tisdag, mars 31, 2009

Vi är bra på integration!

Ännu en gång får Upplands-Bro en framstående placering på tidningen Fokus ranking över kommunernas framgångar med integration. Placeringen är visserligen sämre än tidigare år, men 32:ra plats kan vi vara stolta över. De områden vi lyckas sämre i är inkomster och sjukdom. Att vi är sjuka och har låg lön gäller inte bara invandrare. Bilden är lika även för svenkfödda invånare. Dessutom finns det ett dubbelt samband mellan lön och sjukdom. Friska människor får högre lön och låginkomstagare blir oftare sjuka.

fredag, mars 27, 2009

Fler parkeringsplatser

Här skall byggas fler parkeringsplatser

torsdag, mars 26, 2009

Kommunfullmäktige i kväll

Full fart blir det förmodligen på kvällens kommunfullmäktige. Bokslutet för år 2008 skall tas upp. Kommunen höll budgeten även detta år men 2009 och framför allt 210 kommer att bli tuffa år. Detta på grund av den borgerliga regeringens ovilja att stimulera ekonomin. Det är ju så att finanskrisen är global och skall inte skyllas på regeringen. Men oviljan att bekämpa den ökande arbetslösheten är den svenska regeringen ensamma om. Stimulans till byggjobb och stöd till den offentliga sektorn är vad som måste till nu. Stöd för bilindustrin att överleva krisen är också nödvändigt. Annars riskerar vi att behöva göra drastiska försämringar inom skola, vård och omsorg de närmaste åren.
Det är nu alliansregeringens vilja att bevara den svenska välfärden prövas.

Kvällens fullmäktige kan ses på webben med start kl 18.30. Utöver ekonomin kommer ett antal interpellationer att diskuteras. Själv kan jag inte närvara, men kommer att se debatten i efterhand.

onsdag, mars 25, 2009

måndag, mars 23, 2009

Möte om sjukvården

I kväll kl 19.00 är det möte om sjukvårdsfrågor i dagcentralen i Bro. Landstingsledamoten Inger Ros deltar. I stället för att sitta hemma och muttra, är det en bra tillfälle att framföra synpunkter.