söndag, januari 09, 2005

Kungsängen

Bygget i Kungsängen fortsätter. Berget skall bort. Livsmedelsbutik och hyreslägenheter skall byggas. Hur det kommer att bli framgår av kommunens hemsida.9 januari pågår markarbeten.

tisdag, januari 04, 2005

Befrielse från arvsskatt

Läser i dag på Svenskans ledarsida (sid 4) att Kd-riksdagsmannen Per Landgren föreslår att tsunamioffrens efterlevande skall befrias från arvskatt.
Det är inte rätt tid att ta upp frågan nu. När andra politiker för fullt arbetar med, att få hem drabbade svenskar, att organisera stöd i hemkommunerna eller att deltaga i insamlingsarbete för katastrofhjälp, då lägger kristdemokraten Per Landgren sin kraft på att föreslå skattelättnader för de efterlevande.
Rätt fråga vid rätt tillfälle.
Låt oss klara av det akuta först.
Särkert behöver många efterlevande hjälp och stöd och det får vi lösa i takt med att problemen uppstår och individuellt.
Frågan om generell skattelättnad får vi fundera på när den grå vardagen återkommer.

måndag, januari 03, 2005

Kommunens beredskap

Upplands-brobor som återvänder från det katastrofdrabbade området i Indiska Oceanen får redan på Arlanda besked om vart de och anhöriga kan vända sig för att få stöd och hjälp. Information finns på kommunens hemsida.
En god beredskap finns i Upplands-Bro för att klara situationen.


söndag, januari 02, 2005

Ny

Jag saknar bloggare med vänstersympatier. Det kan väl inte vara så att högern fått monopol på webben. Kommer fortsättningsvis skriva korta kommentarer och synpunkter om vad som händer i Upplands-Bro och ibland också för övrigt i politiken.
Ombyggnationen pågår i Kungsängens centrum, så här såg det ut i dag.