknas bli någon gång i maj.


Brohusets nya fasad

tisdag, mars 11, 2014

Socialdemokraterna, en demokratisk organisation

På lördag har Upplands-Bro socialdemokratiska Arbetarekommun årsmöte. Det tillfälle när gångna årets verksamhet summeras och granskas, ny styrelse väljs och planeringen inför kommande år fastslås. Dessa möten är alltid välbesökta.
Vart fjärde år, valåren, är det särskilt viktigt att gå på årsmötet. Det är nu medlemmarna fastställer listan till kommunfullmäktigevalet och partiets handlingsprogram inför den kommande mandatperioden.

Fullmäktigekandidaterna har nominerats av medlemmar och en valberedning har sammanställt en lista på de personer som anses mest lämpliga att representera Socialdemokraterna i kommunfullmäktige. Ibland antas valberedningens förslag som det är, men det är inte ovanligt att mötesdeltagarna efter diskussion gör ändringar. Det är en styrka i vårt parti att vi på möten kan ta en diskussion även om personer, rösta och därefter solidarisk stå bakom det fattade beslutet. I vårt parti är det medlemmarna som bestämmer, inte styrelsen eller valberedningen.

Den andra stora frågan på lördag är antagande av handlingsprogram. Det förslag som läggs fram av styrelsen har arbetats fram av medlemsgrupper. Inom de olika politikområdena har hårt arbetande grupper träffats åtskilliga gånger för att diskutera och komma med förslag på vad vi skall uträtta under den kommande mandatperioden, om vi fårs väljarnas förtroende. Säkerligen kommer ändringsförslag att behandlas på årsmötet, kanske blir det en och annan votering. Ett är säkert, att vi alla kommer att arbeta för en socialdemokratisk valseger. Det är ända möjligheten att få programmet genomfört.

måndag, mars 03, 2014

Kulturhuset

Bygget av Kulturhuset går vidare. Det är viktigt för den borgerliga alliansen att de får inviga det före höstens val. Borde kännas lite pinsamt eftersom de inte varit speciellt aktiva i planeringen. Deras insats är främst att de sett på under bygget. Något försenat kommer det att invigas strax före valet trots att utemiljön inte är klar.
Nu monteras den lattebruna, transparenta glasfasaden.