onsdag, november 21, 2012

Järnvägsparken i Bro

Sexmillioner kronor avsattes till att bygga denna park i Bro. Det var den moderatledda styrande alliansen som beslutade om detta. Men pengarna räckte inte och i borgarnas budgetförslag  för 2013 begärs ytterligare enmillionfemhundratusen kronor. Socialdemokraterna är fortfarande emot parkbyggandet och inga pengar anslås i vårt budgetförslag.

Total kr 7.500.000:- kommer parken att kosta i anläggning. Sedan tillkommer årligen kostnader för driften. Man behöver inte ha mycket fantasi för att finna bättre sätt att spendera skattemedlen.


Märkligt placerad järnvägspark


söndag, november 18, 2012

Här skall byggas bostäder

Gamla idrottsplatsen i Kungsängen skall bli bostadsområde. Så bestämdes redan i slutet av 1990-talet. Sedan vi 1995 tog över styret från den tillfälligt styrande borgerliga majotiteten har i samarbete med idrottsföreningarna planerats för ny idrottsplats i Kungsängen. Nya IP stod klar för invigning för ett år sedan och planläggningen för bostadbebyggelse på den gamla marken pågår.
Vi väntar nu på att något skall hända. Ännu är inte plan och avtal med byggherrar klart. Jag hoppas verkligen att den styrande moderatledda alliansen ser till att det byggs hyresrätter.


Här rivs för att ge plats för bostäder.

torsdag, november 15, 2012

Bokförlagen vill inte sälja E-böcker!

Det är fantastiskt att bokförlagen tycks göra om samma misstag som skiv- och filmindustrierna tidigare gjort. De försöker stoppa den digitala utvecklingen.
Svenskan berättar i dag om trögheten vid lanseringen av E-böcker i Sverige. Och visst går det trögt.

Det verkar som om förlagen mottarbetar det hela. Är det ett kortsiktigt ekonomiskt motiv som spelar in? Är det verkligen så, att eftersom de äger tryckerier motarbetar de E-boksutgivningen? Är det verkligen så att ju färre bibliotekslån desto fler böcker säljer de? Är det verkligen så, att eftersom vem som helst kan ge ut en E-bok är de rädda att förlagen inte behövs i den digitala världen?
Ja, jag tror att dessa faktorer spelar in i agerandet. Det är förmodligen rent kortsiktigt vinstintresse och en felaktig överlevnadsstrategi som är avgörande.

Jag var intresserad av att köpa "Kongo:En historia" av David van Reybrouck. Titta själva på Bokus, man upphör aldrig att bli förvånad. Inbunden kr 199:-, E-bok kr 203:-. Visserligen är momsen högre för E-bok, men vilken skillnad är det inte i prokuktionskostnaderna.