torsdag, juli 31, 2014

Sista biblioteksdagen i Tibble.

I dag är det sista dagen biblioteket i Tibble har öppet. Ett nytt bibliotek kommer att öppna i Kungsängens centrum när Kulturhuset blir klart i september. Det kommer att bli tomt i Tibble. Biblioteket har varit något av en mötesplats för många som gjorde besök för att läsa tidningen från hembygden och träffa andra tibblebor.

Visst är det bra med ett modernt bibliotek i Kungsängen och visst förstår jag att Tibblebiblioteket inte kan finnas kvar parallellt. Men vi skall komma ihåg att såväl allianspartierna som de rödgröna har uttalat att en "läshörna" i Tibble skall komma till stånd.
Jag tror dock att politikerna menar lite olika med vad en "läshörna" innebär. I min värld skall det finnas de vanligaste dagliga tidningarna, de mest lästa magasinen, några boksnurror för utlåning med självbetjäning, besök av bibliotekarie någon gång per vecka, möjlighet att beställa böcker samt några datorer där man kan sköta sin korrespondens med e-post.
Jag vet att tjänstemän har sonderat möjligheter till lokal och gjort en ekonomisk kalkyl, men de styrande allianspolitikerna har inte prioriterat detta. Någon "läshörna" kommer inte att öppna i sommar. Tibble kommer att bli utan biblioteksservice. De som vill läsa sin hembygds dagstidning, kolla e-posten eller låna en bok måste ta sig till Bro Centrum. Jag hoppas att vi efter valet i september har fått politiker som tar sitt ansvar och återinför biblioteksservice, om än i begränsad form, i Tibble.


Sista dagen i Tibblebiblioteket

onsdag, juli 30, 2014

Kulturhuset i Kungsängen nästan klart till invigningen

Snart invigs Kulturhuset i Kungsängen. En verksamhet som politiskt kämpats för främst av Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Att Alliansen skulle ta över styret i kommunen när äntligen allt stod klart för uppdrag om upphandling och byggande blev inget hinder. Det hela var för sent att stoppa. Nu står bygget nästan färdigt. Invigning kommer att ske 6 september trots att allt inte är riktigt klart.

Det är viktigt för de borgerliga allianspartierna att visa upp sig inför valet. Trots att det inte är dem som bör ta åt sig äran, kommer säkerligen de fyra kommunalråden att skryta med hur duktiga de är.

Två funderingar har jag:
1. Kommer det att bli en invigning till efter valet när Kulturhuset, inklusive utemiljön, är klart?
2. Hur blir det med Läshörnan i Tibble som alla partier har lovat?


Helt klart blir det nog inte förrän till våren.