lördag, september 24, 2005

Terassen

Restaurang Terassen har öppnat med ny entre.

tisdag, september 20, 2005

Storm i ett vattenglas

Nu är Bosse Ringholm ute i medierna igen. Journalisterna avlyssnar ett samtal de får höra av en tillfällighet. Man får observera att Bosse i intervjuen framhåller att det är polisens sak, och att den gör vad den kan i kampen mot den illegala spelmarknaden. Det som Bosse säger efteråt i ett internt samtal har jag full förståelse för. Poliser lämnar uppgifter till pressen, uppgifter som ingen vet om de är riktiga, sedan begär journalister att regeringsmedlemmar skall agera.

Jag tycker det som hänt visar på två problem:
1. Vi har i dag lagstiftning som inte är förankrad hos allmänheten. Många väljer att delta i olagligt spel. Väldigt få väljer att göra en polisanmälan. Självklart kan inte polisen kontrollera alla bakomutrymmen i små restauranger eller små butiker, men om allmänheten anmäler brott skall de givetvis följas upp. För detta krävs en förståelse och accept för lagarna.
2. Pressen ställer fel personer till ansvar. Det är polisen som är ansvarig för bekämpning av brott. Inte regeringen. Journalisterna drar sig inte för att utnyttja ett samtal de av misstag har hört. Det skall journalister göra om det är relevant. Jag tycker inte det är så i detta fall, dessutom det Bosse säger internt är av samma slag som sägs på många arbetsplatser eller inom familjen. Att poliser kritiseras sker dagligen såväl i tidningar som TV.

En storm i ett vattenglas. Att ställa Bo Ringholm till svars för detta kan endast de göra, som aldrig kan tänka sig att ens privat säga något negativt om poliser, politiker, journalister eller någon annan grupp.

söndag, september 18, 2005

Restaurang Terassen

I fredags öppnade restaurang Terassen i Kungsängen efter ombyggnaden. Var där i dag och åt middag. Det smakade gott.

På onsdag är det kommunfullmäktige i Ekhammarskolan kl 18.30. Fullmäktiges möten är offentliga, d.v.s. det finns åhörarplatser för allmänheten.
Som vanligt är det några motioner från borgarna. De envisas med att föreslå sådant som redan finns. "Samordna hjälpen till bokstavsbarnen" från samtliga borgerliga partier, och "Inför önskelista för livets slutskede" från Irène Seth (m) är motioner som slår in öppna dörrar. Kommunen arbetar redan med dessa frågor. Varför kommer det aldrig några nya idéer från borgarna?

lördag, september 17, 2005

Kommunfullmäktige 21 september

Nu har arbetet börjat med den efterlängtade sporthallen i Brunna. Kommunstyrelsen har gett i uppdrag att ändra på gällande detaljplan för Hagnässkolan för att kunna få in sporthallen. Det betyder att det kommer att ta lite tid, eftersom närboende skall ha möjlighet att yttra sig.

På onsdag, 21 september, hålls kommunfullmäktige i Ekhammarskolan kl 18.30. Som vanligt är mötet öppet för allmänheten. Det kan bli en hel del intressanta debatter. En fråga som kommer upp är kommunal borgen för byggandet av lägenheter vid Svartviken i Kungsängen. I kommunstyrelsen utmärkte sig som vanligt Irène Seth (m) och Tom Slettengren (m) genom att reservera sig mot beslutet. De har ju som vana att tycka att hyrorna skall vara högre, och att pengarna skall gå till bankerna.
Det framstår tydligt vems intressen moderaterna företräder. Kom gärna till Ekhammarskolan och se själv hur moderaterna uppträder.

fredag, september 16, 2005

Första frosten

I morse fick jag skrapa bilrutorna för första gången. Dessbättre var det inte halka på vägen. Det verkar som, att nu är hösten kommen, och man kan börja längta efter våren. Den ser jag fram mot.

I morgon, lördag, fyller min yngsta son Johan 18 år. Han bor fortfarande kvar hemma men går på gymnasiet i Örebro och kommer hem varannan helg. Det känns lite tomt med bara fru och katt. För några år sedan hade vi fyra barn hemma och då var det liv i luckan. En och en har de troppat av, börjat arbeta, skaffat egen bostad och bildat familjer.
Lite känns det ibland som att börja på nytt. Första barnbarnet, Tilde, anlände för ett år sedan. Det är lika fantastiskt som när jag fick egna. Fram med sagoböcker, leksaker m.m. Umgås man med barn blir man inte gammal själv.

Restaurang Terassen återöppnar i dag fredag i Kungsängen. De kommer att ha lunchservering och öppet på kvällarna, numera även på vardagarna. Ingången är från gaveln på huset, vid stationens busshållplatser.

söndag, september 11, 2005

Nya kommunalhuset

Här byggs till på det blivande kommunalhuset.

söndag, september 04, 2005

Apoteket flyttar

Till dessa provisoriska lokaler flyttar apoteket i Kungsängen 26 september

torsdag, september 01, 2005

Är borgarna ett alternativ för vanliga löntagare?

En tusenlapp i skattesänkning föreslår borgarna, men vanliga löntagare kommer inte att tjäna på detta. Högre avgifter till fack och A-kassa och betydligt dyrare bilförsäkring äter upp stor del av tusenlappen.
Sänkning av ersättning till A-kassan och försämrad sjukförsäkring kommer att slå hårt på sjuka och arbetslösa. Detta innebär att kommunerna kommer att få ökade kostnader för ekonomiskt bistånd (socialbidrag), vilket i sin tur innebär nedskärningar i skola, vård och omsorg eller högre kommunalskatt.
Plötsligt var hela tusenlappen borta. Skulle man dessutom bli sjuk eller arbetslös är det ren förlust.

Varför enas då de borgerliga om ett så dåligt förslag?
-Jo, givetvis för att de grupper de företräder tjänar på det. De som har ett egenintresse av att den svenska välfärden avskaffas.


Om A-kasseavgiften höjs med 200:- per månad (till c:a 300:-) och ersättningarna försämras, kommer endast de som har höga inkomster att tycka sig har råd att vara med, och då givetvis i en privat försäkring med höga ersättningsnivåer. Detta kan bli dödsstöten för en allmän A-kassa öppen för alla.

Om ersättningar från försäkringskassan kraftigt försämras, kommer de som har råd att teckna egna försäkringar. Detta kan bli dödsstöten för en allmän sjukförsäkring öppen och lika för alla.

Om skattereduktionen för fackavgiften avskaffas, hoppas givetvis borgarna att löntagarna skall bli svagare genom att facket tappar medlemmar. Avslöjande är att arbetsgivarna skall behålla sin avdragsrätt för avgiften till arbetsgivarföreningen.

Alla med egen bil skall betala högre försäkringspremie, hur mycket är inte framräknat. Slipper gör de som kör i företagets bil.

Ställ dig frågan:
- Vem tjänar på ett samhälle utan allmän sjukförsäkring, utan ett ekonomiskt skydd vid arbetslöshet och med svaga fackföreningar?
När du vet svaret då förstår du vems ärende de borgerliga partierna går.