tisdag, februari 27, 2007

Vad händer i Tibble?

Tibblehuset rivs och lämnar plats för fyra punkthus. Företrädesvis små lägenheter. Det är bra att det byggs nytt i Tibble. Området behöver förtätas för att kunna behålla den service, ex. Konsum, som ännu finns kvar.
Mer nybyggnation i Tibble kan det bli mellan Konsum och Gröna Dalen, ovanför radhusen. Det finns ett förslag att planlägga området för kommande äldreboende. Förslaget behandlas på socialnämnden på torsdag.
Beslutas om att begära plan kommer arbetet i gång med samråd med boende i området och diskussioner inom de politiska partierna.
Själv tror jag det är ett bra förslag eftersom det är i en trevlig och lättpromenerad miljö som dessutom har bra kommunikationer. Dessutom bor det numera många äldre i Tibble och behovet av bostad med dygnetruntomsorg ökar.
Jag tror också att vi bör passa på tillfället och samtidigt planlägga för fler bostäder i samma område. Gärna hyresrätter för äldre, s.k. seniorboende. Om man bortser från radhus och villor är c:a två tredjedelar av lägenheterna i Tibble på andra och tredje våningen och saknar hiss.

Mina idéer. Enda förslaget är att sätta igång planarbete. Frågorna kommer att diskuteras. Det är nu synpunkter skall fram. Vi politiker skall givetvis ha idéer, men det är viktigast att vi lyssnar.

onsdag, februari 21, 2007

Sista versen

Nu är det inte mycket kvar av Tibblehuset

tisdag, februari 20, 2007

A-kassan

Medlemmarna flyr A-kassan. Alliansens idé att "krossa" facket tycks inte ha gått riktigt som man tänkte. Försöket att bli av med facket genom att kraftigt försämra A-kassan, tycks ha resultera i att många väljer att stå utanför försäkringen. Man kan undra varför?

Arbetsgruppen som skall lösa samarbetsproblem mellan partierna i kommunen arbetar vidare. Synpunkter från tänkta samarbetsparner samlas nu in, och i mitten på veckan träffas gruppen igen för vidare arbete.

torsdag, februari 08, 2007

Vapenvila

I går var det kommunfullmäktige. Det märks att båda blocken ligger lågt. Några kontroversiella frågor var inte uppe på dagordningen. Så är det också tänkt att förbli tills dess, att en politisk majoritet har skapats. Det lär ta några veckor till. Huvudsakligen var det valärenden som behandlades.


Tibble i vinterskrud


fredag, februari 02, 2007

Arbetsgruppen

Den arbetsgrupp partierna tillsatt, för att finna en lösning på de politiska samarbetsproblemen i kommunen, består av Anders Åkerlind (m), Anders Satrell (fp), Leif Håkansson (s) och jag själv. Vi räknar med att komma igång med arbetet för fullt nästa vecka. Min förhoppning är att vi skall kunna arbeta skyndsamt och komma med förslag till lösning redan under februari månad.
En förutsättning för en bra lösning är att viljan finns, och det tror jag den gör i dag.

Oavgjort kom som ett överaskande valresultat och det tar lite tid att vänja sig vid situationen. Jag tror inte någon hade räknat med detta. Innebär för de flesta partier, att det som sades i valrörelsen, och som man efter valet var beredd att slåss för, måste omprövas. Förutsättningarna är helt annorlunda, och ingen får anklagas för löftesbrott, om man tar ansvaret för kommunens framtid.

De senaste veckorna har jag inte haft så mycket möjlighet för bloggen. Jag har fått problem med nacke, axel, rygg och arm. Så fort jag kommer i närheten av en dator sätter värken igång. Ibland annars också. Jag har nu bytt skärm, jobbar mest med den bärbara och använder datan så lite som möjligt.
Sjukgymnasten hittar inte orsaken, men säger att ryggen blir sliten med åren. Troligt är att det är något som kommer i kläm. Besvären tycks vara stressrelaterade, vilket innebär att om jag drabbas av arbetslust måste jag sätta mig och vänta tills det går över.
Hoppas det snart blir bättre, annars blir man väl van och klarar att leva med det också.


Nu är ombyggnaden av Tibblehuset igång