torsdag, december 01, 2011

Öppenhet om partibidrag.

I dag skall partisekreterarna träffas för att diskutera en lag om partibidrag. Moderaterna har nu öppet deklarerat att de är för en lagstiftning. Nu är det endast Sverigedemokraterna som inte vill berätta vilka som finansierar dem.
Det är viktigt att veta vilka som betalar partiernas verksamhet. Som väljare vill man veta vems intressen respektive parti företräder. Därför hoppas jag att en partiövergripande överenskommelse görs, en snabb utredning kommer till stånd, proposition läggs och beslut fattas i riksdagen före nästa val. Troligtvis behöver det göras en grundlagsändring och lagen kan börja gälla först då den konfirmerats av den nya riksdagen efter valet 2014. Under tiden fram till dess bör en frivillig redovisning ske av partierna.
Vi får se vad som händer i partisekreteraröverläggningarna. Jag är rädd att några partier vill koppla öppenheten med krav på att partiernas övriga finansieringsmöjligheter begränsas. I så fall kan det bli besvärligt.

Senaste veckan har både från vänner och fiender påståtts att Socialdemokraterna svängt och övergett kravet på lagstiftning. Detta trots att från partiet hela tiden hävdats att lagstiftningskravet står fast. Undrar om rop och beklaganden blir lika höga nu när Moderaterna gjort en kovändning.

Tidningar: SvD 1; SvD 2; DN; Expressen; AB 1; AB2