onsdag, juni 01, 2005

Politikerna ändrar sig

Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare beslutat, att det skall hastighetsbegränsas till 50 km per timme på Gamla Enköpingsvägen mellan Kungsängen och Ridhuset. Beslutet har väckt mycket kritik, och det har varit många farliga omkörningar på sträckan.
Efter utvärderingar har man konstaterat att resultatet inte blev lyckat och ändrat sig. På Samhällsbyggnadsnämndens aprilsammanträde beslutades att återgå till 70 km per timme på en del av sträckan. Jag körde själv där i dag och såg att det fungerade utmärkt med den nya skyltningen.
Heder åt politiker som kan ändra sig, när de fattat ett beslut som inte var så bra.


Muren mot bussarna