tisdag, maj 31, 2005

Förändras demokratin?

Resultatet i den franska folkomröstningen manar till eftertanke. EU som "överstat" har ingen folklig förankring. Hela projektet tycks vara något som växer fram bland makteliten. I vems intresse agerar kommissionen?
Kanske borde det läggas mer tid på demokratifrågor och sociala frågor i stället för fri rörlighet för varor och tjänster. EU behöver inte vara fel. Det hela beror på vad vi använder det till.

Jag tycker inte vi skall ha folkomröstning om EU:s konstitution. Vi har valt en riksdag. Jag hoppas verkligen att riksdagsmännen är pålästa i denna viktiga fråga när de fattar beslutet.

Det har skett en förändring genom åren i hur beslut fattas.
Tidigare växte idéer fram underifrån. Det diskuterades på arbetsplatser, skrevs motioner till kongresser, sågs debattprogram i TV, arbetades i studiecirklar och rådslag och till sist låg där en proposition från den socialdemokratiska regeringen.
Numera är det vanligare att partitoppen framför ett förslag som sedan skall "förankras" bland partimedlemmar och framför allt valarbetare.

Så är det i arbetarrörelsen, så är det i hela samhället och så är det i EU. Vi behöver vända på kuttingen. Hur det skall gå till har jag ingen aning om. Problem måste identifieras på lokal nivå. Förslag till förbättringar måste komma från människor i verkligheten. De tekniska lösningarna får tas fram av EUkommissionärer, regeringschefer och partiledare.

Jag får säkert anledning att återkomma till denna fråga.

söndag, maj 29, 2005

Fullt upp

Det är mycket nu. Fullt upp med ärenden på Handels, som måste bli klara före sommaren. Rehabiliteringar, uppsägningar, schemaändringar och lönefrågor fyller dagarna. Jag skall ha semester från mitten av juni och bör ha rent på skrivbordet då.
Jag har också köpt en ny dator och installerat Linux på den gamla. Tänkte prova hur det är att köra.

Peter Björkman med bloggen Uppenbar hemlighet kan jag rekommendera. När jag läser det han skriver, inser jag att Olof Palme var den sista socialdemokrat, som lyckats förena det förvaltande regeringsinnehavet med partiledarens visionära opinionsbildning.

Philip Pullman fick i veckan Almapriset. Triologin "Den mörka materian" kan läsas av såväl ungdomar som vuxna. Jag rekommenderar böckerna. I bokhandeln finns de bland barn- och ungdomsböcker, men även vuxna läser med stor behållning.

torsdag, maj 19, 2005

Torsdag i Kungsängen

Nu ser man husen börja växa upp

lördag, maj 07, 2005

Vad pågår?

Vad pågår inom Kristdemokraterna?
Deras ungdomsförbund, KDU, har riksmöte. Till ordförande väljs en f.d. medlem i Livets Ord, en fundamentalistisk organisation. Till vice ordförande väljs en av grundarna till nätverket Engelbrekt, en nazistisk organisation. Dessutom kräver de att lagen om hets mot folkgrupp avskaffas.
Jag har inte hört eller sett något avståndstagande från Kristdemokraterna. I Svenska Dagbladet uttalar sig moderpartiets partisekreterare Urban Svensson: -"Jag kan inte recensera deras debatt, men det är klart att det var en debatt mellan delvis de falanger som har bråkat i två år. Det har inte varit en bra situation och det viktiga nu är att det kommer något positivt ut av det."

Självklart finns det många Kristdemokrater som inte sympatiserar med ungdomsförbundet, men varför stiger de inte fram och tar avstånd? Jag blir inte förvånad över, att detta sker inom just KD. Det är inte första gången de visar att de styrs av den konservativa ideologien. Som väljare måste man ta reda på vilka intressen som ligger bakom de olika partierna.

Familjen var i går över till Åland och hälsade på en av mina kusiner. Resan var billig, för några hundralapper fick vi en båtresa och kunde köpa sprit och tobak billigt, både på båten och i Mariehamn. Det enda som begränsar införseln är min styrka, det vill säga hur mycket jag orkar bära.
Privatimporten från Finland, Danmark, Tyskland, Polen och de baltiska staterna är enorm. Då menar jag inte, att familjer, som tar så mycket de orkar bära, är något problem. Nej, det handlar om lastbilar som säljer vidare till restauranger, klubbar och privatpersoner genom nätverk. Tullens möjligheter att ingripa är minimala, eftersom importören givetvis uppger att det är för egen konsumtion, vilket är tillåtet. Resultatet har blivit att det dricks mer än någonsin i modern tid i Sverige, men Systembolagets försäljning sjunker.

Den svenska alkoholpolitiken har kapsejsat! Visst har den haft inslag av förmyndarmentalitet, men den har också varit framgångsrik ända sedan införandet av Brattsystemets motbok. Iden att begränsa tillgängligheten har givetvis hållit konsumtionen på en rimlig nivå, men nu tappar vi helt kontrollen. Snart är de enda som betalar "fullt pris" genom att handla på systemet A-lagare och de som önskar kvalitetsviner. A-lagarna därför att de är utestängda från alternativen, och vinälskarna därför att de alternativa distributörena inte kan erbjuda lägre priser.

Vad gör vi då åt detta? Jag vet inte! Att sänka spritskatten skulle visserligen innebära, att Systemets försäljning ökar och privatimportörernas möjligheter att bli rika minskar. Inte fel, men risken är, att det får till följd ytterligare konsumtionsökning. Finns det en lösning på problemet? Jag tror inte på kort sikt, men kanske går det ändå. Vi har ett lysande exempel med tobakskonsumtionen. Genom information har bruket minskat dramatiskt sedan 70-talet, då nästan alla rökte överallt och alltid.
Det var så här det skulle bli varnade vi EU-motståndare inför folkomröstningen om medlemskap. EU-förespråkarna kallade det för skräckbild, men nu står vi där med verkligheten. Nu är vi med i EU och vi har ett problem. Vår uppgift blir att övertyga de andra medlemsstaterna, att det är ett problem. Balterna måste förstå att för mycket vodka är farligt, tyskarna måste förstå att för mycket öl är farligt och fransmännen måste förstå att för mycket vin är farligt. Det måste gå. Det var ju ett av EU-förespråkarnas argument, att vi skulle gå med för att kunna påverka.
Ett långsiktigt och hårt arbete, men med tobaken som exempel kanske det går vägen. Vi får väl se år 2030. Politik tar lång tid. Det är summan av alla de små besluten som blir resultatet.

torsdag, maj 05, 2005

Från Kungsängens station


Sett från Kungsängens station

söndag, maj 01, 2005

Oppositionen?

Borde rapporterat från onsdagens kommunfullmäktige, men har bara inte orkat. Ibland behöver man några dagars distans innan man börjar analysera.
Viktigaste ärendet var kommunens bokslut. Överskottet 2004 blev 20 miljoner kronor. Ekonomin är välskött och stark. Det är nu 28 år sedan kommunalskatten höjdes senast. Detta var snabbt undanstökat. De borgerliga politikerna höll sig lugna på sin kant. Flera av partierna begärde inte ens ordet. Kanske var det en alltför komplicerad fråga för att de skulle lägga ned någon större kraft.

Betydligt längre tid tog följande:
Stäksön till Järfälla, en kristdemokratisk motion i Järfälla föreslår att Stäksön skall tillhöra Järfälla framdeles. Det tycks finnas lite olika uppfattningar om detta, men från socialdemokratiskt håll ser vi ingen anledning att flytta kommungränsen.
Gränsen mot Håbo justeras. Det gäller ett litet skogsområde som är helt obebott. Håbo kommun och markägaren vill bygga bostäder som väl passar in i bebyggelsen i Bålsta. Jag ser ingen anledning att förhindra detta, men de borgerliga politikerna anser att förslaget skall stoppas.
Alla dessa onödiga motitioner. Ja, lång tid tas upp av borgerliga motioner om saker som antingen redan är genomfört eller pågår. På detta sammanträde behandlades: Namnsättning av kommunens rondeller vilket redan är beslutat och namnförslag finns. Upplands-Bro måste bli friskare är ett arbete som pågår sedan länge och har gett ett gott resultat. Offentliga toaletter, en del finns redan och fler planeras i samband med ombyggnad av Kungsängens centrum. Skyltning skall genomföras.
Den enda motion som kom med något nytt, är förslag om att utse årets arbetsplats, vilket avslogs.

Den borgerliga oppositionen bör fråga sig: "Vad är viktigt att en vald politiker engagerar sig i?"
Det kan väl ändå inte vara rimligt, att slarva ifrån sig hela kommunens ekonomi i form av bokslut på några minuter, och sedan lägga ned timmar på att agitera om detaljer?
I höstas kom borgarna till budgetfullmäktige utan ett eget förslag till budget för 2005. I onsdags hade samma politiker inga synpunkter på bokslut för 2004. Jag tycker att väljarna kan begära mer.

Nog om detta. I dag är det 1:a maj, arbetarrörelsens dag. Vi har slagit på stort med möten och familjefest både i Bro och Kungsängen. Jag hoppas verkligen att många sympatisörer tar tillfället i akt och kommer med.