tisdag, november 27, 2007

Det byggs vidare

Bygget i västra Tibbleängen

onsdag, november 07, 2007

Skattefusk och bidragsfusk

Senaste dagarna har det framkommit hur utbrett skattefusk är hos höginkomsttagare. Jag tror inte att det endast är moderata statssekreterare som fuskar, men jag är övertygad om att fusket är mycket utbrett bland höginkomsttagare.
Det är samma människor som säger att fusket i sjukförsäkringen och arbetlöshetskassan är så utbrett att vilkoren måste försämras, och att de försäkrade skall kontrolleras noga.
Hotet mot välfärden kommer i första hand från de många skattefuskarna och inte från det fåtal som fuskar med socialförsäkringarna.
Kontrollresurserna bör läggas där flest fuskare finns.

På kommunstyrelsen i dag kommer att föreslås bebyggelse vid Tibble Torg och Hjortronvägen. Det är parkeringsplatsen mellan Hjortronvägen och bostadsrättsföreningen Ekhammar som föreslås bli överdäckad och ovanpå skulle några radhus kunna byggas. I planförslaget framhålls att utseendet mot Hjortronvägen särskilt måste beaktas vid kommande byggnation.
Det är bra för Tibble att det byggs nytt. Detta för att kunna behålla den service som finns i området. Förslaget skall nu ut på samråd och inget är ännu beslutat.


Parkeringsplatsen kanske överdäckas med radhus

torsdag, november 01, 2007

Tiden går fort

Nästa månad är det december.
Sedan är det bara januari och februari kvar tills det är mars.
Våren är inte så långt borta.Höst i Kungsängens ccentrum