onsdag, juni 22, 2005

Huset stiger i höjden.

måndag, juni 06, 2005

Kommunfullmäktige på onsdag 8 juni 2005

Onsdagens kommunfullmäktige kommer att hållas i Tibblegården som ligger i Håbo-Tibble Kyrkby. Det börjar kl 18.30 och är öppet för alla att besöka. Det är en hel del planfrågor och etableringsavtal inför kommande byggnationer i kommunen.
Bl.a. skall fullmäktige godkänna att Upplands-Brohus får bygga 45 hyreslägenheter och tre butikslokaler i Furuhällskvarteret i Kungsängens Centrum. Det är den delen framför blivande kommunalhuset, där bygget ännu inte kommit igång.
För att kunna hålla hyrorna lägre har Upplands-Brohus begärt kommunal borgen. Självklart skall de ha det, tycker alla utom moderaterna i kommunstyrelsen. Irène Seth (m) och Tom Slettengren (m) har reserverat sig mot beslutet. Utan kommunal borgen blir hyrorna högre och bankerna tjänar mer pengar. Det är tydligt vems intressen moderaterna företräder.

Kiosk/gatukök i Kungsängens Centrum kommer också att behandlas. Det blir en av torgplatserna som upplåts under två år. Ett efterlängtat provisorie tills det att centrum blir klart.
I blivande kommunalhus byggs för fullt


onsdag, juni 01, 2005

Politikerna ändrar sig

Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare beslutat, att det skall hastighetsbegränsas till 50 km per timme på Gamla Enköpingsvägen mellan Kungsängen och Ridhuset. Beslutet har väckt mycket kritik, och det har varit många farliga omkörningar på sträckan.
Efter utvärderingar har man konstaterat att resultatet inte blev lyckat och ändrat sig. På Samhällsbyggnadsnämndens aprilsammanträde beslutades att återgå till 70 km per timme på en del av sträckan. Jag körde själv där i dag och såg att det fungerade utmärkt med den nya skyltningen.
Heder åt politiker som kan ändra sig, när de fattat ett beslut som inte var så bra.


Muren mot bussarna