tisdag, november 02, 2010

Nya mandatperioden påbörjad

I går var det första kommunfullmäktige. De fyra borgerliga partierna tar ledningen i kommunen. Valen förättas utan voteringar. Det som överraskade var att kommunstyrelsen utökades till femton personer. Eftersom ärendet inte var berett kom det som en överraskning för övriga partier, men valen skedde ändå smärtfritt.
Webbsändningen finns på kommunens hemsida för den som vill se.

måndag, november 01, 2010

Första fullmäktige

I kväll kl 18.30 öppnar jag mandatperiodens första fullmäktige. I egenskap av ålderspresident har jag det uppdraget. Det brukar ta fem minuter innan ordförande är vald och jag får träda tillbaks och vänta i fyra år på nästa gång.

I elfte timmen blev förhandlingarna mellan de borgerliga partierna klara. I fredags meddelades att Irene Seth och Yvonne Stein blir båda kommunalråd. Dessutom skall inrättas två biträdande kommunalråd. Den borgerliga alliansen tar verkligen i. De tycks ha ha haft julafton för att komma överens. Alla har fått vad de vill ha. Ett tagande men inget givande?

Bildningsnämnden kommer att delas. Här föregriper majoriteten en pågående utredning. Förskola och skola för sig samt kultur och fritid för sig. Ett förslag som jag tror är bra för kulturfrågorna, men man kunde väl invänta organisationsutredningen, eller var det här en förutsättning för att komma överens. En liten nämnd för ett litet kommunalråd från ett litet parti?

Läs allt om detta, det är inte mycket, på Folkpartiets hemsida. Moderaterna har som vanligt ingen information.

lördag, oktober 23, 2010

Första snön

Vinterns första snö föll i går

fredag, oktober 22, 2010

Sista kvällen med fullmäktige.

Det gamla fullmäktige somnade stilla in i går. Sista sammanträdet på den gågna mandatperioden.
Delårsbokslut, koncernbidrag, politikernas arvoden, ägardirektiv och grannstödsbilar var ärenden som passerade utan debatt. Det enda som kort diskuterades var miljöplanen och moderaternas förslag att byta namn på kommunen.
Det skall bli intressant att se hur många av de beslut folkpartiet stött som kommer att rivas upp efter första november. Det är då det nya fullmäktige tillträder och mycket talar för, att allianspartierna kommer att finna varandra igen.

Samarbetet med folkpartiet tycker jag har fungerat bra. Vi, i alla fall jag, har mått bra av lite liberalare synpunkter på frågorna. Det är inte alltid man vet bäst själv och en diskussion med andra är utvecklande.

Första november börjar en ny mandatperiod, förmodligen i opposition. Det blir i så fall tredje gången i Upplands-Bros historia som kommunen leds av de borgerliga partierna. Ja fjärde, om man räknar in första året av förra mandatperioden.

torsdag, oktober 21, 2010

Sista kommunfullmäktige för gamla gänget.

1 november tillträder det nya kommunfullmäktige efter valet. Då väljs ordförande för kommande fyra år. Kommunstyrelse väljs också och det blir klart vem som blir kommunalråd.

I kväll är det sista mötet för det "gamla" fullmäktige. En viktig fråga som kommer upp är miljöplanen 2010 - 2030 ett långsiktigt dokument där det vore bra att komma överens över blockgränserna. Det är olyckligt om en långsiktig plan skulle radikalt förändras vid varje majoritetsskifte. Därmed menar jag inte att planen skall ligga helt fast. En uppföljning och revidering bör ske ungefär vart fjärde år. Vi får se vad som händer på kvällens fullmäktige.
Några ärenden från förra fullmäktige kommer upp i kväll igen. Säkert kommer att diskuteras om Upplands-Brohus hyresrätter skall säljas som bostadsrätter, och om kommunal verksamhet, i detta fallet lokalvården, skall säljas. Att sälja bostäder och bolag är ett moderat förslag.
En moderat motion om namnbyte på kommunen kommer också tillbaks i kväll. Då och då får någon för sig att kommunen borde byta namn. Nu har vi hetat Upplands-Bro sedan kommunen bildades 1952. Jag tycker vi kan få fortsätta att heta Upplands-Bro.

kl 18.30 börjar komkunfullmäktige som kan följas via webben eller i kommunhuset i Kungsängen. Dagordning och handlingar kan nås vi kommunens hemsida.

fredag, oktober 01, 2010

Nomineringsarbetet

Efter ett val skall det väljas folk till olika uppdrag i kommunen. Det är de politiska partierna som föreslår och kommunfullmäktige som väljer. Arbetet pågår nu för fullt.
På fullmäktige 1 november kommer ordföranden och vice ordföranden i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt ledamöter i kommunstyrelsen att väljas. Nämnder och styrelser kommer att väljas 16 december.På Arbetarekommunens medlemsmöten 25 oktober och 29 november faställs nomineringarna.
Hur platserna fördelas är beroende av de överläggningar, som nu pågår mellan fullmäktiges olika partier. Det är dock klart att det fordras minst tre mandat för att av egen kraft komma in i kommunstyrelsen. Genom samarbete med andra partier kan även de med ett eller två mandat få representation.
Första frosten i går morse

fredag, september 24, 2010

Sjukförsäkringsreformen är ännu inte klar

Rubriken är tagen från Sanna Raymans ledare i dagens SvD. Rubriken är felaktig. Ändringarna i sjukförsäkringen är ingen reform. Det är en nedskärning för att finansiera skattesänkning. En nedskärning som hastades fram utan utredning. Remissinstanserna varnade för genomförandet.

Vad bör man göra nu?

Jag kan tänka mig att på kort sikt tas stupstocken bort, försäkringskassan ges ordentliga resurser för utredning och rehabilitering.
På längre sikt bör hela sjukförsäkringssystemet ses över. Det är nödvändigt att vårt gamla hederliga, tråkigt svenska sätt med långa utredningar används. Förhandlingar mellan partierna måste få ta tid. En sjukförsäkring mår väl av parlamentarisk enighet. Den försäkrade måste veta vad som långvarigt gäller även vid regeringskiften.

Försäkringskassans roll och arbetsätt måste förändras. Det är inte rimligt, att handläggaren skall besluta om sjukpenning och åtgärder, samtidigt som han skall vara den försäkrade behjälplig. Säkert måste omorganisationer till, men det är viktigare med ett flexibelt regelsystem, lugnare arbetsklimat, tillräckliga resurser och mindre ekonomi- och deltaljstyrning från politiker.

Bortsett fån rubriken. Finns det alltså mycket i ledaren jag håller med om. Den tillför också en del om hur politiker styr. Alltför ofta vid problem uppstår den politiska paniken och en liten detalj skall regleras uppifrån. En målstyrning med minskande resurser ger ofta upphov till politiska detaljbeslut. Dessvärre är de inte alltid genomtänkta, men man visar handlingskraft.

Om några månader när vi slickat såren kanske regeringen tar initiativ till blockövergripande diskussioner om hur socialförsäkringarna skall hanteras. Hur vi skall styra i politiken behöver vi diskutera själva först.

Skall Upplands-Brohus bli bostadsrätter?

Kommunfullmäktige i går kväll blev en kortvarig tillställning. Redan efter någon timme kunde ordförande Anders Åkerlind (M) avsluta. Det märktes att allianspartierna, i alla fall M, Kd och C räknar med en ny majoritet i kommunen. Det nyvalda fullmäktige börjar arbeta 1 november. Många ärenden minoritetsåterremitterades, d v s skickades tillbaks till tjänstemännen för att återkomma när fullmäktige bytt majoritet.
Inspelad version av fullmäktige ses på kommunens hemsida.

Några signaler fick vi om vad en eventuellt kommande alliansledning i kommunen vill åstadkomma
 • de vill utreda möjligheterna för Upplands-Brohus hyreslägenheter att ombildas till bostadsrätt
 • de vill införa borgensavgift för Upplands-Brohus, d v s ett sätt att föra över pengar från bolaget till kommunen, vilket belastar hyrorna
 • de skickade tillbaks förslaget att endast servera ekologiskt och rättvisemärkt kaffe och te i kommunens verksamhet
 • de vill ytterligare utreda kostnaderna för ett namnbyte på kommunen

Jag kan inte påminna mig att de berättade något av detta i valrörelsen

torsdag, september 23, 2010

Kyrka och moské byggs ihop

Läser i SvD hur biskop Bengt Wadensjö i SvD berättar om projektet i Fisksätra. Där byggs gemensamt en kyrka och en moské. Avsikten är att människor med olika religiösa traditioner skall få möjlighet att träffas. Katoliker, protestanter och muslimer samarbetar och har förhoppningen att också starta gemensam barn- och ungdomsverksamhet.
Kristna och muslimer i samarbete.För mig är det en god nyhet och jag hoppas på en framtid där alla de tre religionerna härstammande från Abraham har ett gott samarbete. Mer att läsa på Svenska Kyrkans hemsida.

I kväll är det kommunfullmäktige. Kan ses i direktsändning på nätet.
På dagordningen bl a:
 • Härneviskolan skall rivas och ny byggas på samma plats
 • Motion om rättvisemärkt kaffe och te
 • Kommunal borgen för Upplands-Brohus, i denna fråga kan det bli intressant diskussion eftersom de borgerliga partierna vill belasta bolaget med en borgensavgift

På detta och nästa 23 september är det det gamla som sammanträder. De nyvalda ledamöterna börjar tjänstgöra 1 oktober.

onsdag, september 22, 2010

Medborgarna har valt Sverigedemokraterna

Hur skall vi behandla Sverigedemokraterna?
Självklart skall vi inte samarbeta med dem. De har åsikter, arbetssätt och mål som är främmande för en demokrati, men nu är de valda med 20 mandat till riksdag och två mandat till kommunfullmäktige.
Vad SvD uppger undersöks nu möjligheten att ändra på riksdagsutskottens storlek för att förhindra, att Sverigedemokraterna kommer in. Med erfarenhet av hur de agerat i Upplands-Bro, där de med vågmästarrollen saboterade det demokratiska arbetet, är det nog bra om de inte får något inflytande i utskottsarbeten. Risk finns att riksdagen lamslås om inte utskotten kan göra ett bra jobb. Jag tycker emellertid, att alla partier skall ha insyn, s k insynsplatser.Denna modell har använts tidigare när vi inte litade på det nuvarande Vänsterpartiet.

I Upplands-Bro får inte Sverigedemokraterna någon plats i kommunstyrelsen eller nämnderna. De är för små. Jag kan även här tänka mig, att de små partierna ges insynsplatser i kommunstyrelsen. Centern och Vänsterpartiet kommer inte heller in i kommunstyrelsen av egen kraft. Insynsplatser för att alla skall få samma information, och vi kanske till en del slipper en osaklig debatt i kommunfullmäktige.

Vi kan tycka vad vi vill om Sverigedemokraterna, men nu är de valda. Även om de fått röster med populistiska, osakliga och främlingsfienliga argument är de valda av svenska folket. Vi får hoppas att de efter fyra år är ute ur politiken.

SvD1, SvD2, DN, Aftonbladet, Expressen

måndag, september 20, 2010

Valet i Upplands-Bro

Valet till kommunfullmäktige gick inte så bra som jag trodde. Det har känts bra sista veckan, men i dag kan konstateras att Socialdemokraterna gjort sitt sämsta val hitills i kommunen. De partier som gått framåt gratuleras.
Resultatet ser du bäst hos valmyndigheten.
Det har gått bra för vår koalitionspartner Folkpartiet. Ökar med 3,2 procentenheter jämfört med förra valet och är 1,9 procentenheter bättre i kommunvalet än riksdagsvalet.
Även Socialdemokraterna gör ett bättre kommunval än riksdagsval. Vår skillnad är hela 4,9 procentenheter.
Jag tolkar det som att samarbetet mellan Socialdemokraterna och Folkpartiet har fått väljarnas godkännande.

Under vecka kan det ske förändringar i resultatet. Vi vet inget säkert före den slutliga sammanräkningen är klar.
Av vilka partier kommunen skall styras är också för tidigt att säga.

söndag, september 19, 2010

Valdagen

Sista dagen på valrörelsen. Utdelning av valsedlar, öppen valstuga, dörrknackning, flygblad m m. Allt görs för att valdeltagandet skall bli högt.
Mycket tyder på att det blir mycket jämt i Upplands-Bro. Därför kan någon enstaka röst bli avgörande för valresultatet.

lördag, september 18, 2010

Alla de enskilda fallen tillsammans.

Äntligen inser alliansens partiledare vad det innebär för tusentals utförsäkrade sjukskrivna. Trots att remissinstanserna insåg konsekvenserna och varnade för genomförande av förändringarna i sjukförsäkringen genomfördes det stora sveket mot sjuka människor. De sjuka skulle nämligen finansiera jobbavdraget. Många är nog de borgerliga politiker som i dag ångrar att de applåderade beslutet i riksdagen.

Läs Emelies historia om sin mamma. En av dem som allianpolitiker inte vill kommentera eftersom det är ett enskilt ärende. Dessvärre finns det tusentals enskilda ärenden av detta slag.

Detta är inte värdigt i ett mänskligt samhälle. Få ett stopp på människors lidande. Byt regering!

fredag, september 17, 2010

Sjukhusmat, förskolemat, skolmat och äldreomsorgsmat måste bli bra.

När borgarna styrde under ledning av moderaterna i Upplands-Bro 1992 - 1994 stängdes alla lokala tillagningskök i skolor, förskolor och äldreboenden. Maten skull produceras centralt. Löften som då gavs om kvalitet och möjlighet att välja rätter infriades aldrig. Beslutet var olyckligt och har varit föremål för kritik i alla år.

Landstinget serverar numera smaklös mat i svarta plastlådor efter en skandalupphandling. SvD beskriver i dag hur politiker får felaktiga siffror beträffande hur patienter uppskattar maten. Helt klart är att entreprenören Sodexo inte lever upp till det avtal de fått. Dessutom är maten dyr. Industriproducerad mat, att ätas ur svart plastlåda, utan sallad och bröd, och som de flesta inte tycker är god kostar kr 93:- per portion om man räknar in en tänkt moms. På luchrestaurang i Stockholm innerstad är genomsnittspriset kr 77:- och då är maten lagad i restaurangköket, sallad och bröd ingår och den serveras på porslinstallrik.

Om Socialdemokraterna vinner valet skall vi göra något åt detta. Landstingsavtalet måste rivas upp. Och i vår kommun övergår vi till att laga maten lokalt. Skolkök och förskolekök byggs om för att maten skall vara klimatsmart och lokalt tillagad. På det nya äldreboendet Hagtorp tillagas maten på plats av en kock. Andra boenden kommer att anpassas till lokalt tillagad mat. Närmast i tur står Kungsgården.

torsdag, september 16, 2010

Slutet på valrörelsen.

Nu närmar vi oss slutet. Expressen publicerar i dag en uppgift att de rödgröna närmar sig alliansen. En hemlig opinionsundersökning visar att klyftan nu bara är 2,1 procentenheter till alliansens fördel.
Man skall inte dra för stora slutsatser av opinionsundersökningar och speciellt inte om de är hemliga, men känslan jag haft att klyftan minskar känns bekräftad. Jag är fortfarande orolig att vi inte hinner fram i tid. Det kommer att bli mycket jämt på valdagen. Det block som bäst lyckas mobilisera sina väljare vinner.
Rösta!!

I söndagens TV-debatt mellan stadsministerkandidaterna sa Reinfeldt, att 270 kommuner, d v s nästan alla, har tecknat avtal att ta emot ensamkommande flyktingbarn. SvD har kollat uppgiften och den stämmer inte. 168 kommuner har avtal medMigrationsverket.
Reinfeldt säger att det var en felsägning, men det är inte första gången han har fel i debatten eller lovar saker som han sedan inte kan stå för. Förvånansvärt att så många fortfarande har stort förtroende för honom.

I en jämn valrörelse sker det ibland övertramp i slutskedet. Ibland är det organiserat av centrala valstrateger och ibland är det överambitiösa valarbetare som blivit fartblinda. Vi minns väl förra valet med Folkpartiets dataintrång, Reinfeldts löfte att inte sälja sjukhus och en socialdemokrats förtalsmail. Sånt händer men skall beivras.
Årets valrörelse är inte annorlunda.
Se därför upp och kontrollera fakta. Särskilt i flygblad, mail eller annan ryktesspridning. Ofta är det svårt att kontrollera varifrån uppgifterna kommer. Ett gott råd är att aldrig lita på uppgifter som inte går att kontrollera och att misstro personer eller partier som sprider sådana uppgifter.

onsdag, september 15, 2010

Fem socialdemokratiska löften i Upplands-Bro

 • Maten som serveras på kommunens förskolor och skolor skall vara klimatsmart och lokalt tillagad.
 • Fler vuxna i skolan.
 • Fler lärarledda lektioner.
 • Högst fem barn per anställd i förskolan.
 • Barnomsorg på kvällar och helger

tisdag, september 14, 2010

Inte många dagar kvar till valet.

"Inte många dagar kvar för högeralliansens regeringstid" hade jag velat skriva i rubriken. Men det känns osäkert. Opinionsläget tyder på ett litet övertag för sittande regering, men det är inte många röster som skiljer. Det var jämt även i valet för fyra år sedan. Då lyckades allianspartierna mobilisera sina väljare bättre än vi socialdemokrater. Vi hade fler soffliggare. Årets val kommer att avgöras av vilken sida som är bäst på att få sina väljare att gå till valurnorna. Därför är det viktigt att alla röstar!

I Upplands-Bro kommun har vi haft intresssanta fyra år sedan valet. Det började med att moderaterna trodde, att de hade vunnit och utropade sig som segrare. Med stöd av Sverigedemokraterna tog de sedan ordförandeposterna i fullmäktige och kommunstyrelsen samt fick majoritet i kommunstyrelsen.
Därefter surnade sverigedemokraten till. Han fick väl ingen gengåva och kände sig sviken. Chansen såg han på kommande fullmäktige. Eftersom det moderata kommunalrådet inte hade genomfört budgetförhandlingar och följaktligen inte hade någon majoritet i fullmäktige var det lätt att fälla alliansens budget. Den budget som antogs var den som de "rödgröna" partierna hade förhandlat fram. Som krona på verket valdes rödgrön majoritet i alla nämnder och socialdemokratiska nämndorföranden.

Därefter följde nästan ett år av stillestånd. Inget hände förrän Socialdemokraterna och Folkpartiet insåg att för att få en styrning av kommunen behövdes ett blockövergripande samarbete. De båda partierna lämnade sina respektive block och bildade ett mittensamarbete.
De senaste tre åren har kommunen styrts av Folkpartiet och Socialdemokraterna i minoritet. Det har inneburit att vi alltid måste ha stöd av minst ett annat parti för att få majoritet. Vi har aldrig förhandlat med Sverigedemokraterna och M, Kd eller C har varit väldigt ovilliga att samarbeta. Det är synd, för i kommunpolitiken är det oftast bra med breda lösningar.

Som socialdemokrat har jag berikats av samarbetet med Folkpartiet. En liberal syn på frågor har ibland gett mig en anan infallsvinkel vilket har varit till godo i beslutsfattandet.
När vi lämnade samarbetet med Vänsterpartiet och Miljöpartiet för att bilda politisk ledning, accepterades det. De hade nog gärna velat var med men insåg att detta var för kommunens bästa.
Restalliansen (M, Kd och C) hade svårare att smälta att de inte längre var den politiska ledningen. Bitterheten och efterslängarna har varit många unde de här åren. Och det är klart att det kan kännas bittert, att som alliansen under nästan ett år inte kunnat styra kommunen i minoritet. Då kommer Folkpartiet och Socialdemokraterna och tar över och styr tre år i minoritet.

Folkpartiet och Socialdemokraterna tog sitt ansvar. Kommunens bästa gick före egna partiet. Båda partierna kunde genomföra sina förslag. Alternativet hade varit ytterligare tre år av kaos i kommunen.

söndag, september 12, 2010

Fest i byn

I går var det fest i byn i Bro. Mycket folk och god stämning. Bilder finns på Brobilder.

I morgon, måndag, är det ett möte om kollektivtrafik och sjukvård kl 14.00 i kommunhuset i Kungsängen. Medverkar gör Ilija Batljan (S).


Fest i byn

lördag, september 11, 2010

Nya bollhallen i Bro invigs

I dag är det "Fest i Byn" i Bro. Man får väl hoppas på uppehållsväder. Annars är det paraply som gäller. För hemma kan man inte vara en sådan här dag. Föra året tvingades jag dock till det på grund av influensa.

Fest i Byn avslutas kl 16.00 med ett motionslopp till Bro IP. Där kommer kl 17.00 den nya fotbollshallen att invigas. En hall som blivit verklighet p g a ett gott samarbete mellan Bro IK och kommunens politiker. Ja, alla partier har inte hela tiden varit förespråkare för hallen och tidvis har placeringen varit en tvistefråga. Nu är den emellertid på plats och skall invigas och alla säger sig alltid ha varit förespråkare för den. Min övertygelse är dock att utan Socialdemokraterna hade den inte kommit till stånd. De partier som förespråkar mer marknadskrafter och lägre skatt har svårt för denna typ av projekt.

Thomas Bodström (S) kommer att nävara vid invigningen.

fredag, september 10, 2010

Idrottspolitiskt program

I går presenterade Stefan Holm, Leif Pagrotsky och Thomas Bodström tillsammans socialdemokraternas idrottspolitiska program: Klara-färdiga-gå - 25 steg framåt för idrotten.

Några av de 25 punkterna:

 • Värna idrotten som en del av vår gemensamma välfärd. Vi prioriterar därför samhällets stöd till idrotten och sätter det före fortsatta stora skattesänkningar.
 • Satsa 500 miljoner kronor per år i ett förnyat Handslag med idrottsrörelsen under mandatperioden.
 • Stärk förutsättningarna för ungdomar och vuxna som studerar i gymnasieskolan, vuxenutbildningen eller på universitet och högskolor att röra sig mer.
 • Skolan måste bli bättre på att aktivera de elever som rör sig minst och inte tränar.
 • Rädda de lokala och regionala idrottsgymnasierna. Vid varje gymnasieskola ska det vara möjligt att ha specialidrott efter kvalitetsgranskning av Skolverket.
 • Skapa goda möjligheter till motion och spontan eller organiserad idrott i närområdet redan i planeringen av nya bostadsområden. Det är inte minst viktigt för barn och ungdomar.
 • Satsa 50 miljoner kronor per år i ett brett program för att attrahera fler internationella evenemang till Sverige och för att stärka besöksnäringen.
 • Inför anmälningsplikt vid polisen för dömda huliganer på matchdagar.

De punkter som det skrivs mest om i pressen är:

 • VM och landslagets matcher i våra stora nationalsporter samt OS bör sändas i fria TV-kanaler som allmänheten har tillgång till.
 • Ge ökad möjlighet för SVT att sända attraktiva sportarrangemang som förutsätter sponsring.

Att såhär i elfte timmen presentera ett program gör att det lätt försvinner i pressen. I SvD hittar jag ingenting om programmet. I Aftonbladet och DN fokuserar man helt på att vi vill ha mer sport i TV-kanaler allmänheten har tillgång till utan att behöva betala extra.

Varför skriver man inget om, att vi vill prioritera stöd till idrotten framför stora skattesäkningar, att skolan måste aktivera de elever som rör sig minst och inte tränar eller att vi vill satsa 50 miljoner kronor per år för att attrahera fler internationella evenemang till Sverige?

Jag förstår att politiska program drunknar i nyhetsflödet inför valet, men sportjournalisterna, som alltid annars är snabba att informera och kommentera, är förvånansvärt tysta.
Jag undrar varför?

tisdag, september 07, 2010

Jobb till ungdomar viktigare än skattesänkningar.

Har alliansregeringen klarat den ekonomiska krisen bra?
Svaret på frågan är olika beroende på vem man är. De svenska bankerna, som verkligen var illa ute, har kommit ur krisen med blotta förskräckelsen.
Men ungdomarna har det värre. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är i dag en av de högsta i Europa. Skattesänkningar har prioriterats före jobbskapande åtgärder. Sverige har klarat krisen sämre än de flesta andra europeiska länder, om man ser till arbetslöheten.

I går presenterade Thomas Bodström en ny rapport om ungdomsarbetslösheten. Trots att det sägs att denna fråga är en av valets huvudfrågor kan jag varken i DN eller SvD hitta några rapporter eller kommentarer. Det finns i alla fall inte på ledande plats. Visar kanske vad dessa tidningar står politiskt.

Socialdemokraternas åtta viktiga punkter:
 1. Nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet.
  En politik för 100.000 nya jobb, utbildnings- och praktikplatser.
 2. Fler utbildningsplatser.
  Vill bygga ut högskolan, yrkeshögskolan, vuxenutbildningen och den
  yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen med 44 000 platser.
  Vill höja studiemedlet med 600 kronor i månaden - 400 kronor i bidrag och 200 kronor i lån.
 3. Avskaffa aktivitesförbudet.
  Åtgärder för att stödja den arbetslöse skall sättas in omedelbart. I dag måste man vänta i tre månader.
 4. Jobb till unga.
  Hela arbetsgivareavgiften tas bort för den som anställer en ung arbetslös.
 5. Sommarjobbsgaranti för ungdomar.
  Alla ungdomar skall ha en givande sysselsättning på sommaren.
 6. Praktik skall ge alla ungdomar erfarenhet.
  Gymnasier och fler högskoleprogram och kurser skall inkludera praktik i utbildningen.
 7. Aktiva insatser för alla med försörjningsstöd.
  Alla som söker försörjningsstöd skall omgående erbjudas en utbildning, en kommunal praktikplats eller annan sysselsättning som kombineras med jobbsökande insatser.
 8. Stopp för skolavhoppen.
  Vill stärka varje elevs rätt och möjlighet att gå ut gymnasiet med fullständiga betyg. En elev som inte klarar en kurs skall omedelbart erbjudas stöd.

måndag, september 06, 2010

Rättvisa SL-taxor

Varför skall Danderydsbor och Lidingöbor ha lägre SL-taxa?
I dag kan man åka från Danderyd eller Lidingö till Farsta strand på två SL-kuponger.
För oss Upplands-Brobor är det betydligt dyrare. Bara att åka den korta sträckan från Kungsängen till Kallhäll, en station, kostar tre kuponger.
Det finns ingen acceptabel förklaring till att vi i Upplands-Bro skall behöva betala så mycket för våra korta resor.
Om Socialdemokraterna vinner valet kommer enhetstaxan att återinföras och SL-kortet kommer att bli billigare.

Ett diskussionsmöte om landstingsfrågorna kommer att hållas måndag 13 september kl 14.00 i kommunhuset. Ilija Batljan (S) medverkar.

Kan i dagens DN se att Mona kräver lagstiftning om redovisning av partibidragen. Det är olyckligt att det ledande borgerliga allianspartiet vägrar att berätta varifrån de får alla sina millioner i kampanjbidrag. Vill de inte låta väljarna veta vems intressen de företräder?

söndag, september 05, 2010

Vem betalar moderaternas valkampanj?

En stor del av partiernas kampanjer betalas av genom pengagåvor. Detta är ett stort problem eftersom vi vet att tjänster föder gentjänster. När det är tillåtet att skänka stora belopp till ett parti för att på det sättet försöka påverka valutgången, borde det också vara självklart att öppet redovisa detta. Av riksdagspartierna är det endast moderaterna som hemlighåller vem som betalar dem. Djupt olustigt tycker jag.
Moderaterna har skaffat sig en särställning i detta avseende. Detta parti fick förra valåret, 2006, åtta gånger så mycket pengar som de andra partierna tillsammans.
30 miljoner kronor skänktes till Moderaternas valkampanj. Kan jämföras med Socialdemokraterna som fick 3,4 miljoner. Socialdemokraterna fick främst pengar från löntagarorganisationer, vilket inte är så konstigt, eftersom det är det parti som är mest löntagarvänligt.
Moderaterna vägrar envist att redovisa vilka som finansierar dem.
En redogörelse av detta finns på Arbetarrörelsens Tankesmedja.

I dagens DN, på ledarplats, kritiseras moderaterna för detta. "Pengens särintressse". Självklart är det så, att när så stora belopp skänks till ett politiskt parti, föväntar man sig att få något igen

lördag, september 04, 2010

Alliansens skolpolitik är misslyckad och Expressen försöker luras med Opinionssiffrorna!!

I förra valrörelsen gav allianspartierna intryck av att den socialdemokratiska skolpolitiken skulle ha varit misslyckad. De lovade en bättre skola genom mer diciplin och betyg i tid och otid. Mest framträdande i rollen var major Björklund som sedan blev skolminister. Ingen anade väl då att alliansregeringen under de kommande åren skulle göra nedskärningar på just skolan.
Läste i dagens SvD hur man skyller på den tidigare socialdemokratiska regeringen. Den nuvarande regeringen anser sig inte ha någon skuld i försämringarna, trots att man minskat resurserna samtidigt som privata friskolor har stimulerats. Detta trots att de har fler elever per lärare och fler obehöriga lärare. Både kvalitet och kvantitet är sämre i friskolorna.
Minskade resurser till skolan och ökande antal elever i friskolor gör att eleverna får sämre resultat. Alliansen skyller givetvis på socialdemokraterna.
Här i Upplands-Bro klarar sig eleverna bra i skolan. Kommunen leds av Socialdemokraterna och Folkpartiet. Vår skola har inte behövt drabbas av nedskärningar. Snarare tvärtom. Skolan har i alla kommunala budgetar prioriterats. Vi har varit överens med det lokala Folkpartiet om detta. Det är skillnad på folkpartister i kommunen och folkpartister i regeringen. Det är tur för våra barn och ungdomar.

Läste för övrigt i dagens Expressen att Socialdemokraterna går framåt i senaste opinionsundersökningen.
Jo jag läste rätt. Visserligen ser det inte så ut i Expressens rubriker, men tidningen lurar såväl läsarna som kommenterande journalister. Visst är det så att vi sossar minskar 0,9% jämfört med juli månad. Men vi ökar med 0,1% jämfört med augusti månad.
Alla förändringar melan juli, augusti och september ligger inom felmarginalen . Opinionsundersökningen visar egentligen inga förändringar, men det underlåter Expressen att skriva. Ett fult trick av Expressen i valrörelsen.

onsdag, augusti 25, 2010

Tillsammans för alla som inte är utanför.

Man upphör inte att förvånas i denna valrörelse. Alla passar på varandra. Moderaterna har upptäckt att socialdemokrater är bra. Därför försöker man i retoriken likna det gamla arbetarepartiet så mycket som möjligt. Att man sen i verkligheten gynnar de redan välbeställda är uppenbart.
För mig liknar de företagaren som till de anställda hela tiden påpekar att "vi sitter alla i samma båt", "vi har ett gemensamt ansvar", "personalen är vår största tillgång" och "vi kan inte ta ut för mycket i löneökningar, vi måste tänka på företagets framtid". Så kommer dagen, när för att upprätthålla den höga vinsten, personalen omvandlas till en kostnad som skall minskas.
Då säger man:
-"Personalkostnaden måste minskas för att trygga sysselsättningen för er som blir kvar."
Och man tänker:
-"Några måste få sparken för att jag skall få lika stor vinst som tidigare."

Moderaterna har i valrörelsen fräckheten att använda ordet "tillsammans".
Detta honörsord används nu av det parti, som uppfann "utanförskapet", vilket betyder att vi inte längre solidariskt tillsammans tar ansvar för alla människor, även sjuka, funktionshindrade, arbetslösa och pensionärer.

På moderaternas valstuga i Kungsängen såg jag en affisch med en kanadagås.De påstår att en bra miljö skapar vi tillsammans. Nu är jag inte säker på att alla badstrandsbesökare anser att just kanadagåsen bidrar till en bra miljö, men budskapet att en bra miljö skapar vi tillsammans är rätt.
Därför skall man rösta på ett rödgrönt alternativ.


Moderaternas valstuga i Kungsängen

måndag, augusti 23, 2010

Att betala skatt är nödvändigt.

Vad skall skatten användas till?
Det finns tre skäl till att man i ett välfärdssamhälle betalar skatt.

 1. Skatten skall jämna ut mellan åldrarna. Barn och ung betalar inte skatt men åtnjuter förmånen av förskola, skola, högre utbildning, sjukvård m.m. Från 20 till 65 års ålder, när man är yrkesverksam, betalar man tillbaks och betalar också in på den pension och vård man får senare i livet.
 2. Skatten skall jämna ut mellan fattig och rik. I ett civiliserat samhälle blir inte klyftorna för stora. Tillgångarna är begränsade och det är därför rimligt att de fördelas på ett rättvist sätt.
 3. Skatten skall finansiera välfärden.

Görs ändringar i skattesystem så påverkas en eller flera av punkterna ovan. Jobbskatteavdraget har påverkat på alla tre områden. Alliansen har hitills framhållit att inkomstklyftorna är viktiga och att pensionärer skall betala högre skatt än löntagare på lika inkomst.

I dagens debattartikel i DN slår sig alliansen för bröstet och säger, att de klarat den ekonomiska krisen bra. Det är inte riktigt sant. Visst är det så att Sverige inte har en ekonomi såsom Grekland eller Spanien, men detta beror till stor del på att den förra regeringen byggt upp en stabil ekonomi med överskott, och att vi kunnat dra nytta av att inte vara med i EMU.
Sanningen är den att arbetslösheten har ökat dramatiskt under den borgerliga regeringstiden. Var fjärde ungdom under 25 år är i dag arbetslös.
Dett är ett resultat av regeringens politik. Mindre pengar till välfärden - ger färre jobb - ger mindre skatteintäkter - ger mindre pengar till välfärden. En ond spiral.

söndag, augusti 22, 2010

Valstugan i Kungsängen

I fredags restes valstugan i Kungsängen

lördag, augusti 21, 2010

I dag invigs NK-expressen

Den onödiga spårvägen mellan Norrmalmstorg och Sergels torg invigs i dag. Anledningen till bygget lär vara att boende på Strandvägen skall kunna åka spårvagn hem när de handlat på NK. Borgaralliansen planerar att senare bygga vidare till Ropsten så att även Lidingöborna kan ta spårvagnen till NK.
Läser i dagens SvD att spårvägen bara är ett provisorium. Underlaget är för dåligt och om fyra år måste allt rivas upp och underlaget, ett betongdäck, måste renoveras. Vilket slöseri med skattebetalarnas pengar.
DN är mer positiv. Vad jag förstår är det en valfrihetsfråga. Man skall kunna välja mellan att åka Tunnelbana, buss eller spårvagn. Spårvagnen hör hemma i en modern storstad skriver man på ledarplats. Har man glömt att redan 1967 ansågs spårvagn vara ett omodernt trafikmedel i en modern storstadstrafik.

Lika säkert som att borgaralliansen alltid gynnar sina egna, är det att Upplands-Bro straffas. I det här fallet drar man in buss 47 som alltid varit det naturliga valet för oss vid Skansenbesöket. Barnfamiljer från Upplands-Bro har alltid tagit 47:an från Centralen till Skansen och Gröna Lund.
På måndag är det slut med det. Då blir det till att gå till Sergels Torg och ta spårvagnen. Någon valfrihet blev det inte för oss. Bara försämringar. Skall man tvingas flytta till Strandvägen för att kunna dra nytta av borgarnas politik? Det kanske inte är någon dum idé. Lägenheterna är stora nog för barnfamiljer.

fredag, augusti 20, 2010

Varning för triangulering!

Är det svårt att innan se skillnad mellan de olika partierna, blir det inte lättare nu sista veckorna före valet. Partierna sysslar nu med det som kallas triangulering vilket i detta sammanhang innebär att man i retoriken försöker vara så likt de andra partierna som möjligt.
Folkpartiet gör som tidigare val, uttrycker sig tveksamt om invandrare och tar väljare från Sverigedemokraterna. Moderaterna låtsas vara löntagarvänliga och kallar sig till och med för arbetarparti. Alliansen ändrar plötsligt inställning och vill sänka skatten för pensionärer precis som de rödgröna. I dagens DN kan jag till och med läsa hur Folkpartiet vill ställa högre krav på friskolor. Det finns åtskilliga fler exempel.
Men lita inte på dem. Se vad som hände efter 2006 års val. Folkpartiet tonade ner sina tveksamma förslag om krav på invandrare, moderaterna blev samma gamla vanliga moderater och sänkte skatten mest för de rika. Vi vet alla vad det blev av KD:s löfte om sänkt bensinskatt.

Det kommer att bli en spännande valrörelse. Nu börjar valstugorna att komma upp. Vänsterpartiets står redan på plats i Kungsängen . I dag skall Socialdemokraterna bygga i Bro och Kungsängen. Torgmöten, debatter och utfrågningar ser vi framför oss.
PRO i Kungsängen ordnar utfrågning av de lokala Upplands-Bropolitikerna 1 september
kl 13.00 i Skogakyrkan . Även icke medlemmar är välkomna.

onsdag, augusti 18, 2010

Littorin får jobbskatteavdrag på avgångsvederlaget

Sven-Otto Littorin avgick i somras på egen begäran. För det får han en fallskärm på kr 112.000:- per månad. Om detta kunde man läsa i DN och SvD. Jag tycker det är rätt att ministrar skall ha fallskärm eftersom de inte har något anställningsskydd. Dock är jag tveksam till storleken och om det är rimligt att den utfaller när man avgår på egen begäran.

På arbetsmarknaden gäller att om man slutar sin anställning blir man avstängd från A-kassan i 45 dagar, först efter tre månader utgår ersättning. Detta även om man har samma skäl att sluta som Littorin. Jag undrar bara om han inte har kvar sitt ordinarie arbete. I så fall är det bara att återgå. Eller var han arbetlös när han blev minister?
Riksdag och Departement berättar i dag att Littorin kommer att dra nytta av jobbskatteavdraget. Något som varken sjuka, arbetslösa eller pensionärer får.

Det är tydligen skillnad på skit och pannkaka.
Det är inte f.d. arbetsmarknadsministern som i det här fallet är pannkakan även om han gick upp som en sol och kom ner som en sådan.

onsdag, augusti 11, 2010

Välj rätt 19 september!

Många bestämmer sig sent i valen till riksdag, landsting och kommun. Många säger att det är svårt att veta vad man skall rösta på. Det kan vara svårt att se vilka skillnader det är mellan partierna. Därför anser jag att man inte skall lyssna alltför mycket till debatten, där alla vill ge allt till alla. För att veta vilket parti som är bäst måste man ha klart för sig att partierna företräder olika intressen. Man måste ta reda på vilket samhälle de olika partierna vill ha. Det är också bra att veta vilka grupper i samhället som företräds av respektive parti och vilka som finansierar valrörelsen.Vill man ha ett samhälle där vissa ställs utanför skall man rösta på något parti i den borgerliga alliansen. Det är de som "uppfunnit" utanförskapet och gör allt för att permanenta detta.
Allianspartierna är också tydliga i sina program med att klyftorna mellan fattiga och rika skall öka eller bestå. De åtgärder som genomförts under nuvarande mandatperiod för att öka klyftorna är t.ex. jobbavdrag, förändringarna i fastighetsskatten och Rutavdrag.
Det är heller ingen tvekan om att skattesänkningar är mål som prioriteras före skola, vård och omsorg, d.v.s. välfärden.
De har också för avsikt att realisera våra gemensamma tillgångar, privatisera. Detta innebär att privatpersoner kan berika sig på vår bekostnad.Anser man att klyftorna skall minska skall man rösta på ett rödgrönt parti, som vill ta bort straffskatten på pensionärer.
Vill man behålla och förbättra välfärden är det de rödgröna som gäller.
Anser man att vår gemensamma egendom inte får "skänkas" bort till företag eller enskilda som sedan tar ut orimliga vinster, finns bara ett alternativ: de rödgröna.
De rödgröna har dessutom en nödvändig klimatpolitik och konkreta förslag att avskaffa ungdoms- och långtidsarbetlösheten.

söndag, augusti 01, 2010

Ny idrottsplats i Kungsängen

Idrottsplatsbygget igång i Gröna dalen

torsdag, juli 22, 2010

fredag, juli 16, 2010

Nu gör björken höst.

Nu börjar man se gula björkar lite runt om i naturen. Torkan har gjort att björken intar försvarsställning. Låtsas att det är höst låter bladen bli gula för att sedan fälla dem och vänta på kommande vår.
Björken är det första träd som reagerar på torkan, och det är vid särskilt utsatta platser med tunnt jordlager, som de gula träden först dyker upp.


Gul björk väntar på våren

tisdag, juli 13, 2010

Badklåda i Lillsjön

Efter bad i Lillsjön kan man drabbas av badklåda. Det är en liten vattenloppa som lever som parasit, först på musslor och sedan på sjöfågel. Den är helt ofarlig när den av misstag angriper människor men man kan drabbas av klåda. Mer information finns på kommunens hemsida.
Det går bra att bada i Lejondalssjön om man vill undvika klådan.


Hällkanabadet i Lejondalssjön

lördag, juli 10, 2010

Ny rondell i Råby

I korsningen mellan Enköpingsvägen och Råbyvägen byggs ny rondell.

torsdag, juli 08, 2010

onsdag, juli 07, 2010

Regeringens gåvor till företagare hjälper inte arbetlösa ungdomar!

Visst har regeringen klarat den ekonomiska krisen bra. Svensk ekonomi och har jämfört med omvärden gått bra. Regeringens skattesänkningar har stimulerat efterfrågan på såväl varor och tjänster som bostäder. De redan rika har blivit ännu rikare. Även medelinkomsttagare har sett att de fått mer i plånboken och kunnat konsumera mer. Det har med andra ord gått bra för de flesta.
Att detta betalats av de sjuka, de arbetslösa, de handikappade, de med låg inkomst och pensionärerna är medaljens baksida. De hade kanske det för bra tidigare. Dessutom var det många som trodde de fuskade med försäkringarna och var lata. (Detta trots att alla utredningar visade att så inte var fallet.)
Sveriges nuvarande regering har ur de välbärgades perspektiv klarat den ekonomiska krisen bra. Detta på bekostnad av stor arbetslöshet i allmänhet och katastofalt stor ungdomsarbetlöshet.

Den borgerliga regeringen skänkte förra året två miljarder kronor till företagen inom hotell och restaurang samt handel. (Sänkt arbetsgivareavgift på ungdomar.) Det är klart att det går bra för företagarna.
Detta gjorde man för att företagen skulle anställa fler ungdomar.
Handels och Hotell- och restaurangfacket:s ordföranden tar upp detta i en artikel i dagens SvD.
De visar att den låga arbetsgivareavgiften på ungdomar inte haft någon som helst effekt på andelen ungdomar inom dessa brancher. Pengarna bortkastade tycker jag, men det tycker nog inte de företagare som kunnat öka sin vinst med hjälp av skattepengar.

Dessbättre har vi i höst möjlighet att ändra på detta. I stället för generella bidrag till företagare skall pengarna riktas för att bekämpa ungdomarbetlösheten.
Detta under förutsättningen att vi får en rödgrön regering.

torsdag, juli 01, 2010

Bilbesiktningen avreglerad

Från och med i dag har ännu en onödig och för oss kostsam avreglering genomförts, nämligen bilbesiktningen. En kontroll av bilar vilket har höjt trafiksäkerheten kommer nu att kunna skötas av privata bolag med vinstintresse.
De bolag som är intresserade är finska Carspect, tyska Dekra och spanska Applus. Vad vi vet från privatiseringen i andra länder är, att priserna ökar dramatiskt. I Finland kostar det i dag kr 1.000:- att besiktiga bilen.

Varför ständigt dessa onödiga privatiseringar? Vi vet i dag att det ända område där konsumenterna tjänat på avreglering är telefoni. Och där är det ytterst tveksamt om det är avregleringen som är orsaken.
Vi har tills nu haft en billig och bra bilbesiktning. Jag kan inte se någon anledning att lämna den svenska modellen, för att några storbolag från Finland, Tyskland och Spanien skall kunna öka sina vinster på bilägarnas bekostnad.

torsdag, juni 24, 2010

Fastighetsskatt, kommunal avgift eller villaskatt?

Kärt barn har många namn, brukar det sägas. Därav kan man inte dra slutsatsen att fastighetsskatten skulle vara speciellt folkkär.
Det bedöms att den borgerliga alliansen vann många röster i senaste valet genom att lova att ta bort fastighetsskatten. Löftet genomfördes genom att omvandla skatten till en avgift och sänka för dem som hade riktigt dyrbara villor. Väljarna i Danderyd och Lidingö jublade, och de i övriga kommuner som satt i små radhus förstod ingenting. Nu hade de ingen skatt längre men en avgift som var samma eller högre som den tidigare skatten.

Socialdemokraternas förslag till ny fastighetsbeskattning har inte nått ut till väljarna konstaterar Svd i dag. Det är inte så konstigt när nästan all nyhetsbevakning är borgerligt styrd, eller som SVT måste låta båda sidor komma till tals. När Mona säger att endast de rikaste skall få höjd skatt, talar Reinfeldt om en skattechock.

Sanningen för oss som bor i Upplands-Bro är att de som bor i de 700 dyraste husen i kommunen kommer att få högre fastighetsskatt och de som bor i de 2.700 billigaste kommer att få lägre. Detta enligt Riksdagens utredningstjänst.
De flesta i Upplands-Bro, de flesta i Stockholms län och de flesta i landet tjänar på Socialdemokraternas förslag. Endast de som har stora villor taxerade för över 4,5 miljoner kr är förlorare.

onsdag, juni 23, 2010

Snus, surstömming och heltidsarbete är rättigheter.

Nu är det aktuellt igen. Små frågor blir stora. Gamla nyheter blir som nya.
Två nygamla problem med EU är åter aktuella i pressen. Om det beror på nyhetstorka efter bröllopsyran, eller om snus och surstömming hör till mänskliga rättigheterna, åtminstone i Sverige, vet jag inte. DN rapporterar i dag att strömmingen innehåller för höga halter av dioxin och PCB. Detta känner vi till men vill ändå äta denna delikatess. Just i det här fallet tycks det vara skamligt att EU lägger sig i vad vi äter, men i andra fall, ofta med importerad mat, ropas det efter förbud så fort det finns någon tveksam ingrediens. Enligt DN har vi dock en regering som slåss för svenskarnas rätt att äta dioxin och PCB.
Snuset lär vi få behålla i Sverige, dvs det kommer fortfarande att råda exportförbud. Detta vårt kära snus, ofarligt i Sverige men farligt, farligt i övriga Europa. Även om detta rapporterar DN.

Heltidsjobb åt alla kommunanställda skriver ett antal socialdemokratiska kommunalråd och oppositionsråd i Stockholms län i dagens SvD. Att heltidsarbete är en rättighet, åtminstone i socialdemokratiskt styrda kommuner, är nu fastslaget. Det har inte alltid varit så, men nu har de "tunga" politikerna förstått och bundit upp sig. Det enda som kan hota en heltidsreform inom offentlig sektor är en borgerlig valseger.
När väl kommunerna infört heltidsanställningar även för kvinnor, kommer säkert detaljhandeln och övriga näringsliv att komma efter. Min tro är att inom de närmsta åren kommer vi att ha åtskilliga konsulter, som tjänar grova pengar på att förändra arbetsplatser. Det nya är tillsvidareanställda på heltid. Det visar sig nämligen att fast anställda på heltid är den för arbetsgivaren mest lönsamma anställnigsformen. Det är inte av ekonomiska skäl kvinnor anställs på deltid och män på heltid.

För övrigt håller jag med Sten Broman: "Surstömming det är som att sitta på dass och äta ansjovis".

tisdag, juni 22, 2010

Utrikesminister Carl Bildt bör ta timeout.

Jag ställer mig frågan: "Hur kan Carl Bildt sitta kvar som utrikesminister?"
Då och då läser vi i tidningar om politiker som misstänks för brott. Ofta är det rattfylla, misshandel eller bokföringsbrott. Senast var det en socialdemokrat vars medverkan i planeringen av en kidnappning var föremål för polisutredning.
Alltid avgår den misstänkte politikern eller så tar man timeout under utredningen. Anledningen till detta är att politikeruppdraget bygger på förtroende, och förtroendet kan svikta även om man är helt oskyldig.
I den nuvarande regeringen kan man uppenbarligen sitta kvar även om man, som utrikesministern, är inblandat i en utredning om brott mot folkrätten. Däremot den, som inte betalt TV-avgift, eller anlitat svart arbetskraft är omöjlig. Detta visar tydligt vilka värderingar såväl statsministern som utrikesministern har. Konservativa värderingar från kolonialtiden.

Svenska Lundingruppen fortsätter att göra skamlösa affärer. Tidigare i våras kunde jag läsa i en artikel i DN hur de samarbetar med diktaturen i Eritrea.
Carl Bildt sitter inte längre med i Lundin Oils styrelse och aktierna har han sålt. Men han har i högsta grad ett ansvar för bolagets tidigare agerande i Sudan.

"Skamlös skurk eller förtjänstfull fredsmäklare?" är rubriken på Claes Arvidssons ledare i dagens SvD.
Ja, ett kan jag konstatera Bildt är ingen förtjänstfull fredsmäklare.

Läs också: DN1, DN2, SvD1, SvD2, In Your Face

lördag, juni 19, 2010

söndag, juni 13, 2010

lördag, juni 12, 2010

Får man köpa presenter för skattebetalarnas pengar?

Nej! självklart får politiker inte använda skattemedel till annat än vad de är avsedda till. Det är t.o.m. olagligt att som som politiker i många kommuner gjort köpa dyra presenter för att uppvakta kronprinsessan och hennes fästman. Enligt lagen är det endast presenter av ringa värde som får ges. Heder åt Eslövs kommun som ger en bok som handlar om kommunhuset.

Att som Borås kommun ge en skulptur värd kr 300.000:- som jag läser om i dagens DN måste anses helt förkastligt. Eller när jag läser närmare i Borås Tidning och Hos Petra förstår jag att idén inte är så tokig. Skulpturen skall stå kvar i Borås, där barnen tycks älska att klättra på den. Förhoppningsvis kommer den att stå i någon lekpark. Dessutom, när den på grund av allt klättrande efter några år behöver restaureras, får kungahuset bekosta detta. Det är ju deras.

Upplands-Bro kommun kommer att skänka en lampa tillverkad på Glasbruket i Bro av återvunnet glas. Den är skänkt av Glasbruket för just detta ändamål.

En bra idé hade annars varit att alla landets kommuner hade enats om att ge böcker om sin kommun, hembygdsböcker. På det sättet skulle brudparet kunna läsa på och förbereda sig inför kommande besök ute i landet.

fredag, juni 11, 2010

Fullmäktige mitt i natten

Oj, oj, oj!
Gårdagens kommunfullmäkte avslutades i dag. Vid halv ettiden var vi klara. Mycket snack och lite verkstad. Det märks att vi närmar oss vardagen. Partierna som inte märks i den politiska debatten måste nu synas på något sätt och tar chansen i kommunfullmäktige.

Vi diskuterade bland annat i följande frågor:
Stöd till medborgare med funktionsnedsättning, kommunens arbet med att utveckla turismen, kulturhuset, bemötande av HBT-personer, kommunens klimatarbete, om vi skall tillåta barn som går på dagis att läsa bl.a. "Spindelmannen", huruvida Bro Hof skall tvingas återställa den del av naturreservatet de skadat, nytt föreningshus i Kungsängen och bildande av naturreservatet Frölunda. I de två sista frågorna fattade vi också beslut.
Det är en salig blandning av ärenden och det är inte lätt att vara insatt i allt.

Tydligast i debatten var kanske den borgerliga ledamot som på frågan vad de skulle göra om de vinner höstens val svarade:
-"Vi vet inte vad vi skall göra efter valet, men vi kanske är något smidigare"

Hela debatten kan ses på kommunens hemsida. Titta och döm själva. Själv tror jag på ett liv efter valet.

fredag, maj 21, 2010

Kungskalaset i morgon

I morgon är det dags för Kungskalaset igen. Stor fest i Kungsängens centrum. Vädret tycks bli skapligt och jag förväntar mig mycket folk. Dogge Doggelito är nog huvudatraktionen även om många kommer för att höra Upplands-Bro poetiska sällskap läsa dikter.

Roligast just nu är förmodligen SvD:s valkompass. Den ger häpnadsväckande utslag och är uppenbarligen felkonstruerad. Många bloggare har kommenterat detta, bl.a. "In Your Face"
SvD försöker försvara de konstiga resultaten vilket får åtminstone mig att undra över om det finns en tanke bakom det hela. Att påstå, som man gör, att Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna ligger nära varandra är märkvärdigt. Antingen vet man inget om ideologierna eller också vill man lura väljarna.
För egen del har jag svarat ärligt på frågorna. Resultatet avviker kraftigt från det jag brukar få på detta slag av tester.

Mitt konstiga testresultat


torsdag, maj 20, 2010

Matfuskarna förlorade i EU

Till min glädje kan jag konstatera i såväl DN som SvD att anhängarna av matfusk förlorade omröstningen i EUparlamentet om trombin eller köttklister som det ofta kallas. Ett klister för att lura konsumenter.
I dag är det vanligt förekommande, att varan vi tror vi köper inte är det vi tror. Exempelvis kokt skivad skinka innehåller 80% skinka. Att spä ut med vatten är vanligt men också som i fallet med skinka, spä på med brosk, benvävnader mm. Grillkorv kommer sällan över 50% köttråvara.
Köttklistret lär återkomma i nya förslag. Är rädd att gårdagens seger endast är tillfällig. EUkommissionen ger inte upp så lätt. Dessutom är de flesta regeringar i EU positiva till köttklistret. Bland annat vår egen. Hög tid att byta med andra ord.
Läs även "In your face"!

söndag, maj 16, 2010

Att vara politiker del 3

Som kommunpolitiker måste man ständigt hålla kontakt med väljarna. En kontakt som i första hand innebär ett lyssnande. Många politiker har pratat mer än de lyssnat. Det kan efter en tid få förödande konsekvenser. Det är ingen tillfällighet att vi utrustats med två öron men bara en mun.
När vi närmar oss valet är det dock nödvändigt, att lyssnandet minskar och talandet ökar. Vi har då en skyldighet att informera om vad vi vill uträtta under kommande mandatperiod. Väljarna måste veta vad det innebär att rösta på en socialdemokrat.

Under den senaste månaden har socialdemokraterna genomfört en liten valrörelse. Det innebär att jag med flera, som kandiderar till kommunfullmäktige nästa mandatperiod, har fått lägga ned åskilliga timmar på att framför allt lyssna men även informera om, hur socialdemokraterna vill utveckla kommunen.
Det har varit aktiviteter på torgen, flygbladsutdelning vid pendeltågen, dörrknackning och dialogmöten. För kommunpolitiker är detta viktiga sätt att träffa väljarna. Ett arbete som man inte alltid tänker på. Verkligheten är att "sitta på sammanträden" är en liten del av all den tid jag lägger ned på politiken.

Aktivitet i Bro Centrum förbereds

onsdag, maj 12, 2010

Bollhallen vid Bro IP stiger i höjden

Bollhallen vid Bro IP beräknas bli klar till vintersäsongen. I slutet av augusti eller i början av september skall allt vara klart.
Den kommer att användas för olika bollsporter och som samlingssal.


Bollhallsbygget har tagit full fart

söndag, maj 09, 2010

Bilder från 1:a maj

Bilderna från 1:a maj i Bro finns nu på Brobilder.


Charlie Hansson 1:a majtalare i Bro

fredag, maj 07, 2010

Kommunfullmäktige i går.

En lång förreställning blev det som vanligt. Jag var hemma först vid 11-tiden på kvällen. Vi diskuterade prinsessans bröllop och ryktespridning om räddningstjänsten innan vi kom in på de tunga frågorna.
Årsredovisningen för 2010 visade att kommunen är välskött, t.o.m. mycket välskött. Det var för väl att vi fick ett samarbete med Folkpartiet under denna mandatperiod. Jag är övertygad om att Alliansen med stöd av Sverigedemokraterna inte skulle vara en ledning med stabilitet att genomföra allt det som gjorts i kommunen de senare åren.
Beslut om Kungsängens nya idrottsplats var den viktigaste frågan inför framtiden. Den beräknas stå klar vintern 2011-2012. Många talare var positiva men några var oroliga för finansieringen. Det kostar mycket, men det skulle även en upprustning av nuvarande idrottsplats göra. Marken vid gamla idrottsplatsen skall säljas för bostadsbyggnation och intäkterna finansierar den nya. Det är kommunens välskötta ekonomi som gör det möjligt att samtidigt bygga bollhall i Bro och idrottsplats i Kungsängen. Om några år fortsätter satsningen. Då är det dags för ett kulturhus i Kungsängen.
En hel del avsägelser från uppdrag och nya valdes in i nämnder och styrelser. Det brukar ofta bli så i slutet av mandatperioder. Själv avgick jag ur Socialnämnden och står nu utan nämnduppdrag. Anledningen till detta är att jag som nyvald PRO-ordförande i Kungsängen inte bör sitta i Socialnämnden och ha ansvar för äldreomsorgen.
Titta gärna på fullmäktige i webbTV:n.

söndag, maj 02, 2010

fredag, april 30, 2010

Vi firar vårblot i Bro, eller Valborg?

Årets valborgsmässofirande kommer arrangeras av Unga Örnar och ABF i Bro och av Tibble Sjöscoutkår i Kungsängen.
Hur gammal är traditionen?
Jag vet inte riktigt. I Kungsängen har det firats så länge jag vet. På 60-talet var elden på det som sedan skulle bli gymnasietomten. Jag kan mycket väl tänka mig att så var fallet även på 40- och 50-talen, kanske ännu tidigare. Dansbanan låg ju precis bredvid.
När gymnasiet byggts firades det mellan idrottsplatsen och hembygdsgården för att sedan flyttas till scoutstugan när Klockarängens förskola byggdes.

I Bro får man gå längre tillbaks än jag minns. Jag har läst i Jonathan Lindströms bok "Bronsåldersmordet" att vårblot hölls första fullmånen efter första nymånen efter vårdagjämningen. Detta var på bronsålder och järnålder.
Vid utgrävningar i Skällsta industriområde har en kultplats påträffats. Det finns tydliga spår av eldar, och det är troligt att vårblot firades på denna plats långt innan kristendomen nått hit och Sverige ännu inte blivit ett rike. Valbogsmässofirande eller vårblot som det tidigare kallades har hållits i Bro i flera tusen år.

onsdag, april 28, 2010

fredag, april 23, 2010

Man kan inte äga ett barn!

Sanna Raymans ledare i SvD avslutas på ett för mig skrämmande sätt. Hon inleder med att ondgöra sig över att de rödgröna vill ha folkomröstning om förbifart Stockholm.
Jag tycker inte heller att folkomröstningar skall ske i tid och otid. I detta fall är det nog ett "måste" eftersom vi saknar ett regionalt parlament för övergripande frågor. Det går i detta fall inte att hänvisa till den representativa demokratin.
Blockpolitiken försvårar också stora uppgörelser som är hållbara över tiden. På 50- 60- och 70-talen var det vanligt att Socialdemokraterna och Moderaterna gjorde upp i denna typ av frågor med lösningar som var hållbara även efter ett majoritetsskifte. Partipiskorna förbjuder detta i dag.
Folkomröstningar blir nog vanliga i framtiden på gott och ont. I Svenskan har också Leif Lewin synpunkter i denna fråga.

Men det som skrämde mig i Raymans ledare är när hon avslutningsvis talar om barn som något man äger.
När vi inom socialdemokraterna talar om våra ungar, på samma sätt som vi talar om våra gamla, våra sjuka, våra idrottsmän eller våra företagare, markerar vi ett kollektivt och solidariskt ansvar för alla barn. Vi talar inte om äganderätt. Alla individer i vårt samhälle är självständiga människor. Man kan inte äga ett barn!

lördag, april 17, 2010

Röd is på Lillsjön

I onsdags när stor del av isen fortfarande låg kvar på Lillsjön såg jag att den var rödfärgad. Jag har aldrig tidigare sett röd is och de jag frågat känner inte heller till att det hänt tidigare.
Vad det är vet jag inte, men kommunen har tagit prover, som skall analyseras.
En gissning är att det är någon alg, men vad som fått den att uppträda på detta sätt och just i Lillsjön är höjt i dunkel.

Röd is på Lillsjön

torsdag, april 15, 2010

tisdag, april 13, 2010

Därför betalar vi skatt.

För länge sedan, före den politiska demokratin, betalade folket skatt till kungarna för att berika dessa och för att finansiera kungarnas krig.

Så är det inte längre.

I det demokratiska Sverige används skatten till tre saker:


 1. Utjämna mellan åldrarna

 2. Utjämna mellan fattig och rik

 3. Finansiera välfärden

Att utjämna mellan åldrarna innebär att man betalar ingen skatt de första 20 åren, då man kostar samhället en hel del i barnomsorg och utbildning. Ungefär när man fyllt 21 betalar man i 45 år mer skatt än man får tillbaks ekonomiskt. Slutligen efter 65 års ålder får man ut mer än man betalar från samhället. Det är under de 45 yrkesverksamma åren man betalar för utbildning och pension.

Utjämning mellan fattig och rik innebär att skatten är ett instrument för att minska klyftorna i samhället. Man tar från de rika och ger till de fattiga (om man är konservativ). Man låter de som har förmåga vara med att avskaffa fattigdomen (om man är socialdemokrat).

Att finansiera välfärden skulle vara omöjligt utan skatter. Barnomsorg, skola, sjukvård, vägar och kollektivtrafik är exempel på infrastuktur som marknaden inte klarar på ett rättvist sätt. Hur ställer man om till ett miljövänligt samhälle med hjälp av marknadskrafter? Det är inte svårt att hitta exempel på att skattefinansiering behövs för att nå en önskvärd utveckling.

Om samhället sänker skatten lika för alla blir det mindre pengar till välfärden. Alliansregeringen tycker inte att det räcker. De har sänkt skatten för de som arbetar och därmed minskat utjämningen mellan åldrarna. Pensionärerna drabbas. De har redan betalt under sina yrkesverksamma år men får nu betala högre skatt än andra.
Dessutom har alliansregeringen sänkt skatten för de med dyra villor och tagit bort förmögenhetsskatten.
Allt detta innebär att klyftorna ökar mellan gammal och ung och mellan fattig och rik.


Demonstrera därför i morgon för en rättvis skatt.

Demonstration på torsdag

På torsdag demonstrerar vi mot orättvisa skatter.
Jag tror att Sverige är det enda land i världen där pensionärer betalar högre skatt än löntagare på samma inkomst.
Vid en pension på 14.00:- betalar man kr 730:- per månad mer än en löntagare med samma lön.
Vid en pension på kr 22.000:- betalar man kr 1.210:- per månad mer än en löntagare med samma lön.
Var och en kan räkna på Pensionärsskatten.
Djupt orättvist och ängnat att skapa klyftor mellan olika grupper.
Kom med i demonstrationen!
Vill du åka buss in till demonsstrationen bjuder PRO Kungsängen på resa. kl 10.00 från Bro centrum och 10.15 från Dagcentralen i Kungsängen. Hem går bussen kl 15.00 från Mynttorget.
Torsdag 15 april 2010 demonstration för rättvis skatt.

måndag, april 12, 2010

ROT kan vara bra.

ROT-avdraget kan vara bra, om det används på ett riktigt sätt.
Socialdemokratiska regeringar har vid flera tider använt sig av ROT-avdragen som arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Tanken har då varit att när arbetsmarknaden inom byggsektorn varit svag, kunna tidigarelägga ombyggnader och reparationer för att på så sätt få en utjämning mellan låg- och högkonjunktur.
ROT skapar nämligen jobb även inom flera brancher vilket RUT inte gör. När bostäder byggs om, ökar efterfrågan på byggmaterial och verktyg. Vidare är det ofta kopplat till nyinköp av möbler, gardiner och annat som hör hemmet till.
ROT är en alldeles utmärkt stimulans i lågkonjunkturen, och det är på det sättet det bör användas. Då skall det också omfatta alla bostäder. Att som borgarna nu, inte låter boende i hyresrätt få ta del av detta avdrag, är orättvist och minskar den konjunkturhöjande effekten.
ROT skall sättas in vid lågkonjunktur och tas bort vid högkonjunktur. RUT skall tas bort och förbli borta. Så ser en traditionell socialdemokratisk politik ut. En politik som skapar jobb och utjämnar mellan goda och dåliga tider.

söndag, april 04, 2010

fredag, april 02, 2010

Upplands-Bro 10:e bästa på integration.

I tidningen Fokus årlig ranking i integration hamnade Upplands-Bro åter på en topplacering. Plats 10 i landet och andra plats i länet. Det är mycket hedrande. Ett bra arbete med flyktingmottagning och arbetssökande.
Att snabbt komma ut i arbetslivet tror jag är nyckeln till framgång för nya svenskar. De flyktingar som kommer till Upplands-Bro får en bra start i sitt fortsatta liv i Sverige.


Våren har nått Stäksön och snön är på väg bort

onsdag, mars 31, 2010

Kan allt svart bli vitt?

Försvararna av RUT framför ofta att avdraget gör svarta jobb till vita. Ett märkligt sätt att se på saken. Skulle man resonera likadant inom andra brancher skulle effekten bli att

 • avdrag för taxiresor för att få bort svarttaxi
 • hårklippning subventioneras av sjukförsäkringen för minskad ekonomisk brottslighet inom branchen
 • likadant med restaurangbranchen, skattesubventioner minskar ekonomisk brottslighet
 • spritskatten bör avskaffas för att få bort smuggling och hembränning

Listan kan göras längre, men jag tror inte svenska folket är moget för förslag inom brottsområden som rån, misshandel eller sexbrott.

Av någon anledning betraktas inte ekonomiska brottslingar som riktiga tjuvar. Jag vet inte vad det beror på. Kanske är det så att vi inte tänker på, att de berikar sig på vår bekostnad.
Men att skattesubventionera en olaglig verksamhet för att den inte längre skall vara brottslig måste vara ett "feltänk".
Politiker har gett pengar till hemhjälp för bättre bemedlade i stället för att förbättra hemtjänsten. Detta med motiveringen: -"Annars begår de brott!".

tisdag, mars 23, 2010

Subention av hushållsnära tjänster, RUT?

Min bestämda uppfattning är att vi skall skattesubventionera hushållsnära tjänster. Skattebetalarna skall vara med och betala för den hjälp med städning, fönsterputs, tvätt och annat vissa får i hemmet.
Jag har dock det förbehållet att det skall vara behovsprövat. De som efter bedömning har behov av hjälp skall få det. Det betalas till stor del av skattemedel och kallas "hemtjänst".
Jag skulle till och med kunna tänka mig att betala mer i skatt, om pengarna går till att förstärka den kommunala hemtjänsten. Det skulle dessutom skapa fler jobb än det olyckliga RUT-avdraget gör.
Hur många jobb RUT har skapat är oklart. Fantasisiffror har nämnts.
Nationalekonomen Roland Spant har räknat på efekterna och konstaterar att högst 900 nya jobb har skapats. En debatt har förts i SvD och slutrepliken publiceras i dag.

De närmsta dagarna kommer jag att ytterligare kommentera RUT och ROT.

lördag, mars 20, 2010

måndag, mars 15, 2010

Kommunfullmäktigekandidaterna

Nu närmar vi oss valet. I lördags hade arbetarekommunen årsmöte och eftersom det är valår beslutades om valsedel inför höstens kommunfullmäktigeval. Listan togs i enighet.
Mötet beslutade också sin vana trogen vilka personer som skall ha de tunga posterna, ordförandeposterna, efter en eventuell valseger.
Alla nomineringar togs i enighet, vilket inte alla gånger varit fallet. Visst har kandidater diskuterats, men det finns ingen tvekan om, att de som utsetts är de bäst lämpade.
I handlingsprogrammet inför nästa mandatperiod beslutade mötet om några små ändringar.

Så här går det till i ett demokratiskt parti. Det är medlemmarna som bestämmer. Det sker på möten där man är kroppsligt närvarande på det gamla hederliga sättet. Beslut föregås av diskussion. Förslag ställs mot varandra och när beslut är fattade vet alla vad som skall genomföras.

fredag, mars 12, 2010

Hur hög är pensionärsskatten?

Nu kan du som pensionär enkelt se hur hög din pensionärsskatt är. Pensionärsskatt är den extraskatt pensionärer betalar.
Är du löntagare kan du enkelt se hur mycket högre din skatt skulle varit, om du var pensionär.

onsdag, mars 10, 2010

Årets 1:a-majmärke

Upphovsrätt på nätet missbrukas

Efter att en längre tid kunnat konstatera, att de största vinnarna på att få betalt för upphovsrättsskyddat material är distributörerna.
Skivbolag och filmindustrin behövs inte längre i tidigare omfattning. Mycket av deras uppgifter kan skötas av kompositörer, textförfattare, musiker, textskrivare och producenter. Varken film eller musik behöver lagerhållas eller distribueras med skivor.
Tiderna har förändrats och distributörerna slåss för att få betalt för skivor som de inte längre behöver tillverka.
Självklart skall de ursprungliga upphovsrättsinnehavarna har skälig ersättning för sitt arbete. I dagens SvD kan vi hur representanter för Kulturskaparna tar upp frågan. Det refereras till artikekeln i DN. De är inne på helt rätt väg. Ersättning måste skötas av de nya distributörerna, d.v.s. bredbandsbolagen.
För att visa hur dagens branch missköter sig och överutnyttjar sina möjligheter att ta betalt för ingenting tar jag ett exempel från det område som kommer att expandera mest de närmsta åren, nämligen läsplattor och E-böcker.

Om jag från Bokus vill köpa Camilla Läckbergs "Tyskungen" kan jag köpa den som pocket för kr43:-, ett rimligt pris. Det täcker ersättning till författaren, tryckkostnader, lagerkostnader och disstributionskosnader.
Om jag i stället väljer ett format utan trykkostnader, utan lagerkostnader och försumbart små distributionskosnader kostar den kr 119:-. Det är verkligheten. Förlagen tar många gånger mer betalt för E-böcker än för pocket. Detta trots att de i stort sett inte har några kostnader.
En ändring på detta måste till.

lördag, mars 06, 2010

tisdag, mars 02, 2010

Har politikerna avreglerat ansvaret?

Avreglering, konkurrensutsättning eller valfrihet. Vad vi än kallar det för innebär det en sak, nämligen att det demokratiska inflytandet minskar. Våra folkvalda har avsagt sig inflytandet på område efter område. Numera är det entreprenören si eller underentreprenören så som det hänvisas till när klagomål inkommer från allmänheten. Politikerna skyller på tjänstemännen, som skyller på entreprenören, som skyller på någon annan entreprenör, som skyller på politikerna, därför att detta var inte med i anbudsunderlaget. Är det någon som hänger med? Vem orkar leta efter den ansvariga? På område efter område kan jag konstatera, att det för medborgarna har blivit lägre kvalitet i takt med, att utförarna har hamnat längre bort från brukarna.
Nu är det tågen som inte fungerar. Ingen vet om det är Banverkets, SJ:s, fastighetsbolaget Jernhusens eller regeringens fel att tågen inte går som de skall. När det gäller pendeltågen kan man undra över varför inte tågen avisas i de dyra hallar som det investerats i.
För mig står det klart att marknaden inte klarar att lösa problemen. Varje aktör agerar rätt utifrån sitt perspektiv, men resultatet blir som ett lapptäcke, där det saknas lappar. De lappar som finns, är för dåligt hopsydda för att det skall hålla ihop.
Infrastrukturen måste ägas av samhället och de folkvalda politikerna måste vara ansvariga för att det fungerar.
Marie Demker skriver i dag i SvD att "Tågkaoset är bara statens fel". Hon vill se en parlamentarisk utredning för att komma fram till ett samlat statligt ansvar. Inte mig emot för jag inser, att det har gått för långt. Marknaden har blivit för stark

lördag, februari 27, 2010

lördag, februari 20, 2010

fredag, februari 19, 2010

Kommunfullmäktige februari

I går genomfördes årets första kommunfullmäktige. En stor del av tiden gick åt till att diskutera formalia runt en gammal motion från 2005. Vi, Socialdemokraterna, och Folkpartiet får ta på oss skulden för att hanteringstiden blivit blivit allt för lång, vilket från talarstolen redan inledningsvis bads om ursäkt för. Att sedan älta denna fråga i en timme kändes lite onödigt. Förhoppningsvis var debatten rolig att lyssna på, men troligtvis helt obegriplig. Remiss, återremiss, brukarundersökning, kostnadsredovisning, motion, felaktig hantering, korrekt hantering, votering och till sist reservation handlade det om. Några ledamöter försökte tala om motionens innehåll "Samordna hjälpen till bokstavsbarnen". En angelägen fråga som dessvärre drunknade i debatt om hanteringen.

"E-strategi för Upplands-Bro kommun" och "Informationssäkerhetspolicy för Upplands-Bro kommun" var de viktigaste besluten under kvällen. Där uteblev debatten.
Ett annat viktigt beslut var att motion om införandet av barnkonsekvensanalys i underlaget för kommunens beslut bifölls. Motionen var skriven av Vänsterpartiet och partierna var eniga.

Samtidigt pågick damernas skidskytte i OS. Samma sak där: För många bommar och för lång tid.
Kommunfullmäktige i repris finns på kommunens hemsida.

fredag, februari 12, 2010

Inkomst och integritet

I Sverige bidrar alla till vårt gemensamma, skola vård och omsorg, efter förmåga. Vi utnyttjar det sedan efter behov. Även om alliansregeringen försöker att bit för bit ändra på detta som exempelvis, att personer med privat sjukförsäkring numera kan köpa sig förtur på offentligt finansierade sjukhus, vilket Ylva Johsson mycket riktigt påpekar i en debattartikel i dagens SvD.
Eftersom vi har en tradition av öppenhet och möjlighet för alla till insyn i den offentliga verksamheten är det också viktigt att skattetaxeringen även fortsättningsvis sker öppet. Vi har en gemensam finansiering av välfärden, och alla måste kunna granska den.
I dagens tidning läser jag att den enskildes möjligheter planeras att begränsas. Det är lite märkligt när jag i samma SvD kan se att kamerabevakning av medborgare ökar. Detta trots att det är tveksamt om detta har någon effekt på brottsligheten.
En öppenhet om löner och andra inkomster motverkar orimliga bonusar och omotiverade löneklyftor.

Så har vi företaget där det varje månad stod på lönebeskedet:
"Din lön är en sak mellan dig och företaget. Den talar vi inte med någon om."
Texten försvann när VD:n fick ett svar:
"Var inte orolig, vi skäms också"

tisdag, februari 09, 2010

Nu byter man skylt på apoteket i Kungsängen

Den orangea revolutionen i Ukraina var förebild för den borgerliga alliansen i valrörelsen 2006. I alla fall använde man sig av samma färg för att visa sin gemenskap. I Ukraina tog det en ände med förskräckelse. Väljarna är missnöjda och de forna herrarna är på väg tillbaks.
Vad som händer i Sverige får vi se till hösten, i valet. Förhoppningsvis förpassas den orangea alliansregeringen till utanförskapet.
Ett av deras många misstag är att apoteken sålts och att marginalerna på läkemedel höjs. Vi vet därför att medicinen kommer att bli dyrare.

Apoteket i Kungsängen ägs numera av ett riskkapitalbolag med säte i skatteparadiset Jersey. I går byttes skylten.

Skyltbyte på Kungsängens apotek


torsdag, februari 04, 2010

tisdag, februari 02, 2010

Heltidsanställning en rättighet.

I ett civiliserat samhälle borde det vara självklart, att alla har rätt till ett arbete som går att försörja sig på. Så är inte fallet inom vissa brancher i Sverige. Inom offentlig sektor och inom detaljhandeln är deltid det vanligaste. Åtminstone inom de delar som domineras av kvinnor.
På hela arbetsmarknaden är det ungefär en fjärdedel, som är deltidsanställda.
Jag vet inte vad detta beror på men misstanken är stor, att enklare att lägga schema, enklare att få in vikarier och förstärkningar samt lojalare personal, är orsaken. Med andra ord latmasken hos ledningen.
För inte kan det väl vara en partiarkalisk maktfråga? Den, som bestämmer över hur mycket, när och till vilken lön personalen skall arbeta, får tysta, lojala anställda som står i tacksamhetsskuld.
Även om många påstår det, finns det ingen som kunnat visa att personalkostnaderna ökar med stor andel heltidsanställda. Snarare är det tvärt om.
Nyttan för kunder och brukare ökar dramatiskt i takt med att andelen deltisanställda minskar.

Problemet har uppmärksammats av LO i en ny rapport som kom i dagarna. Enligt den finns det omkring 500.000 på arbetsmarknaden som arbetar ofrivillig deltid. Med andra ord vill varannan deltidare arbeta mer.

I kommunens budget för 2010 sägs det på sidan 21 i socialnämndens budget, att heltid är en rättighet och deltid är en möjlighet. Därför skall andelen heltidsanställda öka markant.

lördag, januari 30, 2010

Nomineringar

Nu är det dags för nomineringar till kommunfullmäktige. Mitt parti, det stora till vänster, brukar kunna uppnå 17-18 mandat i kommunvalen. Det gäller därför att komma med på de 17 första platserna på listan för att bli ordinarie eller inom plats 25 för en suppleantplats. Det är på årsmötet i arbetarekommunen, 13 mars, som listan fastställs.
För att få en väl genomtänkt valsedel tas t.om. nästa vecka namnförslag emot. Styrelsen kommer därefter att arbeta fram ett förslag som årsmötet tar ställning till. Många faktorer skall beaktas. Kön, ålder, utbildning, yrke, boendeort, invandrarbakgrund, småbarnsförälder, fackligt arbete, politiskt arbete, arbete i ungdomsorganisation, pensionär, handikapp, politisk erfarenhet, nytänkare, allmänt anseende, boendeform, pendlare, m.m. är sådant som styrelsen tar hänsyn till för att få en allsidig lista. Våra kandidater skall vara en spegelbild av invånarna i Upplands-Bro. Åtminstone de som röstar på Socialdemokraterna.
Det är därför som provval är ett så trubbigt instrument. Det är ofta svårt att följa provvalsutslaget, eftersom de inte tar hänsyn till helheten, och risken är stor att listan då toppas av endast äldre män.
Äldre mäns erfarenhet och även äldre kvinnors behövs i en komunal grupp, men de äldre får inte bli dominerande. Jag har varit med i politiken i Upplands-Bro sedan början av 1970-talet och är givetvis glad för att fortfarande få vara med, men det är viktigare att det rekryteras nya ungdomar som kan driva frågor som berör deras framtid.
Dessbättre är jag medlem i ett parti som förstår detta. Våra listor har alltid haft såväl unga som medelålders och äldre med. Hälften män och hälften kvinnor känns i dag naturligt. Även på övriga sätt är alltid våra listor allsidigt sammansatta. Detta är fördelen med att vara ett stort parti. Ett parti med något eller några få mandat kan aldrig vara representiva för alla kommuninvånarna.
Jag skulle tycka det vore roligt att få förtroendet ytterligare en mandatperiod, eftersom jag tror att jag fortfarande kan tillföra något tillsammans med mina yngre kamrater.

fredag, januari 15, 2010

Äldreboende byggs

Byggande av äldreboende i Tibble fortskrider

torsdag, januari 14, 2010

Vinter

Januarivinter på Stäksön

tisdag, januari 12, 2010

Dags att arbeta.

Nu är de förbi, alla helgerna. Jag ser fram mot riktiga oxveckor. Arbeta mer är budskapet.
Alla får dock inte arbeta mer. Inom vissa brancher är deltidsjobben det som gäller. I alla fall för kvinnor. Något vi som politiker har ansvar för. Åtminstone inom offentliga sektorn.

En som går upp från femdagarsvecka till sjudagarsvecka är Fantomen i SVD. Han har tidigare varit ledig på fredagar och måndagar men kommer fortsättningsvis att arbeta utan veckoledighet enligt dagens SVD. Fantomen är ju man, men jag tycker att han borde ta ledigt några dagar i veckan för att tillbringa tillsammans med Diana och barnen.

Det är dock glädjande att Tove Janssons Mumintroll kommer tillbaka. Enligt Martin Jönsson blir det nu fyra serier. Jag kommer dock att sakna Söndagsbarn. Det är typiskt för en konservativ tidning att bara ha "gammaldags" serier