tisdag, oktober 02, 2018

En liten höstdikt

Fritt efter okänd poet:

Hustdagjemning

Nu är det hust
en iskall pust
blåste här just
bort sommarens lust.

Vid Melarens kust
jag halsar en must
-och tenker som så
att nu är det hust.

fredag, september 28, 2018

Lojal mot grundlagen eller lojal mot regeringen

Det är märkligt vad sverigedemokrater och andra högerpartister känner sig träffade av tjänstemännens på regeringskansliet skrivelse och oro.
Regeringsformens paragraf 2 inleds:
"Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet."
Det står inte "alla riktiga svenska människor", det står inte ens "alla svenskars". Det står "alla människors lika värde".
Med tanke på vissa uttalanden i valrörelsen och valresultatet, finns risken att det kan uppstå uppstå konflikt mellan lojaliteten mot en ny regering och lojalitet mot grundlagen.
En del partier känner sig, av döma av uttalanden, tydligen illa berörda.

torsdag, augusti 30, 2018

Sista vecka före valet

Nu närmar vi oss sista veckan före valet och det är full fart på valarbetet. Stämningen är hög och det pratas mycket politik utanför valstugorna i Kungsängen och Bro.
Själv har jag fullt upp som valarbetare och försöker efter bästa förmåga blogga om det.
Mitt arbete kan följas på Valarbetaren.se

torsdag, augusti 09, 2018

Posten har slut på frimärken

Skall nästa vecka för Reumatikerföreningen Järfälla - Upplands-Bro:s räkning skicka 500 brev. Tar lite tid med kuvertering, klistring av adressetiketter och frimärkning. Vi brukar använda rullar med 100 st märken i varje. Det är det mest praktiska. Förvånad blev jag, när det uppdagades att posten har slut på frimärksrullar. Otroligt! Hur sköts detta företag egentligen? Det är ju själva affärsidén att sälja frimärken och leverera brev. Är  det inget som fungerar längre?
Det hör till saken att behöver man köpa ett enstaka frimärke är det från dessa rullar de tas.

Detta bolag är en katastrof. en av de riktigt dåliga affärer den tidigare alliansregeringen gjorde. Egentligen borde Postnord likvideras och förlusten tas fram. får väl täckas med skattepengar.

Ett fungerande postväsende är en viktig del av vår infrastruktur. Regering och riksdag bör vara garanter för att detta fungerar. Det kanske vore dags med ett statligt verk, Postverket,  efter detta experiment med medborgarnas tillgångar.

https://ebutik.postnord.se/

måndag, augusti 06, 2018

Skall politiker bestämma allt?

Vad skall politiker bestämma? Naturligtvis inte allt. Det är det ingen som tycker, i alla fall inte i en demokrati. Beslut i olika frågor skall givetvis fattas på olika nivåer.
Läste i DN och SvD hur Kristdemokraterna vill lagstifta om barngruppernas storlek i förskolan.  I min mening en fråga som definitivt inte hör hemma på riksnivå, och som är definitivt olämpligt att reglera i lag.

Hur den enskilda förskolan utformar sin verksamhet bestäms bäst av personal och föräldrar. En grupp är i första hand en administrativ indelning. I verkligheten följer inte verksamheten alltid grupperna. I många förskolor har under sommarmånaderna en stor del av tiden ägnats till fri lek på gården. Barnen blandas då och hela förskolan finns oftast tillsammans i utelekarna. Det viktiga är att det finns tillräckligt med personal för att stimulera till aktiviteter och att finnas till hands.

Det är många olika faktorer som påverkar den optimala storleken på barngruppen. Exempelvis lokalernas storlek och utformning, vilken pedagogik som används eller barnens olika behov. Att alla förskolor utformas lika är för mig en hemsk tanke. I min värd behöves förskolor som är olika. Vad är det annars för mening med att föräldrar skall kunna välja?

Vad kommer som nästa steg? Förslag på lagstiftning om antal kvadratmeter per barn, personaltäthet, öppethållandetider eller pedagogiken? Kristdemokraterna gör mig förvånad med sitt förslag. Jag trodde det var ett parti som värnade om valfrihet. Vitsen med att kunna välja förskola måste väl ändå vara att de är olika. Varför skall man annars välja?

Som politiker måste man ha känsla för vem som skall bestämma vad. Den lokala förskolans verksamhet utformas bäst av föräldrar och personal i samverkan Låt gärna barnen vara med och bestämma också. Även små barn mår bra av att man lyssnar på dem.

torsdag, augusti 02, 2018

Kommunalt handlingsprogram

Nu börjar valrörelsen. Socialdemokraterna i Upplands-Bro har tagit fram ett handlingsprogram inför mandatperioden 2018 - 2022. Programmet omfattar hela den kommunala verksamheten med bland mycket annat skola, bostadsbyggande, torg, vägar och parker, fritidsområden, kultur samt landstingets ansvar för kollektivtrafik och sjukvård.

Arbetet med att formulera den politiska viljan i ett handlingsprogram är omfattande. Många medlemmar har engagerat sig och kommit med synpunkter. Till sist har programmet antagits på ett medlemsmöte.

Detta är vad Socialdemokraterna i Upplands-Bro vill genomföra under den kommande mandatperioden. Det skall betraktas som ett vallöfte, men ett löfte som endast kan genomföras fullt ut om partiet får över 50% av rösterna i valet, vilket inte är sannolikt.
Efter kommande val kommer säkerligen förhandlingar att ske mellan partierna i kommunen för att få en styrande ledning. I dag, denna period, är det Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna som tillsammans lägger en budget och leder arbetet inom kommunen. Hur det blir nästa period vet vi inte förrän efter valet 9 september.

Hela handlingsprogrammet finns att läsa här!

tisdag, juni 05, 2018

Tomma lägenheter i Bro

De nybyggda lägenheterna på Målarvägen och Bagarvägen i Bro står fortfarande tomma. Detta trots att det ser ut att vara inflyttningsklart.
Problemet är att vid besiktningen har bostäderna inte godkänts av Upplands-Brohus. Bygget är inte gjort enligt de krav som fanns i upphandlingen. Bra att bostadsbolaget står på sig. Det fuskas allt för mycket i byggbranschen. Mindre bra är förstås att hyresrätterna inte används som bostäder.

Vad som nu kommer att hända är att överbesiktningsnämnden kommer att göra en gemensam besiktning i mitten av denna månad. Vi får hoppas att parterna accepterar nämndens beslut och att arbetet med att rätta eventuella fel snabbt kan genomföras.
För mer information kan du besöka Upplands-Brohus hemsida


.

söndag, juni 03, 2018

Nationaldagen

På onsdag skall vi fira nationaldagen igen. Den sjätte juni på Svenska Flaggans Dag. Bäst firar du den i Bro mellan 11.00 och 13.00. Det brukar vara trevligt med kaffe, sång och musik samt tal.

Varför firar vi nationaldagen just 6 juni? Vi i Sverige har ingen stor historisk händelse att referera till, och det kanske är därför som firandet inte är lika storslaget som i exempelvis Norge och Frankrike.
Att det är just 6 juni beror på, att 1983 upphöjdes Svenska Flaggans Dag till nationaldag.
Svenska Flaggans Dag inrättades för att sprida kunskap om svenska flaggan. I början på 1900-talet var det inte många som kände till den svenska flaggan.

Ofta hänvisas till att 6 juni är det datum Gustav Vasa valdes till kung och samma datum antogs 1809 års regeringsform. Detta är inte helt korrekt. Det datum Gustav Vasa valdes är 16 juni enligt nuvarande kalender och regeringsformen godkändes av riksdagens fyra ständer först 27 juni.

Även om det inte finns någon urgammal tradition bakom nationaldagen finns det all anledning att besöka Klint i Bro för ett par timmars trevlig gemenskap.

måndag, januari 15, 2018

Nu stängs vägen genom Kungsängen av på EONS begäran.

Nu är det stopp att köra igenom Kungsängen och ta gamla vägen till Stäket och Kallhäll. Det är EON som begärt att få lägga fjärrvärmen i kommunens vägbank. Detta kommer att göras hela vägen från Bro. I Kungsängen börjas det nu med avstängning. Enklast att passera är via Strandvägen och Prästhagsvägen,  men i stället hänvisas trafiken via Bygdegårdsvägen, Skyttens väg och Bergvägen. Inte något vidare vägval att snirkla runt i backarna i Kungsängen. I backkurvan på Skyttens väg har det hänt att större bilar fastnat och behövt begära hjälp att ta sig därifrån.

Visserligen är korsningen mellan Enköpingsvägen och Prästhagsvägen omöjlig i dag för större fordon eller fordon med släp, men detta går enkelt att åtgärda, vilket inte går med Skyttens väg. Området, söder om järnvägen, där trafiken lätt kunde ledas, kallas ibland för Guldkusten, men det kan väl inte ha inverkat på beslutet?

Lite märkligt att kommunen låter EON bygga i kommunens vägbank. Andra anläggningar såsom färskvatten från Norrvatten och avloppsvatten till Käppala har fått läggas på sidan av.
Vad har vi för anledning att låta EON få en gräddfil. EON äger och har monopol på fjärrvärmen i Upplands-Bro. De tar hutlöst mycket betalt för den. Fjärrvärmen i kommunen såldes billigt av den borgerliga majoriteten  i kommunen till Graninge som sedan sålt vidare till EON. Allt skulle ju privatiseras i början på 90-talet. Dyrt blev det för invånarna.

En tid kommer vi att få det ännu stökigare än i dag för biltrafiken i kommunen. Om det sedan blir bättre eller billigare fjärrvärme får vi se. Anläggningen i Högbytorp måste ändå betraktas som tveksam ur miljösynpunkt. Det är framför allt lastbilstransporterna som känns onödiga. Båt och tåg är bästa transportmedlet för importerade sopor.


Hit men inte längre. Bygdegårdsvägen, Skyttens väg och Bergvägen föreslår kommunen. Strandvägen och Prästhagsvägen är bäst om du inte har lastbil med släp.