torsdag, september 21, 2017

Uppsnyggning av Tibble Torg

I två års tid har gatuarbete runt Tibble Torg pågått. En del är ännu inte klart, men Hjortronvägen som kommunen åtgärdat är, bortsett från grässådden, klar.
Nu skall miljön utanför Konsum snyggas till. Entreprenören har etablerat sig, och vi får hoppas att vintern inte kommer för tidigt och förorsakar att arbetet stannar upp.