måndag, april 28, 2008

Kommunhuset

Planen framför kommunhuset tar form

torsdag, april 24, 2008

Förslag som ökar utanförskapet för kvinnor.

Två ideologier präglar alliansens regeringspolitik, nyliberalismen och konservatismen.
De nyliberala tror att alla människor är egoister och endast gör det de själva har störst nytta av.
De konservativa tycker det var bättre förr och ser den "traditionella" familjen som samhällets hörnsten.

Ibland drar dessa idéer åt olika håll, som vid införande av vårdnadsbidrag. Det är uppenbart att detta ökar utanförskapet, åtminstone bland kvinnor.

Nu tycks en ny konservativ ide vara på gång, "vård av förälder". Även här får de nyliberala ge efter för de konservativa och acceptera att utanförskapet ökar, åtminstone bland kvinnor.

onsdag, april 23, 2008

Varför "utanförskap"?

Utanförskap, ett begrepp skapat av konservativa politiker. Avsikten är att lägga skulden för samhällsproblemen på individnivå.
Det är inte de arbetslösas fel, att det inte finns arbetsplatser till alla.
Det är inte de funktionshindrades fel, att arbetsplatserna inte passar till alla.
Det är inte de sjukas fel, att arbetsgivarna inte anpassar arbetsuppgifterna för de sjukskrivna.
Det är inte de gamlas fel, att de får pension.

Är eller har det varit något problen att så många inte förvärsarbetar?
I stort inte. Vi skall komma ihåg att det knappt finns något land, där så stor del av befolkningen arbetar som i Sverige. Sjukskrivningarna och förtidspensionerna är inte, och har inte varit, högre än i övriga västeuropa och pensionsåldern är ovanligt hög i Sverige.

Har situationen förändrats av alliansen politik efter valet?
Ja, märkbart. Antalet nya jobb var visserligen lägre 2007 än 2006, men arbetslöshetssiffrorna kan se förvillande ut. En del arbetslösa och sjuka har bytt från försäkring till kommunalt försörjningsstöd. De rika och de som arbetar har fått skattesänkningar men inte pensionärerna. De sistnämnda har däremot fått vara med att betala.

Ökade orättvisor där samhället ställer några utanför och säger:
-"Skyll dig själv!"

Vi måste alla vara med och arbeta för att byta regering, minska orättvisorna och öka människors frihet.

måndag, april 07, 2008

Trasig busskur

Busshållplatsen vid Lillsjöskolan har i många år haft ett regnskydd i metall. Det har fungerat skapligt.

SL bytte för några veckor ut det mot ett regn- och vindskydd i glas. Man kan undra varför. Var det inte bättre att ha ett skydd som inte kunde förstöras?


Sönderslagen busskur vid Lillsjöskolan

lördag, april 05, 2008

Maskros

Maskros vid biblioteket i Tibble

tisdag, april 01, 2008

1:a maj-märket 2008

Årets märke finns nu att köpa på Arbetarekommunexpeditionen på Skoga. Jag har också några märken till försäljning. Kostar kr 20:-.