lördag, augusti 20, 2011

Kommer KD att fälla regeringen?

Vi ser framför oss en tid med intressanta budgetförhandlingar. KD har tydligt markerat, att en sänkning av skatten för pensionärer är viktigare än lägre krogmoms. Det betyder att det förmodligen finns en majoritet som kan fälla regeringens budget.
En regering som inte får majoritet måste avgå. En självklarhet för alla, nästan alla menar jag. Vi minns hur den borgerliga alliansen efter att ha tagit över styret av Upplands-Bro efter valet 2006 fick storstryk på sin första budget och ändå valde att sitta kvar regeringsodugliga. Det slutade med att de så småningom blev avsatta. Så dumma tror jag emellertid inte partierna i regeringen är. De kommer givetvis att avgå om de inte får igenom budgeten.
Nu tror jag att regeringen fixar det här. Ett troligt scenario är att moderaterna ger sig. Att KD får igenom sin vilja och att restaurangmomsen förblir oförändrad och pensionärerna får sin skattesänkning. Det kan också hända att KD får krypa till korset och att alliansen gör upp med MP, vilka då kommer att sälja sina röster dyrt.
Vi får se. Kanske kommer det framöver en tid när vi blir vana vid att regeringen tar upp förhandlingar med oppositionspartierna för att få igenom sina förslag i riksdagen. Moderaterna måste bli ödmjuka för att kunna regera. Något som Socialdemokraterna ofta fått leva med. En minoritetsregering måste alltid söka stöd för sina förslag hos andra.

Länkar:
SvD, DN1, DN2

onsdag, augusti 17, 2011

Vitkindade gäss

Vitkindade gäss på Gröna Udden

Har regeringen blivit förståndig eller fegar den ur?

Sänkt jobbskatteavdrag för de som har arbete och sänkt skatt före pensionärerna var löften som gavs före valet. Att regeringen nu tänkt om hedrar dem enligt de flesta tidningar. Även om det är ett sviket vallöfte, kommer borgarna att förlåtas av såväl press (som tycker det var ansvarsfullt) som oppositionen (som fick rätt åtminstone vad gäller jobbskatteavdraget).

Annat var det på den tiden vi hade socialdemokratiska regeringar. Alla minns väl hur dåvarande socialminister Ingela Thalén jagades av pressen och kallades svikare, därför att socialdemokraterna tagit tillbaks vallöftet om att förbättra föräldraförsäkringen. Motivet var då att förändringarna i ekonomin inte tillät några nya utgifter. Till skillnad från dagens regering tror jag socialdemokraterna hade fått igenom en utgiftsökning i riksdagen. Oppositionen var sämre då.

Vad är det då som är så besvärligt i ekonomin? Sveriges problem är inte dåliga statsfinanser. Det finns fortfarande gott kvar av de reserver som Göran Perssons regeringar byggt upp.
Den höga arbestslösheten, framför allt ungdomsarbetslösheten, och de större ekonomiska klytorna med barnfattigdom som följd är Sveriges stora problem. Det är detta som måste åtgärdas. Då behöver vi en regering som prioriterar rätt.

Ekonomisk kris och finanskris finns det i en del länder inom EU och på andra håll i världen. Så har det alltid varit. Det som ställer till problemet nu är att det samtidigt pågår flera politiska kriser. I USA blockerar politiker varandra och förhindrar en lösning. I Europa förhindrar eurosamarbetet att de skuldsatta länderna löser sina problem själva.

Vi sitter till synes ganska skyddade i Sverige. Åtgärder för att stimulera inhemsk efterfrågan vore inte helt fel. Därför borde skattesänkningen för pensionärer genomföras. Vad som dessutom skulle stimulera den svenska ekonomin vore förbättrad sjukförsäkring, förbättrad föräldraförsäkring, förbättrad A-kassa och höjt barnbidrag. Allt detta är efterfrågeökande. Till skillnad från jobbskatteavdraget ökar det nämligen konsumtionen och stimulerar på så sätt ekonomin, vilket i sin tur ger fler arbetstillfällen.
Satsningar på utbyggd infrastruktur, gärna i den offentliga sektorn. Vi behöver bygga fler bostäder för äldre, framför allt trygghetsboenden och seniorboenden i hyresrätt.
Detta skapar arbete och löser våra stora problem ungdomsarbetslösheten, ökande ekonomiska klyftor och barnfattigdomen.

Kanske vore det bäst om alliansregeringen lade fram sitt förslag om jobbskattesavdrag och förlorade i riksdagen. Då blir det troligtvis nyval och vi behöver inte vänta till 2014 för att få en politik som prioriterar rätt frågor.


Länkar:
In Your Face
Aftonbladet
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6
SvD1, SvD2

fredag, augusti 12, 2011

Kanadagäss

Kanadagäss betar vid Strandvägen