fredag, januari 19, 2007

Mona blir bra

Valberedningen har presenterat sitt förslag till ny partiledare. Jag tror att Mona Sahlin kan bli en bra ledare för partiet. Hon har varit med länge och kan partiet innifrån. Hur hon kommer att fungera som ledare och vilken politik partiet skall driva beror på vad vi medlemmar ger för uppdrag. Partiet utvecklas bland medlemmarna och inte uppifrån av en ledare.
Nästa partikongress om två år skall ta ställning till partiets kommande inriktning. Tills dess gäller det som kongressen 2005 beslutade. Kommande två år skall diskussioner, studiecirklar, rådslag, konferenser och vanliga partimöten vara de platser som är viktiga för politikens utformning.

Redan nu försöker man hitta fel på Mona. Det senaste är att hon inte varit med i facket på 11 år. Jag blir inte upprörd. Så vitt jag vet är Mona egen företagare. Som sådan får hon inte vara medlem i någon facklig organisation.

Mona kommer att bli precis så bra partiledare som vi medlemmar gör henne till. Det kan bli svårt om felfinnarna får för stort genomslag. Det är ju de som syns i media.

Inga kommentarer: