måndag, december 25, 2006

Juldagsmorgon

Juldagsmorgon vid Tibbleviken

lördag, december 23, 2006

Att fira jul

Nu finns det all anledning att fundera på vad det är vi firar under julen. Det har nämligen förändrats över tiden.

I äldsta tider firades att året vände vid Julblot eller Midvinterblot. Därefter blev dagarna längre och vi gick mot vår och sommar. Stort frosseri och offer till de gamla gudarna hörde till.

När landet kristnades tog den nya religionen över festligheterna. Det som formellt firades var Jesus födelsedag och nya saker tillkom såsom julkrubba och psalmer.
Jultomten är intressant för den är en kombination av folktrons gårdstomte och ett kristet helgon, S:t Nikolaus.

Numera har kommersialismen blivit dominerande vid denna högtid. Det finns kvar delar från det fornordiska och det kristna, men tyngdpunkten ligger på köpfesten.
Den moderna tomten lanserades av Coca Cola på 1930-talet.


GOD JUL!
"Nu är det jul igen" (1907), målning av Carl Larsson

fredag, december 22, 2006

Reklam på mjölkpaketen

Reklamfinansieringen sprider sig. Nu är det dags för mjölkpaketen enligt tidningen Resume. Iden är att kunder på Coop skall få mjölk "gratis" om de handlar varor för minst kr 500:-.
Tänk efter! Vem betalar mjölken? Jo det gör de som handlar varor från de företag som annonserar.

Min läkare har sagt att jag inte bör dricka mjölk. I fortsättningen får jag betala "gratismjölken" ändå varje gång jag köper Gevaliakaffe eller reser med Vikingline eller SJ.

Inget är gratis

torsdag, december 21, 2006

måndag, december 18, 2006

Nybygget

Inflyttning om en månad-

fredag, december 15, 2006

Nu har jag fått nog.

Gårdagens kommunfullmäktige fick ingen lyckad utgång (se DN). I samtliga kommunala nämnder blev Alliansen i minoritet. Samtliga ordförandeposter tillföll Socialdemokraterna. Röstsiffrorna 21-20 var vanligast men även 20-19 och 20-20 förekom och lottning fick ske.
Nu har Alliansen ledningen i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har ledningen i nämnder och styrelser och kommunen skall leva efter en budget från dessa partier.

Vi kan inte ha det på detta sättet. Vi kan inte heller träta om vems felet är eller hur det kommer sig att vi är i denna situation. Något måste göras.
Hur det skall gå till vet jag inte i dag, men all min erfarenhet säger mig att det måste till offer från alla parter. Från alla håll måste man göra saker som för bara några veckor sedan ansågs otänkbart. Det är endast på detta sätt samarbetet kan komma till stånd.

I riksdag har talmannen en roll vid regeringskriser. Han skall sondera terängen och pröva vilka vägar som är framkomliga för att finna lösningar. Misslyckas detta måste nyval ske. Kommunen får inte förätta nyval. Det tror jag är bra. Poliker är erfarna människor som skall kunna lösa sina egna samarbetsproblem och det kommer vi också att göra.

Detta kan verka kaos just nu, men allt är inte utanför kontrollen. Viktiga funktioner kan upprätthållas i och med att det finns valda förtroendevalda politiker på nyckelposterna. I avvaktan på den slutliga lösningen ser det ut ungefär som före valet.

torsdag, december 14, 2006

Manifestation mot A-kasseförsämringarna

Många protesterade på Mynttorget i dag

Kommunal budget med "mittenprofil"

Gårdagens budgetfullmäktige är inte utlagt som repris på kommunens hemsida än. Det brukar ta några dagar innan den kan ses om man inte ser direktsändningen. Budgetdebatten inklusive besluten tog hela dagen och kvällen, från 9.00 till 00.20.

Just nu ser det ut som om vinnarna är kommuninnevånarna. Den borgerliga alliansen som styr i Upplands-Bro fick inte igenon ett enda av sina egna förslag. Sverigedemokraten i fullmäktige uttalar i DN, att han skulle haft svårt att stödja flera av de borgerliga budgetförslagen. Dessutom ville han straffa kommunalrådet för att samarbetet varit dåligt.

Deta innebär att de värsta högerförslagen inte kunde genomföras:
 • att besparingar i förskola, skola och äldreomsorg inte genomförs
 • att inga extra hyreshöjningar i Upplands-Brohus behöver genomföras p.g.a. av borgensavgift
 • att förskola, skola och äldreomsorg även fortsättningsvis kommer att drivas av kommunen
 • att vårdnadsbidrag inte införs på bekostnad av förbättringar i förskolan

Däremot blir det:

 • en ny tjänst som äldreombudsman och konsumentvägledare
 • ny bollhall i Bro, idrottshall vid Hagnässkolan och fortsatt planering för Kungsängens Idrottsplats
 • kulturhus och bibliotek i anslutning till kommunhuset i Kungsängen
 • En miljöplan där kretsloppstänkandet blir en naturlig del av samhällsplaneringen
 • premiering av föreningar som arbetar med jämställdhet
 • större valmöjligheter för de som har hemtjänst

Och mycket annat. Hela budgeten från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet antogs. Vi har medvetet lagt förslaget i den politiska mitten. Detta för att det skulle kunna accepteras av alla partier som inte står för långt till höger.

Jag kan dock konstatera att det i fullmäktige finns partier som har valt "makten" före möjlighet att genomföra sin politik.

Nu skall jag in till Stockholm och Mytntorget för att deltaga i manifestationen mot försämringarna för de arbetslösa. I kväll kan jag inte vara med för då fortsätter kommunfullmäktige, med val till nämder och styrelser.

onsdag, december 13, 2006

Budgetfullmäktige

I dag, med start kl 9.00, sammanträder kommunfullmäktige. Vi kommer säkert att hålla på hela dagen och en bit in på kvällen för att diskutera de olika budgetförslagen. Debatten kan följas från kommunens hemsida.
Den borgerliga alliansen har ett budgetförslag och Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ett annat. Redan tidigt har borgarna stängt alla dörrar i förhandlingarna.

Några viktiga skillnader:

Alliansen vill införa borgensavgift, d.v.s. hyresgästerna i Upplands-Brohus skall få högre hyra och pengarna förs över till kommunen, (extraskatt för hyresgäster). Det vill inte vi.

Alliansen vill spara 3,25 miljoner kr på bl.a. förskola, skola och äldreomsorg. Det vill inte vi.

Alliansen vill privatisera förskola, skola och äldreomsorg. Det vill inte vi.

Alliansen vill införa vårdnadsbidrag. Vi vill i stället förbättra barnomsorgen.

Vi vill bygga bollhall i Bro och slutföra planeringen av Kungsängens Idrottsplats. Det vill inte alliansen.

Glöm inte bort manifestationen i morgon mot försämringarna i A-kassan. Samling vid Mynttorget kl 11.00, samt fackeltåg från Norra Barntorget kl 17.30.


I veckan blir det förhoppningsvis klart med E85 på OK

lördag, december 09, 2006

Manifestation mot försämringar i A-kassan

Regeringen föreslår lägre ersättningar till de arbetslösa och högre avgift till A-kassan. Detta för att kunna sänka skatten för de som har arbete. Med andra ord: Tar från de fattiga och ger till de rika.

Protestera den 14 december!!

onsdag, december 06, 2006

Allmänhetens frågestund

Meningen var att budgeten skulle debatteras och beslutas om på kommunfullmäktige 30 november. Den var emellertid inte klar och får skjutas upp till 13 december. Då startar fullmäktige redan kl 9.30 på förmiddagen. Något dramatiskt skedde inte på sammanträdet som kan ses i efterhand från kommunens hemsida.

Däremot efter fullmäktige, på allmänhetens frågestund, meddelar Irene Seth, det moderata kommunalrådet att "vi tänker införa en ny regel" och att svaren skall ske skriftligt i fortsättningen.
Detta är mycket förvånande och tyder på att den politiska ledningen inte har förstått vilken roll kommunalrådet har och inte heller har förstått vad allmänhetens frågestund är.

Allmänhetens frågestund är till för att icke politiskt aktiva snabbt skall kunna få svar på enkla frågor. Fordras mer omfattande svar är det lämpligare att skriva till kommunen och få ett skriftligt svar. Frågorna kan lämnas i god tid, och man är garanterad svar på nästa fullmäktige, eller omedelbart före frågestunden. I reglerna står bl.a:

"Fråga kan framställas muntligt eller skriftligt och då åligger det kommunfullmäktiges sekreterare att i förekom­mande fall vara allmänheten behjälplig med frågans skrift­liga utformning."
Samt:
"Fråga kan lämnas in på något av följande sätt:
a) Till kommunkansliet senast kl 12.00 två arbetsdagar före dag för frågestund.
b) Till presidiet omedelbart före frågestund."

Tanken är att det skall kunna ske enkelt och utan alltför mycket formalia. Frågareställaren skall kunna ställa en rak muntlig fråga, och få ett rakt muntligt svar. Svaret skall givetvis vara partipolitiskt neutralt. I detta läge representerar den svarande kommunen och inte sitt parti.
Jag är inte beredd att utan genomtanke ändra på detta. Åtminstone inte på ett för invånarna negativt sätt. Hela regelverket finns på kommunens hemsida.Här skall byggas nytt, förhoppningsvis bibliotek.

måndag, december 04, 2006

Skyltkrig

Framför Konsum sätter ICA upp sin reklamskylt. Konsum har en skylt utanför ICA.
Kunderna blir lurade. Det framgår inte av skylten att den gäller ICAbutiken 150 meter längre bort, och många går in i Konsum för att köpa de billiga lussekatterna.


Anonym ICAreklam framför Konsum

torsdag, november 30, 2006

Pressbyrån

Bredvid Konsum byggs för Pressbyrån

lördag, november 25, 2006

Kommunala budgeten

Den kommunala budgeten blir inte klar till fullmäktige 30 november. Däremot kommer skattesatsen att tas då. Budgetdebatten kommer att äga rum 13 december.


25 november

fredag, november 24, 2006

Höstkväll

Höstkväll i Kungsängen

onsdag, november 22, 2006

Skattepengar används för partipropaganda.

Gratistidningen "Mitt i Upplands-Bro" som i dagarna delas ut till hushållen innehåller en annons betald av Upplands-Bro kommun på sidorna 6-7 "Det händer i Upplands-Bro". Samma kan ses på kommunens hemsida. Så har det varit under flera år. Det har också varit så att kommunstyrelsens ordförande informerat om tagna beslut. Detta har alltid skett partipolitiskt neutralt. Det har alltid varit kommunstyrelsens ordförande/kommunalrådet som informerat, aldrig den socialdemokratiska gruppledaren. Även om det varit samma person har rollerna alltid varit skilda.

Nu är det uppenbart nytt ljud i skällan. Kommentarerna från kommunstyrelsens ordförande/kommunalrådet har ersatts av ett partipolitiskt inlägg undertecknat av gruppledarna för de fyra borgerliga partierna i högeralliansen.

De politiker som styr kommunen med stöd av Sverigedemokraterna har gått över ytterligare en gräns. En partipolitisk neutral och saklig information från kommunen har ersatts av partipolitisk propaganda. Den nya ledningen drar sig uppenbarligen inte för att använda skattepengarna för egna syften.

tisdag, november 21, 2006

Militär diciplin i skolan.

Media skriver i dag om skolministern Jan Björklunds besked att elevernas inflytande i skolan skall minskas. Förslaget förvånar inte. Björklund är yrkesofficer och önskar givetvis att den gamla lydnadsordningen skall återinföras. Man skall i tur och ordning lyda gud, konungen, husbonden samt sin fader och moder.

Förslaget är konsekvent med andra regeringsförslag såsom:

 • att arbetlösa skall bestraffas, lösdrivare kan vi inte ha i samhället
 • att arbetstagarnas inflytande skall minskas, genom att öka kostnaderna för att vara med i facket
 • att A-kasseavgiften höjs mest för låginkomsttagare och minst för höginkomsttagare
 • att pensionärer inte får samma skattesänkning som löntagare
 • att sjuka skall ifrågasättas, såsom omprövningar av sjukersättning och läkarintyg vid tillfälliga sjukdomar, exempelvis förkylning
Typisk för Björklund är att han jämför gymnasieelever med sjuka människor. Dessutom är det så på sjukhus att det fortfarande är patienten som bestämmer. Läkarna är rådgivande och föreslår behandling. Patienten bestämmer om operationen skall genomföras och om medicinen skall tas. Men det kommer kanske ändringar där också.

Jag tycker det framgår tydligt vilka regeringen företräder, nämligen de välställda. Inte vad det så de sa före valet:
"Mer makt åt de besuttna, folket skall lyda!"

I kväll har Arbetarekommunen möte i Villa Skoga i Kungsängen. Vi skall besluta om vilka som skall sitta i kommunens olika nämnder efter årsskiftet. Vi beslutar nämligen i demokratisk ordning inom partiet. Kommunala budgeten för 2007 är det meningen att vi skall hinna med också.

lördag, november 18, 2006

Nya regeringen lyssnar på remissvaren

I somras tog förra regeringen fram ett lagförslag som innebar att minst 40% i de stora bolagens styrelser skulle vara av det underrepresenterade könet. Förslaget sändes ut på remiss. Männen svarade att de tyckte förslaget var dåligt. Nya regeringens jämställdhetsminister meddelar att förslaget är nedlagt.

tisdag, november 14, 2006

Smittad köttfärs

Det som inte skall hända har hänt igen. Salmonellasmittad köttfärs finns i butiker. I landet är det 49 butiker där köttfärsen sålts. Dessbättre ingen smittad färs i Kungsängen eller Bro, men ICA i Bålsta har haft den dåliga färsen.

fredag, november 10, 2006

Hur kunde det bli på detta viset?

Nu styr Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet med stöd av Sverigedemokraterna i Upplands-Bro. Man undrar: Hur kan det komma sig, att det inte gick att hitta en blocköverskridande uppgörelse? Efter att ha lyssnat på debatterna i kommunfullmäktige 061101 och 061108 tror jag att det kan finnas flera orsaker:
 1. De fyra borgerliga partierna hade låst sig redan före valet. Vad som än hände skulle de styra tillsammans. Att få styra kommunen var för dem viktigare än vilken politik som skulle komma att genomföras. De har givit varandra löften att ingen får lämna gruppen och ingen får överges av de andra.
 2. Alliansen visste att Sverigedemokraterna skulle stödja dem i "kritiska" frågor i fullmäktige. Hur de skulle agera när Sverigedemokraterna ställer krav fick bli en senare fråga.
 3. Inte något av Alliansens partier har velat ge upp gemenskapen, även om de på detta sätt skulle kunna få igenom stora delar av sina respektive program. Gemenskapen och makten har i Alliansen gått före politiken. Miljöpartiet har inte velat stödja Alliansen, för de hade då tvingats överge sin politik. I detta fall har politiken gått före makten. Detsamma gäller Vänsterpartiet.
 4. Socialdemokraternas och Miljöpartiets försök att finna en politisk plattform där mittenpartierna (Centerpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna) enas om en gemensam politik, har konsekvent saboterats av högerkrafterna i Alliansen. De hade allt att vinna på att förhandlingarna skulle bryta samman. Som vanligt i förhandlingsammanhang gjorde man detta genom smutskastning, upptagande av "gamla oförätter" samt ältande om vem som vunnit valet och vad väljarna "egentligen vill".

Detta är egna spekulationer helt byggda på vad som sagts i kommunfullmäktige. Den som vill kan lyssna igenom detta och skapa sig en egen uppfattning.

De politiska partierna hade möjlighet att skapa ett styre i mitten, som ett genomsnitt av valresultatet. Det blev ett politiskt styre med tyngdpunkten långt ut på högerkanten, ända framme på gränsen till extremhögern och främlingsfientligheten. Mittenpartierna har marginaliserats.

torsdag, november 09, 2006

Alliansen stödjer sig på Sverigedemokraterna

På gårdagen kommunfullmäktige blev det klart. Med röstsiffrorna 21 - 20 bildade Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Sverigedemokraterna majoritet i kommunen.
Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och de som har majoriteten där är också styrande. Därför är det naturligt att samma partier tar kommandot i de beredande och verkställande kommunstyrelsen och de olika nämnderna.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har gått i opposition.

Det som händer härnäst är att på kommunfullmäktige 30 november skall budget för 2007 behandlas. Det skall bli spännande att se hur det går att enas med ett femte hjul under vagnen.

onsdag, november 08, 2006

Röd soluppgång

Förr sades det: "Red sky in the morning is the sailors warning."
En röd soluppgång förebådade oväder. Detta stämmer inte alltid numera, eftersom den röda färgen kan orsakas av bilavgaser, industriutsläpp eller andra föroreningar.

Om det blir storm i kvällens kommunfullmäktige får vi se.. Det är nu partierna skall välja mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Ett val som avgör vilken politik som skall föras i kommunen under de kommande fyra åren. Följ sammanträdet på webben, börjar 18.30.

Dagens soluppgång i Håtuna

tisdag, november 07, 2006

Läget i kommunen?

Ja, jag vet inte. Har inte hört något mer än att partierna skulle träffas på söndag eftermiddag. Jag undrar vad det är som gör det så svårt för Folkpartiet att välja mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna?
På onsdag kl 18.30 avgörs det. Då fortsätter kommunfullmäktiges sammanträde med val av kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande samt kommunalråd. Lyssna på debatten i kommunhuset eller se den direkt på kommunens hemsida.


Morgonsol på kommunhuset

lördag, november 04, 2006

Alla Helgons dag

Minneslunden i Kungsängen

fredag, november 03, 2006

Fler parkeringsplatser

Här blir det fler parkeringsplatser

torsdag, november 02, 2006

Darrar det i alliansen?

Gårdagens kommunfullmäktige ajournerades efter en timmes debatt. Se gärna debatten på Kommunens hemsida , gå vidare på "repriser" och "kommunfullmäktige 06-11-01". Mötet fortsätter onsdag 8 november kl 18.30 i kommunhuset. Det var moderaternas Irene Seth som begärde att besluten skulle uppskjutas för att få tid för nya överläggningar. Vi socialdemokrater ger de borgerliga partierna ytterligare en chans. Vi vet ju att det inom alliansens led finns de som inte vill vara beroende av sverigedemokraten Mikael Höglunds stöd, särskilt efter gårdagens intervju i TV4:s nyhetsmorgon. Se gärna intervjun! På på Nyhetsmorgons sida går man vidare till "Se inslag från lokal-TV", därefter "Stockholm" och till sist "Nyhetsmorgon Stockholm (2006-11-01)".

onsdag, november 01, 2006

Hur skall Upplands-Bro styras?

De fyra borgerliga partierna har inte vunnit valet och kan därför inte styra. De behöver stöd av minst ett parti till.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har inte vunnit valet och kan därför inte styra. Vi behöver stöd av minst ett parti till. Vi är inte beredda att samarbeta med Sverigedemokraterna.

I TV4:s Morgonprogram i dag framgick detta, men inga tydliga besked från moderaterna. Sverigedemokraten var tydlig med att han avser att stödja moderaterna.

På kvällens fullmäktige avgörs det. En majoritet kan skapas på tre sätt:
 1. Den politiska mitten Folkpartiet, Centern, Miljöpartiet och Socialdemokraterna samarbetar om politiken. Detta ger utrymme för ett litet parti att kunna gå sin egen väg i profilfrågor.
 2. Alliansen samarbetar med Sverigedemokraterna, men det bygger på att partipiskan alltid måste råda. Ställer Folkpartiet och Centern verkligen upp på Sverigedemokraternas program?
 3. Några enskilda ledamöter bryter sig ut. De kan inte acceptera situationen. En moderat ledamot har redan lämnat partiet. Det borde innebära att andra partiers ledamöter inte behöver känna sig tvingade att alltid följa Alliansen.

I egenskap av ålderspresident kommer jag att öppna kvällens kommunfullmäktige. Vad som helst kan hända. Jag är beredd på allt. Troligtvis händer något jag inte alls har räknat med och då får vi försöka klara ut den situationen också.

Just nu har:
Alliansen 19 mandat
(s) + (mp) + (v) 20 mandat
Sverigedemokraterna 1 mandat
en partilös 1 mandat

Fullmäktiges sammanträden kan beskådas i Kommunhuset eller på kommunens hemsida i direktsändning. Börjar kl 18.30. Kan vara värt ett besök. Se hur just din politiker uppträder.

tisdag, oktober 31, 2006

Arbetarekommunmöte

I kväll är det arbetarekommunmöte i Finnstaskolan. Då gör vi våra nomineringar till Kommunfullmäktiges presidium och till kommunsstyrelsen. Det är oklart hur många platser vi får.
Kommunfullmäktige sammanträder på onsdag kl 18.30 i kommunhuset. Det finns gott om åhörarplatser.

söndag, oktober 29, 2006

Första frosten

Nu har den kommit, den första frosten. Bilrutorna behövde skrapas i morse, och klocka halv elva tog jag dessa nypon i Engelska Parken. Frosten förbereder inför vintern då mycket förstörs. Sedan kommer våren och allt det vackra i naturen återvänder.

Ännu har inte partierna kommit överens om hur kommunen skall styras. Det naturliga hade varit att partierna i mitten, Centerpartiet, Folkpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet tog sitt ansvar och enades om politiken.
Valets vinnare är Socialdemokraterna, det parti som fick flest röster och också flest mandat i fullmäktige.
På onsdag sammanträder nya fullmäktige i kommunhuset. Då skall bland andra kommunfullmäktiges ordförande och kommunalrådet väljas. Då hänger det på Centerpartiet och Folkpartiet, om kommunen skall styras av den politiska mitten eller om den yttersta högern skall få makten.Frostiga nypon

lördag, oktober 28, 2006

Bilderna från "Fest i Byn"

Nu finns bilderna utlagda på min hemsida.


Fest i byn, 16 september

fredag, oktober 27, 2006

Nyöppning

I går öppnade COOP Konsum ny butik i Kungsängen


söndag, oktober 22, 2006

lördag, oktober 21, 2006

fredag, oktober 20, 2006

Ännu är mycket oklart

Snart är det 1:a november och valresultatet skall slå igenom i den politiska styrningen av Upplands-Bro kommun. Ännu är mycket oklart.

Socialdemokraterna, som är största partiet (16 av 41 mandat), har tagit initiativ till diskussioner med andra partier. Utgångspunkten är att finna likheter mellan de politiska programmen. Ett samarbete eller en koalition måste bygga på en gemensam uppfattning om hur Upplands-Bro skall utvecklas. Detta innebär att inget parti kan få igenom hela sitt program. Den som vill vara med och påverka måste vara beredd att kompromissa.

För att finna en lösning måste flera partier släppa låsningar som gjordes före valet. Socialdemokraterna har inbjudit till diskussioner.

1:a november sammanträder det nya kommunfullmäktige. Om inte frågan har lösts kan vi ställas i situationen, att Sverigedemokraterna med sitt enda mandat avgör vilken politik, som kommer att föras under de kommande fyra åren.

torsdag, oktober 19, 2006

Bilder från medeltidsdagen

Jag har nu lagt in bilder från medeltidsdagen i Kungsängen på min hemsida, Brobilder.
Medeltidsdagen

Inga öppningar

Man kan fråga sig hur klokt det är att före ett val låsa sig för samarbetspartner. Det som nu hänt är att vi fått ett dött läge. Det som "lovades" före valdagen kan inte längre gälla. För att få en fungerande kommunledning måste flera partier göra det som de tidigare sagt var omöjligt.
Det är tufft men som politiker kan man inte smita från ansvaret.
Alternativet är anarki.

På fullmäktige i går återremiterades såväl Detaljplan 3 för Sylta som Äldreomsorgsplanen. Detta för att kommande majoritet skall hinna sätta sig in i den.

tisdag, oktober 17, 2006

Hur skall kommunen styras?

Ännu är det inte klart hur kommunen skall styras. Inget av de före valet tänkta alternativen är möjliga. Största partiet är socialdemokraterna med 16 mandat, därefter kommer moderaterna med 12 mandat. Det går inte att få ihop en majoritet utan minst ett av de två största partierna. Rimligt vore att tolka väljarna så att tyngdpunkten i en kompromiss hamnar vid mitten av den politiska skalan. Några av de låsningar som gjorts tidigare måste lösas upp. Det är nu dags att acceptera, att det som före valet ansågs omöjligt i dag är nödvändigt.

1 november sammanträder det nya kommunfullmäktige. Det skall då väljas kommunstyrelse och kommunalråd för de kommande fyra åren.

I morgon, onsdag 18 oktober är det sista kommunfullmäktige för den gångna mandatperioden. Då skall äldreomsorgsplanen för åren 2006 - 2013 antas. Det kan synas vara en lång tid, men planen kommer givetvis att under åren revideras och anpassas till hur förutsättningarna förändras. Jag kan tänka mig en årlig utvärdering.
Det är viktigt att planering för nytt boende med heldygnsomsorg kommer igång. Vi har i dag problem med platsbrist i befintliga äldreboenden.

Det som skall beslutas om är följande strategier:
 1. Att utforma handlingsplaner för de olika delarna inom äldreomsorgen.
 2. Planera särskilt boende med heldygnsomsorg för minst 36 boende.
 3. Utforma handlingsplan för skapande av seniorbostäder i form av hyresrätt i nybyggnation och förtätning.
 4. Utveckla hemtjänsten.
 5. Utveckla stödet till anhörigvårdare såsom avlösning, dagverksamheter och kompetensutveckling.
 6. Utred möjligheten till utvecklad frivilligverksamhet.

Jag hoppas innerligt att vi kan få en bred enighet kring detta. Själv är jag villig att göra kompromisser för att ett beslut med bred majoritet skall komma till stånd. Det viktigaste just nu är att planeringen av nya äldreboenden inte stoppas.

lördag, oktober 14, 2006

Äldreomsorgsplanen i fullmäktige

På onsdag är det dags för äldreomsorgsplanen i kommunfullmäktige. Kom gärna och hör debatten kl18.30 i kommunhuset den 18:e. Den borgerliga alliansen har hitills inte ställt upp på planen, men de tilläggsyrkanden man haft i kommunstyrelsen kan vi säkerligen komma överens om. Vill högerpartierna att byggandet av nytt boende för heldygnsomsorg skall komma igång, kan vi gemensamt ta planen med borgarnas tillägg.
Norrgården, kommunens äldsta äldreboende

fredag, oktober 13, 2006

TV-licens

Drevet går vidare. Uppenbart är att vissa av ministrarna anser att de kan sätta sig över lagen. Det finns emellertid en poäng med vad högeralliansens ministrar har gjort och det kan forhoppningsvis utmynna i en diskussion om hur TV-bör finansieras. Inte bara public service utan alla kanaler.

Min uppfattning är klar.
Det finns tre sätt att finansiera TV:

1. Skatter. Det är lätt att administrera och för den enskilde billigast.

2. Avgift, (licens och kanalbolagens avgifter). Det är rättvist men för den enskilde dyrast pga de höga administrationskostnaderna.

3. Reklam. Det mest orättvisa sättet. Det är dyrt för den enskilde. Dessutom likriktar och utarmar systemet programutbudet.

Min uppfattning är klar:
Public service bör finansieras med skatt. Den skall vara självständig. Jag betraktar det som en del av infrastrukturen på samma sätt som biblioteken.
Privata kanalbolag skall styras av marknaden. Enda sättet att göra det är avgiftsfinansiering. Kunden skall väga nytta mot kostnad.

Kuriosa i sammanhanget är att licenstvånget bara finns om man innehar en TV-mottagare. Jag har kopplat in antensladden i datorn och ser kanalerna den vägen. Då behövs plötsligt ingen licens.
Eftersom resten av familjen ockuperat våra TV-apparater betalar jag avgift ändå.

onsdag, oktober 11, 2006

Vad vet regeringen om verkligheten?

Man kan undra om vissa regeringsledamöter vet hur vanliga människor har det. Inte betala TV-licens och anlita barnflickor som betalas svart. Carl Bild säger: - "Det gör en rad vanliga, dubbelarbetande, jämställda, svenska familjer i ett skattetyngt samhälle också."

Jag känner ingen svensk familj som har råd att ha barnflicka under flera år.

Jag är inte förvånad.Gamla Konsum skall bort, nytt fyravåningshus är tänkt

tisdag, oktober 10, 2006

Kungsängens idrottsplats

Här i Gröna Dalen planeras för ny idrottsplats

måndag, oktober 09, 2006

Snart inflyttning

46 lägenheter med hyresrätt, inflyttning i slutet av december

fredag, oktober 06, 2006

Kollektivtrafiken

Det tycks som valets segrare inte kommer att prioritera kollektivtrafiken. Det vi redan ser är att intäkterna från trängselavgifter skall gå till nya vägar i stället för förbättringar i kollektivtrafiken, samt att de nya busslinjer som sattes in i samband med trängselskatteförsöket nu läggs ned. Vi förväntar oss också betydligt höjda taxor, det har de ju lovat.

För att vi Upplands-Brobor skall kunna utnyttja det som blir kvar av kollektivtrafiken på rätt sätt är det bäst att följa länken: Hur man åker tunnelbana utan att göra bort sig

tisdag, oktober 03, 2006

Torghandel

Torghandeln fortsätter tills kylan kommer

söndag, oktober 01, 2006

Det blir trängselskatt

De borgerliga partiledarna meddelar i DN i dag :

"Vi säger ja till trängselskatten för att finansiera kringfartsleder"

Resultatet från folkomröstningar i kranskommuner har den borgerliga alliansen helt bortsett från.

Det blir trängselskatt, trots att de flesta röstade nej. Däremot kommer pengarna inte att gå till förbättringar i kollektivtrafiken.

På Allians för Upplands-Bro kommun:s hemsida kan läsas:
Vänsterkoalitionen svek alla som ville folkomrösta"

Vi får väl se om Irené Seth (m), Anders Eklöf (fp), Jan Stefansson (kd) och Cristina Brofalk (c) på måndag har som veckans avslöjande:
"Vi bara skojade när vi samlade in 1.471 namnunderskrifter,
vi hade aldrig tänkt bry oss om resultatet !"Valet är över, allt är som vanligt i Kungsängens centrum

torsdag, september 28, 2006

Ännu är det inte klart

Det är ännu ovisst hur kommunen kommer att styras. Inget parti är stort nog att styra utan stöd av andra. De största partierna är Socialdemokraterna med 16 och Moderaterna med 12 av kommufullmäktiges 41 mandat. Den borgerliga Alliansen har tillsammans 20 mandat, vilket innebär att det fattas ett mandat för majoritet. Överläggningar pågår nu mellan partierna.

lördag, september 23, 2006

fredag, september 22, 2006

Nu är det höst

Nu är det höst

Sammanräkningen av kommunvalet i Upplands-Bro är inte riktigt klart. Ett distrikt återstår och det är klart att mandatfördelningen blir annan än den som förutspåddes under valnatten. Hur kommunen kommer att styras återstår att se. Eftersom det inte finns någon klar majoritet startar nu en förhandlingsomgång mellan partierna.

1 november sammanträder nya kommunfullmäktige och skall då välja ordförande och valberedning. Om man vill kan även kommunstyrelsen bytas ut vid detta tillfälle.

Mandatfördelning:

Moderaterna 12
Centern 2
Folkpartiet 3
Kristdemokraterna 3
Socialdemokraterna 16
Vänsterpartiet 2
Miljöpartiet 2
Sverigedemokraterna 1


onsdag, september 20, 2006

Aning

Nu anar man konturerna på nya huset

måndag, september 18, 2006

Grattis

Jag gratulerar de borgerliga partierna till valsegern.
Nu är såväl riksdag, landsting som kommun borgerliga.

1 november sammanträder kommunfullmäktige. Då väljs den nya kommunstyrelsen.
30 november skall budgeten för 2007 behandlas. Det skall bli spännande att se vad den innehåller. Och på vilket sätt den skiljer sig från den socialdemokratiska.

fredag, september 15, 2006

Människosyn

Valet handlar om vilket samhälle vi vill ha.
Vad Socialdemokraterna vill ha framgår av portalparagrafen i partiprogrammet:

"Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.”

Det innebär inte att de rika skall få lägre skatt.
Det innebär inte att arbetslösa skall få lägre ersättning.
Det innebär inte att sjuka skall få få lägre ersättning.
Det innebär inte att rika skall få subventionerad hemhjälp.
Det innebär inte att det skall bli dubbelt så dyrt att vara med i facket.
Det innebär inte att enhetstaxan i kollektivtrafiken skall tas bort.
Det innebär inte att hemmafruar skall få betalt för att ta hand om sina egna barn.
Det innebär inte att bilförsäkringen skall bli flera hundra kronor dyrare per månad.
Det innebär inte att pensionärer skall betala högre skatt än löntagare på samma inkomst.

Däremot är allt detta vallöften från alliansen. De pratar inte om det men det står i deras manifest och uppgörelser.

Socialdemokraterna anser
att man skall betala skatt efter förmåga, de rika betalar mest
att arbetslöshetskassan måste förbättras för att underlätta rörligheten på arbetsmarknaden
att sjukersättning och sjukpenning måste ge sjukas familjer möjlighet att klara försörjningen
att ingen skall ha barnflickor som tjänar 57:- per timme
att A-kasseavgiften inte skall höjas och att skatteavdrag för fackavgift skall vara kvar
att arbetsresor inte skall vara dyrare för oss i Upplands-Bro än vad de är för Solnabor
att det är bättre lägga pengarna på bra förskola och maxtaxa än vårdnadsbidrag
att kostnader för trafikskador skall ligga kvar i sjukförsäkringen
att pensionärer skall få det bättre, inte sämre

torsdag, september 14, 2006

Missa inte landstingsvalet!

Jag tycker att sjukvården ofta fungerar dåligt. Särskilt vårdcentralen i Kungsängen.
Jag tycker att kollektivtrafiken ofta fungerar dåligt. Särskilt pendeltågen.

Men jag kommer också ihåg att det inte fungerade bättre under förra mandatperioden då landstinget styrdes av de borgerliga partierna.

2002, borgarnas sista år, gjorde landstinget ett underskott på 4000 Mkr, i år pekar det på ett överskott på 430 Mkr. Det samlade underskottet under borgarnas period var 12 miljarder kr.
Vi har återställt ordningen i ekonomin, men inte hunnit med att få sjukvård och kollektivtrafik att fungera så att vi är nöjda.
Eftersom ekonomin är i balans finns det utrymme under kommande mandatperiod att åtgärda bristerna.

Det värsta som kan hända är att borgarna kommer tillbaks till landstingsledningen. De har då lovat att "återställa" och återgå till det som varit.

Vi får inte låta det som byggts upp under mandatperioden raseras av borgarna. Kom ihåg att moderaterna har för avsikt att lägga ned landstingen.

söndag, september 10, 2006

Broderskap bjuder på kyrkaffe

Broderskaparna bjöd i dag på kyrkaffe i valstugorna.


Valstugan i Kungsängen

Valstugan i Bro

Spurten

Nu går valrörelsen in i slutspurten. Om en vecka avgörs framtiden. Alla har säkert inte klart för sig vad skillnaderna mellan blocken är. Den borgerliga alliansen lyfter bara fram sina förslag på interna möten. Där berättas sanningen för att de skall kunna behålla sina kärnväljare.

Ett bra sätt att räkna fram hur Alliansens förslag slår är räknesnurran.
Socialdemokraterna i Skåne har en bra jämförelse mellan blocken.

I Upplands-Bro lovar Socialdemokraterna:
-att det skall finnas bibliotek i såväl Kungsängen som Bro
-att fritidsgårdarna och Ungdomens hus skall vara attraktiva mötesplatser för tonåringar
-att kommunens stöd till föreningslivet kommer att utvecklas
Äventyra inte detta genon att rösta på borgarna!

Direkt efter valet kommer kommunen att genomföra ett rådslag om effektiva kommunikationer. Alla boende i Upplands-Bro kommer att få yttra sig.
Den borgerliga alliansen var emot detta. De har t.o.m. reserverat sig mot beslutet. I stället föreslog de att invånarna i Upplands-Bro endast skall få uttala sig om trängselskatten. Detta i en icke beslutande folkomröstning.
Detta framgår inte riktigt när man läser alliansens propaganda.

Vi är många som minns den sorgerliga perioden i början av 1990-talet när kommunen styrdes av ett moderat kommunalråd. Ekonomin i ruiner, Upplands-Brohus konkursmässigt och en förvaltning som inte fungerade efter ständiga omorganisationer och konflikter.

Vi måste vara rädda om den kommun vi byggt upp. Därför är det viktigt att alla röstar 17 september.

Röstar många på de borgerliga
kommer långa tider sorgerliga.

torsdag, september 07, 2006

Var rädd om skolan

Jag minns den skola jag gick i. Det var på 1950-talet.
Klasserna bestod av 30-35 elever.
Alla år hade vi inte tillgång till gymnastiksalen.
De tre sista åren hade vi inte eget klassrum men inte heller några skåp att förvara läroböcker i. Vi fick vandra omkring som nomader med läromedel, kläder och andra personliga tillhörigheter i väskor mellan lektionssalarna.
Läroböcker skulle lämnas tillbaks i realskolan. På gymnasiet bekostade föräldrarna läroböckerna.
Skolans läromedel var ofta gamla, exempelvis ländernas gränser på kartorna hade ändrats under två världskrig.
Eleverna fick inte ifrågasätta. Lärarna kunde säga: "så är det, för det står i läroboken".
Stor omsättning bland lärarna. Många vikarier. Ofta saknade läraren pedagogísk utbildning.
Varje morgon samlades till obligatorisk morgonbön. Elever vars föräldrar hade annan religion var befriade. Lärarna utpekade ofta dessa elever såsom annorlunda.
Lärarna gav ordningsbetyg. Jag hade ofta nedsatt ordningsbetyg p.g.a. sen ankomst till morgonbönen. Nio sena ankomster under en termin gav automatiskt nedsatt ordningsbetyg.
Lärarna bedömde två gånger om året elevernas uppförande och gav betyg.
Lärarna fick inte aga eleverna, men slag med pekpinnen på fingrarna, luggning, drag i örat eller i bland en örfil var den ingen som betraktade som aga.
Betyg gavs i alla ämnen. De upplevdes ofta som godtyckliga.
Betygen användes som sortering för att komma vidare till "finare utbildning".
De föräldrar som hade råd kunde sätta barnen i privatskolor. Privatskolorna hade rykte om sig att ge högre betyg.

Jag började i Högalidskolan 1951. Gick där två år i småskola och två år i folkskola. Därefter kunde elever med bra betyg söka till realskolan. Jag kom då in på Norra Latin och gick sex år i femårig realskola. Därefter började jag arbeta eftersom mina betyg inte var tillräckligt bra för att komma in på gymnasiet. Endast de elever med bästa betygen fick plats. Alla fick inte vara med.

Detta var inte för så länge sedan. Ingen vill ha tillbaks denna skola. Inte ens allianspartierna trots att de låtsas att skolan var bättre förr.
Några saker var kanske bättre. Exempelvis ordning under och mellan lektioner. Den gamla skolan hade ett praktiskt sätt att lösa detta på, nämligen utvisning och relegering. Det första innebar att eleven inte fick deltaga i skolarbetet under pågående lektion, han fick ensam vistas på anvisad plats i skolans korridor. Relegering innebar att eleven avstängdes från skolan. Privatskola som föräldrarna betalade eller yrkesarbete var enda alternativen för dessa elever.
Det är klart att ordningen blev bättre när inte alla fick vara med, men är det så vi vill ha det?

Vi skall vara rädda om den skola vi har i dag. De brister som finns skall analyseras och relevanta åtgärder skall vidtas. När jag ser borgarnas valaffischer får jag en känsla av att man börjar med åtgärden (ex. betygen) och sedan letar problem som passar på det förslaget.

Det finns inga enkla sätt att förbättra skolan. En kombination av resurser, såsom fler lärare och andra vuxna, bra lokaler och läromedel samt utvecklad pedagogik genom fortbildning är viktiga inslag. Detta kostar. Socialdemokraterna är beredd att behålla skatterna för att genomföra detta. De partierna som vill sänka skatterna kommer aldrig att ha resurser. Det finns inga "gratislösningar".

De som tror att man kan förbättra skolan med hjälp av kostnadsfria ideer från den gamla skolan, såsom betyg, privatskolor m.m, begår ett misstag.
Den skola jag gick i var för 50 år sedan. Är det möjligt att den kommer tillbaks? Ja, om vi tar några steg vid varje val. Det är fullt möjligt, att med alliansens förslag i detta val och nästa val och nästa val etc. på kortare tid har återinfört min gamla skola.

Utvecklingen finns i framtiden, inte i den skola jag gick. Visa detta i valet Tillbakavisa alliansens förslag!

onsdag, september 06, 2006

Turbulent valrörelse

Det händer mycket i valrörelsen. I går morse såg jag Iréne Seth (m) i TV 4:s morgonnyheter. Hon ondgjorde sig över att ett arbetsplatsombud som också står på valbar plats på moderaternas lista inte fick vara med på kommunals valupptakt.
Det tyder på dåligt omdöme. Moderaterna har tillsammans med alliansen lovat att det skall bli c:a 350:- kr dyrare per månad att vara med i facket. Dessutom vill man försämra för arbetslösa och sjuka. Hur kan man som aktiv moderat tro, att man får vara med på kommunals valupptakt. Det är ju moderaterna och deras allierade som är fackets huvudmotståndare.

Dåligt omdöme är det minsta man kan säga om folkpartiet. Trots att Lars Leijonborg mörkat och inte talat sanning nämns inte mycket på deras hemsida. Ett beklagande vore inte fel.
Aktiva folkpartister tar det inte på allvar. Enda sättet för folkpartiet att överleva måste vara att öppet redovisa, be alla röstberättigade om ursäkt, rensa ut i partiet och komma tillbaks till nästa val.
Anmärkningsvärt är också att de övriga partierna i Alliansen inte aktivt tar avstånd. Varför förstår inte jag. Det kan väl ändå inte vara så att de också haft fingrarna med i syltburken och är rädda att bli ertappade.

Det är tråkigt att valrörelsen har saboterats på detta sätt. Ingen vet i dag hur detta påverkar valutgången. Politiken kommer helt bort från medierna. För ett halvår sedan var allianspartierna säkra på regeringskifte. När sakpolitik har diskuterats i valrörelsen har blocket närmat sig varandra och i senaste mätningarna är det absolut jämt. Ett är säkert: Socialdemokraterna vinner alltid mark då sakfrågor diskuteras och var så sent som förra veckan på stark frammarch. Nu är valutgången en öppen fråga.

måndag, september 04, 2006

Tidplan

Nu har tidplanen för nästa mandatperiod presenterats:

2007
Fler anställda i äldreomsorgen
Fler anställda i skolbarnomsorgen
Fler ungdomsplusjobb
Höjt bostadstillägg för pensionärer

2008
Tandvårdsreformen
Höjning av taket i A-kassan
Maxtaxan i förskola och skolbarnsomsorg sänks

Det går bra för Sverige. Välfärden ökar och Alla skall med.
Dessa reformer är väl genomtänkta och klarar även sämre tider. Det enda som kan hota dem är en borgerlig valseger.

Tyvärr avslöjas nu att vissa partier använder sig av spionage. För någon vecka sedan avslöjades hur en kristdemokrat, genom att uppge att hon var socialdemokratisk valarbetare, kom över interna uppgifter. Mest skrämmande är i det fallet att KD:s partiledning inte tagit avstånd från detta.
Nu har också avslöjats att Folkpartiet tagit sig in i Socialdemokraternas databas och uppenbarligen utnyttjat uppgifterna i valarbetet.
Jag litar inte på partier som använder sig av sådana metoder.

lördag, september 02, 2006

Ordning och reda i ekonomin

Jag läser i socialdemokraternas handlingsprogram:
"Upplands-Bro är en välskött kommun med ekonomin i balans. Kommunen behöver ha en god ekonomisk hushållning för att vi skall klara välfärden långsiktigt. Detta kräver fortsatt noggrann hantering av ekonomin samtidigt som skola, vård och omsorg värnas.
Kommunalskatten i Upplands-Bro har varit oförändrad sedan slutet av 1970-talet. Vår ambition är att vi även under den kommande mandatperioden ska klara oförändrad skatt. Behovet att förbättra förskolan, skolan och äldreomsorgen går före skattesänkningar."

Handlingsprogrammet finns att få i valstugorna i Bro och Kungsängens centrum. Hämta gärna och läs.

Under kommande mandatperiod skall nya äldreboenden byggas. Hemtjänsten skall utvecklas. Detta är möjligt utan skattehöjningar tack vare att kommunens ekonomi är god.

Allt detta under förutsättning av fortsatt socialdemokratisk styrning.
Tänk på det när du röstar!

fredag, september 01, 2006

Åland

Var i går över till Åland med ett gäng pensionärer från PRO. En trevlig resa med trevligt sällskap. Vi gjorde en rundtur, och jag fick se mycket som jag inte visste fanns i denna ögrupp. 6.500 öar är inte lite.

I dag var ungdomar från SSU i valstugan.
Valarbetet är stimulerande. Man träffar såväl gamla som unga.Solen skiner

onsdag, augusti 30, 2006

Varför betalar vi skatt?

Skatt i det socialdemokratiska Sverige har tre funktioner:

1. Att utjämna klyftorna mellan fattig och rik
Väldigt stora skillnader finns men de skulle vara större om inte högavlönade betalade mer skatt än lågavlönade.

2. Att fördela mellan livets olika skeden
De första 20 åren av livet betalar vi endast lite skatt. Däremot erhåller vi stöd såsom barnbidrag, barnomsorg och utbildning.
De kommande 40 åren arbetar vi och betalar in mer i skatt än vi får tillbaks.
De sista 20 åren är vi återigen nettomottagare av skattemedel.

3. Att finansiera välfärden
En välfärd där alla är med kan inte betalas på annat sätt.

När någon klagar över höga skatter eller föreslår skattesänkningar måste man alltid ställa sig frågorna: Vad är det man vill komma åt? vem tjänar och vem förlorar på förslaget? och vems intressen företräder man?
Högeralliansens skattesänkningsförslag med 1000:- för vanliga löntagare skall betalas av sjuka och arbetslösa. Är detta rättvist?
Från perrongen


söndag, augusti 27, 2006

Snart borta

Snart tas dessa gamla vagnar ur trafik


lördag, augusti 26, 2006

Valarbete ifull gång

Nu är valarbetet i full gång. Valstugorna har varit öppna i snart en vecka. Förtidsröstningen startar på onsdag. Kan ske i kommunhuset i Kungsängen och biblioteket i Bro.
Vi matas nästan dagligen av hur bra det går för Sverige. Visserligen finns det borgerliga politiker som försöker svärta ner såväl på riksplanet som i kommunen. Faktum är ändå att alla siffror pekar åt rätt håll. Det senaste är att arbetslösheten kraftig minskar, framför allt för ungdomar. Varför riskera den goda utvecklingen med ett borgerligt experiment. Varför välja de "nya moderaterna" när vi har de gamla hederliga socialdemokraterna?

Valarbetare behöver vi fler av. Sitta i valstuga, dela ut flygblad, knacka dörr, laga valtavlor, dela ut valsedlar på valdagen eller blada informationsmaterial. Det är bara att välja. Anmäl ditt intresse om du kan hjälpa till. Det gör du i valstugorna i Bro och Kungsängens centrum.

Thomas Bodström kommer till valstugan i Bro centrum på söndag kl 12.00 - 13.00.

fredag, augusti 25, 2006

Moderaterna är inget arbetareparti.

"Sveriges nya arbetarparti" är inget arbetareparti. Visst kan det låta lika, och det är säkert kampanjmakarnas avsikt att förvilla. Ett arbetareparti är ett parti för arbetare; i dag löntagare s.k. "vanliga människor". Ett arbetarparti, ett nytt ord i svenskan, måste betyda "ett parti som arbetar".
Det är inte så enkelt som att moderaterna stavat fel. Ordvalet belyser den stora skillnaden mellan socialdemokrater och moderater.

Vi socialdemokrater är stolta över vår historia. Arbetarna gick i industrialismens barndom samman i fackföreningar som bildade Svenska socialdemokratiska arbetarepartiet. Under många år var arbetet med utjämning av ekonomiska klyftor framgångsrikt. Vi färdades mot ett mer jämlikt samhälle. Detta har varit möjligt därför att partiet har bestått av "vanliga människor". Visst har flera av partiets företrädare varit högutbildade och ibland utan personlig erfarenhet av lönearbete, men handlingsprogram och politiken har alltid beslutats av de många medlemmarna i demokratisk ordning.

Moderaternas historia får de berätta själva. Helt klart är, att de representerar de besuttna, d.v.s. de som har mycket. Och det heter ju att "mycket vill ha mer".
När skattereformen genomfördes i början på 90-talet sänktes inkomstskatten avsevärt för höginkomsttagarna. Avsikten var att de skulle hålla tillbaks sina lönekrav. Effekten blev den motsatta, de redan rika höjde sina inkomster mer än vad andra kunde, trots att de tidigare fått skattelättnader. Vi har i dag de högsta direktörslönerna i Europa. Det är dessa personer som i dag finansierar moderaternas och alliansens kampanj genom privata donationer eller bidrag från bolag de representerar.

Tänk efter före valet. Intresset ljuger inte. Vilka är medlemmar i Socialdemokraterna och vilka är medlemmar i Moderaterna? Vems intressen företräder Socialdemokraterna och vems intressen företräder Moderaterna?

Det är säkert ingen tillfällighet att vinnarna på Alliansens fastighetsskatteförslag är den som äger hus i Täby, Danderyd eller Lidingö. Den som har radhus i Finnsta, Brunna eller Tibbble tjänar på Socialdemokraternas förslag. I alla fall under 2007, vilket är det enda år partierna sagt något säkert om.

I vems intresse upptäder det blå arbetarpartiet?
I vems intresse uppträder det röda arbetarepartiet?
Tänk efter före valet!

torsdag, augusti 24, 2006

Röda parasoller

Röda parasoller på Terassen

onsdag, augusti 23, 2006

Högeralliansens manifest

Högeralliansens valmanifest har kommit. Inte så mycket överaskningar. Mycket prat men lite konkret.

Visst lovar man skattesänkningar. Men det är säkningar som finansieras av löntagarna själva. Med bl.a. höjd fackföreningsavgift och höjd A-kasseavgift tar man tillbaks det löntagarna får i skattesänkning. Dessutom ger man sig på sjuka och arbetslösa och vill sänka deras ersättningar.
Vi skall också finansiera skattesänkningar som sänkt arbetsgivareavgift, sänkt förmögenhetsskatt samt borttagandet av värnskatten.

Fastighetsskatten är det förhoppningsvis borgarnas slutgiltiga besked.
Det bidde en tumme.
Kanske bort efter 2008
Finansieras med en avgift till kommunen
Samt finansieras med höjd reavinstskatt.
Ingen skall betala mer än i dag och förslaget skall vara finansierat.
Detta betyder att man bara byter namn på del av kostnaden från skatt till avgift. Vem tjänar på detta?Inget vidare väder

tisdag, augusti 22, 2006

Nya förslag om fastighetsskatten

Oj, oj, oj!
Vilken panik det tycks vara i "högeralliansen".
Nästan varje dag kommer nya förslag om fastighetsskatten. I går ett där man har enats, fast man inte är eniga. Centern är visst överens med de övriga, men vill utreda frågan först. Vad menar de?

Nya förslaget från alliansen:
Fastighetskatten avskaffas kanske efter 2008
Det finansieras med en kommunal avgift som kan bli högre än 2.800:-
samt en höjd reavinstbeskattning. (Enligt Nuder blir det ungefär 50%)

Eftersom detta starkt kritiseras är mitt tips att alliansen snart kommer med ett nytt förslag.

måndag, augusti 21, 2006

Valstugor


Valstugorna har öppnat

Valrörelsen igång

Valstugor har spikats. Plakat har satts upp nu är valrörelsen igång.

Fastighetsskatten skall tydligen i brist på bättre tas upp ur alla synvinklar. Man kan få uppfattningen att den är betungande för vanliga människor. Så är ju inte fallet. Dessutom har den sänkt ett flertal gånger.
Internationellt sätt finns det länder där fastighetsskatten är lägre eller inte förekommer, i en del länder (bl.a. flera av USA:s stater) är den högre, ibland betydligt högre.
Det handlar egentligen om på vilket sätt skatten skall tas ut. Sänker man på ett ställe, måste man höja på ett annat, alternativt ta bort någon förmån. Tas fastighetsskatten bort tjänar några på det medan andra förlorar.

Socialdemokraterna kommer att "frysa" fastighetsskatten, d.v.s. den automatikska höjning som blir på de fastigheter som stiger i värde kommer inte att slå igenom.

Vad borgarna sagt är svårt att veta. Det ändras nästan varje dag. Jag har förstått att de har för avsikt att avskaffa den på sikt. Om den kommer att ersättas med en kommunal avgift, om ränteavdragen avskaffas eller om bostadsbidragen tas bort varierar från dag till dag.
Alla måste ställa sig frågan om man förlorar eller tjänar på att fastighetsskatten avskaffas.

Skattesmitare skulle uppskatta avskaffandet av fastighetsskatten. Det finns nämligen bara två skatter alla som bor i landet måste betala. Nämligen moms på mat och fatighetsskatt. Alla måste äta och alla måste ha någonstans att bo.

Fundera på om du blir vinnare eller förlorare med en avskaffad fastighetsskatt.

fredag, augusti 18, 2006

Kräftfiske

Fiskade i onsdags kräftor i Örnässjön. Kungsängens Sportfiskeklubb har kräftfiske i Lillsjön, Örnässjön och Mälaren. Tider och platser lottas bland medlemmar.
21 kräftor som höll måttet fick jag under kvällen. Ungefär lika många gick tillbaks till sjön p.g.a. för liten storlek.
I Lejondahlssjön lottar Upplands-Bro kommun ut fisket till kommuninvånare. En av fördelarna med Upplands-Bro, att alla har chans att få fiska kräftor.

Nu drar valet igång på allvar. Valstugor och valtavlor kommer upp. Valsedlarna börjar komma i brevlådan. Allt tyder på att det är jämnare än någonsin mellan blocken.
Viktig att alla röstar 17 september.


Onsdags


tisdag, augusti 15, 2006

måndag, augusti 14, 2006

FriidrottsEM

En veckas TV-tittande är slut. Idrottsligt och arrangörsmässigt en stor framgång för Sverige och Göteborg. Sverige är bra på att arrangera folkfester.
Tyvärr fick det hela ett sorgligt slut med narkotikabrott. Något som varken hör idrotten eller folkfesten till. Det är oförsvarligt att idrottsmän eller f.d. idrottsmän uppträder berusade eller narkotikapåverkade i samband med stora tävlingar. Risken finns att det är detta man kommer att minnas från en av Sveriges största idrottsframgångar.

Bästa svensk i stavfinalen Gustaf Hultgren bodde inte ihop med övriga EM-truppen. Han fick bo hemma och hade bara ledigt från jobbet de dagar han tävlade. Precis som det var förr, innan de stora pengarna kom in i handlingen. Alla svenska deltagare hade dock inte möjligheten att bo hemma, det skulle bli lite väl långa dagsresor till och från Monaco. Heder dock till Carolina Klüft och Stefan Holm som valt att stanna kvar och göra rätt för sig hemma i Sverige.
Undrar hur Kajsa Bergqvist och Chritian Olsson tänkte när de bosatte sig i skatteparadiset. De har ju fostrats till idrottsmän på skattefinansierade anläggningar av klubbar med bidrag från kommunerna. Då borde man väl tycka det är rimligt att betala skatt.

Jag anser, att jag har rätt att ha synpunkter på att några idrottsmän får oförskämt bra betalt och sedan anser att de inte skall betala skatt. Jag och alla andra svenskar är nämligen med och betalar. Sponsorspengar, reklamintäkter eller prispengar är inget som storken eller jultomten kommer med. Det är pengar som tas in till liten del av publik och TV-tittare, men till största delen ligger det i priserna på det vi handlar, reklamfinansiering. Pengar går från konsumenter till producenter (ofta via TV-bolag) till idrottsmännen.
Även de som inte ser på idrott måste vara med och betala. Ett orättvist system.

söndag, augusti 13, 2006

SSU:s valfilm

SSU:s valfilm belyser på ett bra sätt skillnaden mellan det röda och det blå samhället. Ladda ned filmen från SSU!
Reinfeldt talade i fredags om kommande skattesänkningar. Samtidigt lovade han att lägga minst lika mycket som socialdemokraterna till vård, skola och omsorg. Hur går det ihop sig?
Kanske skall finansieringen ske genom det gamla alliansförslaget med höjd avgift till A-kassan, sänkt ersättning från A-kassan, slopande av skattereduktion för fackavgift samt kraftigt höjda premier för bilförsäkringen.
Ojdå! där försvann hela skattesänkningen.
Det är nog som det sägs i filmen: "Maskeraden varar bara fram till valet"

fredag, augusti 11, 2006

Opinionsundersökningar

Nu har de kommit, sommarens opinionsmätningar. Vi tappar mark. Varför? Kan man lita på siffrorna. Ett vet vi, att siffrorna korrigeras innan de når allmänheten. Man gör nämligen rimlighetsbedömningar och "rättar" siffrorna därefter. Det är en av anledningarna till att inte alla mätningar ger samma resultat.

Uppenbarligen är dock risken stor att det blir ett borgerligt maktövertagande. Vill vi ha det? Även om de "nya moderaterna" låtsas vilja driva en socialdemokratisk politik är risken stor att de inte har något emot centerns krav att ungdomar skall arbeta utan anställningsskydd, folkpartiets krav att utvecklingen i skolan backas till 50-talet eller, att kristdemokraterna får tillbaks kvinnorna till spisen.

Situtionen påminner om 1976. I ett välskött land förlorar socialdemokraterna regeringsmakten. Efter valet vittnade många att de inte röstat på sossarna, men nu ångrade man sig.

Är det likadant nu, tycker man att vi är för "stöddiga" och vill knäppa oss på näsan. "Stolt, men inte nöjd", heter det. Men vi har väl anledning att vara stolta? Det går bra för Sverige på alla plan. På många är vi bäst i världen. Andra länder undrar hur vi bär oss åt. Ändå "gnäller" borgarna.
Upplands-Bro kommun anses vara en framgångsrik kommun på många områden. Många nya företag, bra skola och barnomsorg, bra kommunikationer m.m. Självklart kan det bli bättre, därför är vi inte nöjda. Borgarna "gnäller", men när tidningen Fokus i somras jämförde alla kommuner, "Vilken kommun är bäst att bo i" visade det sig att Upplands-Bro kom på plats 112 av 290 kommuner. Något bättre än mitten. Vi har lyckats ganska bra men det finns kvar att förbättra.
De minnesgoda minns hur det var när borgarna styrde i kommunen i början på 90-talet. Dålig ekonomi, kaos i den kommunala förvaltningen med ständiga omorganisationer, uppsägningar av personal, bostadsbolaget konkursmässigt. Så vill vi väl inte ha det igen.
Hade de borgerliga partierna behållit makten i kommunen hade inte bygget i Kungsängens centrum blivit av. I all fall inte i kommunal regi med hyresrätter. Upplands-Brohus hade inte funnits kvar som allmännyttigt bostadsbolag. Det var vi, socialdemokraterna, som efter valsegern räddade bostadsbolaget, sanerade kommunens ekonomi och ordnade med pendeltåg till Bro.

En tuff valrörelse blir det. Vill vi behålla tryggheten i vår expanderande kommun måste vi lägga ned hårt arbete för att säkerställa den socialdemokratiska valsegern.
Ett bygge som inte blivit av med borgerligt styre.

tisdag, augusti 08, 2006

onsdag, augusti 02, 2006

Hemma igen

Hemma igen efter två veckor på Gotland känns skönt.

Läste i Svenskan i dag om folkomröstningen om trängselskatter. Det visar tydligt att den borgerliga alliansen inte tänker följa folkomrösningsresultatet . Varför då folkomrösta? Det är att bedra väljarna, att leka demokrati och ha "folkomröstning på låtsas". FY! på er borgerliga politiker. Demokratin är för viktig för att använda i partitaktiska sammanhang!

söndag, juli 16, 2006

Sommar

Sommar är det. Trots att jag inte får någon semester längre, (pensionär), har jag tagit det lugnt och inte skrivit något på ett par veckor.
Jag konstaterar dock att det händer en hel del.

Tidskriften Fokus har granskat alla Sveriges kommuner utifrån var det är bäst att bo. Uppgifterna har de tagit från den offentliga statistiken. Även om det är ett trubbigt instrument ger det ändå en bild av skillnaderna mellan kommunerna. Upplands-Bro hamnade på plats 112 av 290 kommuner. Något bättre än mitten. Visar att vi har det jämförelsevis ganska bra här. Något att beakta inför valet. Jag hoppas verkligen inte att väljarna röstar bort den socialdemokratiska majoriteten. Perioden 92-94, då moderaterna styrde, borde avskräcka.

I Almedalen på Gotland har Kristina Axén Olin (m) trasslat till det för borgarna vad gäller trängselskatten. Nu är det mer oklart än någonsin hur borgarna tänker tolka folkomröstningsresultatet. Det verkar som om man har för avsikt att först efter folkomröstningen tala om vad som gäller. Att räkna samman de länskommuner som röstar med Stockholm går inte eftersom frågorna är olika ställda.

Maud Olofsson poserade för fotograferna framför algblomningen på Gotland. Något måste ju göras för att inte riskera att åka ur riksdagen p.g.a. fyraprocentspärren, men att återigen försöka framstå som miljöparti måste väl vara omöjligt.

Byggsemester i Kungsängen blev det tydligen inte. Konsums nya lokaler börjar se ut som en butik. I god tid inför julhandeln kommer den att öppna.
Här skall bli Konsum

fredag, juni 30, 2006

tisdag, juni 27, 2006

Rösaring

I går tog jag en promenad vid Rösaring. Ställde bilen vid Låssa kyrka och gick sedan upp till åsens topp. Utsikten är inte dålig vid den gamla kultplatsen.
På vägen kunde jag konstatera att två av mina favoriter, Backtimjan och Linnea blommar. Backtimjan är en fin kryddväxt och Linnea är Smålands landskapsblomma.
Jag rekommenderar området som alldeles utmärkt för strövtåg. Dels åsen och dels Säbyholmskolan. Köpte ett kilo ekologiskt odlade tomater.

söndag, juni 25, 2006

lördag, juni 24, 2006

Guerrilla gardening

Midsommar brukar jag fira på Munsö tillsammans med frugans släkt. I år blev det emellertid inte av på grund av sjukdom. Gick i stället till hembygsgården i Kungsängen tillsammans med min mor. Som vanligt mycket folk på ett trevligt midsommarfirande i traditionell stil. Några bilder tog jag också.

Guerilla gardening är en ny företeelse. Folk tar "lagen i egna händer" när den offentliga miljön är illa skött. Fenomenet har dykt upp vid dagcentralen i Kungsängen. Denna plantering är inte utförd av Upplands-Brohus:

De små skräphögarna har emellertid Upplands-Brohus åstadkommit. Undrar hur länge de skall finnas kvar?
Förmodligen är det olagligt att plantera blommor i bostadsföretagets rabatter, men ära och heder till den som gjort det. Man kan väl hoppas att liknade initiativ tas på fler håll. Jag vet massor av rabatter som skulle behöva buskar eller blommor.

onsdag, juni 21, 2006

Polisen prioriterar fildelare

Nya avslöjanden om jakten på fildelare. Tidningarna Aftonbladet och Svenskan berättar i dag om påtryckningar från USA. Antipiratbyrån är en stark lobbygrupp som gärna kommer med falska påståenden och har använt olagliga metoder för att jaga vanliga människor, som laddar ned filer på internet.
Det handlar till stor utsträckning om sådant som lagligt kan spelas in på band från radio eller TV. De flesta har svårt att förstå att det är olagligt att ladda ned och titta en film eller TV-program som de missat, när det gick i de ordinarie sändningarna. Det är lika fullt olagligt att ladda ned musik till MP3-spelaren även om jag har köpt CD-skivan med samma musik.
Att musikindustrin skulle förlora stora pengar på olaglig fildelning har de aldrig kunnat visa. Tag gärna del av dessa länkar som belyser frågan: http://www.hbs.edu/about/news/032904_file_sharing.html http://www.unc.edu/~cigar/papers/FileSharing_March2004.pdf http://w1.nada.kth.se/media/Research/MusicLessons/Reports/

Polisen prioriterar i dag denna brottslighet. Med tanke på att ingen i Sverige dömts till hårdare straff än böter, är det anmärkningsvärt. Våldsmän, knarklangare och ekonomiska brottslingar anser förmodligen att prioriteringen är riktig, men vad anser vi andra?

tisdag, juni 20, 2006

lördag, juni 17, 2006

fredag, juni 16, 2006

Äldreomsorg utan borgerligt stöd

Socialnämnden sammträdde i går kväll. Flera viktiga frågor var uppe. Bland annat beslutades om äldreomsorgsplanen:

1.Utforma handlingsplan för de olika delarna inom äldreomsorgen

2.Planera särskilt boende med heldygnsomsorg
Norrboda och Bro station är aktuella placeringar, men även andra alternativ finns. Bråttom att komma igång.

3.Utforma handlingsplan för skapande av seniorbostäder i form av hyresrätt i nybyggnation och förtätning
Seniorbostäder, d.v.s hyresrätter särskilt anpassade till äldre eller funktionshindrade. Dessa lägenheter saknar trösklar, har rymliga duchutrymmen. Spis med ugn och bänkar skall ha rätt höjd vilket kan kräva att det är höj och sänkbart. Gemensamma utrymmen för hobbyverksamhet och möjligheter att träffas. Hiss till alla plan över marken. Bra balkonger. Alternativa placeringar såsom gångvänlig natur eller i centrum, det skall finnas valfrihet.
Seniorbostäder kan byggas av dels Upplands-Brohus men också av andra byggherrar. Frågan tas upp när etableringsavtal tecknas.

4.Utveckla hemtjänsten
Innebär att personalen hela tiden kompetensutvecklas. Bättre, effektivare och smartare sätt att arbeta på, kan höja kvaliteten för de äldre. Vi måste i partiet fortsätta att diskutera med de äldre i denna fråga.

5.Utveckla stödet till anhörigvårdare såsom avlösning, dagverksamheter, och kompetensutveckling
Många äldre vårdas av sin make/maka i hemmet. Praktiskt stöd behövs.

6.Utred möjligheten till utvecklad frivilligverksamhet
Vid nämndens studiebesök i Norge såg vi en väl fungerande frivilligverksamhet. Vill vill göra något hos oss också. Det kan handla om skolklassen som dagligen hämtar Metro från pendeltågstationen till sevicehuset och i gengäld får besök av äldre som berättar något från sin ungdom. Det kan handla om friska pensionärer som är sällskap åt någon vid läkarbesök och i gengäld får lära sig spela bridge. Det kan handla om någon som får hjälp att betala räkningar över internet, eller lära sig knyppla, eller läser för barnen i förskolan. Det finns mycket som skulle kunna göras.
Lokal behövs, anställd organisatör behövs, kanske något mer som kostar. Vi kan få ut mycket av pengarna men det behövs bra organisation. Går det i Norge borde det gå i Upplands-Bro också.

Fet stil är nämndens beslut och kursiv är mina föklaringar.


TYVÄRR, BORGARNA STÄLLDE INTE UPP!!
Det verkar som man har stora interna problem i den borgerliga högeralliansen i Upplands-Bro.
I 10 månader har vi arbetat med planen. Vi har tillsammnas politiker från både borgarna och oss gjort ett studiebesök i Norge. Del av personalen var också med, en hel buss fylldes. Vi har haft två uppföljningsmöten politiker och personal. Vi har kallat till en extranämnd 15 juni för att alla skall få tid att bli klara med egna förslag till planen. I allt detta har borgarna deltagit.

Vad har då de olika partierna gjort? Vi socialdemokraterna har haft två öppna möten där frågan diskuterats och vi har fått in många bra förslag. Dessutom har vi fått många svar på den enkät vi skickade ut till de som är 55 år eller äldre. Framför allt beträffande boendet har vi fått många värdefulla synpunkter som vi tar med oss i kommande diskussioner med byggherrar.

Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet meddelade på nämnden "att de deltar inte i beslutet". Har de inget eget förslag efter 10 månaders arbete? De har åkt med på studieresan, de har suttit med på sammanträden, men de vill sedan inte deltaga i beslutet.


Planen är nu översänd till kommunfullmäktig för fastställan. Det skall bli spännande och se om den borgerliga alliansen talar om för väljarna vad de har för planer före valet.


En annan viktig fråga som beslutades var, att det skall finnas flera rätter att välja mellan i den mat som distribueras av hemtjänsten. Något som vi önskat länge men inte fått att fungera. Jag räknar med att under hösten kommer det att fungera.

torsdag, juni 15, 2006

Stort rådslag om kollektivtrafiken och trängselskatten

Kommunstyrelsen fattade i går eftermiddag beslut om att genomföra ett stort rådslag om effektiva kommunikationer för Upplands-Broborna. Alla boende i kommunen skall få ge sina synpunkter, inte bara på trängselskatten utan också på busslinjer, pendeltåg, tidtabeller och taxan m.m. Särskilt taxan är viktig. Det finns ju borgerliga förslag att fördyra för oss Upplands-Brobor.
Resultatet av rådslaget skall delges riksdagen, regeringen, Stockholms kommun, Stockholms läns landsting och SL.
OBSERVERA att de borgerliga partierna röstade NEJ till detta.

På kommunfullmäktige föreslog borgarna att en folkomröstning skall genomföras enligt följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen i ett yttrande skall tillkännage riksdag och regering sin uppfattning om trängselskatten.
2. Som ett led i beredningen av detta yttrande skall det i kommunen genomföras en folkomröstning den 17 september 2006, i anslutning till de allmänna valen.

Vad "allianspartierna" har föreslaget är alltså att vi skall folkomrösta om ett brev till riksdag och regering.

Eftersom de borgerliga partierna valt att ställa ett brett rådslag om trafiksituationen mot folkomröstning om kommunens uppfattning om trängselskatten blev det endast ett förslag som kommer att genomföras, nämligen rådslaget.

Debatten kan ses och avlyssnas på kommunens hemsida. (Blir det tråkigt går det att snabbspola.)

onsdag, juni 14, 2006

Kvällens kommunfullmäktige, beslut om skendemokrati?

I kväll sammanträder kommunfullmäktige. Klockan 18.30 i kommunhuset. Mötet är offentligt och det finns särskilda åhörarplatser. Det vore bra om fler kommuninvånare besökte dessa möten för att granska hur de folkvalda uppträder.

Några betydelsefulla frågor kommer att tas upp. Bl.a. översyn av Översiktsplanen, div avgifter och taxor samt köp och försäljning av olika fastigheter.
Den frågan som troligtvis kommer att debatteras mest är frågan om folkomröstning i Upplands-Bro gällande trängselskatten. En fråga som är en nollitet, d.v.s. saknar praktisk betydelse. Detta eftersom inget parti i Stockholms kommunfullmäktige avser att ta hänsyn till resultatet i Upplands-Bro.

Politikerna i "högeralliansen" har samlat in över 1.000 namn på listor för folkomröstning. Undrar om de som skrivit på har informerats om, att det är en "låtsasfolkomröstning", där resultatet saknar betydelse för kommande beslut? Har de inte fått den informationen anser jag, att de lurats lämna sitt namn.

Socialdemokraterna vill genomföra en opinionsundersökning i kommunen om kollektivtrafiken. Avsikten är att få in förslag på förbättringar och att visa beslutsfattare, att det finns en vilja bland invånarna i Upplans-Bro. Trängselskatten kommer att vara en del i denna undersökning. På detta sätt får vi en uppfattning om hur stor andel som är för eller mot trängselskatten, men får också veta vilka kollektivtrafiksatsningar som behövs.
Vi får då grepp om heltheten.
Lek med tanken, att man tog ställning till landstingsskatten utan att ta hänsyn till sjukvården. Utgifter och inkomster hör ihop. Det går inte att ta ställning till varje sida för sig. En av trängselskattens uppgifter är att finansiera utbyggnaden av kollektivtrafiken.

I kväll står förslagen mot varandra. Antingen en genomlysande opinionsundersökning eller också en "låtsasfolkomröstning" som beslutsfattarna inte bryr sig om.

Som sagt mötet är offentligt och börjar 18.30 i kommunhuset. Jag hoppas att webbradion kommer att fungera. I så fall kan debatten avlyssnas hemifrån på kommunens hemsida.

tisdag, juni 13, 2006

Nya vagnar

Nya vagnar i Kungsängen.