måndag, augusti 31, 2009

Spelmansstämma i Kungsängen

Bilder från spelmansstämman finns på Brobilder.


Åsa Jinder var en av de som spelade på stämman

söndag, augusti 30, 2009

Konstrundan pågår

Konstrundan pågår för fullt i kommunen. I dag, söndag, är sista dagen.


Utställning i Ungdomens Hus, Bro centrum

lördag, augusti 29, 2009

fredag, augusti 28, 2009

Mycket att göra i helgen.

Mycket blir det. Veckohelgen är full med aktiviteter. För att nämna några:

onsdag, augusti 26, 2009

Vad händer med KF:s lager i Bro?

För länge sedan, innan Upplands-Bro fanns som kommun och jag var född, var mina trakter (Bro, Låssa, Håtuna, Håbo-Tibble, Västra Ryd och Stockholms-Näs) Sveriges centrum. Farlederna till Sigtuna och Uppsala passerade. Helgö och Birka låg strax i söder. Skulle man in i Mälaren eller mot Berslagen var detta knutpunkten antingen man kom från Södertälje eller det som senare skulle bli Stockholm.
Det var här Oden bosatte sig. Enligt Snorre skedde det i Fornsigtuna, nuvarande Signhildsberg. Att det är sant framgår av förklaringen, att Oden tyckte det var så vacker trakt. Om detta står att läsa i Eddan.
Det som skulle bli Upplands-Bro var centrum för det som skulle bli Sverige.

Infrastrukturer och maktförhållanden ändrades och Upplands-Bro kom lite i skymundan några år. Men andra tider kom. Den moderna kommunen bildades 1952, och sedan snart 40 år är Upplands-Bro återigen Sveriges centrum. I alla fall för oss som handlar på COOP. KF:s Rikslager och Lagercentralen, som det kallades, etablerades vid Nygård.

I dagens SVD och DN kan vi läsa om kommande förändringar på lagren. Att transporter till del återgår till tåg är bra ur miljösynpunkt. När lagren var nya togs dagligen fyra tåg in och lossades och lastades inomhus. Att öppna den möjligheten igen vore inte helt fel. Tåg kanske är företagsekonomiskt kostsammare än bil, men tåget är samhällsekonomiskt att föredra.

En viss oro kan jag känna inför rubrikerna 500 tvingas lämna COOP. Jag är dock i viss mån luttrad. Lagerarbete finns ju inte längre, numera är det logistik. Mycket har rationaliserats med ny teknik.
Men, även om det är logistik, självgående truckar och data behövs det fortfarande lagerarbetare och chaufförer. Jag tror och hoppas att terminalerna i Bro kan fortsätta att utvecklas och även framdeles vara arbetsplats för många, så att Upplands-Bro förblir Sveriges centrum.

tisdag, augusti 25, 2009

Fildelning allvarligare än människohandel ?

Jag läser i dagens DN att tingsrätten slagit till.
Vi har nu tagit ett stort steg mot ett censurerat internet. Stockholms Tingsrätt tvingar en internetoperatör att stänga av thepiratebay.org.
Det har accepterats att sidor med barnpornografi eller hets mot folkgrupp stängts, även om det i senare fallet varit diskuterat.
Det är inga problem att på nätet finna sidor med försäljning av sexuella tjänster eller information om olika former av knark. Jag kan också lära mig vilka svampar det går att berusa sig på, eller hur jag kan tillverka bomber. Detta bedöms uppenbarligen inte som lika allvarligt som, att fildelning av en del kan användas på ett olagligt sätt.
Fildelning av upphovsrättskyddat material är oftast olagligt. Det innebär inte att all fildelning är olaglig. Därför anser jag, att tingsrätten inte endast tolkat lagen, utan i detta fall tagit ett politiskt beslut. Det gör mig orolig inför framtiden.

Troligt är att Pirate Bay håller på att försvinna. De eventuella köpare tycks inte vara seriösa, och allt ser ut som en luftaffär. Det finns inga pengar att tjäna på fri fildelning och därför ingen marknad. Grabbarna som ligger bakom verkar ha tröttnat och drar sig nog ur. Däremot kommer inte fildelning och illegal fildelning att försvinna. Det växer hela tiden upp nytt. Censur har aldrig, och kommer aldrig att fungera.

måndag, augusti 24, 2009

Nu går vi mot höst.

Många, kanske de flesta, är tillbaks från semestern och det märks. De lugna veckorna utan kvällsmöten är slut. Nu sparkar det igång på allvar.

Kräftorna är som bäst, affärerna har erbjudanden inför skolstarten, TV-serierna kommer tillbaka efter sommaruppehållet och högerregeringen lovar privata företag att tjäna mer pengar på allmänhetens bekostnad.

Det senaste i raden av stolligheter är förslaget att kommunernas huvudansvar för hushållsavfall i verksamheter skall ersättas av ett "frivalsystem", Ds 2009:37. Det blir sämre och det blir dyrare men det ger möjlighet för fler att tjäna pengar på sophanteringen.
Sådan är kapitalismen!

Kolla också:
Sälj hela skiten
Avfall Sverige
Naturvårdsverket

fredag, augusti 21, 2009

onsdag, augusti 19, 2009

tisdag, augusti 18, 2009

Övervaka inte elever, ge förtroenden!

För 15-20 år sedan undveks kameraövervakning såväl på arbetsplatser som offentlig miljö. I de fall det var aktuellt diskuterades det noga var kamerorna skulle sitta, och hur de skulle vara riktade. Jag var regionalt skyddsombud inom handeln och konsulterades före beslut om kamerainstallation. I kollektivavtal reglerades hur och hur länge inspelat material skulle sparas, i vilka situationer det kunde användas och vilka som fick titta på det.
Kamerorna riktades för att spela in misstänkta brottslingar, och de fick aldrig riktas direkt mot personalen.
Kameraövervakning var endast en del i det preventiva arbetet. Det var otänkbart att en arbetsgivare skulle spela in sina anställda eller att skolan kameraövervakade eleverna.
Bättre bemanning och inget ensamarbete är metoder som är överlägsen all teknik. Det gäller även i skolorna. Lärare och övriga vuxna bör vistas bland eleverna och inte trycka i kollegierummet.
Den mänskliga kontakten och "det sociala trycket" kan aldrig ersättas med teknik.

I dagens SvD konstaterar jag att opinionen nu är för ökad kameraövervakning. Detta gäller även skolorna. Jag är förvånad. Det kan väl ändå inte vara så att de klipp från övervakningskameror, som läckt ut på nätet, är så roliga att man gärna vill vara med.

Jag skulle aldrig gå i en skola där lärarna filmar eleverna. Jag skulle aldrig arbeta på en arbetsplats, där arbetsgivaren övervakar mig varje minut.
Social gemenskap bygger på förtroende.
Och glöm aldrig att du blir bemött av andra såsom du själv bemöter dem!
Vad lär vi barnen i skolorna?


XXXXXXXXXX
Bilderna från Bygdens Dag finns på Brobilder!

måndag, augusti 17, 2009

Konkurrens i skolan saboterar betygen.

I dagens debattartikel i DN tar Magnus Henrekson och Jonas Vlachos upp en viktig aspekt beträffande elevernas rätt att välja skola kombinerat med skolpeng och fri etableringsrätt. Deras resonemang visar, att det är omöjligt att ha en fri marknad med vinstintressen på ett så viktigt område som skolan.
I och med att skolorna konkurrerar om eleverna frestas speciellt friskolor att ge elever för höga betyg.
Detta är inget nytt, men måste beaktas i diskussionen om vinstutdelning till ägarna i friskolor. Det är förödande att de som sätter betyg har ekonomisk vinning av att de blir höga.

fredag, augusti 14, 2009

Gränsen öppen!

Gränsen mot Järfälla är för tillfället obemannad och bomen står uppfälld. Skylten meddelar att stoppsignalen endast gäller vid "rött sken".
Dessutom varnas för att bilisterna på andra sidan kör ganska vingligt.


torsdag, augusti 13, 2009

Piratpartiet! Välkommen till lokalpolitiken!

I dagen DN tillkännages att Piratpartiet kommer att ställa upp i kommunvalet 2010. Om Upplands-Bro kommun ingår i de planerna känner jag inte till, men personligen hoppas jag att så är fallet.
Våra etablerade partier kommer säkert att reagera med ryggmärgen och ta avstånd från eventuella nykomlingar, liksom vi tidigare alltid har gjort. Jag tycker dock att Piratpartiet skall mötas med respekt och vi bör lyssna på dem. Detta av flera anledningar:
  • Personlig integritet och offentlighet är hjärtefrågor för piraterna. Där finns en hel del att göra inom kommunen.
  • Piraterna engagerar många ungdomar, som på så sätt blir aktiva i politiken.
  • När "gammelpartierna" låser sig i två block är det viktigt att det finns små partier som kan bidra till att skapa stabil majoritet.
  • Ett traditionslöst synsätt bidrar till förnyelse inom de flesta områden.

Nya partier har alltid möts med skepsis av de etablerade, men jag välkomnar Piratpartiet till den kommunalpolitiska debatten och kommande val. Jag kommer att lyssna på deras argument och förslag.
Jag vet inte om partiet tycker samma som jag, men Arbetarekommunens ordförande får väl i värsta fall ta mig i örat.

onsdag, augusti 12, 2009

Media och fakta om sjukförsäkring och socialbidrag

Jag brukar ibland säga, att jag tror bara på sådant jag läst i kvällstidningen eller sett på internet. Alltid är det någon som påpekar att det numera endast finns morgontidningar.
Om det innebär, att det bara är nätet jag kan lita på, vet jag inte, men att tidningar förvränger fakta och ofta ger en felaktig verklighetsbild är helt klart. Det är inte enbart på ledarsidorna detta sker. Även reportagen är ofta klart politiskt vinklade. Jag tycker mig tydligt se hur ägarnas politiska intressen återspeglas. En läsare måste alltid kritiskt granska det skrivna och ifrågasätta innehållet.

I dagens DN finns tydligt exempel: "Få blir bidragstagare när sjukpenningen upphör". Som läsare får jag intrycket att regeringens beslut, att sjukpenning skall vara tidsbegränsad, inte har fått några konsekvenser på kommunernas socialbidragskostnader. Jag läser artikeln noga en gång till och konstaterar:
  • 1558 personer ingår i undersökningen
  • 90% av dem har friskskrivits och återgått till arbete e.dyl (förkylningar m.m.)
  • 10%, 156 personer, har fått sjukpenningen indragen (utförsäkrade)
  • 37 personer har sökt socialbidrag

Detta innebär att uppskattningsvis drygt 20% av de, som genom politiska beslut inte får sjukpenning längre, har sökt socialbidrag. Det är människor som är sjukskrivna av sina behandlande läkare och därför inte kan få A-kassa, eftersom de då inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Det kan tyckas lite att endast 20% söker ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd eller socialbidrag, kärt barn har många namn. Kom då ihåg att först måste man avyttra och leva upp sina tillgångar såsom villa, bil, bostadsrätt eller sommarstuga.

Siffrorna stämmer med den uppgång av socialbidragskostnaderna Upplands-Bro kommun och många andra kommuner fick i början av året. Detta innebär att kostnaderna långsamt kommer att öka även framdeles.

Om DN varit ärliga hade de skrivit, att regeringen genom sitt beslut övervältrat sjukförsäkringskostnader på kommunerna. De borde också skrivit att regeringens beslut tvingat sjuka människor att sälja sina tillgångar och söka socialbidrag.
I stället väljer tidningen att "smöra" för sittande regering. I detta fall går det att genomskåda genom att fakta redovisas i artikeln.

Journalister skall kritiskt granska. Framför allt makthavare skall kritiskt granskas. Denna granskning görs kanske bäst av journalister.
Men vem granskar journalistiken?
Jag tycker mig se att ägarnas politiska intressen smyger sig in även på nyhetssidorna. Är det så har jag definitivt bara internet kvar att lita på.

tisdag, augusti 11, 2009

Privata företagsvinster skall inte skattefinansieras!

Debatten pågår. Skall skattepengar gå till vinster i privata företag, vilket är fallet inom skola, vård och omsorg i dag. Vi vet att ägarformen inte har betydelse för kvaliteten i verksamheten. Vi vet också att för att bli mer kostnadseffektiv är det endast minskade personalkostnaderna som ger effekt. Minskade personalkostnader får man genom färre anställda eller anställda med lägre kompetens. Konsekvensen av detta är att vinsterna i friskolor, sjukvården och äldreomsorgen uppstår på bekostnad av sämre kvalitet. Förlorarna är barnen, de sjuka och de äldre. Så enkelt är det.
En undersökning visar att över 70% av väljarna är negativa till vinstutdelning från privata vårdbolag.
En god analys av detta görs av Anne-Marie Lindgren i Arbetarrörelsens Tankesmedja.

fredag, augusti 07, 2009

Blogg om Upplands-Broleden

Har under sommaren gått en hel del på Upplands-Broleden. Börjar i Bro bakom centrum eller vid pendeltågstationen och slutar vid Stäketsbron. Man kan väl se det tvärtom också, att den slutar i Bro. "Slutet gott" kanske många Brobor skulle säga.
Det finns i så fall två typiska slut i Bro:

  • Dels bakom centrum där gravfältet berättar om en gammal kulturbygd i centrum för det som sedan skulle utvecklas till Sverige.
  • Dels vid pendeltågstationen, som är ett modernt resultat av långsiktigt politiskt arbete.

Lite bilder och lite berättelser om, ibland vandringar och ibland promenader, på eller i anslutning till leden på bloggen "Upplands-Broleden bit för bit"Utsikt från 1600-talsvägen

torsdag, augusti 06, 2009

Knölvial, Riddarsporre och Blåhallon

Granhammar och Engelska Parken blev gårdagens promenad. Jag passade på att se efter hur beståndet med knölvial mådde. När jag spanade in i kornåkern upptäckte jag ganska rikligt med riddarsporre. Jag har aldrig sett den växten på denna plats tidigare och förmodar att den kommit med utsädet.
Knölvial fanns det också ganska gott om. De har funnits här så länge jag minns. Kanske ända sedan 1600-talet då de säkerligen odlades.
I diket växte blåhallon. Ett bär som ger utmärkt sylt. Däremot är det inte spciellt gott att äta naturellt. Alla som besökt Gotland har säkert hört talas om eller smakat salmbärssylt. Salmbär är lokalt namn på just blåhallon.


Blåhallon i Granhammar

onsdag, augusti 05, 2009

tisdag, augusti 04, 2009

Äntligen, glaset är borta

Nu är det krossade glaset borta från Lillsjöskolans busshållplats. Det tog över 10 dygn att få bort det. Någon ny glasruta finns inte och det känns onödigt att sätta dit den, i alla fall före skolstarten.Utsikt i Råby

måndag, augusti 03, 2009

SL och deras sönderslagna busskur

Det har nu gått 10 dygn sedan rutan på busskuren vid Lillsjöskolan krossades. SL har ännu inte gjort något. Glaset ligger kvar på marken.

lördag, augusti 01, 2009

Ännu har inget hänt

Det är nu åtta dygn sedan busskuren vid Lillsjöskolan slogs sönder, men SL gör fortfarande inget. Glashögen ligger kvar.