torsdag, september 28, 2006

Ännu är det inte klart

Det är ännu ovisst hur kommunen kommer att styras. Inget parti är stort nog att styra utan stöd av andra. De största partierna är Socialdemokraterna med 16 och Moderaterna med 12 av kommufullmäktiges 41 mandat. Den borgerliga Alliansen har tillsammans 20 mandat, vilket innebär att det fattas ett mandat för majoritet. Överläggningar pågår nu mellan partierna.

lördag, september 23, 2006

fredag, september 22, 2006

Nu är det höst

Nu är det höst

Sammanräkningen av kommunvalet i Upplands-Bro är inte riktigt klart. Ett distrikt återstår och det är klart att mandatfördelningen blir annan än den som förutspåddes under valnatten. Hur kommunen kommer att styras återstår att se. Eftersom det inte finns någon klar majoritet startar nu en förhandlingsomgång mellan partierna.

1 november sammanträder nya kommunfullmäktige och skall då välja ordförande och valberedning. Om man vill kan även kommunstyrelsen bytas ut vid detta tillfälle.

Mandatfördelning:

Moderaterna 12
Centern 2
Folkpartiet 3
Kristdemokraterna 3
Socialdemokraterna 16
Vänsterpartiet 2
Miljöpartiet 2
Sverigedemokraterna 1


onsdag, september 20, 2006

Aning

Nu anar man konturerna på nya huset

måndag, september 18, 2006

Grattis

Jag gratulerar de borgerliga partierna till valsegern.
Nu är såväl riksdag, landsting som kommun borgerliga.

1 november sammanträder kommunfullmäktige. Då väljs den nya kommunstyrelsen.
30 november skall budgeten för 2007 behandlas. Det skall bli spännande att se vad den innehåller. Och på vilket sätt den skiljer sig från den socialdemokratiska.

fredag, september 15, 2006

Människosyn

Valet handlar om vilket samhälle vi vill ha.
Vad Socialdemokraterna vill ha framgår av portalparagrafen i partiprogrammet:

"Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.”

Det innebär inte att de rika skall få lägre skatt.
Det innebär inte att arbetslösa skall få lägre ersättning.
Det innebär inte att sjuka skall få få lägre ersättning.
Det innebär inte att rika skall få subventionerad hemhjälp.
Det innebär inte att det skall bli dubbelt så dyrt att vara med i facket.
Det innebär inte att enhetstaxan i kollektivtrafiken skall tas bort.
Det innebär inte att hemmafruar skall få betalt för att ta hand om sina egna barn.
Det innebär inte att bilförsäkringen skall bli flera hundra kronor dyrare per månad.
Det innebär inte att pensionärer skall betala högre skatt än löntagare på samma inkomst.

Däremot är allt detta vallöften från alliansen. De pratar inte om det men det står i deras manifest och uppgörelser.

Socialdemokraterna anser
att man skall betala skatt efter förmåga, de rika betalar mest
att arbetslöshetskassan måste förbättras för att underlätta rörligheten på arbetsmarknaden
att sjukersättning och sjukpenning måste ge sjukas familjer möjlighet att klara försörjningen
att ingen skall ha barnflickor som tjänar 57:- per timme
att A-kasseavgiften inte skall höjas och att skatteavdrag för fackavgift skall vara kvar
att arbetsresor inte skall vara dyrare för oss i Upplands-Bro än vad de är för Solnabor
att det är bättre lägga pengarna på bra förskola och maxtaxa än vårdnadsbidrag
att kostnader för trafikskador skall ligga kvar i sjukförsäkringen
att pensionärer skall få det bättre, inte sämre

torsdag, september 14, 2006

Missa inte landstingsvalet!

Jag tycker att sjukvården ofta fungerar dåligt. Särskilt vårdcentralen i Kungsängen.
Jag tycker att kollektivtrafiken ofta fungerar dåligt. Särskilt pendeltågen.

Men jag kommer också ihåg att det inte fungerade bättre under förra mandatperioden då landstinget styrdes av de borgerliga partierna.

2002, borgarnas sista år, gjorde landstinget ett underskott på 4000 Mkr, i år pekar det på ett överskott på 430 Mkr. Det samlade underskottet under borgarnas period var 12 miljarder kr.
Vi har återställt ordningen i ekonomin, men inte hunnit med att få sjukvård och kollektivtrafik att fungera så att vi är nöjda.
Eftersom ekonomin är i balans finns det utrymme under kommande mandatperiod att åtgärda bristerna.

Det värsta som kan hända är att borgarna kommer tillbaks till landstingsledningen. De har då lovat att "återställa" och återgå till det som varit.

Vi får inte låta det som byggts upp under mandatperioden raseras av borgarna. Kom ihåg att moderaterna har för avsikt att lägga ned landstingen.

söndag, september 10, 2006

Broderskap bjuder på kyrkaffe

Broderskaparna bjöd i dag på kyrkaffe i valstugorna.


Valstugan i Kungsängen

Valstugan i Bro

Spurten

Nu går valrörelsen in i slutspurten. Om en vecka avgörs framtiden. Alla har säkert inte klart för sig vad skillnaderna mellan blocken är. Den borgerliga alliansen lyfter bara fram sina förslag på interna möten. Där berättas sanningen för att de skall kunna behålla sina kärnväljare.

Ett bra sätt att räkna fram hur Alliansens förslag slår är räknesnurran.
Socialdemokraterna i Skåne har en bra jämförelse mellan blocken.

I Upplands-Bro lovar Socialdemokraterna:
-att det skall finnas bibliotek i såväl Kungsängen som Bro
-att fritidsgårdarna och Ungdomens hus skall vara attraktiva mötesplatser för tonåringar
-att kommunens stöd till föreningslivet kommer att utvecklas
Äventyra inte detta genon att rösta på borgarna!

Direkt efter valet kommer kommunen att genomföra ett rådslag om effektiva kommunikationer. Alla boende i Upplands-Bro kommer att få yttra sig.
Den borgerliga alliansen var emot detta. De har t.o.m. reserverat sig mot beslutet. I stället föreslog de att invånarna i Upplands-Bro endast skall få uttala sig om trängselskatten. Detta i en icke beslutande folkomröstning.
Detta framgår inte riktigt när man läser alliansens propaganda.

Vi är många som minns den sorgerliga perioden i början av 1990-talet när kommunen styrdes av ett moderat kommunalråd. Ekonomin i ruiner, Upplands-Brohus konkursmässigt och en förvaltning som inte fungerade efter ständiga omorganisationer och konflikter.

Vi måste vara rädda om den kommun vi byggt upp. Därför är det viktigt att alla röstar 17 september.

Röstar många på de borgerliga
kommer långa tider sorgerliga.

torsdag, september 07, 2006

Var rädd om skolan

Jag minns den skola jag gick i. Det var på 1950-talet.
Klasserna bestod av 30-35 elever.
Alla år hade vi inte tillgång till gymnastiksalen.
De tre sista åren hade vi inte eget klassrum men inte heller några skåp att förvara läroböcker i. Vi fick vandra omkring som nomader med läromedel, kläder och andra personliga tillhörigheter i väskor mellan lektionssalarna.
Läroböcker skulle lämnas tillbaks i realskolan. På gymnasiet bekostade föräldrarna läroböckerna.
Skolans läromedel var ofta gamla, exempelvis ländernas gränser på kartorna hade ändrats under två världskrig.
Eleverna fick inte ifrågasätta. Lärarna kunde säga: "så är det, för det står i läroboken".
Stor omsättning bland lärarna. Många vikarier. Ofta saknade läraren pedagogísk utbildning.
Varje morgon samlades till obligatorisk morgonbön. Elever vars föräldrar hade annan religion var befriade. Lärarna utpekade ofta dessa elever såsom annorlunda.
Lärarna gav ordningsbetyg. Jag hade ofta nedsatt ordningsbetyg p.g.a. sen ankomst till morgonbönen. Nio sena ankomster under en termin gav automatiskt nedsatt ordningsbetyg.
Lärarna bedömde två gånger om året elevernas uppförande och gav betyg.
Lärarna fick inte aga eleverna, men slag med pekpinnen på fingrarna, luggning, drag i örat eller i bland en örfil var den ingen som betraktade som aga.
Betyg gavs i alla ämnen. De upplevdes ofta som godtyckliga.
Betygen användes som sortering för att komma vidare till "finare utbildning".
De föräldrar som hade råd kunde sätta barnen i privatskolor. Privatskolorna hade rykte om sig att ge högre betyg.

Jag började i Högalidskolan 1951. Gick där två år i småskola och två år i folkskola. Därefter kunde elever med bra betyg söka till realskolan. Jag kom då in på Norra Latin och gick sex år i femårig realskola. Därefter började jag arbeta eftersom mina betyg inte var tillräckligt bra för att komma in på gymnasiet. Endast de elever med bästa betygen fick plats. Alla fick inte vara med.

Detta var inte för så länge sedan. Ingen vill ha tillbaks denna skola. Inte ens allianspartierna trots att de låtsas att skolan var bättre förr.
Några saker var kanske bättre. Exempelvis ordning under och mellan lektioner. Den gamla skolan hade ett praktiskt sätt att lösa detta på, nämligen utvisning och relegering. Det första innebar att eleven inte fick deltaga i skolarbetet under pågående lektion, han fick ensam vistas på anvisad plats i skolans korridor. Relegering innebar att eleven avstängdes från skolan. Privatskola som föräldrarna betalade eller yrkesarbete var enda alternativen för dessa elever.
Det är klart att ordningen blev bättre när inte alla fick vara med, men är det så vi vill ha det?

Vi skall vara rädda om den skola vi har i dag. De brister som finns skall analyseras och relevanta åtgärder skall vidtas. När jag ser borgarnas valaffischer får jag en känsla av att man börjar med åtgärden (ex. betygen) och sedan letar problem som passar på det förslaget.

Det finns inga enkla sätt att förbättra skolan. En kombination av resurser, såsom fler lärare och andra vuxna, bra lokaler och läromedel samt utvecklad pedagogik genom fortbildning är viktiga inslag. Detta kostar. Socialdemokraterna är beredd att behålla skatterna för att genomföra detta. De partierna som vill sänka skatterna kommer aldrig att ha resurser. Det finns inga "gratislösningar".

De som tror att man kan förbättra skolan med hjälp av kostnadsfria ideer från den gamla skolan, såsom betyg, privatskolor m.m, begår ett misstag.
Den skola jag gick i var för 50 år sedan. Är det möjligt att den kommer tillbaks? Ja, om vi tar några steg vid varje val. Det är fullt möjligt, att med alliansens förslag i detta val och nästa val och nästa val etc. på kortare tid har återinfört min gamla skola.

Utvecklingen finns i framtiden, inte i den skola jag gick. Visa detta i valet Tillbakavisa alliansens förslag!

onsdag, september 06, 2006

Turbulent valrörelse

Det händer mycket i valrörelsen. I går morse såg jag Iréne Seth (m) i TV 4:s morgonnyheter. Hon ondgjorde sig över att ett arbetsplatsombud som också står på valbar plats på moderaternas lista inte fick vara med på kommunals valupptakt.
Det tyder på dåligt omdöme. Moderaterna har tillsammans med alliansen lovat att det skall bli c:a 350:- kr dyrare per månad att vara med i facket. Dessutom vill man försämra för arbetslösa och sjuka. Hur kan man som aktiv moderat tro, att man får vara med på kommunals valupptakt. Det är ju moderaterna och deras allierade som är fackets huvudmotståndare.

Dåligt omdöme är det minsta man kan säga om folkpartiet. Trots att Lars Leijonborg mörkat och inte talat sanning nämns inte mycket på deras hemsida. Ett beklagande vore inte fel.
Aktiva folkpartister tar det inte på allvar. Enda sättet för folkpartiet att överleva måste vara att öppet redovisa, be alla röstberättigade om ursäkt, rensa ut i partiet och komma tillbaks till nästa val.
Anmärkningsvärt är också att de övriga partierna i Alliansen inte aktivt tar avstånd. Varför förstår inte jag. Det kan väl ändå inte vara så att de också haft fingrarna med i syltburken och är rädda att bli ertappade.

Det är tråkigt att valrörelsen har saboterats på detta sätt. Ingen vet i dag hur detta påverkar valutgången. Politiken kommer helt bort från medierna. För ett halvår sedan var allianspartierna säkra på regeringskifte. När sakpolitik har diskuterats i valrörelsen har blocket närmat sig varandra och i senaste mätningarna är det absolut jämt. Ett är säkert: Socialdemokraterna vinner alltid mark då sakfrågor diskuteras och var så sent som förra veckan på stark frammarch. Nu är valutgången en öppen fråga.

måndag, september 04, 2006

Tidplan

Nu har tidplanen för nästa mandatperiod presenterats:

2007
Fler anställda i äldreomsorgen
Fler anställda i skolbarnomsorgen
Fler ungdomsplusjobb
Höjt bostadstillägg för pensionärer

2008
Tandvårdsreformen
Höjning av taket i A-kassan
Maxtaxan i förskola och skolbarnsomsorg sänks

Det går bra för Sverige. Välfärden ökar och Alla skall med.
Dessa reformer är väl genomtänkta och klarar även sämre tider. Det enda som kan hota dem är en borgerlig valseger.

Tyvärr avslöjas nu att vissa partier använder sig av spionage. För någon vecka sedan avslöjades hur en kristdemokrat, genom att uppge att hon var socialdemokratisk valarbetare, kom över interna uppgifter. Mest skrämmande är i det fallet att KD:s partiledning inte tagit avstånd från detta.
Nu har också avslöjats att Folkpartiet tagit sig in i Socialdemokraternas databas och uppenbarligen utnyttjat uppgifterna i valarbetet.
Jag litar inte på partier som använder sig av sådana metoder.

lördag, september 02, 2006

Ordning och reda i ekonomin

Jag läser i socialdemokraternas handlingsprogram:
"Upplands-Bro är en välskött kommun med ekonomin i balans. Kommunen behöver ha en god ekonomisk hushållning för att vi skall klara välfärden långsiktigt. Detta kräver fortsatt noggrann hantering av ekonomin samtidigt som skola, vård och omsorg värnas.
Kommunalskatten i Upplands-Bro har varit oförändrad sedan slutet av 1970-talet. Vår ambition är att vi även under den kommande mandatperioden ska klara oförändrad skatt. Behovet att förbättra förskolan, skolan och äldreomsorgen går före skattesänkningar."

Handlingsprogrammet finns att få i valstugorna i Bro och Kungsängens centrum. Hämta gärna och läs.

Under kommande mandatperiod skall nya äldreboenden byggas. Hemtjänsten skall utvecklas. Detta är möjligt utan skattehöjningar tack vare att kommunens ekonomi är god.

Allt detta under förutsättning av fortsatt socialdemokratisk styrning.
Tänk på det när du röstar!

fredag, september 01, 2006

Åland

Var i går över till Åland med ett gäng pensionärer från PRO. En trevlig resa med trevligt sällskap. Vi gjorde en rundtur, och jag fick se mycket som jag inte visste fanns i denna ögrupp. 6.500 öar är inte lite.

I dag var ungdomar från SSU i valstugan.
Valarbetet är stimulerande. Man träffar såväl gamla som unga.Solen skiner