måndag, december 24, 2007

onsdag, december 05, 2007

"Det lilla huset på prärien" har blivit fler.

Nu förvandlas åkern i Kockbacka till bostadsområde.