tisdag, april 19, 2011

Socialdemokraterna har initiativet.

Upplands-Bro har haft och har fortfarande en välskött ekonomi. Detta resulterar i att senaste året med socialdemokrater i ledningen, 2010, gav ett överskott på drygt 26 miljoner kr. Pengar som kan användas till investeringar.

Alliansen tycks ännu inte tänkt färdigt. Socialdemokraterna föreslår i prioriterad ordning:

 1. Upprustning, utbyggnad och/eller nybyggande vid Prästtorp så att vi där får en ridanläggning som motsvarar dagens miljökrav samt har en storlek som ger en bra grund och förutsättningar för att Upplands-Bro Ryttarförening kan utvecklas med god ekonomisk stabilitet.

 2. Upprustning, utbyggnad och/eller nybyggande av simhallen/äventyrsbadet/styrketräningen med större omklädningsrum samt utökad reningskapacitet i simhallen för att göra det möjligt att ta emot fler besökare.

 3. Golv och erfoderligt förvaringsutrymme till fotbollshallen i Bro enligt tidigare beslut av Kommunfullmäktige.

 4. Projektering av ett allaktivitetshus med scen och hall i Bro för kultur, idrott och andra evenemang.

 5. Tryggare skolvägar genom blinkande varningslampor vid berörda övergångsställen.

 6. Utökad belysning i och vid våra gångtunnlar.

 7. Tredje etappen av Lillsjö promenaden.

 8. Utveckling av de kommunala badplatserna.

 9. Upprustning av utemiljön vid kommunens skolor och förskolor.

10. Upprustning av utemiljön vid kommunens äldreboenden.

11. BMX-bana på den norra slänten av Lillsjötoppen.

12. Anlägga en båtramp som är tillgänglig för allmänheten.


Nu återstår att se vilket stöd dessa förslag får från de borgerliga partierna. Pengarna finns och sitter på banken. Användas eller inte? Till vad?
De styrande allianspartierna funderar och precis som före valet är det socialdemokraterna som har initiativet.

torsdag, april 14, 2011

Skyltputsning

Nu putsas skylten på kommunhuset. Det är bra att något blir gjort.
Nu har den borgerliga alliansen lett kommunen i snart ett halvår. Det är en åttondedels mandatperiod. Tänk vad tiden går. Vad har borgarna åstadkommit?
  1. Höjt sina arvoden kraftig.
  2. Fördubblat antal kommunalråd.
  3. Gjort en omorganisation.
  4. Putsat skylten.
Om kommunalråden fortsätter i detta tempo accepterar jag, att de är fyra stycken.

 Skyltputsning

måndag, april 11, 2011

Alliansen undviker debatt

15 maj är det omval i Västra Götaland. 1,2 miljoner väljare skall till valurnorna. Håkan Juholt har utmanat Fredrik Reinfeldt på debatt om sjukvården, men statsministern vägrar att ställa upp.
Än så länge, skall tilläggas. Det brukar ju vara så, att när trycket blir för stort, tvingas även de motvilliga in i debatten. Sista ordet är nog inte sagt.
Var och en bör emellertid fråga sig vad Reinfeldt kan ha för motiv. Önskar han sig ett lågt valdeltagande, känner han sig underlägsen, kan han inte försvara sin egen politik eller ligger det något annat bakom?

Tendensen att inte ta debatten känner jag igen från Upplands-Bros kommunfullmäktige. Efter valet har allianspartierna flera gånger suttit tysta i bänkarna. De har börjat få till vana att inte motivera sina beslut. Om detta är en nationell utveckling blir jag orolig. En viktig del i demokratin är att redovisa sina argument såväl före som efter valet. Det är en förutsättning för att väljarna skall kunna göra ett rationellt val.

Nu tror jag att debatten mellan Juholt och Reinfeldt blir av. Det är svårt att stå emot allmänhetens berättigade krav.
Jag tror också att debatten kommer igång i vår lilla kommun. Med höjda arvoden kan inte de fyra borgerliga kommunalråden bara sitta och prata med varandra.

Läs mesr om detta i DN och SvD!

söndag, april 10, 2011

Nu återstår att forma politiken.

Det känns att vi är på rätt väg. Partikongressen har passerats, Håkan Juholt har utformat laget runt sig och diskussionen om partiets framtida politik kan börja.
Juholts lag består av personer med erfarenhet utan att vara personligt belastade av partiets kräftgång. De har alla chanser att prestigelöst omforma politiken.
Redan nu ser Håkan fyra arbetsuppgifter framför sig:
  1. Utrota barnfattigdomen
  2. Trygga pensionerna
  3. Tänk igenom avregleringarna
  4. Se över skattesystemet
Jag håller med, detta är det just nu högst prioriterade. Fyra viktiga punkter där vi vet att alliansen har en helt annan uppfattning än vi.

Även i Upplands-Bro har skett förändringar. Camilla Janson är oppositionsråd och vår gruppledare i kommunstyrelsen. Camilla har erfarenhet som tidigare ordförande i Socialnämnden och Bildningsnämnden. Övriga gruppledare i nämnder är en blandning av gammalt och nytt, erfarenhet och föryngring. Hela gänget, som jag kallar "de vise" eftersom de är viceordförande, hittar du på Socialdemokraternas hemsida.

Ny ledning, omprövning av politiken. Nu är det dags att sluta sitta ute i kylan och tjura. Vi ser framåt och denna blogg får än en gång nytt utseende.