lördag, januari 30, 2010

Nomineringar

Nu är det dags för nomineringar till kommunfullmäktige. Mitt parti, det stora till vänster, brukar kunna uppnå 17-18 mandat i kommunvalen. Det gäller därför att komma med på de 17 första platserna på listan för att bli ordinarie eller inom plats 25 för en suppleantplats. Det är på årsmötet i arbetarekommunen, 13 mars, som listan fastställs.
För att få en väl genomtänkt valsedel tas t.om. nästa vecka namnförslag emot. Styrelsen kommer därefter att arbeta fram ett förslag som årsmötet tar ställning till. Många faktorer skall beaktas. Kön, ålder, utbildning, yrke, boendeort, invandrarbakgrund, småbarnsförälder, fackligt arbete, politiskt arbete, arbete i ungdomsorganisation, pensionär, handikapp, politisk erfarenhet, nytänkare, allmänt anseende, boendeform, pendlare, m.m. är sådant som styrelsen tar hänsyn till för att få en allsidig lista. Våra kandidater skall vara en spegelbild av invånarna i Upplands-Bro. Åtminstone de som röstar på Socialdemokraterna.
Det är därför som provval är ett så trubbigt instrument. Det är ofta svårt att följa provvalsutslaget, eftersom de inte tar hänsyn till helheten, och risken är stor att listan då toppas av endast äldre män.
Äldre mäns erfarenhet och även äldre kvinnors behövs i en komunal grupp, men de äldre får inte bli dominerande. Jag har varit med i politiken i Upplands-Bro sedan början av 1970-talet och är givetvis glad för att fortfarande få vara med, men det är viktigare att det rekryteras nya ungdomar som kan driva frågor som berör deras framtid.
Dessbättre är jag medlem i ett parti som förstår detta. Våra listor har alltid haft såväl unga som medelålders och äldre med. Hälften män och hälften kvinnor känns i dag naturligt. Även på övriga sätt är alltid våra listor allsidigt sammansatta. Detta är fördelen med att vara ett stort parti. Ett parti med något eller några få mandat kan aldrig vara representiva för alla kommuninvånarna.
Jag skulle tycka det vore roligt att få förtroendet ytterligare en mandatperiod, eftersom jag tror att jag fortfarande kan tillföra något tillsammans med mina yngre kamrater.

Inga kommentarer: