lördag, juni 16, 2012


Det byggs i Finnsta

onsdag, juni 06, 2012

Sista etappen i Norrboda

Nu närmar sig byggnationen i Norrboda vattentornet. Markarbeten inför sista etappen pågår. Här var det i början av 1970-talet planerat för flerbostadshus på fem till sju våningar. Åtskilliga är sedan de planförslag som passerat och utbyggnaden av Norrboda har gått långsamt fram.


Norrbodabygget närmar sig vattentornet