lördag, februari 27, 2010

lördag, februari 20, 2010

fredag, februari 19, 2010

Kommunfullmäktige februari

I går genomfördes årets första kommunfullmäktige. En stor del av tiden gick åt till att diskutera formalia runt en gammal motion från 2005. Vi, Socialdemokraterna, och Folkpartiet får ta på oss skulden för att hanteringstiden blivit blivit allt för lång, vilket från talarstolen redan inledningsvis bads om ursäkt för. Att sedan älta denna fråga i en timme kändes lite onödigt. Förhoppningsvis var debatten rolig att lyssna på, men troligtvis helt obegriplig. Remiss, återremiss, brukarundersökning, kostnadsredovisning, motion, felaktig hantering, korrekt hantering, votering och till sist reservation handlade det om. Några ledamöter försökte tala om motionens innehåll "Samordna hjälpen till bokstavsbarnen". En angelägen fråga som dessvärre drunknade i debatt om hanteringen.

"E-strategi för Upplands-Bro kommun" och "Informationssäkerhetspolicy för Upplands-Bro kommun" var de viktigaste besluten under kvällen. Där uteblev debatten.
Ett annat viktigt beslut var att motion om införandet av barnkonsekvensanalys i underlaget för kommunens beslut bifölls. Motionen var skriven av Vänsterpartiet och partierna var eniga.

Samtidigt pågick damernas skidskytte i OS. Samma sak där: För många bommar och för lång tid.
Kommunfullmäktige i repris finns på kommunens hemsida.

fredag, februari 12, 2010

Inkomst och integritet

I Sverige bidrar alla till vårt gemensamma, skola vård och omsorg, efter förmåga. Vi utnyttjar det sedan efter behov. Även om alliansregeringen försöker att bit för bit ändra på detta som exempelvis, att personer med privat sjukförsäkring numera kan köpa sig förtur på offentligt finansierade sjukhus, vilket Ylva Johsson mycket riktigt påpekar i en debattartikel i dagens SvD.
Eftersom vi har en tradition av öppenhet och möjlighet för alla till insyn i den offentliga verksamheten är det också viktigt att skattetaxeringen även fortsättningsvis sker öppet. Vi har en gemensam finansiering av välfärden, och alla måste kunna granska den.
I dagens tidning läser jag att den enskildes möjligheter planeras att begränsas. Det är lite märkligt när jag i samma SvD kan se att kamerabevakning av medborgare ökar. Detta trots att det är tveksamt om detta har någon effekt på brottsligheten.
En öppenhet om löner och andra inkomster motverkar orimliga bonusar och omotiverade löneklyftor.

Så har vi företaget där det varje månad stod på lönebeskedet:
"Din lön är en sak mellan dig och företaget. Den talar vi inte med någon om."
Texten försvann när VD:n fick ett svar:
"Var inte orolig, vi skäms också"

tisdag, februari 09, 2010

Nu byter man skylt på apoteket i Kungsängen

Den orangea revolutionen i Ukraina var förebild för den borgerliga alliansen i valrörelsen 2006. I alla fall använde man sig av samma färg för att visa sin gemenskap. I Ukraina tog det en ände med förskräckelse. Väljarna är missnöjda och de forna herrarna är på väg tillbaks.
Vad som händer i Sverige får vi se till hösten, i valet. Förhoppningsvis förpassas den orangea alliansregeringen till utanförskapet.
Ett av deras många misstag är att apoteken sålts och att marginalerna på läkemedel höjs. Vi vet därför att medicinen kommer att bli dyrare.

Apoteket i Kungsängen ägs numera av ett riskkapitalbolag med säte i skatteparadiset Jersey. I går byttes skylten.

Skyltbyte på Kungsängens apotek


torsdag, februari 04, 2010

tisdag, februari 02, 2010

Heltidsanställning en rättighet.

I ett civiliserat samhälle borde det vara självklart, att alla har rätt till ett arbete som går att försörja sig på. Så är inte fallet inom vissa brancher i Sverige. Inom offentlig sektor och inom detaljhandeln är deltid det vanligaste. Åtminstone inom de delar som domineras av kvinnor.
På hela arbetsmarknaden är det ungefär en fjärdedel, som är deltidsanställda.
Jag vet inte vad detta beror på men misstanken är stor, att enklare att lägga schema, enklare att få in vikarier och förstärkningar samt lojalare personal, är orsaken. Med andra ord latmasken hos ledningen.
För inte kan det väl vara en partiarkalisk maktfråga? Den, som bestämmer över hur mycket, när och till vilken lön personalen skall arbeta, får tysta, lojala anställda som står i tacksamhetsskuld.
Även om många påstår det, finns det ingen som kunnat visa att personalkostnaderna ökar med stor andel heltidsanställda. Snarare är det tvärt om.
Nyttan för kunder och brukare ökar dramatiskt i takt med att andelen deltisanställda minskar.

Problemet har uppmärksammats av LO i en ny rapport som kom i dagarna. Enligt den finns det omkring 500.000 på arbetsmarknaden som arbetar ofrivillig deltid. Med andra ord vill varannan deltidare arbeta mer.

I kommunens budget för 2010 sägs det på sidan 21 i socialnämndens budget, att heltid är en rättighet och deltid är en möjlighet. Därför skall andelen heltidsanställda öka markant.