torsdag, december 06, 2012

Är "Dagens Samhälle" en del av Alliansens propaganda-apparat?

Varje torsdag kommer "Dagens Samhälle". Den utges av Sveriges kommuner och landsting och skall informera på ett partipolitiskt neutralt sätt kan man tycka. Sedan en tid har jag förvånats över att det i tidningen propagerats, ofta på ett osakligt sätt, för privatisering av offentlig sektor. Det är mycket anmärkningsvärt, för det kan väl inte ligga i kommunernas eller landstingens intresse att göra sig av med verksamheten?

Sista sidan av "Dagens Samhälle", som kom i morse,  gör mig upprörd. Mats Edman, chefredaktör, gör än en gång ett politiskt vinklat inlägg. Han påstår helt felaktigt att kommunala skolor är sämre än friskolor. Det trixande och påhitt han sysslar med visar egentligen att flest friskolor har etablerats i kommuner med välmående invånare, dvs de som gynnats av den borgerliga regeringen.
Förlorarna, de som fått det sämre, bor i områden där friskolor är ovanliga. De barn som inte valt välutbildade, högavlönade föräldrar är förlorare.
Inte nog med att Edmans artikel är ren försköning av Alliansens politik, han kryddar den med stor, fet rubrik: "Stefan Löfven ligger risigt till i skolfrågan". Uppenbarligen ägnat att skada oppositionen.

"Dagens Samhälle" har varit, och skall vara partipolitiskt neutral. Tyvärr har den blivit en del av Alliansens propaganda.

onsdag, november 21, 2012

Järnvägsparken i Bro

Sexmillioner kronor avsattes till att bygga denna park i Bro. Det var den moderatledda styrande alliansen som beslutade om detta. Men pengarna räckte inte och i borgarnas budgetförslag  för 2013 begärs ytterligare enmillionfemhundratusen kronor. Socialdemokraterna är fortfarande emot parkbyggandet och inga pengar anslås i vårt budgetförslag.

Total kr 7.500.000:- kommer parken att kosta i anläggning. Sedan tillkommer årligen kostnader för driften. Man behöver inte ha mycket fantasi för att finna bättre sätt att spendera skattemedlen.


Märkligt placerad järnvägspark


söndag, november 18, 2012

Här skall byggas bostäder

Gamla idrottsplatsen i Kungsängen skall bli bostadsområde. Så bestämdes redan i slutet av 1990-talet. Sedan vi 1995 tog över styret från den tillfälligt styrande borgerliga majotiteten har i samarbete med idrottsföreningarna planerats för ny idrottsplats i Kungsängen. Nya IP stod klar för invigning för ett år sedan och planläggningen för bostadbebyggelse på den gamla marken pågår.
Vi väntar nu på att något skall hända. Ännu är inte plan och avtal med byggherrar klart. Jag hoppas verkligen att den styrande moderatledda alliansen ser till att det byggs hyresrätter.


Här rivs för att ge plats för bostäder.

torsdag, november 15, 2012

Bokförlagen vill inte sälja E-böcker!

Det är fantastiskt att bokförlagen tycks göra om samma misstag som skiv- och filmindustrierna tidigare gjort. De försöker stoppa den digitala utvecklingen.
Svenskan berättar i dag om trögheten vid lanseringen av E-böcker i Sverige. Och visst går det trögt.

Det verkar som om förlagen mottarbetar det hela. Är det ett kortsiktigt ekonomiskt motiv som spelar in? Är det verkligen så, att eftersom de äger tryckerier motarbetar de E-boksutgivningen? Är det verkligen så att ju färre bibliotekslån desto fler böcker säljer de? Är det verkligen så, att eftersom vem som helst kan ge ut en E-bok är de rädda att förlagen inte behövs i den digitala världen?
Ja, jag tror att dessa faktorer spelar in i agerandet. Det är förmodligen rent kortsiktigt vinstintresse och en felaktig överlevnadsstrategi som är avgörande.

Jag var intresserad av att köpa "Kongo:En historia" av David van Reybrouck. Titta själva på Bokus, man upphör aldrig att bli förvånad. Inbunden kr 199:-, E-bok kr 203:-. Visserligen är momsen högre för E-bok, men vilken skillnad är det inte i prokuktionskostnaderna.

torsdag, oktober 25, 2012

Ansvariga politiker får ingen information!!!

Det kan inte vara enkelt att vara oppositionspolitiker i Socialnämnden i Upplands-Bro. Kaos i förvaltningen innebär, att anmälningar om våld eller andra övergrepp mot barn har blivit liggande outredda. Kommunen har gått ut med ett pressmeddalande men man har inte sammankallat Socialnämnden för att informera om situationen. Kerstin Ahlin, oppositionsledare (S) och andre vice ordförande i Socialnämnden beskriver bristen på information och delaktighet i sin blogg.

Pressmeddelandet är underskrivet av ordförande i socialnämnden och förvaltningschefen. Pressen är viktigare att informera än ansvariga politiker. Vi skall komma ihåg att det är inte tjänstemännen, socialchefen eller ordförande som är de som har ansvaret. Det är Socialnämnden och de politiker som är valda. Det är svårt att ta sitt ansvar när man inte informeras.

I kväll sammanträder kommunfullmäktige. Rädd för att det som vanligt blir en sorgelig tillställning. Det är ingen tillfällighet att sorgelig rimmar på borgerlig.
Sedan den moderatledda styrande alliansen tagit över är det ingen demokrati längre. Att borgerliga politiker varit dåligt informerade av sina gruppledare är jag van vid, men jag trodde det skulle bli en ändring då de tog över styret. Så blev det inte vilket ofta avslöjas genom pinsamma inlägg.
Det är alltså inte bara oppositionen som inte informeras. Ledande politiker informerar inte heller sina egna. Härska genom att undanhålla information.

onsdag, oktober 24, 2012

Felprioritering i kaoset

Nu har det gått för långt. De som är svagast lämnas därhän i Upplands-Bro av de styrande i socialnämnden. Utredningar görs inte när det finns misstanke om att barn far illa. Enligt SvD har 15 ärenden blivit liggande. Två fall är över fyra månader gamla och ytterligare fem närmar sig fyramånadersgränsen. Handläggarna hinner inte, att med besök följa upp de barn som är placerade i fosterhem. Så här får det inte vara!

Även på andra håll, exempelvis Stockholm, fungerar det dåligt. Enligt Akademikerförbundet SSR får kommunens ekonomi och inte klientens behov styra insatsen. Helt oacceptabelt.
Jag är rädd för att det i vår kommun går ut över barn, som blir utsatta för våld eller andra övergrepp.

Det är den moderatledda alliansen som styr i kommunen efter senaste valet. De styr enväldigt och oppositionen får knapphändig information och har inget inflytande. Borta är den samförståndsanda som förr präglade kommunpolitiken.
Visst uppstod det problem också tidigare när vi satt i ledningen, men vi vidtog alltid åtgärder. Så här långt fick det aldrig gå.

söndag, oktober 21, 2012

 
Höst vid Kungsängens station

söndag, oktober 07, 2012

Favorit i repris

Fritt efter okänd författare:

Hustdagjemning

Nu är det hust
en iskall pust
blåste här just
bort sommarens lust.

Vid Melarens kust
jag halsar en must
- och tenker som så
att nu är det hust. 
Höstparkering vid COOP för de som går illa.

måndag, oktober 01, 2012

Politisk debatt om äldreomsorgen

C:a 120 personer kom i dag till PRO:s och SPF:s möte om äldreomsorgen. Politiker från fullmäktiges partier fanns på plats och svarade på frågor. Som vanligt fick man intrycket att allt var mycket bättre än verkligheten. Vid några tillfällen sades det saker som var direkt felaktiga. Inte tror jag att någon ljög, snarare är det tyvärr så att några av politikerna är dåligt insatta.
En som var saklig och korrekt som vanligt var Camilla Janson (S). Tyvärr sa hon nog ordet "utredning" några gånger för mycket. Det var kanske nödvändigt när alliansföreträdare uttalade sig felaktigt om saker de inte har en aning om. Det är ju inte rimligt att pensionärsgruppen i kommunen plötsligt blev så mycket friskare och piggare efter valet 2010, att servicehusen inte längre behövs.
Nej, är det som allianspolitikerna säger, att ingen efterfrågar boende i servicehus längre, då finns det all anledning att utreda vad det kan bero på.
Ett bra möte som jag hoppas kommer att upprepas.

söndag, september 30, 2012

Säkerheten förbättras

Den nivåskillnad som funnits på trottoaren utanför Blomrankan och Garnboden i Kungsängens centrum asfalteras nu bort. Det var på tiden. Flera olyckor har genom åren inträffat.

lördag, september 29, 2012

Folkpartiet försöker leva upp till programmet

Folkpartiet skriver på sin hemsida att de vill avskaffa vårdnadsbidraget. Hur kommer det sig då att de på torsdagens kommunfullmäktige röstade för ett införande av vårdnadsbidrag i Upplands-Bro.
Svaret är självklart: "Skall man avskaffa något måste man börja med att införa det."


Dessutom kan man inte stava. Det står: "Folpartiet vill avskaffa....". Vet de inte att "fool" stavas med två o ?

fredag, september 28, 2012

SL börjar backa om spärrarna

I gårdagens DN kunde jag läsa, att problemet med olyckor i spärrarna beror på resenärerna. Vi skall nu fås att ändra vårt beteende genom en utbildningskampanj. Känns typisk för den borgerliga människosynen. Anser att de som inte inser att maskinerna skall anpassas till våra förutsättningar, borde inte få behålla sina politiska uppdrag.
I dagens SvD tycker jag det verkar som SL stannar upp, ser sig om och börjar fundera på hur man skall kunna ordna en snygg reträtt. Spärrarna ställs om så att risken att skadas skall minskas. Förmodligen är glasdörrspärrarna något som kallas "förgävesinvestering", d.v.s. helt misslyckat och onödiga kostnader. Lite positivt är att den styrande alliansen lyssnar på opinionen. De kanske gör så för de tycker det är viktigare att vinna nästa val än att klämma resenärer mellan glasdörrarna.

I går var det kommunfullmäktige i Upplands-Bro. Den styrande alliansen triumfade igenom införande av vårdnadsbidrag. Ett helt obegripligt beslut. Tänk! Att betala mammor för att de inte skall arbeta. Nej, det är helt fel väg. Bygg i stället ut föräldraförsäkringen! Märkligast av allt: Folkpartisterna röstade för vårdnadsbidraget trots att de på sin hemsida tydligt säger att det skall avskaffas.
Den styrande borgerliga alliansen röstade också igenom en succesiv neläggning av servicehuset i Kungsängen. Jag får återkomma med mer från fullmäktige när inspelningen från debatten blir tillgänglig. Vill kolla ordentligt om jag minns rätt. Jag vill inte förtala någon.

torsdag, september 20, 2012

Farliga SL-spärrar i Kungsängen

Nu är de här, de farliga spärrarna.
Farliga och farliga, så allvarligt är det väl inte. De flesta kommer undan med några blåmärken när spärrarna "anfaller". För just anfaller är det rätta ordet när grindarna slår igen precis när man passerar. Enligt uppgift är det bara två personer per månad som skadas men det känns väldigt onödigt, när vi vet, att det finns bättre system i andra storstäder.
Bättre och billigare är det med en spärrlinje på golvet. Överträds den är det passagerarens ansvar att ha giltligt färdbevis. Fungerar på andra håll, men när SL:styrelse tjurskalligt envisas med att behandla resenärerna som olydiga barn, kan vi nog förvänta oss ytterligare försämringar framdeles.

 
Nya spärrar på Kungsängens station
 

onsdag, september 12, 2012

Nu skall hyresrätterna i Kungsängen säljas

På Upplands-Brohus styrelsemöte i måndags beslutade de styrande allianspartierna att sälja husen på Östervägen i Kungsängen till två bostadsrättsföreningar. Det är de röda tegelhusen som ligger i Kungsängens centrum strax bredvid pendeltågstationen. Kanske det mest attraktiva läget i kommunen.
Detta innebär att det blir stor brist på hyresrätter i Kungsängen. Den som står i kö i Upplands-Brohus får säkert räkna med åtskilliga års väntetid, minst sju till åtta år verkar troligt. En lång tid för ungdomar som vill flytta hemifrån. Risken är stor att många tvingas söka sig till bostäder i andra kommuner.
Risken är också stor att det minskade beståndet av hyresrätter på sikt kommer att innebära högre hyror för de boende i kvarvarande hyresrätter.
Den som framdeles vill ha en bostad på Östervägen kommer inte att kunna stå i kö. Nu kommer marknaden att gälla. Den som betalar mest får lägenheten.

Det är skamligt hur den styrande moderatledda alliansen sätter medborgarnas intressen i andra hand. De som redan har det bra, skall gynnas på bekostnad av de medborgare som varken ärvt eller gift sig till en förmögenhet  och ej heller fått utbildning till ett högavlönat arbete.
I den styrande alliansens värd har medborgarna reducerats till kunder. Penningen skall råda. Rikast vinner.

 
Några av husen vars hyreslägenheter skall omvandlas till bostadsrätter

söndag, september 09, 2012

Fest i Byn

I går gick det årliga arrangemanget "Fest i Byn" av stapeln i Bro. Det var många besökare hela dagen. Bra väder och bra stämning. Politiska partierna fanns samlade på samma ställe i kommuntältet. Ett klart framsteg mot förra året, då oppositionspartierna förvisades till till ett litet torg på baksidan.

fredag, september 07, 2012

SL-spärrarna farliga

Ungefär två personer i månaden skadas av de nya SL-spärrarna. Detta rapporterar såväl Svenskan som DN i dag. Det övergår mitt förstånd hur dessa spärrar kan få vara kvar. Det verkar som om ledande politiker och tjänstemän tjurskalligt skall hålla fast vid sina dåliga beslut trots att verkligheten hunnit ikapp dem. Det är uppenbarligen dags för nytt styre i Landstinget efter nästa val.
Enligt mitt förmenande behövs inga spärrar. Förlusten med gratisåkandet är inte så stort som sägs. Alternativet för gratisåkare vid effektiva hinder är att avstå från resan, dvs biljettintäkterna ökar endast marginellt. Nolltaxa skulle helt ta bort gratisåkandet. Nästan för skattesmitare finns förstås och de åker gratis.
Har varit i Prag och sett deras väl fungerande kollektivtrafik. Inga spärar i tunnelbanan, bussar och spårvagnar har påstigning i alla dörrar. Allt är smidigt och det är den resandes ansvar att ha giltligt färdbevis. Biljetter för en resa, en dag eller flera dagar finns lätt att köpa över hela staden. Man stämplar själv vid start av första resan och kan sen åka utan att behöva ta upp biljetten under giltlighetstiden. Själv brukar jag köpa på flygplatsen och behöver sedan inte betala mer för resor under vistelsen. Visserligen är det många kontrollanter som kan dyka upp var som helst, men jag har aldrig blivit försenad på grund av kontroll. Ett system för SL att ta efter.

Två år kvar till nästa landstingsval. Fram tills dess föreslår jag att SL genomför Pragmodellen, dvs spärrlinje i stället för spärrar. Några spärrar kan få finnas kvar vid varje station för de som röstat på den styrande högeralliansen.

onsdag, september 05, 2012

Jan Guillou har ingen fantasi och falskmyntaren framträder

I dagens SvD kan man läsa att Jan Guillou saknar fantasi. Visst kan man ha åsikter om författaren, som nu släpper andra delen av berättelsen om 1900-talet, men "fantasilös" har jag aldrig hört tidigare. Även om SvD:s recensent tycker sig blivit illa behandlad av Guillou och inte anser honom vara särskilt bra författare, måste man konstatera att väldigt många läser hans böcker. Själv tycker jag de har ett stort läsvärde och skall redan i dag beställa den senaste "Dandy".

Dagens händelse kommer förmodligen att bli att enkrone-förfalskaren röjer sin identitet på Supermarket Art Fair i dag. Förfalskningarna är ett konstverk. Omvärldens reaktioner på de falska mynten är en del i detta. Följaktligen är detta blogginlägg en del av ett världsbekant konstverk. Om man definierar ordet konst som "något som berör" faller allt på plats.
Märkligt är att de falska enkronorna kommenterats i media som något roligt eller skämtsamt. Ungefär som ett practical joke. Kan det bero på att horkarlar bland svenska regenter har varit mer regel än undantag genom åren? Eller håller monarkin på att avskaffa sig själv?

lördag, juli 14, 2012

Det händer saker

Ibland händer det saker.
När jag i går passerade centrumparken i Kungsängen såg jag hur någon har börjat uppsnyggningen. Vid anslagstavlan är nässlor och gråbo borttaget och ligger i en liten hög, jordhögen är utjämnad och det ser lite trevligare ut.
Jag hoppas att denna någon fortsätter med kirskålen och resten av ogräsen.

fredag, juli 13, 2012

Onödig jakt på "felparkerare"

I går kl 10.00 var Qpark ute och bötfällde parkerade bilar i Kungsängens Centrum. Helt vansinnigt, men på uppdrag från kommunen.
Vän av ordning kanske tycker att det är OK att hålla efter felparkerare. Det tycker jag också när parkeringarna  är ett problem. Så är dock inte fallet på morgonen. Gott om platser finns det och ingen har svårt att hitta någonstans att ställa bilen.
Emellertid får man endast stå tre timmar och detta räknas från kl 08.00 på förmiddagen. Det betyder att Qpark som var ute kl 10.00 inte kan hitta någon bil som parkerats för länge. Först kl 11.00 går det att överskrida parkeringstiden.
Vilka bötfälloer Qpark då?
Jo, de som har glömt att sätta P-skiva i bilen. Kommunen betalar Qpark för att åka ut och bötfälla bilar som inte är felparkerade men som saknar P-skiva

Dags för politikerna i kommunstyrelsen att ta sitt ansvar. Så här skall det inte gå till.


Kungsängens centrum i går kl 10.00, de som glömt p-skivan jagas.

torsdag, juli 12, 2012

Apotekens brist på sevice

Vittnesmålen om den katastrofala apoteksservicen är många. Nästan alla man talar med kan vittna om att de inte längre kan få ut sin medicin vid första besöket på apotek. Senast i dag kan vi läsa om Sven Brittons erfarenheter i SvD.

Visst har det blivit fler apotek i Storstockholm. Hörde att i Jakobsberg finns det numera  sju mot endast ett före avregleringen. Tyvärr har de inte medicinerna i lager när man behöver dem.
Till och med allianspolitikerna borde inse att avregleringen och försäljningen av statliga apotek är en katastrof för medborgarna. Ett fungerande apotek är bättre än sju utan varulager.

För två månader sedan skrev Aftonbladet att 33 apotek är nedläggningshotade. Alla i Norrlands glesbygd. De privata apoteken är skyldiga att ha dem öppna till mars nästa år. Vad som sedan händer vet vi inte, men får marknaden råda kommer de icke lönsamma att stängas.

Tyvärr är det så att försäljningen av svenska folkets apotek endast gynnat riskkapitalister som inte ens skattar i Sverige. Det kommer att bli dyrt att bygga upp en över hela landet fungerande apoteksorganisation igen, om det ens går. Alliansregeringen borde ställas till svars för denna plundring av vår gemensamma egendom.

tisdag, juli 10, 2012

Det ser för tråkigt ut i Centrumparken

Tomten mellan Dagcentralen och restaurang Golden Cave i Kungsängen gränsar mot Torget och stora parkeringen. En grön yta var det tänkt men usch vad det blivit. Kirskålen växer högt och skymmer nästan lådan med några få blommor, mot trotoaren framför anslagstavlan frodas nässlor och andra ogräs, det är hjulspår i gräset, buskar har tagits bort och marken inte återställts, jordhögar ligger kvar efter tidigare arbeten, vegetationen består av allehanda ogräs samt en ful sandlåda för vintersandning står kvar efter vintern.Hur kommer det sig att denna markyta får stå misskött och vanpryda Kungsängens Centrum? Marken ägs av Upplands-Brohus som förvaltar bostäder. Kommunen som sköter parkerna betraktar detta uppenbart inte som "sitt bord". Vad jag vet är det enda som gjorts i år är utsättning av en blomlåda som nu är nästan skymd av den höga kirskålen.

Förs ett år sedean var ett förslag att ordna en aktivitetspark på platsen uppe och vände i Socialnämnden. Förslaget var så dåligt att det måste göras om. På ett år har det sedan inte hänt något. Det enda positiva med förslaget var att man ville sätta upp ett stort plank mot torget för att förhindra insyn i parken.
Skall parken se ut på detta sättet, är till och med ett plank bättre.


Kirkålen frodas i Kungsängens Centrumparklördag, juni 16, 2012


Det byggs i Finnsta

onsdag, juni 06, 2012

Sista etappen i Norrboda

Nu närmar sig byggnationen i Norrboda vattentornet. Markarbeten inför sista etappen pågår. Här var det i början av 1970-talet planerat för flerbostadshus på fem till sju våningar. Åtskilliga är sedan de planförslag som passerat och utbyggnaden av Norrboda har gått långsamt fram.


Norrbodabygget närmar sig vattentornet

torsdag, maj 31, 2012

Fullmäktige igen

I går onsdag var det ett extra kommunfullmäktige. Enda ärende, förutom några fyllnadsval, var försäljning av lokalvårdsbolaget. Vi, Socialdemokraterna, tycker inte att kommunen skall sälja sitt väl fungerande bolag, men eftersom vi inte fått gehör för detta var det lika bra att "gilla läget" och vara med att välja den köpare som vi anser bäst för kommunen. Socialdemokraterna och allianspartierna blev till sist eniga.
Gårdagens fullmäktige var mycket lugnt och genomfördes på ett bra sätt. Personangrepp och andra odemokratiska metoder förekom inte. Man kan väl undra om detta är början på något nytt eller om alliansen kommer att återfalla till sin maktfullkomlighet.

torsdag, april 05, 2012

Sänkta ungdomslöner, är det bara retorik?

Vi kan nu se hur pressen skriver om "sprickan inom Alliansen". Men vad är det som händer? Visst är det så att Reinfeldt sysslar med det som kallas triangulering. Man närmar sig motståndarnas politik, framför allt retoriskt för att på det sättet vinna över väljarna. Med facit i hand kan vi i dag se, att den bild allianspolitiker gett väljarna i de två senaste valrörelserna inte överensstämmt med den politik som förts.

Reinfeldt går numera, ofta i låtsaskonflikt med alliansbröderna, ut och kritiserar regeringens politik. Inte direkt , utan konstaterar att man inte nått tillfredställande resultat. Om detta läste jag i gårdagens DN: I skolan blir resultaten bara sämre, poliserna klarar upp allt färre brott, arbetslösheten ökar och framför allt ungdomsarbetslösheten är en katastrof. Ibland låter Reinfeldt som en oppositionspolitker. En del av trianguleringen:" Var så retoriskt lik motståndarna som möjligt."

Vad har moderaterna tidigare sagt om sänkta löner? Jobbskattesavdrag och sänkta ersättningar hade för avsikt att sänka löneläget i Sverige. Att man sedan kallade det "jobblinjen" var en taktisk fråga. Sänkta löner tänktes skapa fler jobb.
Att Reinfeldt plötsligt inte skulle hålla med FP och C om att lönerna måste sänkas är inte troligt. Det hela är bara ett försök att efterlikna Socialdemokraterna.

Media om dett: DN1; DN2; SvD1; SvD2

Tibble bordtennisklubb har blivit vuxen.

Grattis! Den lilla klubben som 1975 bildades i Tibbleområdet i Upplands-Bro för att barn och ungdomar skulle ha någonstans att splela bordtennis har tagit steget fullt upp i eliten.
Grattis Tibble-Kungsängen BTK!!
Ur dagens DN

lördag, mars 31, 2012

Snö, så här års?


I år kom snön ovanligt tidigt.

måndag, mars 26, 2012

KulturhusetHär skall kulturhuset byggas

söndag, mars 25, 2012

Vi närmar oss påsken


Nu är det påskpyntat i Bro Centrum

tisdag, mars 20, 2012

När tvingas Björklund att avgå?

Jan Björklund har misslyckats. Elevernas resultat i skolan blir bara sämre och sämre. Som skolpolitiker har han gjort sig känd för populistiska förslag till snabba, enkla lösningar. Tyvärr för ungdomarna har skolan under hans tid som skolminister och utbildningsminister försämrats.
Nu senast har det oövertänkta förslaget om lärarlegitimation fått läggas på is och den nya lärarutbildningen är ett misslyckande. Hur länge skall han kunna hänga kvar vid makten?

Vi kan nu ana att det experiment med "valfrihet" som kom igång i början på 90-talet inte varit till fromma för eleverna. Att sedan, som nu på 20-hundratalet, lägga krut på elevers ord- och klädval i stället för att ge tillräckligt många duktiga lärare möjlighet att verka i skolan framstår allt mer som ovanligt korkat.

Hur länge kan en minister, som ständigt visar ett dåligt resultat, sitta kvar i regeringen?

DN1; DN2; DN3; DN4; DN5; DN6

torsdag, mars 15, 2012

Dagvattendamm


Dagvattendamm byggs vid Strandvägen

lördag, mars 10, 2012

Resterna av vintern

Solen tittar fram i Kungsängen. Resterna av vintern är inte vackra.

onsdag, mars 07, 2012

"Kvaliteteten skall höjas...", fabulerande insändare i Lokaltidningen!

Politiker i ledande ställning som glider på sanningen, skyller på andra blocket eller förändrar historieskrivningen har vi blivit vana att se sedan alliansen tagit över den politiska ledningen. Vi har sett detta på riksnivå och landstingsnivå och nu i dagarna även i Upplands-Bro kommun. Jag tänker närmast på den skandalösa insändare som publiserats i Lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro. Insändaren är skriven med anledning av att Upplands-Bro nu har landets lägsta personaltäthet i äldreomsorgen.

Om vi tar det från början, jag blir upprörd över:
 • Man påstår att Vänsterpartiet varit med och styrt kommunen under förra mandatperioden. Sanningen är att kommunen styrdes av Folkpartiet och Socialdemokraterna. Under denna period kan inte jag påminna mig att restalliansen (KD, C och M) haft någon annan uppfattning gällande personaltätheten.
 • Insändarskribenterna hänvisar till ett pressmeddelande på kommunens hemsida. Något sådant går inte att återfinna. Däremot finns det en kort artikel som bekräftar att kommunen är sämst, men att undersökningen är dålig och våra siffror borde varit bättre.
  Även med de fejkade siffrorna ligger vi i en jämförelse dåligt till.
 • Det sägs i insändaren, att det enligt tillgängliga fakta inte skulle finnas ett samband mellan personaltäthet och hög kvalitet. Jag har aldrig hört talas om några sådana fakta. Vill gärna att författarna presenterar dessa "fakta".
  Att det finns ett  samband är uppenbart. Ändrar man personaltätheten till 0 är det tydligt att kvaliteten försämras. Lika gäller om personaltätheten blir 100 eller högre. Den optimala personaltätheten ligger någonstans mellan 0 och 100. Det är knappast troligt att  Upplands-Bro:s låga nivå innebär en god kvalitet.
 • Ett omfattande förnyelsearbete sägs ha inletts för att höja kvaliteten i äldreomsorgen. Även om jag inte har sett något av detta är tanken god. Låt det inte stanna som en tanke, yppad under galgen, från Alliansen.
 • Vad som görs är enligt insändaren: Organisationsförändring, nya chefer, utbildning på komvux,  tydliga mål och mätning av resultatet.
  Jag skulle hellre se att man anställer fler vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor!
 • Att äldreomsorgen kommer att konkurrensutsättas tvekar jag inte på. Vad som inte framgår av insändaren är att kommunstyrelsen stoppat upphandlingen av Hagtorp därför att man inte klarar av kvalitetsäkringen. Nu avvaktar man och vet inte riktigt hur man skall göra.
 • Att anställda erbjuds heltid var något som infördes under socialdemokratisk och folkpartistisk ledning. Nuvarande ledning skall inte ta åt sig äran. Deras moderpartier har motsatt sig en lagstiftning på området. Dessutom har projektet inte utvecklats och omvandlingen av deltidstjänster till heltid tycks ha avstannat efter senaste valet.
Insändaren är ett praktexempel på hur man skyller ifrån sig, förfalskar historien och utan att ljuga ger en osann bild. Man hänvisar till fakta och pressmeddelanden som inte finns. Allt för att ge intryck av att vara seriös. Vi politiker borde hålla oss för goda för detta. Men varför har denna retorik, som undergräver förtroendet för politiker, utvecklats?  En förklaring kan vara att medvetet  minska politikernas makt. En synpunkt som framför allt Moderaterna gett uttryck för. Intresset ljuger inte. Vem tjänar på att politikerförtroendet minskar?
Tänk efter: Om inte demokratiskt valda politiker bestämmer, vem bestämmer då?

lördag, februari 18, 2012

De vise i Upplands-Bro

I går träffades de igen, "De vise i Upplands-Bro". Någon kanske undrar vilka de är. Andra känner väl till dem, socialdemokratiska viceordförande i kommunala nämnder och bolag, tillika gruppledare för (S) i kommunen.
Efter 2010 års val tvingades vi i opposition. En ovan situation som vi gör det bästa av. Ibland lyckas vi  påverka och få till förbättringar i de förslag som den borgerliga alliansen lägger fram. Senast var det i torsdagens kommunfullmäktige där vi fick med ett beslut på att en läshörna skall bli kvar när biblioteket i Tibble flyttar till Kungsängen. Vanligast är det dock att majoriteten kör över oss med förklaringen: "Nu är det vi som bestämmer!"

Två gånger tidigare har jag varit med i denna krets av oppositionpolitiker, i mitten av 70-talet och i början av 90-talet, de två tidigare gångerna Socialdemokraterna varit i opposition i Upplands-Bro. Bägge gångerna kom vi tillbaka i kommande val. Väljarnas dom var hård mot de tillfälliga, borgerliga majoritetspolitikerna. Båda gångerna var vi väl förberedda när vi återfick makten och kunde snabbt vända på utvecklingen i kommunen till det bättre.
Men ingen av dessa oppositionsperioder har vi haft ett så stark och kompetent lag som nu. Jag är imponerad av såväl den enskildes som hela lagets gemensamma kompetens. En mix av olika personligheter och erfarenheter som bildar ett välfungerande team. Detta gäng skulle med framgång kunna ta över ledningen i kommunen vilken dag som helst, om den borgerliga alliansen skulle dra sig tillbaka tillsammans med de fyra kommunalråden. Det vore inte fel om A-laget (Arbetarelaget) tog över efter B-laget (Borgarelaget). Vi skulle redan dag ett starta räddningsaktionen under mottot "Rädda det som räddas kan".
Vi , viceorförande (S), arbetade heldag, 8.30 till 18.00,  i går. Förberedde oss för kommande politiska strider. Ja, politiken i vår kommun har efter senaste valet omvandlats från ett sammarbete till ett krig.

Lunchen intogs på UBG:s Restauranskola belägen i Kungsängens Dagcentral. På bilden ser du från vänster Birgitta Nylund Upplands-Brohus och Lokalvårdsbolaget, Jan Lannefelt Bygg- och miljönämnden, Kerstin Ahlin Socialnämnden, Catharina Andersson Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, Naser Vukovic Kultur- och fritidsnämnden, Camilla Janson Kommunstyrelsen, Mary Svenberg ordförande i Arbetarekommunen och Kommunala gruppen (S).
Saknas på bilden gör Rolf Nersing Bildningsnämnden och Hans Bergström Kommunfastigheter.
Alla är socialdemokrater i opposition och jag brukar kalla oss "De vise i Upplands-Bro".


De vi(s)e i väntan på lunch i Dagcentralen, Kungsängen.

fredag, februari 17, 2012

Fullmäktige i går.

Den stora frågan på gårdagens kommunfullmäktige var beslutet att bygga ett kulturhus i Kungsängens centrum. En fråga som Socialdemokraterna arbetat med i närmare två mandatperioder. Känns lite märkligt att det är en borgerlig majoritet i fullmäktige nu när ärendet klubbas. Att vi fick med borgarna på tåget var bra. Annars hade det hela nog stoppats av alliansen. Ett exempel på att breda lösningar håller även om det blir majoritetskifte. Samarbete är bättre än krig.
I sista minuten har den borgerliga alliansen också ändrat sig när det gäller servicen i Tibble. De accepterar nu att en "läshörna" blir kvar när biblioteket flyttar. Vad det betyder har man inte sagt.
Vi, Socialdemokraterna, vill att det i Tibble skall finnas möjlighet att läsa dagliga tidningar, tillgång till dator, möjlighet att beställa biblioteksböcker, begränsat antal romaner, deckare, poesisamlingar m.m. samt bibliotekarie minst en dag i veckan. Om man sen kallar det "läshörna" eller begränsad bibliotesksservice har mindre betydelse.

onsdag, februari 15, 2012

Svininfluensavaccineringen

Även Dagens Nyheter har nu vaknat och har nu lagt upp en kort notis om den märkliga vaccineringskampanjen. Vi kanske närmar oss den dag när alliansregeringen får erkänna att den inte behärskade situationen.
Svenska Dagbladet berättar i dag att  vaccinet förmodligen var verkningslöst. Enligt regeringens beräkning räddades sex (6) människoliv genom vaccineringen. Detta på bekostnad av att över 150 barn fick ett livslångt handikapp, narkolepsi. Fler än 155 barn har fått sina liv förstörda.
Det ekonomiska  hoppas jag att staten tar, men för övrigt kommer vi säkert att få se hur alla skyller på varandra. Det är bra om ansvarsfrågan utreds. Inte i första hand för att hitta en syndabock, utan för att kunna vidta åtgärder för att det inte skall upprepas.
Jag vill gärna veta:
Varför köptes det in vaccin som skulle räcka att vaccinera alla två gånger?
Vilka rådgivare använde sig regeringen av, och vad har de för koppling till vaccintillverkaren?
Har det vidtagits några åtgärder för att förhindra kommande risker för "politisk panik"?
Är det sant att personer födda 1918 eller tidigare är imuna mot svininfluensan, och i så fall varför ingick de i riskgruppen?
Hur kunde man släppa ut ett oprövat vaccin på marknaden? Borde man inte åtminstone ställa samma krav som på naturläkemedel?

tisdag, februari 14, 2012

måndag, februari 13, 2012

Svininfluensan, en politisk skandal.

Äntligen har turerna kring vaccinationerna mot svininfluensa börjat granskas.
Den minnesgoda kan påminna sig att en ovanligt lindrig form av influensa spred sig över jorden. Dödsfallen var få och de som insjuknade blev inte speciellt sjuka. Symtomen kunde jämföras med en vanlig förkylning. Men denna influensa härstammade troligtvis från grisar i Sydamerika till skillnad från den "vanliga", årliga influensan, som utvecklats via fåglar i Asien. Var det därför panik uppstod?

Hur kunde det bli så fel? Hur kunde beslutfattarna, inklusive regeringen, handla så irrationellt? Politisk panik uppstod. Svenska folket skulle massvaccineras. 18 miljoner doser köptes in. Räcker för att vaccinera hela svenska folket två gånger. Till råga på eländet var vaccinet inte testat och eventuella biverkningar inte kända. Några skadeståndsanspråk för läkemedelsbiverkningar kan dock bli svårt att driva mot vaccintillverkaren.  Ansvaret ligger nu på staten.

I dag vet vi att minst 155 barn drabbats av den mycket allvarliga, livslånga sjukdomen narkolepsi. Narkolepsiföreningen ställer i gårdagens SvD frågan: "Vad är våra barns liv värda?"

I svininfluensan dog 30 personer i Sverige. Ska jämföras med en "normal" influensaepedemi då runt 3.000 avlider. SvD har nu börjat granskningen. Det behövs att man går till botten med detta. Kanske behövs en haverikommission. Framkommer inget annat får regeringen betraktas som ansvarig.

Vad som behöver förtydligas är bl.a.:
Hur kunde Sverige överreagera så till den milda grad på rapporterna om en ny influensa?
Varför inköptes så stora mängder vaccin?
Vem uppfann uttrycket "en andra våg"?  Något som det inte finns historiska belägg för.
Vilka experter använde sig regeringen av, och hur är deras koppling till vaccintillverkaren?
Hur och vem kommer att ersätta de som drabbats av biverkningar?
Går det att säkerställa att detta inte kommer att upprepas?

SvD1; SvD2; SvD3; SvD4; SvD5

lördag, februari 11, 2012

Lördag i Kungsängen


Lördageftermiddag i Kungsängen

fredag, februari 10, 2012

Vinter

Kyla, luftfuktighet och sol gör Kungsängen ännu vackrare.

Bussgatan i Gröna Dalen

Sevicehus, en del av valfriheten

De flesta människor vill välja var och i vilken form de ska bo. Det gäller såväl gammal som ung. I livets olika skeden har man också olika krav på sitt boende. Samhället, ytterst kommunen, har ansvar för bostadsförsörjningen. Det innebär att kommunen måste planera och se till att det byggs olika former av bostäder. Det skall blandas hyresrätt med bostadsrätt och äganderätt. Det skall finnas bostäder i såväl höga som låga hus. En blandning av stora och mindre lägenheter behövs.
I det moderna samhället byter vi bostad flera gånger under vårt liv. Vi har inte samma behov när vi nyligen flyttat hemifrån som när vi bildat familj eller blivit äldre och fått svårt att gå i trappor. För att kuna välja måste denna mix av boendeformer finnas.
Detta gäller hela livet, dvs också när man blivit pensionär. Därför måste det finnas möjlighet att välja sitt boende även de sista 30 åren av livet.

Många former av äldrebostäder behövs. Därför måste servicehusen behållas och i nybyggnationen kompletteras med seniorboende och trygghetsboende i första hand men även vård- och omsorgsboende. Vi behöver lägenheter som fördelas efter kötid men också bostäder som fördelas efter behov (biståndsbedömning). Några vill bo nära naturen och andra nära butiker och pendeltåg. En mångfald är en förutsättning för valfrihet. Därför behövs servicehusen.
Jag hoppas att den styrande alliansen i Upplands-Bro inser detta och inte ytterligare minskar antalet servicehuslägenheter.Jag hoppas också att den styrande alliansen i Upplands-Bro kräver i etableringsavtalen vid nybyggnation att det också skall byggas trygghetsbostäder och seniorsbostäder. Det är kommunens politiker som har ansvaret. Ytterst ligger detta ansvar på den styrande majoriteten.

torsdag, februari 09, 2012

Ta inte bort servicehusen!

Trygghetsboende, dvs lägenheter i hus med gemensamma lokaler för aktiviteter och måltider samt anställd personal för att organisera detta, behövs. Det behöver byggas flera sådana hus. Kanske vid Bro Centrum och mellan Ringvägen och järnvägen i Kungsängen.
Men att omvandla servicehus till trygghetsboende är förkastligt. På det sättet skapas inga nya bostäder för äldre.

Den styrande alliansen i Stockholm har äntligen insett sitt misstag och stoppar nu omvandlingen av servicehus till trygghetsboende. Det är bara att hoppas att den högerledda alliansen i Upplands-Bro är lika förnuftiga och slutar att förstöra servicehusen.


SvD1, SvD2

lördag, februari 04, 2012

Is på Mälaren

Denna vecka har Görväln lagt sig. I torsdags var skridskoåkarna ute och provåkte.
Skridskoåkare vid Gröna Udden

torsdag, februari 02, 2012

Har vaknat upp, demokratin måste försvaras.

Det är ett tag sedan jag skrev något i bloggen. Har känt mig dyster, vilket kanske har något med min partitillhörighet att göra. Det har varit lite motvind sista tiden, men det är bara att bryta ihop och komma igen. Kerstin Ahlin (S), socialnämndens andre vice ordförande skrev i går sitt första blogginlägg för detta år. Då får jag inte vara sämre.

Kerstin beskriver hur den styrande alliansen maktfullkomligt trycker ned oppositionen i kommunstyrelsen. Flera andra kommunstyrelseledamöter, från olika partier, har vittnat om samma sak. En fullständig demonstration av härskartekniker, inga försök till gemensamma lösningar, försvårar oppositionens arbete och minskar möjligheterna till insyn. Ett vanligt uttryck från allianspolitiker är: " Det spelar ingen roll vad ni säger, det är vi som bestämmer!"  De tycks tro att vi infört demokratisk diktatur.
Upplands-Bro, kommunen där demokratin försvann.

Jag kommer att återkomma till allmänhetens bristande insyn och den minskade demokratin i Upplands-Bro,  men läste i dagens SvD om överklassafari till Solsidan i Saltsjöbaden. Blev först lite förvånad men insåg sedan att detta är en trend. Har till och med utvecklats med guidade visningar för turister på olika håll. Mest känt är nog turisturer till Beverly Hills.
Andra sidan av detta är att det en tid ordnats guidade turer till socialt belastade områden, inte bara till kåkstäder i u-länder utan nu också i Sverige såsom Rosengård i Malmö.
Skillnaden tror jag är att öveklassafarin görs för att att visa vilka orimligt höga inkomster vissa har och hur orättvist det är att de fått stora skattelättnader. Resa till fattiga områden är av helt annat slag, tycka synd om de som inte fått det bättre och i bästa fall ge en allmosa. Få inser att fattigdom för många är en förutsättning för orimligt stor rikedom för ett fåtal. Detta gäller så länge vi har begränsade resurser. Ett samhällsekonomiskt axiom.
Kom ihåg att moderater vill hjälpa de fattiga och att socialdemokrater vill avskaffa fattigdomen.

När de borgerliga partierna hade makten förra gången, i början på 90-talet, såg jag för första gången professionella tiggare på Stockholms gator. I dag kan vi se hur fattigdom, och värst av allt barnfattigdomen ökar. Rosengård har blivit en turistattraktion. Det är dags att prata om detta nu. Att inse vart den förda politiken leder.

SvD1; SvD2