torsdag, oktober 25, 2012

Ansvariga politiker får ingen information!!!

Det kan inte vara enkelt att vara oppositionspolitiker i Socialnämnden i Upplands-Bro. Kaos i förvaltningen innebär, att anmälningar om våld eller andra övergrepp mot barn har blivit liggande outredda. Kommunen har gått ut med ett pressmeddalande men man har inte sammankallat Socialnämnden för att informera om situationen. Kerstin Ahlin, oppositionsledare (S) och andre vice ordförande i Socialnämnden beskriver bristen på information och delaktighet i sin blogg.

Pressmeddelandet är underskrivet av ordförande i socialnämnden och förvaltningschefen. Pressen är viktigare att informera än ansvariga politiker. Vi skall komma ihåg att det är inte tjänstemännen, socialchefen eller ordförande som är de som har ansvaret. Det är Socialnämnden och de politiker som är valda. Det är svårt att ta sitt ansvar när man inte informeras.

I kväll sammanträder kommunfullmäktige. Rädd för att det som vanligt blir en sorgelig tillställning. Det är ingen tillfällighet att sorgelig rimmar på borgerlig.
Sedan den moderatledda styrande alliansen tagit över är det ingen demokrati längre. Att borgerliga politiker varit dåligt informerade av sina gruppledare är jag van vid, men jag trodde det skulle bli en ändring då de tog över styret. Så blev det inte vilket ofta avslöjas genom pinsamma inlägg.
Det är alltså inte bara oppositionen som inte informeras. Ledande politiker informerar inte heller sina egna. Härska genom att undanhålla information.

onsdag, oktober 24, 2012

Felprioritering i kaoset

Nu har det gått för långt. De som är svagast lämnas därhän i Upplands-Bro av de styrande i socialnämnden. Utredningar görs inte när det finns misstanke om att barn far illa. Enligt SvD har 15 ärenden blivit liggande. Två fall är över fyra månader gamla och ytterligare fem närmar sig fyramånadersgränsen. Handläggarna hinner inte, att med besök följa upp de barn som är placerade i fosterhem. Så här får det inte vara!

Även på andra håll, exempelvis Stockholm, fungerar det dåligt. Enligt Akademikerförbundet SSR får kommunens ekonomi och inte klientens behov styra insatsen. Helt oacceptabelt.
Jag är rädd för att det i vår kommun går ut över barn, som blir utsatta för våld eller andra övergrepp.

Det är den moderatledda alliansen som styr i kommunen efter senaste valet. De styr enväldigt och oppositionen får knapphändig information och har inget inflytande. Borta är den samförståndsanda som förr präglade kommunpolitiken.
Visst uppstod det problem också tidigare när vi satt i ledningen, men vi vidtog alltid åtgärder. Så här långt fick det aldrig gå.

söndag, oktober 21, 2012

 
Höst vid Kungsängens station

söndag, oktober 07, 2012

Favorit i repris

Fritt efter okänd författare:

Hustdagjemning

Nu är det hust
en iskall pust
blåste här just
bort sommarens lust.

Vid Melarens kust
jag halsar en must
- och tenker som så
att nu är det hust. 
Höstparkering vid COOP för de som går illa.

måndag, oktober 01, 2012

Politisk debatt om äldreomsorgen

C:a 120 personer kom i dag till PRO:s och SPF:s möte om äldreomsorgen. Politiker från fullmäktiges partier fanns på plats och svarade på frågor. Som vanligt fick man intrycket att allt var mycket bättre än verkligheten. Vid några tillfällen sades det saker som var direkt felaktiga. Inte tror jag att någon ljög, snarare är det tyvärr så att några av politikerna är dåligt insatta.
En som var saklig och korrekt som vanligt var Camilla Janson (S). Tyvärr sa hon nog ordet "utredning" några gånger för mycket. Det var kanske nödvändigt när alliansföreträdare uttalade sig felaktigt om saker de inte har en aning om. Det är ju inte rimligt att pensionärsgruppen i kommunen plötsligt blev så mycket friskare och piggare efter valet 2010, att servicehusen inte längre behövs.
Nej, är det som allianspolitikerna säger, att ingen efterfrågar boende i servicehus längre, då finns det all anledning att utreda vad det kan bero på.
Ett bra möte som jag hoppas kommer att upprepas.