lördag, oktober 31, 2009

Pensionärsskatten bort, beslut på jobbkongressen

Jobben först. Skatt efter förmåga. Välfärd efter behov


Nu är det beslutat. Vinner socialdemokraterna nästa års riksdagsval kommer klyftan mellan de som arbetar och pensionärer att steg för steg tas bort. Den orättvisa extra beskattningen av pensionärer kommer att försvinna. Detta kan ske dels genom att jobbavdragen minskas och dels genom att pensionärernas skatter sänks.
Enligt arbetslöshetsalliansen skulle jobbavdragen minska arbetslösheten. Ingen tror längre på det och Peter Gustavsson visar i en artikel i Ordfront, att avsikten från regeringen är att få till stånd lönesänkningar.


Kongressen har vidare beslutat att kommunerna skall ha en skyldighet att tillhandahålla barnomsorg på obekväm arbetstid såsom helger, kvällar och nätter. Det kan kännas som angeläget eftersom vi begär, att människor skall arbeta även dessa tider.
Själv tycker jag dock att kommunerna själva skall kunna besluta om detta. Har invånarna röstat fram en borgerlig kommunledning skall de också få en borgerlig politik. Vad finns det annars för anledning att rösta socialdemokratiskt i kommunala val.
Emmellertid var nog kongressens beslut det enda rätta om man ser till barnperspektivet.


Att i kommunal verksamhet, som bedrivs av privata företag, kunna plocka ut höga vinster, ser jag som mycket tveksamt. Det finns tecken på, att bedragare, som tidigare har uppträtt inom bygg-, restaurang-, frisör- och städbrancherna , nu inriktar sig på kommunala verksamheter. Skattepengar skall inte finansiera privata vinster är min uppfattning. Kongressen tyckte annorlunda.
Jag är rädd för att frågan kommer att bli akut igen inom närmsta åren när bemanningsföretagen tränger in i välfärden.


Inga papperstidningar i morse. Man får nöja sig med nätupplagorna, gratisdelarna.


För övrigt anser jag att arbetslöshetsalliansen skall förpassas till utanförskapet

fredag, oktober 30, 2009

Jobbkongressen

Jobben först. Skatt efter förmåga. Välfärd efter behov

Kongressens andra dag startar kl 09.00. Första dagen talades det mycket om jobb. Socialdemokraterna visar nu att de gamla beprövade metoderna med investeringar i bostäder och infrastruktur, utbildning, satsning på forskning, stimulans till nyföretagande och bättre samordning av samhällets resurser är det som gäller. Visst kan man som i SvD:s pappersupplaga ifrågasätta varje insats, men erfarenheten säger att detta är insatser som tillsammans ger resultat.

Det är skillnad mellan Socialdemokraternas och Arbetslöshetsalliansens sätt att se på människan och samhället. Socialdemokraterna anser att det är samhällets uppgift att se till, att det finns arbete för alla. Alliansen anser att det är upp till individen att se till, att den har arbete. Gärna med hjälp av piskan.
Det är till och med så eländigt, att den liberala marknadsekonomin ser det som positivt med arbetslöshet. Människor som konkurrerar håller såväl löner som inflation på låg nivå. Dessutom är de lojala med ledningen.

Det borde för alla klart framgå att borgaralliansens politik har lett till ökad arbetslöshet och ökade klyftor. Det tycks i alla fall vara klart för DN och SvD eftersom de på sina nätupplagors gratisdelar inte skriver något om jobbkongressens viktiga beslut, besluten om jobben.
SvD tycker det är viktigare att rapportera att partistyrelsen led nederlag i två frågor, bl.a. erkännandet av Västsahara. DN anser att införandet av biltullar är viktigare än alla åtgärder för att skapa jobb.

I dag kan vi följa kongressenfrån kl 09.00. Av programmet framgår att bl.a. ungdomfrågor, klimatfrågor och folkrörelser skall diskuteras.

För övrigt anser jag att arbetslöshetsalliansen skall förpassas till utanförskapet.

torsdag, oktober 29, 2009

Jobben först. Skatt efter förmåga. Välfärd efter behov.

"Det är därför jag säger: klarar vi inte jobben så klarar vi inte svensk ekonomi. Och då klarar vi inte välfärden heller. Tre utgångspunkter som jag vill att vi skriver i illröd eldskrift: Jobben först. Skatt efter förmåga. Välfärd efter behov."
Detta säger Mona i sitt tal på kongressen. Ett tal som bådar gott inför framtiden. Det handlar om jobben, jobben och jobben. Vad skall annat vara tema på jobbkongressen?
Klimat och välfärd är också viktiga områden, men jobben och ekonomin är förutsättningen för att lösa klimatproblemen och återskapa en god välfärd för alla.

Att partiets politik är stark och inriktad på att i första hand klara jobben oroar uppenbarligen SvD. De inriktar sig på det område där partiledningen kan lida nederlag i voteringarna, nämligen ungdoms- och integritetsfrågorna. Läs själv hur man rubriksätter det som en djup spricka, när det i själva verket finns en djup enighet om jobbpolitiken. Att partiledningen inte riktigt hängt med i integritetsfrågorna är något som jag ser som ett övergående problem. Jobben först!

I dag skall jag efter bästa förmåga följa kongressen. Eftersom jag har en hel del annat som som måste göras får det i första hand ske via TV24. I dag handlar det om jobben. Viktigaste frågan kommer först. Bra att den inte behöver behandlas under sista dagens obligatoriska tidspress.

Jag ser fram mot den viktigaste kongress på länge: Socialdemokraterna del 2: Återkomsten

För övrigt anser jag att arbetslöshetsalliansen skall förpassas till utanförskapet.

SvD 1, SvD 2, SvD 3
DN

tisdag, oktober 27, 2009

I morgon börjar kongressen

Klocka 13.00 öppnar jobbkongressen. Fram till söndag eftermiddag skall arbetet pågå. Programmet är mastigt och det skall bli intressant att följa arbetet.
I morgon kl 13.00 startar det hela med tal av Mona Sahlin, ett tal som kommer att slå an tonen inför valrörelsen. Vad Mona säger kommer att granskas av media. Därför är hon tvungen att väga sina ord på guldvåg och kan inte ta ut svängarna så som jag kanske skulle önska.

söndag, oktober 25, 2009

Fler bostäder i Finnsta.

Här, öster om kollonilotterna i Finnsta, skall byggas bostäder

lördag, oktober 24, 2009

Caroline af Ugglas med "Team Caroline"

-"Jag är stolt över min kommun", sa Caroline af Ugglas när hon tilldelades utmärkelsen årets Upplands-Broare. Det var på torsdagens kommunfullmäktige vilket kan ses på kommunens hemsida. Vill du inte se politiken, kan du spola fram till 2.25. Del av händelsen kan också ses på You Tube.
Ett uppiggande avbrott för oss trötta ledamöter innebar att vi orkade debattera och bestämma några timmar till.
Caroline och Team Caroline gör en bra insats i Körslaget och har fått lokalpatriotismen att spira i vår kommun. I kväll gäller det att rösta så, att vi får behålla kören i tävlingen.
Naturligtvis röstar vi: telefonnummer: 099 - 402 04, sms: skicka CAROLINE till 72 400 för
vi är stolta över Caroline.

fredag, oktober 23, 2009

Gårdagens kommunfullmäktige, och nattens.

Fullmäktige, mycket debatt blev det. Som jag anade. Men vad bestämde vi?
  • Vi godkände delårsrapporten, där prognosen visar att kommunen klarar budgeten eller gör ett litet underskott.
  • Vi godkände markanvisningsavtal som innebär att området vid kollonilotterna i Finnsta kan komma att bebyggas.
  • Vi godkände samarbetsavtal vilket betyder att Kungsängens idrottsplats kommer att planläggas för bostadsbebyggelse. Detta innebär att vi är ett steg närmre den nya idrottsplatsen vid motorvägsavfarten. (En liten brasklapp bara: Markförhållanden, lera, kan ställa till det, men jag håller tummarna)

Mycket debatt i god anda gjorde att tiden gick fort. Först kl 00.10 i natt var vi klara.

onsdag, oktober 21, 2009

Kommunfullmäktige på torsdag

På torsdag kväll är det kommunfullmäktige.Klockan 18.30 i kommunhuset.
På dagordningen bland annat:
  • Interpellation om trafiksituationen runt skolorna. (Interpellation är en skriftlig fråga som besvaras skriftligt. Därefter genomförs en interpellationsdebatt.)
  • Delårsrapport 2009 och höstprognos. (Ekonomisk rapport. Trots minskade statsbidrag och minskade skatteintäkter ser det bra ut.)
  • Arvoden till politiker. (Jämfört med andra kommuner har Upplands-Bro låga arvoden.)

Det kommer troligtvis bli en lång kväll med mycket debatt. Många kloka beslut kommer att fattas, hoppas jag. Dagordningen och handlingar finns på plats men kan också nås på nätet.

Mötet är öppet för alla. Det är bara att komma och sätta sig på åhörarplatserna för och se hur vi politiker debatterar och röstar. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, "Upplands-Bros riksdag".
Det går också att följa hemifrån via webb-TV.

tisdag, oktober 20, 2009

Sverigedemokraterna får för stort intresse.

Gårdagens debattartikel i Aftonbladet har fått stort intresse. Mycket för stort.
Det är Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson som får breda ut sig. I artikeln framförs en del "halvsanningar" , en del "antydningar" och några osanningar. Allt detta för att få uppmärksamhet. Förmodligen hoppas han att bli anmäld för hets mot folkgrupp och på detta sätt få ytterligare publicitet.

Att Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti är det ingen tvekan om. De vill till och med framstå som ett sådant. Artikeln avslutas med att de ser Islam som vårt största utländska hot sedan andra världskriget.

När det gäller religion är två saker viktiga för mig:
  1. Alla vistandes i Sverige skall ha rätt att utöva sin religion.
  2. Den politiska makten skall utövas skilt från religionen.

Detta har först i modern tid blivit allmänt accepterat i Sverige, men i många länder finns det fortfarande en stark koppling mellan religion och politisk makt.
Visst finns det i Sverige muslimer som anser att Koranen och shangrialagar skall vara styrande i samhället.
Men min övertygelse är, att här finns det betydligt fler fundamentalistiskt kristna, som vill att Bibeln skall få större inflytande på politiken.

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har i dag kommentarer till debattartikeln. SvD har dessutom noterat sju faktafel hos Åkesson. Hittade ingen webbsida på detta, men den som har tillgång till tidningen kan gärna läsa på , för Åkesson felaktiga påståenden lär dyka upp i debatten igen.

torsdag, oktober 15, 2009

Ugglan Hedwig och FRA

I dag har Hedvig namnsdag. Ett forntyskt namn som betyder stridsmö. För mig är namnet förknippat med det lilla lastfartyg, som jag och mina kamrater fraktades hem med från scoutlägret på Gålö 1959.

Hedwig är också namnet på Harry Potters uggla, som används för att skicka och mottaga brev.
Det misstänks, att att hon infångats, och att breven lästs av någon illasinnad person innan hon fått flyga vidare. Vid ett tillfälle anlände hon skadad till Harry. Utsatt för litteraturens FRA med andra ord.

Att signalspana är inget nytt. Det mest kända exemplet är förmodligen den 1952 nedskjutna DC-3:an. På uppdrag av FRA, men förmodligen för Nato:s räkning, spionerade Sverige på Sovjetunionen. Det fanns på den tiden en oro för, att Sovjet skulle betrakta Sverige som tillhörande deras intressesvär.

Jag tror att anledningen till dagens signalspaning är densamma som på 50-talet. Nämligen att det hela är beställt av Nato.
Jag tycker därför att vi skall vara extra försiktiga. Under min livstid har enligt USA hotet mot mänkligheten i tur och ordning varit: Nazismen, kommunismen och nu Islam. Ett så stort land, med så många olika människor, hålls nämligen bara ihop med hjälp av en gemensam fiende.

Min övertygelse är att genom att avlyssna alla telefonsamtal och att läsa alla mail, kommer FRA inte att få mer information om yttre hot, än den de lätt får genom att läsa tidningar från olika länder och att få rapporter från diplomater runt om i världen.

Om den nuvarande rödgröna oppositionen vinner valet kommer lagen att rivas upp och man börjar om från början. Att det blir signalspaning även då är troligt, men det kan ske på ett rimligare sätt. Allt och alla behöver inte avlyssnas jämt.

Frågan kommer även fortsättningsvis att debatteras. Det som händer härnäst är att SÄPO vill kunna beställa spaning. Nästa steg kan vara att polisen vill kunna spana vid grova brott såsom exempelvis mord.
Vad kan komma därefter?
Kanske sedlighetsbrott.
Kanske de politiska partierna skall beställa undersökningar om vad "vanliga människor" tycker. Alla avlyssnas ju, och det måste vara lätt att få fram.
Eftersom informationen kan fås fram på individnivå vore det lika bra att tidigt identifiera potentiella brottslingar. Bra att ha vid brottsutredningar.

Självklart är det ingen som i dag tror att denna utveckling är realistisk, men vi rör oss i den riktningen. Steg för steg ökar övervakningen. Oftast ser man inte målet förrän man är där.
Under våren kommer SÄPOS möjligheter att beställa spaning att diskuteras i riksdagen.

Harry Potter och hans trollkarlskamrater hade det ändå ganska bra.
Fienden var tvungen att infånga ugglorna för att kunna läsa breven. Större delen av den privata korrespondensen fick man behålla för sig själv.

Så borde det vara hos oss också, posthemligheten borde bevaras.

Många dagstiningar skriver om detta, bland annat:
SvD:
"Nu har de baxat FRA-lagen ända hit"
"Syftet med FRA - bygga upp polisstat"
"FRA-lag rivs upp vid maktskifte"
DN:
"Het debatt i riksdagen om FRA"
"S lovar riva upp och göra om FRA-lagen"

onsdag, oktober 14, 2009

Höst i Kungsängen

Nu syns höstfärgerna i Kungsängens centrum.
Mellan Kungsgården, där volontärverksamheten skall hålla till, och servicehuset iordningställs nu en uteplats som skall fungera som en träffpunkt.


Till våren blir här träffpunkt för äldre

tisdag, oktober 13, 2009

Ökad trafiksäkerhet.

Förbi Lillsjöskolan är det tidvis ganska livlig trafik. Därför har hastigheten begränsats till 30km/tim från 1 oktober. 30 gäller för hela Lillsjöområdet från Mineralvägens anslutning till Krigsstigen.

Den nya utformningen av Krigsstigen, eller Granhammarsvägen som den också kallas, börjar de flesta bli vana vid numera. Det är sällan jag hör några negativa synpunkter.
Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det en succé. Inga olyckor finns rapporterade.
Tidigare var detta ett ganska olycksdrabbat vägavsnitt med flera svåra personskador.Nya 30-skyltar på Mineralvägen

fredag, oktober 02, 2009

Frost

I morse var det första gången bilrutorna behövde skrapas denna höst. Vintern närmar sig.
Nästa månad är det november, sedan är det bara december, januari och februari kvar innan det är mars, och våren är här.

torsdag, oktober 01, 2009

Jag prioriterar fortfarande skola, vård och omsorg.

Nu finns protokollet från senaste fullmäktige på kommunens hemsida. Där går att läsa, §82, vilka politiker som anser att hundrastgårdar skall prioriteras i kommunens verksamhet.
För mig är skola, vård och omsorg fortfarande prioriterade.
Av samma protokoll framgår också vilka partier som vill sälja Upplands-Brohus hyreslägenheter som bostadsrätter, §81.

I dag kl 18.30 hålls det sista av tre samrådsmöten om översiktsplanen. kl 18.30 i Bro Dagcentral. Passa på att bli informerad om kommunens framtida utveckling och ta chansen att framföra dina synpunkter.