söndag, november 27, 2005

Ytterväggarna

Ytterväggarna byggs, inflyttning i juni

söndag, november 20, 2005

Parkeringen färdig

2-timmars parkeringen är färdig och första snön är här.

torsdag, november 17, 2005

Inklädd i blått

Inklädd i blått i väntan på väggar.

Budgetfullmäktige

I går, onsdag, hölls kommunens budgetfullmäktige. Debatten pågick från kl 9.00 till 21.00. Tyvärr ställde tekniken till spratt. Direktsändningen på webben fungerade inte.
Debatten var emellertid lång, intensiv och ibland hetsig. Så skall det vara. Det är på dessa möten politikerna redovisar var de gör inför väljarna.

De olika budgetförslagen, socialdemokraterna och vänsterpartiets och högeralliansens, skiljer sig så tillvida, att borgarna hoppas, att kommunen skall få några miljoner extra genom att sälja tomträtter, och på så sätt har de fått pengar att skvätta ut på ett antal ställen. Allt i uppenbart syfte, att med hjälp av pengar som inte finns, framstå som generösare än S och V.

Två principiella skillnader gällande äldreomsorgen framstår:
1. De borgerliga vill anställa en äldreombudsman. Vad den skall göra och vilka befogenheter den skall ha framgår inte.
2. De borgerliga vill införa checksystem. D.v.s. de äldre skall få checkar att köpa hemtjänst och äldreboende för på en fri marknad. De kallar det för valfrihet. Jag återkommer med varförjag anser det vara ett dåligt system.

För övrigt framkom i debatten att alliansen inte vill bli kallade för högeralliansen eller de borgerliga. Själv har jag inget emot att vi tillsammans med Vänsterpartiet kallas "vänsteralliansen". Jag står för min ideologi.

tisdag, november 15, 2005

Budget för 2006

I morgon, onsdag, kommer kommunfullmäktige att behandla budgeten. Upplands-Bro är en välskött kommun med god ekonomi. Vi kan därför bl.a. satsa mer pengar på förskolan, skolan och äldreomsorgen precis som skrivs i budgetförslaget.
De borgerliga partierna föreslår i sitt förslag ett checksystem på samma områden. D.v.s. gamla och barna skall välja mellan olika privata leverantörer. Ett opraktiskt och dyrt system där det är otydligt vem som har ansvar.
Debatten kommer att sändas på webbradion från kl 9.00. Sedan ligger filerna kvar på kommunens hemsida och man kan lyssna när det passar.

söndag, november 13, 2005

söndag, november 06, 2005

Protestera mot orättvisa försämringar!

1 april skall Svensk Kassaservice i Bro stänga. Inte lönsamt är förklaringen.
Vi får inte acceptera resonemanget.
Ett civiliserat samhälle är till för alla människor, även om inte alla är lönsamma.


PROTESTERA!

Alla måste ha tillgång till likvärdig service oberoende av var man bor och om man är lönsam. Ekonomin är till för människorna, inte tvärtom. Kostnaderna för servicekontoren skall naturligtvis belastas alla solidariskt.

Enklast framför du din mening genom att maila Svensk Kassaservice.


Det byggs nya kontorsrum till kommunens tjänstemän.


tisdag, november 01, 2005

Svensk kassa service i Bro

Det behövs särskrivning för att det skall framgå vilken nivå det numera är på f.d. posten. Det senaste är att Svensk kassaservice skall stänga i Bro. Det anses att Brobor har så bra kommunikationer att man kan åka till Bålsta eller Kungsängen för att uträtta sina ärenden.
Sanningen är den, att Svenk kassaservice tycker inte Broborna är lönsamma.

Vems är felet?
Är det politikernas?
Nej, det är marknadens!

Det är så här det blir när saker avregleras. I stället för politiska beslut, skall marknaden råda i sann liberal anda. I marknaden finns ingen solidaritet.
Före avregleringen gällde, att man i princip skulle ha samma tillgång till service var man än bodde i landet. Det ställdes upp för, att samma service och pris skulle gälla alla. De icke lönsamma subventionerades solidariskt av de lönsamma.

Var kan man som Brobo göra för att protestera mot marknadens dåliga beslut. Inte mycket, men man får inte ge upp.

SKRIK HÖGT!

Man måste protestera. Visst är det så, att de flesta sköter sina betalningar på annat sätt. Men en del har fortfarande behov av att manuellt ta ut pengar eller betala en räkning. De elementära ekonomiska transaktionerna måste man få sköta på bekvämt gångavstånd. Det är oacceptabelt att lönsamhetsprincipen skall få gälla för grundläggande infrastruktur.
Ett enkelt sätt att protestera är att sända e-post. Skicka många mail, det får inte bli för lätt att försämra.
Håkan Heglert (S), vårt kommunalråd kommer att på kommunstyrelsen föreslå övriga partier att vi gör en gemensam protestskrivelse.

Vissa saker är för viktiga för, att marknaden skall få råda. Det är framför allt de partier som betraktar sig som nyliberala som förespråkar marknadsekonomi. I vår kommun framför allt företrädda av moderaterna. Studera gärna deras program. De vill införa marknad även inom äldreomsorgen, skolan och vården. Konkurrensutsättning eller checksystem är de ord de använder. Erfarenheten från pendeltåg, elmarknaden, posten och Svensk Kassaservice förskräcker.

Det goda samhället byggs med samarbete, inte konkurrens.