fredag, juni 30, 2006

tisdag, juni 27, 2006

Rösaring

I går tog jag en promenad vid Rösaring. Ställde bilen vid Låssa kyrka och gick sedan upp till åsens topp. Utsikten är inte dålig vid den gamla kultplatsen.
På vägen kunde jag konstatera att två av mina favoriter, Backtimjan och Linnea blommar. Backtimjan är en fin kryddväxt och Linnea är Smålands landskapsblomma.
Jag rekommenderar området som alldeles utmärkt för strövtåg. Dels åsen och dels Säbyholmskolan. Köpte ett kilo ekologiskt odlade tomater.

söndag, juni 25, 2006

lördag, juni 24, 2006

Guerrilla gardening

Midsommar brukar jag fira på Munsö tillsammans med frugans släkt. I år blev det emellertid inte av på grund av sjukdom. Gick i stället till hembygsgården i Kungsängen tillsammans med min mor. Som vanligt mycket folk på ett trevligt midsommarfirande i traditionell stil. Några bilder tog jag också.

Guerilla gardening är en ny företeelse. Folk tar "lagen i egna händer" när den offentliga miljön är illa skött. Fenomenet har dykt upp vid dagcentralen i Kungsängen. Denna plantering är inte utförd av Upplands-Brohus:

De små skräphögarna har emellertid Upplands-Brohus åstadkommit. Undrar hur länge de skall finnas kvar?
Förmodligen är det olagligt att plantera blommor i bostadsföretagets rabatter, men ära och heder till den som gjort det. Man kan väl hoppas att liknade initiativ tas på fler håll. Jag vet massor av rabatter som skulle behöva buskar eller blommor.

onsdag, juni 21, 2006

Polisen prioriterar fildelare

Nya avslöjanden om jakten på fildelare. Tidningarna Aftonbladet och Svenskan berättar i dag om påtryckningar från USA. Antipiratbyrån är en stark lobbygrupp som gärna kommer med falska påståenden och har använt olagliga metoder för att jaga vanliga människor, som laddar ned filer på internet.
Det handlar till stor utsträckning om sådant som lagligt kan spelas in på band från radio eller TV. De flesta har svårt att förstå att det är olagligt att ladda ned och titta en film eller TV-program som de missat, när det gick i de ordinarie sändningarna. Det är lika fullt olagligt att ladda ned musik till MP3-spelaren även om jag har köpt CD-skivan med samma musik.
Att musikindustrin skulle förlora stora pengar på olaglig fildelning har de aldrig kunnat visa. Tag gärna del av dessa länkar som belyser frågan: http://www.hbs.edu/about/news/032904_file_sharing.html http://www.unc.edu/~cigar/papers/FileSharing_March2004.pdf http://w1.nada.kth.se/media/Research/MusicLessons/Reports/

Polisen prioriterar i dag denna brottslighet. Med tanke på att ingen i Sverige dömts till hårdare straff än böter, är det anmärkningsvärt. Våldsmän, knarklangare och ekonomiska brottslingar anser förmodligen att prioriteringen är riktig, men vad anser vi andra?

tisdag, juni 20, 2006

lördag, juni 17, 2006

fredag, juni 16, 2006

Äldreomsorg utan borgerligt stöd

Socialnämnden sammträdde i går kväll. Flera viktiga frågor var uppe. Bland annat beslutades om äldreomsorgsplanen:

1.Utforma handlingsplan för de olika delarna inom äldreomsorgen

2.Planera särskilt boende med heldygnsomsorg
Norrboda och Bro station är aktuella placeringar, men även andra alternativ finns. Bråttom att komma igång.

3.Utforma handlingsplan för skapande av seniorbostäder i form av hyresrätt i nybyggnation och förtätning
Seniorbostäder, d.v.s hyresrätter särskilt anpassade till äldre eller funktionshindrade. Dessa lägenheter saknar trösklar, har rymliga duchutrymmen. Spis med ugn och bänkar skall ha rätt höjd vilket kan kräva att det är höj och sänkbart. Gemensamma utrymmen för hobbyverksamhet och möjligheter att träffas. Hiss till alla plan över marken. Bra balkonger. Alternativa placeringar såsom gångvänlig natur eller i centrum, det skall finnas valfrihet.
Seniorbostäder kan byggas av dels Upplands-Brohus men också av andra byggherrar. Frågan tas upp när etableringsavtal tecknas.

4.Utveckla hemtjänsten
Innebär att personalen hela tiden kompetensutvecklas. Bättre, effektivare och smartare sätt att arbeta på, kan höja kvaliteten för de äldre. Vi måste i partiet fortsätta att diskutera med de äldre i denna fråga.

5.Utveckla stödet till anhörigvårdare såsom avlösning, dagverksamheter, och kompetensutveckling
Många äldre vårdas av sin make/maka i hemmet. Praktiskt stöd behövs.

6.Utred möjligheten till utvecklad frivilligverksamhet
Vid nämndens studiebesök i Norge såg vi en väl fungerande frivilligverksamhet. Vill vill göra något hos oss också. Det kan handla om skolklassen som dagligen hämtar Metro från pendeltågstationen till sevicehuset och i gengäld får besök av äldre som berättar något från sin ungdom. Det kan handla om friska pensionärer som är sällskap åt någon vid läkarbesök och i gengäld får lära sig spela bridge. Det kan handla om någon som får hjälp att betala räkningar över internet, eller lära sig knyppla, eller läser för barnen i förskolan. Det finns mycket som skulle kunna göras.
Lokal behövs, anställd organisatör behövs, kanske något mer som kostar. Vi kan få ut mycket av pengarna men det behövs bra organisation. Går det i Norge borde det gå i Upplands-Bro också.

Fet stil är nämndens beslut och kursiv är mina föklaringar.


TYVÄRR, BORGARNA STÄLLDE INTE UPP!!
Det verkar som man har stora interna problem i den borgerliga högeralliansen i Upplands-Bro.
I 10 månader har vi arbetat med planen. Vi har tillsammnas politiker från både borgarna och oss gjort ett studiebesök i Norge. Del av personalen var också med, en hel buss fylldes. Vi har haft två uppföljningsmöten politiker och personal. Vi har kallat till en extranämnd 15 juni för att alla skall få tid att bli klara med egna förslag till planen. I allt detta har borgarna deltagit.

Vad har då de olika partierna gjort? Vi socialdemokraterna har haft två öppna möten där frågan diskuterats och vi har fått in många bra förslag. Dessutom har vi fått många svar på den enkät vi skickade ut till de som är 55 år eller äldre. Framför allt beträffande boendet har vi fått många värdefulla synpunkter som vi tar med oss i kommande diskussioner med byggherrar.

Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet meddelade på nämnden "att de deltar inte i beslutet". Har de inget eget förslag efter 10 månaders arbete? De har åkt med på studieresan, de har suttit med på sammanträden, men de vill sedan inte deltaga i beslutet.


Planen är nu översänd till kommunfullmäktig för fastställan. Det skall bli spännande och se om den borgerliga alliansen talar om för väljarna vad de har för planer före valet.


En annan viktig fråga som beslutades var, att det skall finnas flera rätter att välja mellan i den mat som distribueras av hemtjänsten. Något som vi önskat länge men inte fått att fungera. Jag räknar med att under hösten kommer det att fungera.

torsdag, juni 15, 2006

Stort rådslag om kollektivtrafiken och trängselskatten

Kommunstyrelsen fattade i går eftermiddag beslut om att genomföra ett stort rådslag om effektiva kommunikationer för Upplands-Broborna. Alla boende i kommunen skall få ge sina synpunkter, inte bara på trängselskatten utan också på busslinjer, pendeltåg, tidtabeller och taxan m.m. Särskilt taxan är viktig. Det finns ju borgerliga förslag att fördyra för oss Upplands-Brobor.
Resultatet av rådslaget skall delges riksdagen, regeringen, Stockholms kommun, Stockholms läns landsting och SL.
OBSERVERA att de borgerliga partierna röstade NEJ till detta.

På kommunfullmäktige föreslog borgarna att en folkomröstning skall genomföras enligt följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen i ett yttrande skall tillkännage riksdag och regering sin uppfattning om trängselskatten.
2. Som ett led i beredningen av detta yttrande skall det i kommunen genomföras en folkomröstning den 17 september 2006, i anslutning till de allmänna valen.

Vad "allianspartierna" har föreslaget är alltså att vi skall folkomrösta om ett brev till riksdag och regering.

Eftersom de borgerliga partierna valt att ställa ett brett rådslag om trafiksituationen mot folkomröstning om kommunens uppfattning om trängselskatten blev det endast ett förslag som kommer att genomföras, nämligen rådslaget.

Debatten kan ses och avlyssnas på kommunens hemsida. (Blir det tråkigt går det att snabbspola.)

onsdag, juni 14, 2006

Kvällens kommunfullmäktige, beslut om skendemokrati?

I kväll sammanträder kommunfullmäktige. Klockan 18.30 i kommunhuset. Mötet är offentligt och det finns särskilda åhörarplatser. Det vore bra om fler kommuninvånare besökte dessa möten för att granska hur de folkvalda uppträder.

Några betydelsefulla frågor kommer att tas upp. Bl.a. översyn av Översiktsplanen, div avgifter och taxor samt köp och försäljning av olika fastigheter.
Den frågan som troligtvis kommer att debatteras mest är frågan om folkomröstning i Upplands-Bro gällande trängselskatten. En fråga som är en nollitet, d.v.s. saknar praktisk betydelse. Detta eftersom inget parti i Stockholms kommunfullmäktige avser att ta hänsyn till resultatet i Upplands-Bro.

Politikerna i "högeralliansen" har samlat in över 1.000 namn på listor för folkomröstning. Undrar om de som skrivit på har informerats om, att det är en "låtsasfolkomröstning", där resultatet saknar betydelse för kommande beslut? Har de inte fått den informationen anser jag, att de lurats lämna sitt namn.

Socialdemokraterna vill genomföra en opinionsundersökning i kommunen om kollektivtrafiken. Avsikten är att få in förslag på förbättringar och att visa beslutsfattare, att det finns en vilja bland invånarna i Upplans-Bro. Trängselskatten kommer att vara en del i denna undersökning. På detta sätt får vi en uppfattning om hur stor andel som är för eller mot trängselskatten, men får också veta vilka kollektivtrafiksatsningar som behövs.
Vi får då grepp om heltheten.
Lek med tanken, att man tog ställning till landstingsskatten utan att ta hänsyn till sjukvården. Utgifter och inkomster hör ihop. Det går inte att ta ställning till varje sida för sig. En av trängselskattens uppgifter är att finansiera utbyggnaden av kollektivtrafiken.

I kväll står förslagen mot varandra. Antingen en genomlysande opinionsundersökning eller också en "låtsasfolkomröstning" som beslutsfattarna inte bryr sig om.

Som sagt mötet är offentligt och börjar 18.30 i kommunhuset. Jag hoppas att webbradion kommer att fungera. I så fall kan debatten avlyssnas hemifrån på kommunens hemsida.

tisdag, juni 13, 2006

Nya vagnar

Nya vagnar i Kungsängen.

fredag, juni 09, 2006

Bra Bodström, tillåt fildelning!

Nu är det verkligen fart på fildelningsdebatten, och det ena partiet efter det andra vaknar. Det tycks som något kan hända efter Bodströms senaste utspel. I flera tidningar berättas i dag om nya signaler från partiet, Aftonbladet och Dagens Nyheter är några. I går hade Svenska Dagbladet en "fininsändare" av Lars Ilshammar och Jeanette Gustafsdotter.

Det äldsta sättet för fildelning är muntlig tradition. Används fortfarande bl.a. på spelmansstämmor.
Noter började nedtecknas och säljas och upphovsmännen kunde få betalt. Mest tjänade dock förlagen och musikaffärerna som sålde nothäften.
Med grammofonskivan tillkom musikindustrin, d.v.s. tillverkare och säljare av skivspelare m.m.
Radions intåg skapade oro. Vem skulle betala för konsertbesök och grammofonskivor när musiken kunde avlyssnas gratis på radion? STIM tillkom och upphovsmännen fick ersättning. Musikindustrin upptäckte att ju oftare en skiva spelades i radion desto fler såldes. Det blev en lönsam verksamhet.
Kasettbandspelaren påstods göra alla artister till gatusångare. Deras framtid skulle vara helt slut, nu när alla kunde kopiera fritt. Trots detta skördade musikindustrin hela tiden stora ekonomiska framgångar, och stjärnorna blev fler och större.
Dagens fildelning har hitills inte bidraget till minskad musikförsälning. De stora vinnarna är dock bredbandsbolagen samt tillverkare och säljare av MP3-spelare. Dessa produkter skulle inte gå att tjäna pengar på, om det inte förekom en omfattande fildelning.

Filmindustrin har haft en liknande utveckling. Från biografer via TV och VHS till dagens DVD och fildelning. Ett ramaskri från filmindustrin varje gång ny teknik infördes. Det visar sig att det har aldrig tidigare producerats så mycket film som i dag. Filmindustrin frodas därför att den hitills har anpassat sig till nya distributionssätt.

Självklart måste upphovsmännen ha betalt. Troligtvis är avgifter och skatter enda modellen. Internationellt samarbete är ett måste. Samordning inom EU vore bra, men vi kan inte vänta. Något måste ske snart. Bra att regeringen och Thomas Bodström börjat reagera.

torsdag, juni 08, 2006

torsdag, juni 01, 2006