torsdag, november 30, 2006

Pressbyrån

Bredvid Konsum byggs för Pressbyrån

lördag, november 25, 2006

Kommunala budgeten

Den kommunala budgeten blir inte klar till fullmäktige 30 november. Däremot kommer skattesatsen att tas då. Budgetdebatten kommer att äga rum 13 december.


25 november

fredag, november 24, 2006

Höstkväll

Höstkväll i Kungsängen

onsdag, november 22, 2006

Skattepengar används för partipropaganda.

Gratistidningen "Mitt i Upplands-Bro" som i dagarna delas ut till hushållen innehåller en annons betald av Upplands-Bro kommun på sidorna 6-7 "Det händer i Upplands-Bro". Samma kan ses på kommunens hemsida. Så har det varit under flera år. Det har också varit så att kommunstyrelsens ordförande informerat om tagna beslut. Detta har alltid skett partipolitiskt neutralt. Det har alltid varit kommunstyrelsens ordförande/kommunalrådet som informerat, aldrig den socialdemokratiska gruppledaren. Även om det varit samma person har rollerna alltid varit skilda.

Nu är det uppenbart nytt ljud i skällan. Kommentarerna från kommunstyrelsens ordförande/kommunalrådet har ersatts av ett partipolitiskt inlägg undertecknat av gruppledarna för de fyra borgerliga partierna i högeralliansen.

De politiker som styr kommunen med stöd av Sverigedemokraterna har gått över ytterligare en gräns. En partipolitisk neutral och saklig information från kommunen har ersatts av partipolitisk propaganda. Den nya ledningen drar sig uppenbarligen inte för att använda skattepengarna för egna syften.

tisdag, november 21, 2006

Militär diciplin i skolan.

Media skriver i dag om skolministern Jan Björklunds besked att elevernas inflytande i skolan skall minskas. Förslaget förvånar inte. Björklund är yrkesofficer och önskar givetvis att den gamla lydnadsordningen skall återinföras. Man skall i tur och ordning lyda gud, konungen, husbonden samt sin fader och moder.

Förslaget är konsekvent med andra regeringsförslag såsom:

 • att arbetlösa skall bestraffas, lösdrivare kan vi inte ha i samhället
 • att arbetstagarnas inflytande skall minskas, genom att öka kostnaderna för att vara med i facket
 • att A-kasseavgiften höjs mest för låginkomsttagare och minst för höginkomsttagare
 • att pensionärer inte får samma skattesänkning som löntagare
 • att sjuka skall ifrågasättas, såsom omprövningar av sjukersättning och läkarintyg vid tillfälliga sjukdomar, exempelvis förkylning
Typisk för Björklund är att han jämför gymnasieelever med sjuka människor. Dessutom är det så på sjukhus att det fortfarande är patienten som bestämmer. Läkarna är rådgivande och föreslår behandling. Patienten bestämmer om operationen skall genomföras och om medicinen skall tas. Men det kommer kanske ändringar där också.

Jag tycker det framgår tydligt vilka regeringen företräder, nämligen de välställda. Inte vad det så de sa före valet:
"Mer makt åt de besuttna, folket skall lyda!"

I kväll har Arbetarekommunen möte i Villa Skoga i Kungsängen. Vi skall besluta om vilka som skall sitta i kommunens olika nämnder efter årsskiftet. Vi beslutar nämligen i demokratisk ordning inom partiet. Kommunala budgeten för 2007 är det meningen att vi skall hinna med också.

lördag, november 18, 2006

Nya regeringen lyssnar på remissvaren

I somras tog förra regeringen fram ett lagförslag som innebar att minst 40% i de stora bolagens styrelser skulle vara av det underrepresenterade könet. Förslaget sändes ut på remiss. Männen svarade att de tyckte förslaget var dåligt. Nya regeringens jämställdhetsminister meddelar att förslaget är nedlagt.

tisdag, november 14, 2006

Smittad köttfärs

Det som inte skall hända har hänt igen. Salmonellasmittad köttfärs finns i butiker. I landet är det 49 butiker där köttfärsen sålts. Dessbättre ingen smittad färs i Kungsängen eller Bro, men ICA i Bålsta har haft den dåliga färsen.

fredag, november 10, 2006

Hur kunde det bli på detta viset?

Nu styr Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet med stöd av Sverigedemokraterna i Upplands-Bro. Man undrar: Hur kan det komma sig, att det inte gick att hitta en blocköverskridande uppgörelse? Efter att ha lyssnat på debatterna i kommunfullmäktige 061101 och 061108 tror jag att det kan finnas flera orsaker:
 1. De fyra borgerliga partierna hade låst sig redan före valet. Vad som än hände skulle de styra tillsammans. Att få styra kommunen var för dem viktigare än vilken politik som skulle komma att genomföras. De har givit varandra löften att ingen får lämna gruppen och ingen får överges av de andra.
 2. Alliansen visste att Sverigedemokraterna skulle stödja dem i "kritiska" frågor i fullmäktige. Hur de skulle agera när Sverigedemokraterna ställer krav fick bli en senare fråga.
 3. Inte något av Alliansens partier har velat ge upp gemenskapen, även om de på detta sätt skulle kunna få igenom stora delar av sina respektive program. Gemenskapen och makten har i Alliansen gått före politiken. Miljöpartiet har inte velat stödja Alliansen, för de hade då tvingats överge sin politik. I detta fall har politiken gått före makten. Detsamma gäller Vänsterpartiet.
 4. Socialdemokraternas och Miljöpartiets försök att finna en politisk plattform där mittenpartierna (Centerpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna) enas om en gemensam politik, har konsekvent saboterats av högerkrafterna i Alliansen. De hade allt att vinna på att förhandlingarna skulle bryta samman. Som vanligt i förhandlingsammanhang gjorde man detta genom smutskastning, upptagande av "gamla oförätter" samt ältande om vem som vunnit valet och vad väljarna "egentligen vill".

Detta är egna spekulationer helt byggda på vad som sagts i kommunfullmäktige. Den som vill kan lyssna igenom detta och skapa sig en egen uppfattning.

De politiska partierna hade möjlighet att skapa ett styre i mitten, som ett genomsnitt av valresultatet. Det blev ett politiskt styre med tyngdpunkten långt ut på högerkanten, ända framme på gränsen till extremhögern och främlingsfientligheten. Mittenpartierna har marginaliserats.

torsdag, november 09, 2006

Alliansen stödjer sig på Sverigedemokraterna

På gårdagen kommunfullmäktige blev det klart. Med röstsiffrorna 21 - 20 bildade Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Sverigedemokraterna majoritet i kommunen.
Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och de som har majoriteten där är också styrande. Därför är det naturligt att samma partier tar kommandot i de beredande och verkställande kommunstyrelsen och de olika nämnderna.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har gått i opposition.

Det som händer härnäst är att på kommunfullmäktige 30 november skall budget för 2007 behandlas. Det skall bli spännande att se hur det går att enas med ett femte hjul under vagnen.

onsdag, november 08, 2006

Röd soluppgång

Förr sades det: "Red sky in the morning is the sailors warning."
En röd soluppgång förebådade oväder. Detta stämmer inte alltid numera, eftersom den röda färgen kan orsakas av bilavgaser, industriutsläpp eller andra föroreningar.

Om det blir storm i kvällens kommunfullmäktige får vi se.. Det är nu partierna skall välja mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Ett val som avgör vilken politik som skall föras i kommunen under de kommande fyra åren. Följ sammanträdet på webben, börjar 18.30.

Dagens soluppgång i Håtuna

tisdag, november 07, 2006

Läget i kommunen?

Ja, jag vet inte. Har inte hört något mer än att partierna skulle träffas på söndag eftermiddag. Jag undrar vad det är som gör det så svårt för Folkpartiet att välja mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna?
På onsdag kl 18.30 avgörs det. Då fortsätter kommunfullmäktiges sammanträde med val av kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande samt kommunalråd. Lyssna på debatten i kommunhuset eller se den direkt på kommunens hemsida.


Morgonsol på kommunhuset

lördag, november 04, 2006

Alla Helgons dag

Minneslunden i Kungsängen

fredag, november 03, 2006

Fler parkeringsplatser

Här blir det fler parkeringsplatser

torsdag, november 02, 2006

Darrar det i alliansen?

Gårdagens kommunfullmäktige ajournerades efter en timmes debatt. Se gärna debatten på Kommunens hemsida , gå vidare på "repriser" och "kommunfullmäktige 06-11-01". Mötet fortsätter onsdag 8 november kl 18.30 i kommunhuset. Det var moderaternas Irene Seth som begärde att besluten skulle uppskjutas för att få tid för nya överläggningar. Vi socialdemokrater ger de borgerliga partierna ytterligare en chans. Vi vet ju att det inom alliansens led finns de som inte vill vara beroende av sverigedemokraten Mikael Höglunds stöd, särskilt efter gårdagens intervju i TV4:s nyhetsmorgon. Se gärna intervjun! På på Nyhetsmorgons sida går man vidare till "Se inslag från lokal-TV", därefter "Stockholm" och till sist "Nyhetsmorgon Stockholm (2006-11-01)".

onsdag, november 01, 2006

Hur skall Upplands-Bro styras?

De fyra borgerliga partierna har inte vunnit valet och kan därför inte styra. De behöver stöd av minst ett parti till.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har inte vunnit valet och kan därför inte styra. Vi behöver stöd av minst ett parti till. Vi är inte beredda att samarbeta med Sverigedemokraterna.

I TV4:s Morgonprogram i dag framgick detta, men inga tydliga besked från moderaterna. Sverigedemokraten var tydlig med att han avser att stödja moderaterna.

På kvällens fullmäktige avgörs det. En majoritet kan skapas på tre sätt:
 1. Den politiska mitten Folkpartiet, Centern, Miljöpartiet och Socialdemokraterna samarbetar om politiken. Detta ger utrymme för ett litet parti att kunna gå sin egen väg i profilfrågor.
 2. Alliansen samarbetar med Sverigedemokraterna, men det bygger på att partipiskan alltid måste råda. Ställer Folkpartiet och Centern verkligen upp på Sverigedemokraternas program?
 3. Några enskilda ledamöter bryter sig ut. De kan inte acceptera situationen. En moderat ledamot har redan lämnat partiet. Det borde innebära att andra partiers ledamöter inte behöver känna sig tvingade att alltid följa Alliansen.

I egenskap av ålderspresident kommer jag att öppna kvällens kommunfullmäktige. Vad som helst kan hända. Jag är beredd på allt. Troligtvis händer något jag inte alls har räknat med och då får vi försöka klara ut den situationen också.

Just nu har:
Alliansen 19 mandat
(s) + (mp) + (v) 20 mandat
Sverigedemokraterna 1 mandat
en partilös 1 mandat

Fullmäktiges sammanträden kan beskådas i Kommunhuset eller på kommunens hemsida i direktsändning. Börjar kl 18.30. Kan vara värt ett besök. Se hur just din politiker uppträder.