söndag, maj 28, 2006

Folkomröstning?

De senaste veckorna har borgerliga politiker samlat namnunderskrifter i Bro och Kungsängen för att begära folkomröstning om trängselskatterna i Stockholm.
Försöker de lura väljarna, eller vad är deras tanke?

Vid en folkomröstning brukar politikerna lova att följa resultatet. Borgarna säger att de vill ha folkomröstning i Upplands-Bro, men de kan inte lova att följa valresultatet. Om trängselskatterna kan endast Stockholms stadsfullmäktige besluta, och endast invånare i Stockholms stad kan folkomrösta.
Om detta kan man ha olika uppfattningar, men nu är det på detta sättet. Att rösta om något man inte kan påverka blir bara löjligt. Trots det planerar högeralliansen i fler av kommunerna i Stockholms län att genomföra "låtsasfolkomröstningar".

Enda anledningen jag kan finna är att de inte vill diskutera sakfrågorna i valrörelsen. Förståligt, eftersom i Upplands-Bro har de inget förslag på egen politik. Toppen för dem om valrörelsen handlar om annat än politiken.
Enklast är kanske att säga: "OK, vi folkomröstar". Då tappar frågan kraft.
Anledningen till att jag inte tycker vi skall göra så, är att folkomröstning är ett så viktigt, demokratiskt instrument, att jag inte anser man kan missbruka det på grund av partitaktik. Risken är stor att politikerföraktet ökar när vi efter valet berättar, att valresultatet inte påverkar beslutet om trängselskatter.

Vi måste vara rädda om demokratin. Vi skall endast folkomrösta i viktiga frågor där folkets mening kan följas. Politiken i Upplands-Bro handlar om äldreomsorg, barnomsorg, skolor, samhällsbyggnad m.m. I dessa frågor efterlyser vi program från de borgerliga partierna. Det vore bättre högeralliansen la sin kraft på detta än att leka demokrati med folkomröstning på låtsas.

torsdag, maj 25, 2006

HöjdenSå här högt blir nya husetonsdag, maj 10, 2006

Snart inflyttning

Inflyttning i slutet av månaden