lördag, mars 31, 2012

Snö, så här års?


I år kom snön ovanligt tidigt.

måndag, mars 26, 2012

KulturhusetHär skall kulturhuset byggas

söndag, mars 25, 2012

Vi närmar oss påsken


Nu är det påskpyntat i Bro Centrum

tisdag, mars 20, 2012

När tvingas Björklund att avgå?

Jan Björklund har misslyckats. Elevernas resultat i skolan blir bara sämre och sämre. Som skolpolitiker har han gjort sig känd för populistiska förslag till snabba, enkla lösningar. Tyvärr för ungdomarna har skolan under hans tid som skolminister och utbildningsminister försämrats.
Nu senast har det oövertänkta förslaget om lärarlegitimation fått läggas på is och den nya lärarutbildningen är ett misslyckande. Hur länge skall han kunna hänga kvar vid makten?

Vi kan nu ana att det experiment med "valfrihet" som kom igång i början på 90-talet inte varit till fromma för eleverna. Att sedan, som nu på 20-hundratalet, lägga krut på elevers ord- och klädval i stället för att ge tillräckligt många duktiga lärare möjlighet att verka i skolan framstår allt mer som ovanligt korkat.

Hur länge kan en minister, som ständigt visar ett dåligt resultat, sitta kvar i regeringen?

DN1; DN2; DN3; DN4; DN5; DN6

torsdag, mars 15, 2012

Dagvattendamm


Dagvattendamm byggs vid Strandvägen

lördag, mars 10, 2012

Resterna av vintern

Solen tittar fram i Kungsängen. Resterna av vintern är inte vackra.

onsdag, mars 07, 2012

"Kvaliteteten skall höjas...", fabulerande insändare i Lokaltidningen!

Politiker i ledande ställning som glider på sanningen, skyller på andra blocket eller förändrar historieskrivningen har vi blivit vana att se sedan alliansen tagit över den politiska ledningen. Vi har sett detta på riksnivå och landstingsnivå och nu i dagarna även i Upplands-Bro kommun. Jag tänker närmast på den skandalösa insändare som publiserats i Lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro. Insändaren är skriven med anledning av att Upplands-Bro nu har landets lägsta personaltäthet i äldreomsorgen.

Om vi tar det från början, jag blir upprörd över:
 • Man påstår att Vänsterpartiet varit med och styrt kommunen under förra mandatperioden. Sanningen är att kommunen styrdes av Folkpartiet och Socialdemokraterna. Under denna period kan inte jag påminna mig att restalliansen (KD, C och M) haft någon annan uppfattning gällande personaltätheten.
 • Insändarskribenterna hänvisar till ett pressmeddelande på kommunens hemsida. Något sådant går inte att återfinna. Däremot finns det en kort artikel som bekräftar att kommunen är sämst, men att undersökningen är dålig och våra siffror borde varit bättre.
  Även med de fejkade siffrorna ligger vi i en jämförelse dåligt till.
 • Det sägs i insändaren, att det enligt tillgängliga fakta inte skulle finnas ett samband mellan personaltäthet och hög kvalitet. Jag har aldrig hört talas om några sådana fakta. Vill gärna att författarna presenterar dessa "fakta".
  Att det finns ett  samband är uppenbart. Ändrar man personaltätheten till 0 är det tydligt att kvaliteten försämras. Lika gäller om personaltätheten blir 100 eller högre. Den optimala personaltätheten ligger någonstans mellan 0 och 100. Det är knappast troligt att  Upplands-Bro:s låga nivå innebär en god kvalitet.
 • Ett omfattande förnyelsearbete sägs ha inletts för att höja kvaliteten i äldreomsorgen. Även om jag inte har sett något av detta är tanken god. Låt det inte stanna som en tanke, yppad under galgen, från Alliansen.
 • Vad som görs är enligt insändaren: Organisationsförändring, nya chefer, utbildning på komvux,  tydliga mål och mätning av resultatet.
  Jag skulle hellre se att man anställer fler vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor!
 • Att äldreomsorgen kommer att konkurrensutsättas tvekar jag inte på. Vad som inte framgår av insändaren är att kommunstyrelsen stoppat upphandlingen av Hagtorp därför att man inte klarar av kvalitetsäkringen. Nu avvaktar man och vet inte riktigt hur man skall göra.
 • Att anställda erbjuds heltid var något som infördes under socialdemokratisk och folkpartistisk ledning. Nuvarande ledning skall inte ta åt sig äran. Deras moderpartier har motsatt sig en lagstiftning på området. Dessutom har projektet inte utvecklats och omvandlingen av deltidstjänster till heltid tycks ha avstannat efter senaste valet.
Insändaren är ett praktexempel på hur man skyller ifrån sig, förfalskar historien och utan att ljuga ger en osann bild. Man hänvisar till fakta och pressmeddelanden som inte finns. Allt för att ge intryck av att vara seriös. Vi politiker borde hålla oss för goda för detta. Men varför har denna retorik, som undergräver förtroendet för politiker, utvecklats?  En förklaring kan vara att medvetet  minska politikernas makt. En synpunkt som framför allt Moderaterna gett uttryck för. Intresset ljuger inte. Vem tjänar på att politikerförtroendet minskar?
Tänk efter: Om inte demokratiskt valda politiker bestämmer, vem bestämmer då?