lördag, oktober 23, 2010

Första snön

Vinterns första snö föll i går

fredag, oktober 22, 2010

Sista kvällen med fullmäktige.

Det gamla fullmäktige somnade stilla in i går. Sista sammanträdet på den gågna mandatperioden.
Delårsbokslut, koncernbidrag, politikernas arvoden, ägardirektiv och grannstödsbilar var ärenden som passerade utan debatt. Det enda som kort diskuterades var miljöplanen och moderaternas förslag att byta namn på kommunen.
Det skall bli intressant att se hur många av de beslut folkpartiet stött som kommer att rivas upp efter första november. Det är då det nya fullmäktige tillträder och mycket talar för, att allianspartierna kommer att finna varandra igen.

Samarbetet med folkpartiet tycker jag har fungerat bra. Vi, i alla fall jag, har mått bra av lite liberalare synpunkter på frågorna. Det är inte alltid man vet bäst själv och en diskussion med andra är utvecklande.

Första november börjar en ny mandatperiod, förmodligen i opposition. Det blir i så fall tredje gången i Upplands-Bros historia som kommunen leds av de borgerliga partierna. Ja fjärde, om man räknar in första året av förra mandatperioden.

torsdag, oktober 21, 2010

Sista kommunfullmäktige för gamla gänget.

1 november tillträder det nya kommunfullmäktige efter valet. Då väljs ordförande för kommande fyra år. Kommunstyrelse väljs också och det blir klart vem som blir kommunalråd.

I kväll är det sista mötet för det "gamla" fullmäktige. En viktig fråga som kommer upp är miljöplanen 2010 - 2030 ett långsiktigt dokument där det vore bra att komma överens över blockgränserna. Det är olyckligt om en långsiktig plan skulle radikalt förändras vid varje majoritetsskifte. Därmed menar jag inte att planen skall ligga helt fast. En uppföljning och revidering bör ske ungefär vart fjärde år. Vi får se vad som händer på kvällens fullmäktige.
Några ärenden från förra fullmäktige kommer upp i kväll igen. Säkert kommer att diskuteras om Upplands-Brohus hyresrätter skall säljas som bostadsrätter, och om kommunal verksamhet, i detta fallet lokalvården, skall säljas. Att sälja bostäder och bolag är ett moderat förslag.
En moderat motion om namnbyte på kommunen kommer också tillbaks i kväll. Då och då får någon för sig att kommunen borde byta namn. Nu har vi hetat Upplands-Bro sedan kommunen bildades 1952. Jag tycker vi kan få fortsätta att heta Upplands-Bro.

kl 18.30 börjar komkunfullmäktige som kan följas via webben eller i kommunhuset i Kungsängen. Dagordning och handlingar kan nås vi kommunens hemsida.

fredag, oktober 01, 2010

Nomineringsarbetet

Efter ett val skall det väljas folk till olika uppdrag i kommunen. Det är de politiska partierna som föreslår och kommunfullmäktige som väljer. Arbetet pågår nu för fullt.
På fullmäktige 1 november kommer ordföranden och vice ordföranden i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt ledamöter i kommunstyrelsen att väljas. Nämnder och styrelser kommer att väljas 16 december.På Arbetarekommunens medlemsmöten 25 oktober och 29 november faställs nomineringarna.
Hur platserna fördelas är beroende av de överläggningar, som nu pågår mellan fullmäktiges olika partier. Det är dock klart att det fordras minst tre mandat för att av egen kraft komma in i kommunstyrelsen. Genom samarbete med andra partier kan även de med ett eller två mandat få representation.
Första frosten i går morse