fredag, februari 12, 2010

Inkomst och integritet

I Sverige bidrar alla till vårt gemensamma, skola vård och omsorg, efter förmåga. Vi utnyttjar det sedan efter behov. Även om alliansregeringen försöker att bit för bit ändra på detta som exempelvis, att personer med privat sjukförsäkring numera kan köpa sig förtur på offentligt finansierade sjukhus, vilket Ylva Johsson mycket riktigt påpekar i en debattartikel i dagens SvD.
Eftersom vi har en tradition av öppenhet och möjlighet för alla till insyn i den offentliga verksamheten är det också viktigt att skattetaxeringen även fortsättningsvis sker öppet. Vi har en gemensam finansiering av välfärden, och alla måste kunna granska den.
I dagens tidning läser jag att den enskildes möjligheter planeras att begränsas. Det är lite märkligt när jag i samma SvD kan se att kamerabevakning av medborgare ökar. Detta trots att det är tveksamt om detta har någon effekt på brottsligheten.
En öppenhet om löner och andra inkomster motverkar orimliga bonusar och omotiverade löneklyftor.

Så har vi företaget där det varje månad stod på lönebeskedet:
"Din lön är en sak mellan dig och företaget. Den talar vi inte med någon om."
Texten försvann när VD:n fick ett svar:
"Var inte orolig, vi skäms också"

1 kommentar:

Anonym sa...

Alla som varit vakna de senaste åren har kunnat läsa att en ruskigt massa fabriksjobb har försvunnit. Jobb som exporterat och aldrig kommer tillbaka vilket orsakat en konkurrans bland de som är motiverade och har ambitioner. De andra som levt ett bohemliv och levt på allas andras ryggar har blivit helt överrumplade. Tåget har lämnat perrongen och de står där. Vad som händer i Malmö är att det står snubbar och rånar de som kommer ut från krogen överförfriskade. Kvinnor använder sig av en något förfinad metod genom att använda sig av datingsiter och använder de offentliga register för att hitta "en rik jävel" för att blåsa dem på pengar. Jag har trott att de som jag snackat med har hittat på stories men ju fler jag snackat med ju mer tror jag på dem. Det finns många olika varianter att blåsa män på och jag skulle vilja att man sätter en spärr på alla register. Man får som privatperson kika på någon annans uppgifter men då får man ge identifiera sig så ägaren till uppgifterna kan leta u8pp denna person som är så "nyfiken". I Malmö är det inte helt ovanligt att det skördas uppgifter för att senare användas i utpressningssyfte eller helt enkelt för att byta information mot annan information. det är så det fungerar i ett område där alla vant sig vid att få gratis pengar och ingen har utbildning eller känner för att jobba. Denna handel av information och kriminalitet ska stoppas. Sedan ang. privata sjukförsäkringar. Facken säljer privata sjukförsäkringar sedan länge och de ingår ju i den Socialdemokratiska sfären.