lördag, januari 31, 2009

Varför försvarsdebatt?

"Minsta försvaret i Norden" skriver Svenskan i dag. Men är det sant? Nej inte enligt deras egna siffror. Visserligen jämför man ett svenskt försvar år 2014, efter uppskattade nedskärningar, med dagens försvar i de nordiska länderna. Men även då är Sverige ledande såväl i luften som till sjöss. Sveriges försvarsutgifter är i dag nästan dubbelt så stora som Finlands.

Just Finland brukar tas fram som exempel på ett land som satsar på försvaret. De har sju gånger så många soldater som Sverige. Men är det verkligen en bra prioritering. Det är väl ingen som tror att morgondagens krig kommer att avgöras i fältslag mellan stora arméer.

Varför kommer debatten just nu? Vilka har intresse av den? Är det så att hotbilden har förändrats?

På det senare kan man svara: Ja, den har minskat. I alla fall jag känner mig säkrare sedan USA bytt president. Ryssland har jag aldrig känt mig det minsta orolig för. Det landet har aldrig under modern tid visat intresse för Sverige.

Jag tror att försvardebatten främst förs fram av de som vill att Sverige skall gå med i NATO. Att låtsas att vi inte har råd med ett tillräckligt bra försvar, att göra gällande att Sverige hotas av krig och att hävda att vi måste vara vän med de "goda grabbarna" gynnar, som jag ser det, endast de militanta krafter som önskar att med NATOmedlemskap stå sida vid sida med USA i världens krigshärdar.

Vad ett NATOmedlemskap skulle kosta får vi inte själva bestämma. Om vi skall vara med i krig får vi inte själva längre bestämma. Ett medlemskap kan bli dyrt både ekonomiskt och mänskligt.

torsdag, januari 29, 2009

onsdag, januari 28, 2009

Österhöjden

De flesta lägenheterna på Österhöjden lär vara sålda

torsdag, januari 22, 2009

Skivindustrin tjänar på fildelare.

Ännu en undersökning som visar att skivindustrin inte förlorar på piratkopiering enligt E24. Skivindustrin har skapat en myt om stora förluster för musikbranchen. Sanningen är den att musikbranchen aldrig har varit större eller mer lönsam än nu. Däremot går det dåligt för de som pressar skivor.

Vi lever i en föränderlig värld. För inte så länge sedan, mina föräldras ungdom, var många oroliga för att radion skulle vara ett hinder för skivförsäljningen. Det visade sig dock att skivor som spelades mycket på radion också såldes mycket. STIM skapades för att ge ersättning till artisterna.
När kassettbandspelarna kom på 70-talet startade piratkopieringen på allvar. Många spelade in musiken från radion eller lånade ett band från grannen och kopierade. Ersättning till artisterna löstes med särskild skatt på oinspelade band. Skivbranchen förutspådde musiklivets död.
När MP3 spelarna kom fanns det väldigt få låtar att köpa. Trots detta såldes massvis av spelare. Att göra om en inköpt skiva till MP3 eller att ladda ned en fil, ofta samma låtar man redan köpt på skiva, var piratkopiering.
När TV:n kom sades det att det var slutet för filmindustrin. Det blev en biografdöd, men filmindustrin fick goda tider.
När VHS-bandspelaren kom förutspåddes en omöjlig situation för filmen. Många tog en kopia av filmen de hyrt, dels för privat bruk och dels för att låna ut till vänner och bekanta. Detta var piratkopiering.

Nu hanteras såväl film som musik och till viss mån skriven text helt digitalt. Vi måste finna oss i detta. Det kommer att drabba de som tillverkar skivor, men de måste inse situationen och ställa om produktionen.

Myten att musik- och filmskapandet är hotat är inte sant. Det framgår av att trots snart 40 års omfattande piratkopierande har kulturen aldrig blomstrat såsom nu. Utvecklingen är positiv för kulturlivet.

Fördöma piratkopierare kan endast den göra som aldrig kopierat ett kassettband, aldrig bett grannen spela in en film från betalkanalen, aldrig sett en kopia av en hyrfilm, aldrig tagit en kopia på CD:n för att ha i bilen, eller aldrig lånat hem en skiva med kontorsprogaram från arbetsplatsen för att installera på hemdatorn.

För länge sedan spreds musik genom muntlig tradition, sedan kom tryckta nothäften som hotades av grammofonskivor, som hotades av radion, som hotades av kasettbandspelarna,som hotades av MP3. Kanske skulle man satt ned foten redan vid den muntliga traditionen, men ingen brydde sig vid den tiden. Kapitalet var inte inblandat.

onsdag, januari 21, 2009

Skridskoisen är fin, tror jag

Skridskoåkare mellan Stäketsön och Gröna Udden

tisdag, januari 20, 2009

Sverige klarar sig bra, trots regeringen

Enligt Svenska Dagbladet klarar sig Sverige bättre i den finansiella och ekonomiska krisen än övriga EU. Detta tack vare att vi inte är med i EMU. Vi kan nu ha ett ränteläge anpassat till den svenska situationen och kronans värde har sjunkit vilket gynnar exportindustrin. Sveriges BNP i år beräknas sjunka mindre än övriga EU och framför allt mindre än EMU-länderna. Nu skall vi vara tacksamma att vi inte har Euro som valuta.

Vad gäller arbetslösheten spås den bli lika stor hos oss som i övriga Europa. Detta beroende på att regeringen inte vidtar nödvändiga åtgärder.

måndag, januari 19, 2009

Akuta sparkrav på kommunen.

Lågkonjunkturen slår hårt mot kommunerna. Arbetslösheten ökar. Regeringen har hitills inte kommit med tillräckliga åtgärder för att överbrygga lågkonjunkturen. Det normala i detta läge vore stimulans till offentlig sektor. Mer byggande av vägar, idrottsplatser, skolor, äldreboenden m.m. Mer kvalitetshöjande arbetsinsatser inom skola, barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg.
Men regeringen gör inget.

Nu är ett gyllende tillfälle att göra en storsatsning på att få bort sjukvårdsköerna. Men varken regering eller landsting gör detta. I stället aviseras nedskärningar. Vill man inte ha en bra sjukvård? När kommer väljarna att vägra betala skatt för något som inte fungerar tillfredställande?

Upplands-Bro är som alla andra kommuner drabbat. Dels sjunker skatteintäkterna och dels ökar utgifterna. Stor del av utgiftsökningarna beror på försämringar i sjukförsäkringen och A-kassan. Staten har skjutit över kostnader på kommunen. Detta innebär att vi måste antingen höja skatten eller minska på skola, vård och omsorg.

SVD skriver i dag om problemet. I Upplands-Bro behöver vi dock inte göra om budgeten. Eftersom vi är en ekonomisk välskött kommun och i tid insåg problemet, kan budgeten, som fullmäktige tog i november, ligga fast. Emellertid måste nämnderna göra justeringar. Dessa kommer inledningsvis att uppfattas som försämringar.

Positivt är att räntan är låg och inflationen är låg. Detta kommer givetvis kommunen till godo och förbättrar situationen.

Negativt är regeringens passivitet, vilket innebär att 2010 och 2011 kan bli år då kommunerna får göra drastiska nedskärningar.

torsdag, januari 15, 2009

tisdag, januari 13, 2009

Gaza

Israels invasion av Gaza måste fördömas. Gaza kan betraktas som ett stort flyktingläger. 1,5 miljoner människor (hälften är barn) trängs på en yta stor som 1/3 av Öland. Israel begår uppenbart övergrepp och invasionen strider mot folkrätten liksom tidigare övergrepp såsom ockupationen av Västbanken och fördrivning av palestinier.
Förmodligen är det endast den geografiska närheten som förhindrar användande av kärnvapen.

Man kan bara hoppas att de Israelitiska ledarna kommer att ställas till svars för sina handlingar.

Du kan hjälpa människorna i Gaza genom att ge ett bidrag till Palmecentrets arbete!

Läs också Socialdemokraternas uttalande.

torsdag, januari 08, 2009

Kallt men ingen snö.

Det tycks bli dåligt med snö denna vinter