torsdag, januari 21, 2016

#hemtillvarjepris

SvT granskar äldreboenden och politiken i hela landet. Jag känner så väl igen min egen kommun, Upplands-Bro, i de problem som beskrivs. Det är lika här som i övriga landet. Biståndshandläggarna har direktiv att hålla igen. Några lediga platser i "särskilt boende" finns inte, servicehusen håller på att avvecklas och vi har otillräckligt med rehabiliterings- och avlastningsplatser. Detta förorsakar i dag stora problem för äldre och anhöriga. SvT har tagit upp detta. Upplands-Bro är inte sämre än många andra kommuner, men det är i Upplands-Bro detta måste åtgärdas.

I går hade PRO i Kungsängen ett möte om framtidens äldrebostäder. Ett välbesökt möte. Frågan är väckt och jag hoppas att det blir ett tryck på politikerna att göra något.